IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Europa heeft teveel macht

IMO Blog, 2007

"Europa heeft teveel macht en komt weg met dingen die wij ons niet kunnen permitteren", was de ietwat giftige reactie van Ami Isseroff op mijn weergave van een van de bekendste Europese mythes over IsraŽl, die ik een Nederlandse journalist een paar dagen tevoren nog had horen verdedigen. Ami haalde een recent antisemitisme onderzoek aan: 39% van de Polen meent dat de Joden Christus hebben vermoord, en 58% meent dat Joden teveel met de Holocaust - het verleden dus - bezig zijn. (Antisemieten staan niet bekend om hun consistentie...)

Voor mij roept een en ander de vraag op of Europa wat betreft IsraŽl niet een toontje lager moet zingen, of we niet naar de balk in ons eigen oog moeten kijken, in verleden en heden, in plaats van constant op IsraŽls (vermeende) wandaden te focussen. Mijn vriend twijfelde: doe je dan niet precies waar IsraŽls critici haar voorstanders altijd van beschuldigen, namelijk de Holocaust en antisemitisme als excuus gebruiken om al wat IsraŽl doet te rechtvaardigen? En geldt dat dan in mindere mate niet ook wat betreft andere landen waar Europa in het verleden een niet zo fraaie rol heeft gespeeld? Mogen we IndonesiŽ of Suriname dan ook niet bekritiseren? Kritiek mag uiteraard, maar, laten we zeggen, het moet wel proportioneel zijn. Overigens is dit ook wat IsraŽli's het meest stoort: het gevoel dat er een vergrootglas staat op alles wat IsraŽl doet en iedere uitspraak van een IsraŽlische leider, en men vraagt zich oprecht af waar dat vandaan komt, zonder meteen het A-woord in de mond te nemen.


Het gaat mij overigens in het geheel niet om het vinden van een excuus, maar om wat fair en constructief is. Alles wat aan IsraŽl te bekritiseren valt, redelijke en onredelijke zaken, staat wekelijks in de kolommen van onze kranten te lezen, is op tentoonstellingen te zien, op demonstraties en op conferenties te horen, en in boeken te lezen die in de boekenbijlagen worden geprezen vanwege hun 'eerlijke en compromisloze weergave van wat echt is gebeurd'. Het is mij een raadsel hoe mensen nog steeds kunnen betogen dat IsraŽl boven kritiek verheven is. Deze kritiek en soms demonisering van IsraŽl is in het geheel niet te vergelijken met de kritiek op en de aandacht voor Suriname of IndonesiŽ of Zuid-Afrika, en ook niet met de kritiek op landen met betrekking tot welke we geen belast verleden hebben, zelfs niet de meest vreselijke dictaturen.

Je kunt het verleden niet uitwissen, evenmin als het feit dat IsraŽl de Joodse staat is, dat wel zeggen het land waar de Joden als volk zelfbeschikking hebben. Het is onterecht aan IsraŽl andere eisen te stellen vanwege de Holocaust (iets wat overigens juist sommigen van IsraŽls felste critici bepleiten, onder het mom dat juist een volk dat zelf zozeer is onderdrukt dit niet een ander aan zou mogen doen), maar de Holocaust (en eeuwen van vervolging en discriminatie die eraan vooraf gingen) verplicht ons wel bepaalde lessen te trekken: de geschiedenis van de Joden is doordrenkt met pogingen hun te vernietigen of uit Palestina en met name Jeruzalem te verdrijven: het Bijbelboek Esther, de AssyriŽrs en BabyloniŽrs, de Romeinen, de vloek van Eusebius, de kruisvaarders, de inquisitie, het eeuwenlange verbod om vanuit Zuid-Europese landen naar Palestina te emigreren, de strijd van Mohammed tegen Joodse stammen, pogroms in Oost-Europa en Rusland, en natuurlijk de Holocaust. Bovendien is sinds het begin van de 20e eeuw een virulent Arabisch antisemitisme opgekomen, dat hooguit gedeeltelijk aan de strijd tegen het Zionisme toegeschreven kan worden. Het is dus niet zo vreemd dat IsraŽl van haar veiligheid zo'n punt maakt, en zo wantrouwend is jegens haar vijanden. Of, in de woorden van de schrijver Yaacov Lozowick:

"If there was one thing to be learned from the twentieth century, it is that when people consistently say they want the Jews dead, they may actually mean it. And when the rest of the world looks away or pretends not to hear, the killers take silence for acquiescence, acquiescence for concurrence, and concurrence for support."

Dus wanneer IsraŽl zich zorgen maakt over Irans atoomprogramma, wijst op de oproep tot genocide in het handvest van Hamas, en vergelijkbare uitspraken door Hezbollah leider Nasrallah en andere radikalen, dan is dit geen paranoia of tactiek om de bezetting te rechtvaardigen. Bovendien moeten we ons ervan bewust zijn dat dat wat eeuwenlang een belangrijk kenmerk was van de Europese cultuur en samenleving - antisemitisme - niet opeens is verdwenen (gezien het geringe aantal Joden dat nog in Europa leeft is het antisemitisme in bijvoorbeeld Polen, Spanje of Ierland opmerkelijk (zie voornoemd antisemitisme onderzoek).

Ik schreef: "het is onterecht aan IsraŽl andere eisen te stellen", alsof het vanzelfsprekend is dat we aan IsraŽl eisen stellen. Stelt IsraŽl eisen aan ons? Mijn opmerking - onbewust zo opgeschreven - gaat al helemaal uit van de ongelijke verhouding waarin wij bekritiseren en eisen stellen, en vervolgens boos worden wanneer die arrogante IsraŽli's niet naar ons luisteren. Derde Wereld landen klagen ook wel over deze neo-kolonialistische houding van Europa, en niet geheel ten onrechte. Een belangrijk verschil is wel dat sommige Afrikaanse dictators zoals Mugabe, Idi Amin en Taylor de anti-kolonialistische kaart spelen terwijl zij hun bevolking schaamteloos uitbuiten en onderdrukken, terwijl IsraŽl een democratie is met onafhankelijke rechtsspraak, vrijheid van godsdienst en een onafhankelijke pers. Ik waag te betwijfelen of Europese landen zoveel 'moreler' of terughoudender zouden reageren indien zij met dezelfde problemen en bedreigingen werden geconfronteerd als IsraŽl.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.