IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IPCRI, Israel en de twee-statenoplossing

IMO Blog, 2007

Het "5 Juni Initiatief" van IPCRI wil duidelijk maken dat de zwijgende meerderheid van zowel Palestijnen als IsraŽli's voorstander is van de internationaal breed geaccepteerde twee-statenoplossing voor het IsraŽlisch-Palestijnse conflict.
IPCRI is een IsraŽlisch-Palestijns samenwerkingsverband dat allerlei activiteiten organiseert om vrede te bevorderen en ook eigen publicaties uitgeeft. We hadden een afspraak met ze op hun kantoor in Oost-Jeruzalem, om hun visie te horen op het conflict en de huidige impasse, hoe de gematigden aan beide kanten te versterken en de bevolking voor te bereiden op de vergaande concessies die nodig zijn om tot vrede te komen.


Voornoemde campagne valt bewust samen met het 40 jarig 'jubileum' van de Zesdaagse Oorlog en de bezetting. Men benadrukt het belang van de aanwezigheid van internationals bij de geplande aktiviteiten in juni. Ik vraag of het niet belangrijker is dat er veel IsraŽli's en Palestijnen zijn, en dat zij ook beide demonstreren tegen hun eigen extremisten, maar volgens het IPCRI verhoogt juist internationale aanwezigheid de druk op beide partijen om tot vrede te komen. Tijdens ons gesprek met twee leden van IPCRI, een Jood en een Palestijn, blijkt dat men vooral druk op IsraŽl wil uitoefenen. De Palestijnen hebben IsraŽl al in 1988 erkend, maar IsraŽl heeft de Palestijnse nationale aspiraties nooit erkend. Het is dan ook hypocriet dat IsraŽl nu erkenning van Hamas wil. De Palestijnen hebben het Geneefse Akkoord en de Roadmap to Peace geaccepteerd, de Arabische staten zijn bereid IsraŽl te erkennen in ruil voor terugtrekking uit de bezette gebieden, en Hamas is bereid ieder vredesplan aan de Palestijnen voor te leggen in een referendum en zich bij de uitkomst daarvan neer te leggen. De bevolking aan beide kanten wil in meerderheid vrede, het zijn de leiders en dan vooral die aan IsraŽlische kant die dit tegenhouden.

Tot zover het verhaal van IPCRI in een notendop. Voor de duidelijkheid: de Palestijnen hebben het Geneefse Akkoord nooit erkend (evenmin als IsraŽl), en zowel Sharon als Olmert hebben zich voor een onafhankelijke Palestijnse staat uitgesproken. Het handvest van Hamas spreekt zich duidelijk tegen vredesonderhandelingen uit en Hamasleiders zeggen keer op keer geen vrede met IsraŽl te willen.

Op mijn tegenwerping dat de Palestijnen (zowel de leiders als de bevolking) vasthouden aan het zogenaamde recht op terugkeer van de vluchtelingen en dit tegen een twee-statenoplossing indruist, kreeg ik te horen dat ik niet in die IsraŽlische propaganda moet geloven. De regering en rechtse Zionisten gebruiken dit argument om vrede - en dus IsraŽlische concessies - tegen te houden. IsraŽl is zo machtig, het is voor iedereen, ook in de Arabische wereld, duidelijk dat het niet gedwongen kan worden om miljoenen vluchtelingen toe te laten. Er zal geen oplossing komen waar IsraŽl niet mee instemt. Is dat even een geruststelling. De logica is natuurlijk ver te zoeken. Dat IsraŽl niet met de komst van miljoenen vluchtelingen in zal stemmen is duidelijk, maar daar volgt niet uit dat de Palestijnen dus gaan schuiven. Zij maken keer op keer duidelijk hoe belangrijk dit 'recht' is, noemen het zelfs heilig, en mensen die ervan af durven wijken, zoals Sari Nusseibeh worden zwaar onder druk gezet. Tijdens de conferentie in Taba in 2001 presenteerden de Palestijnen hun eindbod wat betreft de vluchtelingen. Het zegt dat iedere vluchteling die dat wil naar IsraŽl moet kunnen terugkeren. Daarnaast hebben ze recht op compensatie. Abbas neemt eenzelfde positie in.

De (vermeende) almacht van IsraŽl lijkt ten grondslag te liggen aan de grenzeloze mildheid jegens de Palestijnen en de keiharde kritiek op IsraŽl. Opruiing en antisemitisme? Kijk eens wat Lieberman zegt over de Arabieren (Nee, hij roept niet op om zoveel mogelijk Arabieren te doden, hij beweert niet dat zij uit zijn op wereldmacht en dat het de heilige plicht is van iedere Jood om de Arabieren aan zich te onderwerpen). Zelfmoordterrorisme? Palestijns geweld zal vanzelf stoppen als zij een eigen staat hebben (Waar IPCRI die glazen bol vandaan heeft weet ik niet, maar tot nu toe hebben IsraŽlische concessies tot meer, niet minder geweld geleid). Wanneer Arafat of een andere Arabische leider iets milds zegt over IsraŽl, kan men dit geloven, maar wanneer Sharon en Olmert over concessies en Palestijnse rechten spreken is dit uiteraard slechts propaganda. Wanneer een Palestijnse leider zelfmoordterrorisme goedpraat of het over de bevrijding van Haifa heeft, moeten we dit uiteraard niet zo letterlijk nemen. Arabisch bloemrijk taalgebruik, zo te zeggen.

Ik vroeg of er ook een Palestijnse vredesbeweging is, of de Palestijnen ook tegen hun eigen extremisten en geweld demonstreren, of demonstreren ze alleen met de IsraŽli's mee tegen de bezetting? Men demonstreert tegen alle geweld, maar voor een Palestijn is het erg moeilijk en gevaarlijk om zich openlijk tegen Palestijns geweld uit te spreken. Je wordt nou eenmaal al snel voor verrader of collaborateur uitgemaakt. Vandaar dat men altijd ook tegen de bezetting en IsraŽlisch geweld demonstreert. Bovendien komt de boodschap dan beter over. Daar zit natuurlijk wat in, maar geldt dat niet ook voor de IsraŽlische kant? Zouden IsraŽlische vredesactivisten hun boodschap niet ook beter voor het voetlicht krijgen als deze evenwichtiger zou zijn? Daar hadden ze nog niet zo over nagedacht.

De Palestijnen die bij IPCRI actief zijn worden niet geconfronteerd met het IsraŽlische narratief, worden niet gedwongen naar de minder fraaie kanten van hun geschiedenis te kijken, of uitgedaagd uit hun slachtofferrol te stappen en hun eigen aandeel in het conflict te zien. Toen de Joodse medewerker over de zogenaamde etnische zuiveringen door IsraŽl in 1948 begon, en ik op de rol van de mufti Al Husseini wees, wist hij niet waar ik het over had. Hij meende te begrijpen dat ik voor etnische zuivering van IsraŽl was. Van de Palestijnen, wel te verstaan. Ik moest ook meer dan eens uitleggen geen Likoednik te zijn, en heus ook een twee-statenoplossing voor te staan.

Maar wat voor twee-statenoplossing staat het IPCRI eigenlijk voor? Veiligheidsgaranties voor IsraŽl zijn niet nodig, immers de Palestijnen hebben IsraŽl allang erkend en IsraŽl is sterk genoeg om zich nergens zorgen over te hoeven maken. Volgens het IPCRI is de aard van beide staten iets van later zorg, iets waar de bevolking zelf over zal moeten beslissen. Mijn Joodse gesprekspartner is tegen een Joodse staat, meent dat IsraŽl verschillende etnische identiteiten kan hebben en dat een staat voor de Joden bovendien een 'liability' (blok aan het been) is gebleken in plaats van bescherming te bieden. Deze liabilitiy bestaat er volgens mij onder andere uit dat IsraŽl om te overleven soms grof geweld heeft moeten gebruiken. Aan het begin van de eeuw gruwelden sommige Zionisten bij het idee dat een leger nodig zou zijn om het zionistische project te doen slagen, en sommigen zouden misschien van de hele zaak hebben afgezien als ze wisten met hoeveel geweld het gepaard zou gaan. Verreweg de meesten zouden echter vol bewondering zijn als zij wisten wat allemaal gerealiseerd zou worden en slechts diepe spijt voelen dat de onafhankelijkheid niet 10 jaar eerder kwam.

Het is triest dat IsraŽls stichting met zoveel geweld gepaard is gegaan, maar hierin is zij bepaald niet uniek. Het is een schande dat dit geweld, gestart door de Arabieren in Palestina en later de omliggende Arabische staten, IsraŽl zozeer wordt aangerekend. Wel uniek is de vasthoudendheid van IsraŽls vijanden. Na 60 jaar kunnen velen zich nog steeds niet bij IsraŽls bestaan neerleggen, en is er een wereldwijde campagne aan de gang om haar te delegitimeren. IsraŽl lijkt voor Joden in de diaspora soms inderdaad een 'liability' te worden omdat deze campagne zo succesvol is, omdat zovelen het de Joden aanrekenen dat IsraŽl geweld gebruikt, en de schuld voor het conflict bij IsraŽl alleen leggen.

IsraŽl als liability voor de Joden neerzetten betekent echter dat men de vijanden van IsraŽl beloont, en meegaat in de antisemitische notie dat voor Joden andere - strengere- regels gelden dan voor anderen, dat zij alleen nationale rechten hebben als anderen zo vriendelijk zijn die te erkennen en er dus niet voor gevochten hoeft te worden. Maar het getuigt in de eerste plaats van een opvallend gebrek aan historisch inzicht.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.