IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Een-statenoplossing leidt tot burgeroorlog

IMO Blog, 2007

"Een rechtsstaat in IsraŽl-Palestina waarin Joden en Palestijnen gelijk zijn, is uiteindelijk de enige practische en morele oplossing van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict."
Zo eindigt Lodewijk van Oord zijn pleidooi voor een ťťn-statenoplossing in NRC van 29 mei. Hij gaat daarmee voorbij aan de kern van het conflict, namelijk de wens van beide volken tot zelfbeschikking in hetzelfde land. Hij erkent dat de IsraŽlische publieke opinie het grootste obstakel is tot een ťťn-statenoplossing, maar is hoopvol dat een nieuwe generatie van 'post-zionisten' het 'etnisch tribalisme' achter zich zal laten. Volgens hem hebben de vele nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever de twee-statenoplossing de das omgedaan, en is de gedachte dat die op een dag zullen verdwijnen 'naÔef'.


Het is ietwat vreemd dat Van Oord meent dat het onmogelijk is IsraŽl ertoe te bewegen de (meeste) nederzettingen op te geven, terwijl hij tegelijkertijd 'hoopvol' is dat IsraŽl zijn nationale soevereiniteit op zal geven. Hoewel het eerste niet makkelijk zal zijn, is het tweede schier onmogelijk, of het zou met grof geweld gepaard moeten gaan. Over de toekomst van de nederzettingen zijn de IsraŽli's diep verdeeld, maar een meerderheid ziet in dat geen vrede mogelijk is zonder de Palestijnen soevereiniteit en een levensvatbare staat in het vooruitzicht te stellen. Tegelijkertijd wil men in een vredesverdrag met de Palestijnen zoveel mogelijk nederzettingen behouden, vooral in de grote blokken dicht bij de Groene Lijn en rond Jeruzalem. Vandaar dat IsraŽl met name daar blijft uitbreiden. Van Oord meent ten onrechte dat Arafat slechts gatenkaas aangeboden kreeg in 2000, terwijl het uiteindelijke aanbod een aaneengesloten staat op ca. 95% van de Westelijke Jordaanoever betrof, waarbij de nederzettingen die binnen de Palestijnse staat zouden komen te vallen ontmanteld zouden worden. Na de ontruiming van de Gazastrook waren er serieuze plannen om alle nederzettingen ten oosten van de afscheidingsbarriŤre, dus op 93% van de Westelijke Jordaanoever, te ontruimen. Dit is niet genoeg in een uiteindelijk vredesverdrag, maar het toont de bereidheid aan nederzettingen op te geven voor vrede. Zodra de Palestijnen serieus werk maken van het bestrijden van het geweld, zal de bereidheid tot compromissen aan IsraŽlische kant verder toenemen. Wat betreft het opgeven van de eigen soevereiniteit liggen de zaken uiteraard geheel anders. Buiten de Arabische partijen is er geen enkele partij in de Knesset die dit voorstaat, geen enkele IsraŽlische politicus heeft een dergelijk voorstel gedaan, er zijn geen massademonstraties geweest om dit te bepleiten. Met alle meningsverschillen die er in IsraŽl zijn, is er op dit vlak een brede consensus. Dat mag niet verbazen: men heeft hard gewerkt en gevochten om onafhankelijkheid te verkrijgen. Geen enkele nationale staat heeft zichzelf ooit vrijwillig opgeheven.

Van Oord haalt de Palestijns-Amerikaanse publicist Ali Abunimah aan waar hij zegt dat "alleen een verenigd IsraŽl-Palestina de Zionistische droom van een veilig oord voor het Joodse volk kan verwezenlijken". Dit is op zijn zachtst gezegd naÔef. De Joden hebben eeuwen, zelfs millennia als minderheid in Palestina en elders geleefd en zij waren verre van veilig. Hoewel Arabisch antisemitisme minder extreem was dan het Europese, waren Joden ook in de Arabische wereld tweederangs burgers, aan wie essentiŽle rechten werden ontzegd en die veelal met minachting werden bejegend. Toen de Ottomaanse beperkingen voor de Joden onder het Britse Mandaat werden opgeheven en zij de vrijheid kregen een 'nationaal thuis' op te bouwen in Palestina, stuitte dit op hevig verzet van de Arabieren in Palestina. Gewelddadige opstanden in de jaren '20 en '30, die niet veel verschilden van de pogroms in Oost-Europa, maakten duidelijk dat zij niet bereid waren met de Joden op gelijkwaardige basis in een land te leven. Dit bracht de Britten en de VN tot de conclusie dat deling de enige oplossing was, maar de verschillende plannen die werden voorgesteld werden door de Arabische Palestijnen afgewezen en met geweld beantwoord. Na de stichting van IsraŽl bleven de Palestijnen en de Arabische staten streven naar een Arabisch Palestina en Fatah (1959) en de PLO (1964) werden met dit doel opgericht. Hoewel Arafat in 1993 IsraŽl officieel erkende, bleef dit de doelstelling van veel Palestijnen, en lieten zowel Arafat als andere Palestijnse leiders zich in het Arabisch veelvuldig in dergelijke bewoordingen uit. Recentelijk riep een Hamasleider de Palestijnen op om de Joden te bestrijden tot de laatste is vertrokken uit Palestina. In een Hamas-geaffilieerde krant stond in april dat uitroeiing van de Joden goed is voor de 'bewoners van de werelden'. Dit soort ideeŽn zullen niet verdwijnen zodra de Palestijnen gelijke rechten hebben.

Het wederzijdse wantrouwen en vijandschap zijn te groot om samen in een staat te kunnen leven. Ondanks alle regelingen die je treft om te voorkomen dat een etnische groep dominant wordt ten koste van de andere, is iedere staat gebaseerd op een bepaalde mate aan vertrouwen. Het is een gotspe te menen dat twee volken die al bijna een eeuw met elkaar in een existentiŽle strijd verwikkeld zijn, vredig in een staat kunnen samenleven. Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan levert buurland Libanon. De burgeroorlog werd in hoge mate veroorzaakt door demografische problemen: de moslimbevolking groeide harder dan de christenen en vooral de Sjiieten voelden zich achtergesteld en eisten meer macht op. In IsraŽl-Palestina zullen de problemen mogelijk nog erger zijn. Het zal immers niet alleen een staat van verschillende religies zijn, maar van verschillende etniciteiten, naties met een totaal verschillende culturele achtergrond. De verschillen in ontwikkeling, organisatie en opleiding zijn gigantisch, en het zal generaties duren voordat die kloof is gedicht. Hoewel de nieuwe staat binnen een afzienbare tijd een Arabische meerderheid zal hebben, willen de Joden hun machtspositie uiteraard niet opgeven, en zullen zij er alles aan doen om deze te behouden. De burgeroorlog waartoe een en ander zal leiden zal vernietigend zijn.

Op wat anders dan wishful thinking is de idee gebaseerd dat in het nieuwe IsraŽl-Palestina Joden en Palestijnen in vrede en op voet van gelijkwaardigheid kunnen samenleven?

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.