IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Zesdaagse Oorlog - Hoort Nederland in 2007 het echte verhaal?

IMO Blog, 2007

Jan MŁhren (Podium 8 juni) presteert het om de geschiedenis op haar kop te zetten: IsraŽl zou de Zesdaagse Oorlog bewust hebben uitgelokt met het doel om meer land in te kunnen pikken. In reactie op IsraŽlische provocaties konden de Arabieren niet anders dan de PLO en Fatah trainen, de haven van Eilat blokkeren, de VN troepenmacht op de SinaÔ naar huis sturen en hun legers aan de grenzen van IsraŽl samentrekken. Ondertussen moesten zij wel in talloze toespraken de aanstaande vernietiging van IsraŽl aankondigen.


De kern van het IsraŽlisch-Arabische conflict was de weigering van de Arabische landen om een Joodse staat in hun midden te dulden. Hierom werden alle delingsplannen afgewezen, werd in 1945 de Arabische Liga opgericht die al voor de uitroeping van de staat IsraŽl een boycot instelde, en werd IsraŽl op de dag van haar oprichting door de buurlanden aangevallen. Sinds IsraŽls stichting in 1948 riepen zowel de Arabische straat als de leiders om het ongedaan maken van dit 'onrecht'. De stichting van IsraŽl en haar overwinning in 1948 leidden tot een diep gevoel van vernedering onder de Arabieren, en de wens dit uit te wissen lag ten grondslag aan de vijandschap tussen de Arabische staten en IsraŽl, uitmondend in de Zesdaagse Oorlog.

Vanaf de jaren '50 steunden SyriŽ en Egypte Palestijnse fedayeen die vanuit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever aanvallen uitvoerden op IsraŽlisch grondgebied. Ook steunde SyriŽ met geld en militaire training de in 1959 opgerichte Fatah, die vůůr 1967 meer dan 100 aanvallen uitvoerde op IsraŽl, vaak sabotage van infrastructuur en het leggen van mijnen. IsraŽl op zijn beurt stelde zich assertief op en wreekte deze aanvallen soms op onschuldige burgers zoals in Samua in 1966 en in Qibya in 1953.

In tegenstelling tot wat MŁhren beweert had IsraŽl het recht om land te ontginnen in de gedemilitariseerde zones. Ook had IsraŽl het recht water uit de Jordaan te gebruiken voor haar irrigatieproject, wat SyriŽ probeerde te verhinderen door de rivieren die in de Jordaan uitkwamen om te leiden. IsraŽl 'gebruikte' de Syrische beschietingen op IsraŽli's in de gedemilitariseerde zones om deze plannen te verijdelen en stellingen van het Syrische leger aan te vallen.

Nadat Egypte de VN vredesmacht in de SinaÔ naar huis stuurde en de haven van Eilat blokkeerde, zocht IsraŽl diplomatieke steun bij de VN en de VS. Plannen om de Straat van Tiran te openen door er een internationale vloot doorheen te laten varen mislukten. Verzoeken van IsraŽl aan de VS om voor haar veiligheid in te staan in geval van een Arabische aanval werden niet ingewilligd. IsraŽl, waar toendertijd ca. 2 miljoen mensen leefden, kon zijn troepen niet eindeloos gemobiliseerd houden, en dat wist Egypte. Het mag waar zijn dat Egypte de oorlog in getrokken was door zijn defensiepact met SyriŽ en niet uit was op grootschalige oorlog met IsraŽl, toch onderschepte IsraŽl op 27 mei concrete Egyptische aanvalsplannen voor de volgende dag. De passieve IsraŽlische reactie op de blokkade van Eilat versterkte Egyptes vertrouwen en maakte wellicht overmoedig. De nieuwe situatie was in Egyptes ogen (en inmiddels ook voor de VN) de nieuwe status quo geworden, waar IsraŽl zich maar bij neer moest leggen. Had IsraŽl niet aangevallen, dan had Egypte in ruil voor een niet-aanvalsverdrag en terugtrekking van zijn troepen zeker een stuk van de Negev-woestijn geŽist, inclusief Eilat, zoals men in onderhandelingen in de jaren '50 ook had gedaan.

Dat IsraŽl niet uit was op landje-pik maar op het afwenden van een reŽle dreiging, blijkt ook uit het feit dat men tijdens de oorlog na Jordaanse beschietingen aanbood om JordaniŽ niet aan te vallen als het de vijandelijkheden zou stoppen. JordaniŽ weigerde.

Ondanks het ferme Arabische 'Nee' tegen erkenning, onderhandelingen en vrede met IsraŽl op een top van de Arabische Liga kort na de Zesdaagse Oorlog, heeft juist die oorlog de weg geŽffend voor het 'land voor vrede' principe, zoals beschreven in VN resolutie 242. IsraŽl had nu immers wat te bieden in ruil voor vrede en erkenning. Op grond hiervan is in 1979 vrede met Egypte gesloten, en is het tot twee keer toe bijna tot een overeenkomst met SyriŽ gekomen.

Evenals onder de Arabische staten is bij een deel van de Palestijnen uiteindelijk het besef doorgedrongen dat men 1948 niet ongedaan kan maken en het land zal moeten delen. Hoewel de Zesdaagse Oorlog ook heeft geleid tot een versterking van de religieuze extremisten aan beide kanten, ondersteunt nu een meerderheid van zowel IsraŽli's als Palestijnen een twee-statenoplossing.

MŁhren wijst erop dat de zogenaamde nieuwe historici zijn bewering dat IsraŽl uit was op expansie bevestigen. De toonaangevende historicus Michael Oren echter heeft in 2002 - ook op grond van nieuw vrijgekomen materiaal - een boek geschreven dat een genuanceerder beeld van de oorlog en haar achtergronden geeft, en dat deze aantijging niet ondersteunt. Uit zijn boek komt duidelijk naar voren dat wat achteraf wellicht de enige, onontkoombare uitkomst lijkt - de totale nederlaag van de Arabieren - dat vůůr of zelfs tijdens de oorlog in het geheel niet was. Hoewel IsraŽlische en Amerikaanse deskundigen een IsraŽlische overwinning voorspelden, waren er talloze onzekerheden. Op hoeveel fronten zou gevochten moeten worden? Wat als de Sovjet-Unie zich erin zou mengen? Wat als Egypte gifgas zou gebruiken op IsraŽlische steden, zoals men veelvuldig had gedaan in de oorlog in Jemen? Deze onzekerheden, en het risico dat duizenden IsraŽlische slachtoffers konden vallen, waren een belangrijke reden voor IsraŽl om alles in het werk te stellen om tot een diplomatieke oplossing te komen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.