IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Waarom ik niet zou hebben getekend

IMO Blog, 2007

O.K., het meest logische antwoord op deze vraag is: omdat ik niet belangrijk genoeg ben en dus niet ben gevraagd. Een jaartje in het afdelingsbestuur van GroenLinks Sittard en een paar ingezonden stukken in de krant zijn niet genoeg om je met een plekje op de duur betaalde advertentie ruimte in NRC en de Volkskrant te vereren. Van daar af immers riepen ca. 50 prominente Nederlanders afgelopen zaterdag de regering op zich actiever in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten.
Het op ťťn na meest logische antwoord is dat ik niet met Dries van Agt op de lijst van ondertekenaars zou willen staan. Maar laten we eens verzoenend zijn, en laten we ons eens indenken wat voor een prachtig en krachtig signaal er uit zou gaan naar de regering, en naar de strijdende partijen daar, als mensen met een zo verschillende visie op het conflict en de oorzaken, zich kunnen verenigen in de roep om vrede en veiligheid voor beide volken.


Maar het eigenlijke antwoord, het antwoord dat ik hier wil geven, is natuurlijk inhoudelijk: de advertentie is in mooie woorden opgesteld, klinkt zelfs bijna evenwichtig, bijvoorbeeld waar wordt gesteld: "Beide partijen gebruiken geweld tegen burgers en schenden de mensenrechten. Druk op beide partijen is nodig om daar een einde aan te maken", maar verandert vervolgens van toon: "Tot nu toe wordt deze druk echter niet op beide partijen even sterk uitgeoefend door de EU en de VS. Het meten met twee maten is slecht voor de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap en het internationaal recht. We zijn bezorgd over de consequenties daarvan voor de duur van het conflict en de uitwerking ervan in de Midden-Oosten regio en daarbuiten".

Wat ze bedoelen is dat IsraŽl harder onder druk moet worden gezet, dat het nu zou wegkomen met allerhande schendingen van de mensenrechten, en dat VN resoluties moeten worden uitgevoerd, om zo de geloofwaardigheid van de EU en VN in de regio te vergroten en waarlijk onpartijdig te zijn. Dat sommige van die VN resoluties, zoals de later concreet genoemde uitspraak over de muur, niet bepaald evenwichtig zijn, zien de ondertekenaars duidelijk anders. Dat in feite mensenrechtenschendingen door IsraŽl continu aan de kaak worden gesteld en veroordeeld, terwijl Palestijnse hooguit worden 'betreurd' vinden ze blijkbaar geen teken dat IsraŽl wel degelijk onder zware internationale druk staat. Meer druk op IsraŽl is nodig om het conflict op te lossen. Helpt aderlaten niet? Dan moet je gewoon nog wat meer bloed afnemen, net zo lang tot het wel helpt. Dat wellicht een ander geneesmiddel nodig is, komt niet op bij de politici en intellectuelen die de oproep hebben ondertekend.

Aan wat voor druk men denkt blijft overigens onduidelijk. Aangezien er al veroordelingen genoeg zijn, wil men blijkbaar wat sterkers.
"Wij roepen daarom de Nederlandse regering op alle middelen die haar ter beschikking staan aan te wenden, en daarbij met alle betrokkenen in gesprek te gaan en ook zelf nieuwe initiatieven te nemen. Als er voorwaarden vooraf worden gesteld moeten ze in vergelijkbare gevallen voor alle partijen gelden en mogen ze een nieuwe start van het vredesproces niet blokkeren."

Bloemige taal voor dat er met de Hamas gepraat moet worden, en dat de voorwaarden van het Kwartet (erkenning, einde aan geweld, accepteren van eerdere overeenkomsten) overboord moeten, of ze moeten ook voor IsraŽl gelden. Absurd, want IsraŽl heeft Palestijnse rechten allang erkend evenals eerder gesloten overeenkomsten. Gesuggereerd wordt, net als in het eerdere citaat, dat beide de mensenrechten schenden (al heel wat trouwens voor Van Agt om zoiets toe te geven), dat beide regeringen even extreem zijn en net zo hard burgers willen vermoorden. Het verschil tussen een leidende regeringspartij die uit is op het vermoorden van zoveel mogelijk burgers en het hele land wil 'bevrijden', en een regering die te passief is en te zeer in eigen interne problemen is verwikkeld en te weinig geloofwaardigheid heeft om meer voor vrede te doen, wordt ontkend. De ondertekenaars vinden de eis dat je niet met iemand wil praten die je wil vermoorden, kennelijk niet terecht.

Maar de vraag blijft ondertussen wat 'alle middelen die haar ter beschikking staan' inhoudt, aan welke andere zaken dan praten en voorstellen doen en veroordelingen uitspreken men nog denkt. Ik kan eigenlijk maar ťťn ding bedenken, en dat is (dreigen met) het opschorten van het associatieverdrag met IsraŽl, het beperken van de diplomatieke en culturele betrekkingen, etc., in minder mooie woorden: een vorm van boycot. Als men niet wil luisteren moet men maar voelen. Dat zou in ťťn klap onze geloofwaardigheid in de Arabische wereld naar een top hoogte doen stijgen, maar heeft niets met het oplossen van het conflict van doen.

Maar wat moet er dan gebeuren? Moet de regering dan maar lijdzaam toezien hoe het doden over en weer doorgaat, hoe - zoals de tekst zo mooi zegt - "IsraŽl en de Palestijnen elkaar gevangen houden en zij over en weer de weg naar vrijheid, rechtvaardigheid en vrede voor beide volkeren blokkeren". Hebben de ondertekenaars niet gelijk dat "veertig jaar vruchteloos zoeken naar een uitweg genoeg is", en het tijd is dat "Palestijnen en IsraŽliŽrs uitzicht krijgen op vrede"?

Dankzij gidsland Nederland zou een al honderd jaar durend conflict (valselijk wordt gesuggereerd dat het slechts 40 jaar geleden is begonnen, toen IsraŽl de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook bezette), eindelijk kunnen worden opgelost. Wij hebben de visie en de drukmiddelen die beide partijen uit het moeras kunnen trekken. Is dit niet ietwat hoog gegrepen voor ons polderlandje? Moet je bij bemiddeling je niet wat bescheidener opstellen, en je beperken tot het voor beiden een spiegel willen zijn, de positie van de ander overbrengen, irreŽle wensen of eisen temperen? "Ik los het conflict wel voor jullie op, want samen kom je er blijkbaar niet uit", heeft volgens mij tussen twee volwassen partijen nog nooit gewerkt. En misschien is dat wel het probleem. Beschouwen de ondertekenaars beide wel als volwassen partijen, die hun eigen keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor dragen? Die niet door ons op het matje geroepen wensen te worden, dan weer streng-vaderlijk toegesproken, dan weer gedreigd met straf als men het 'advies' niet opvolgt. Nederland weet wat goed voor je is.

We zouden er daarentegen beter aan doen de oorzaken van het conflict en geweld aan beide kanten te begrijpen, en (voor zover dat kan) helpen met het wegnemen daarvan. Het conflict is niet met de bezetting begonnen, en de bezetting is dus niet de oorzaak, maar een onderdeel van het conflict. Een einde aan de bezetting kan pas dan tot een oplossing leiden, wanneer de oorzaken van die bezetting worden weggenomen.

De Palestijnen hebben een staat niet dichter bij zien komen sinds de Oslo onderhandelingen, en zijn er daarentegen slechter aan toe dan 10 jaar geleden. 'Weg met die nederzettingen en de muur!', zou je zeggen. Maar 10 jaar geleden waren de muur en de meeste checkpoints er nog niet, en in 2000 was een Palestijnse staat dichterbij dan ooit. Die werd afgewezen omdat de Palestijnen totale soevereiniteit over de Oude Stad wilden, en een recht op terugkeer van de vluchtelingen.

IsraŽl is bang dat een Palestijnse staat haar veiligheid in gevaar brengt en het moeilijker maakt terrorisme te bestrijden. Zij gelooft niet dat het geweld vanzelf zal ophouden als de Palestijnen onafhankelijk zijn. Het heeft hier - helaas - alle reden toe: beperkte terugtrekkingen werden met meer, niet minder geweld beantwoord, en op de Camp David voorstellen volgde de Tweede Intifada. Herhaaldelijk zeggen leiders van de regerende Hamas (inderdaad, democratisch gekozen door de Palestijnen) dat zij Haifa en Tel Aviv willen bevrijden en er voor Joden geen plaats is in Palestina. Zelfs de 'gematigde' Fatah zegt niet eenduidig: 'Wij accepteren Joodse zelfbeschikking in een deel van Palestina', en houdt daarentegen vast aan een onbeperkt 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen naar IsraŽl, wetende dat dit tot een Arabische meerderheid in IsraŽl zal leiden (dit argument noemt men racistisch, een verdere indicatie dat men geen Joodse zelfbeschikking accepteert).

Bij de missie om het conflict op te lossen hoort een sterke oproep aan de Arabische landen om Joodse zelfbeschikking als een legitiem recht te beschouwen, en op te houden met de haatpropaganda tegen Joden en IsraŽl. Maar juist hier zijn de ondertekenaars tegen, want de boycot van een organisatie die tot vernietiging van de staat IsraŽl en dood aan de Joden oproept, vinden zij hoogst onrechtvaardig.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.