IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Zesdaagse Oorlog schiep nieuwe kansen voor vrede

IMO Blog, 2007

Onder koppen als "De triomf die een ramp werd", "40 Jaar ellende door 6 dagen oorlog", "Overwinning van 1967 bracht zware last mee", en "IsraŽl heeft overwinning verspeeld" wordt deze week in de media de Zesdaagse Oorlog herdacht. Het is somberheid troef. Gesuggereerd wordt veelal dat alle ellende en problemen van het Midden-Oosten in die week in juni 1967 zijn gecreŽerd. Toen werden immers onder andere de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bezet, en ontstond er een militant soort religieus Zionisme dat ieder compromis uitsloot en God aan zijn kant meende. Verschillende maatschappelijke organisaties protesteerden afgelopen week in Den Haag tegen de bezetting, en prominente IsraŽl critici als Van Agt laten weer van zich horen.


Wat wordt vergeten is, dat tijdens de Zesdaagse Oorlog ook een belangrijk probleem werd opgelost, namelijk de acute dreiging dat IsraŽl vernietigd zou worden. Tegenwoordig klink je al snel ouderwets als je dergelijke woorden in de mond neemt, en is het trendy erop te wijzen dat de Egyptische president Nasser vooral blufte om de Arabische straat tevreden te stellen en zijn positie als leider van de Arabische wereld te behouden. Het IsraŽlische leiderschap zou dondersgoed hebben geweten dat de Arabische legers geen partij waren voor IsraŽls leger, en het dus niks te vrezen had, en maakte dankbaar van de aanleiding gebruik om zijn gebied te kunnen uitbreiden.

Bluf of niet, Nasser had de haven van Eilat geblokkeerd, wat een oorlogshandeling is volgens internationaal recht, en zijn leger in de SinaÔ gestationeerd, nadat de VN vredesmacht die daar zat naar huis was gestuurd. Hij had een defensiepact gesloten met SyriŽ, JordaniŽ en Irak en ook zij trokken hun troepen samen aan de grens met IsraŽl. Bovendien onderschepte IsraŽl een Egyptisch plan om op 28 mei aan te vallen, waarna dit werd afgeblazen. IsraŽl kon zijn troepen niet voor langere tijd gemobiliseerd houden, omdat zowat alle mannen van onder de 50 als reservisten waren opgeroepen.

Sinds IsraŽls stichting in 1948 riepen zowel de Arabische straat als de leiders om het ongedaan maken van dit 'onrecht', en de relaties tussen IsraŽl en de Arabische staten werden vanaf het begin gekenmerkt door vijandigheden, talloze grensincidenten en (vooral van Arabische zijde) ronkende retoriek. Een diep gevoel van vernedering en de wens dit uit te wissen lag ten grondslag aan deze vijandigheden die uitmondden in de Zesdaagse Oorlog.

De Zesdaagse Oorlog heeft deze vernedering echter slechts vergroot, en het gekwetste gevoel van eigenwaarde en eer ligt nog steeds ten grondslag aan de Arabische vijandigheid tegenover IsraŽl. Ondanks het ferme Arabische 'Nee' tegen erkenning, onderhandelingen en vrede met IsraŽl op een top van de Arabische Liga kort na de Zesdaagse Oorlog, heeft juist die oorlog de weg geŽffend voor het 'land voor vrede' principe en voor de vrede met Egypte in 1979. Had Egypte voor de Zesdaagse Oorlog de Negev woestijn van IsraŽl geŽist in ruil voor slechts een niet-aanvalsverdrag, nu stelde men zich tevreden met teruggave van de SinaÔ. Bovendien had Egypte zijn eer deels hersteld door IsraŽl in 1973 te verrassen met een aanval op de SinaÔ. Hoewel een door de VN afgedwongen staakt-het-vuren Egypte toen voor een hernieuwde nederlaag behoedde, wordt nog jaarlijks in oktober de 'overwinning' gevierd met grootse parades. Onderhandelingen tussen IsraŽl en SyriŽ zijn in een vergevorderd stadium afgebroken omdat men het niet eens kon worden over een smalle strook land grenzend aan het Meer van Galilea. De situatie met de Palestijnen is ingewikkelder, vooral vanwege het vluchtelingenprobleem en de status van Jeruzalem. Dit kan echter niet slechts aan de Zesdaagse Oorlog worden geweten. Ook hier heeft de oorlog er uiteindelijk toe geleid dat op zijn minst een deel van de Palestijnen nu een staat op de Westoever en Gazastrook nastreven, in plaats van in heel IsraŽl.

Nadat de Arabieren in 1947 het VN delingsplan hadden afgewezen, heeft de Zesdaagse Oorlog een twee-statenoplossing op de kaart gezet als enige realistische uitweg uit het conflict.
Het onlangs gelanceerde Arabische vredesplan, dat IsraŽl vrede biedt in ruil voor teruggave van alle bezette gebieden en een 'rechtvaardige oplossing van het vluchtelingenprobleem', is een positieve ontwikkeling en bewijs van verdere matiging aan Arabische kant.

Tegelijkertijd heeft juist de oorlog ook de (religieus geÔnspireerde) extremisten aan beide kanten versterkt. Aan Arabische kant zit de vernedering diep en zij gaat verder dan de bezetting, alhoewel die het er niet beter op heeft gemaakt. Islamitische fundamentalisten zoals Hamas en Hezbollah zijn gekant tegen iedere vorm van Joodse zelfbeschikking op 'Arabisch grondgebied', en zij wijzen het Arabische vredesplan en een twee-statenoplossing om die reden af. Ook in seculiere Arabische staten als Egypte, JordaniŽ en SyriŽ wordt Zionisme - de Joods nationale beweging - door de media, religieuze leiders en soms ook leden van de regering veelvuldig gelijkgesteld met racisme. Van de andere kant zien rechts-religieuze Zionisten in de overwinning van 1967 een goddelijke hand en hebben zij gezien hun aantal onevenredig veel invloed op de IsraŽlische politiek. Zelfs de meest linkse en seculiere regeringen van IsraŽl hebben de kolonisten niet echt durven aanpakken, en daarmee een twee-statenoplossing tegengewerkt. Ontkenning van het recht van Joden om te leven in voor Joden historisch gezien zo belangrijk gebied ligt voor iedere regering erg gevoelig. Daarnaast vinden veel IsraŽli's dat in een vredesverdrag de gevolgen van 1967 niet geheel ongedaan kunnen worden gemaakt. Men beschouwt de bezetting en de nederzettingen als tenminste deels een gevolg van Arabische vijandigheid tegenover IsraŽl en hun weigering vrede te sluiten. Als zij 100% pre-1967 grenzen hadden gewild, hadden zij dit eerder moeten bedenken. Als je gokt (en dit deden de Arabische staten en Palestijnse guerrillagroeperingen), kun je verliezen.

Een vredesverdrag zal dergelijke sentimenten aan beide kanten moeten overwinnen, en daarnaast een oplossing bieden voor Jeruzalem en het vluchtelingenprobleem. De Zesdaagse Oorlog heeft beide kanten ondanks alles dichter bij de kern van de zaak - wederzijdse erkenning en verzoening - gebracht.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.