IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Taaie onderhandelingen en 'olijfboom van vrede'

IMO Blog, 2007

Boom van Vrede in Bethlehem


Hoe kom je tot een overeenkomst als je het over sommige zaken fundamenteel oneens bent, en beide partijen elkaar bovendien wantrouwen vanwege een verleden vol van geschonden of verschillend geÔnterpreteerde afspraken?


Het ligt voor de hand om met de gemakkelijkere zaken te beginnen, en de lastigste (en meest gevoelige) kwesties voor later te bewaren. Dit is echter al eerder geprobeerd tijdens het Oslo vredesproces, en heeft toen niet gewerkt. Ook de Routekaart is hierop gebaseerd: een gefaseerd plan, waarin eerst een soort provisorische Palestijnse staat wordt gecreŽerd en daarna pas over definitieve grenzen, de status van Jeruzalem, de vluchtelingen en de nederzettingen wordt besloten.

Het voornaamste probleem van een stapsgewijze aanpak is dat het extremisten alle ruimte biedt om het vredesproces te verstoren. Een ander niet te verwaarlozen probleem is dat de Palestijnen het beschouwen als een truc van IsraŽl om hen werkelijke soevereiniteit te onthouden. De onderhandelingen over de 'final status' zullen eindeloos worden uitgesteld, vrezen ze, en ondertussen gaat IsraŽl gewoon door met het bouwen van nederzettingen. Dit wantrouwen is niet geheel ongegrond.

IsraŽl heeft er echter - met recht - geen vertrouwen in dat de Palestijnse Autoriteit op dit moment in staat is een soevereine staat te runnen en zich aan allerlei afspraken te houden die daarvoor nodig zijn. Bovendien lijkt de PA er evenmin klaar voor om pijnlijke concessies te doen zoals het opgeven van het 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen. Condoleeza Rice stelde daarom pienter voor om nu wel een 'final status agreement' te sluiten maar de implementatie uit te stellen. Een soort principe verklaring, zodat de Palestijnen er gerust op kunnen zijn dat echte soevereiniteit in het verschiet ligt zonder dat ze nu al aan alle eisen hoeven te voldoen, en IsraŽl makkelijker concessies kan doen, ervan verzekerd dat het ťťn en ander pas hoeft uit te voeren op een later tijdstip wanneer de Palestijnen ook daadwerkelijk klaar zijn voor het runnen van een staat.

Later
Maar wanneer is later? "Later is allang begonnen", zong het Klein Orkest ooit. Tijdens het Oslo vredesproces was 'later' maximaal 5 jaar nadat de Declaration of Principles uit 1993 in werking trad, en de Roadmap voorzag in een Palestijnse staat in 2005. Later is inderdaad al begonnen. Waarin deze verklaringen niet of niet voldoende voorzagen, is het scheppen van voorwaarden om het mogelijk te maken het straks eens te worden over die zaken waarover dat nu onmogelijk is, en zich straks aan overeenkomsten te houden waartoe men nu nog niet in staat is.

Eens zullen die nederzettingen, op zijn minst gedeeltelijk, moeten worden ontruimd en zal IsraŽl gebied moeten overdragen aan de Palestijnen, en eens zal de Palestijnse Autoriteit moeten optreden tegen terroristische groeperingen en het monopolie op geweld opeisen. Eens ook zal men moeten ophouden met de opruiing tegen IsraŽl en het eigen aandeel in het conflict onder ogen moeten zien. Geen demonstraties meer waar de vluchtelingen grote nagemaakte sleutels met zich meedragen en hun vroegere huizen in IsraŽl opeisen, en nee, Allah verlangt niet om als martelaar te sterven voor het vaderland, maar om met je buren in vrede te leven. De Palestijnen wantrouwen een provisorische Palestijnse staat omdat zij bang zijn dat uitstel afstel betekent, maar zij zelf beginnen ook niet aan wat zij allemaal 'later' zouden moeten doen.

De moeilijkste zaken uitstellen tot een later tijdstip werkt alleen als nu wordt begonnen met het even moeilijke voorbereidingswerk. Misschien is het eigenlijk wel omgekeerd: het lastigste onderdeel van het conflict zijn niet de final status onderhandelingen, maar de voorbereiding aan beide kanten die noodzakelijk is om deze in de toekomst te doen slagen. Politici uit andere landen, speciale gezanten voor het Midden-Oosten en mediatoren zouden zich meer op dit taaie werk moeten concentreren in plaats van te streven naar een mooi akkoord op papier binnen hun ambtstermijn.

Het opbouwen van vertrouwen en afbouwen van haat, en het voorbereiden van de eigen bevolking op de prijs van vrede gaat natuurlijk een beetje lastig als je ondertussen je doden moet begraven, of dit weet te voorkomen door het verijdelen van aanslagen en het afvuren van raketten. Daarom moet tegelijkertijd gewerkt worden aan een nieuw staakt-het-vuren, ditmaal gecombineerd met het ontwapenen van de diverse milities en/of integratie in een veiligheidsdienst die onder het gezag van de Palestijnse regering staat. Op dat moment kunnen er ook checkpoints worden opgeheven zonder dat dit de extremisten helpt bij het plegen van aanslagen om een en ander te verstieren.

Hoewel het belangrijk is dat beide partijen hun goede intenties uitspreken, hebben uitgebreide onderhandelingen over de final status weinig zin wanneer beide toch weten dat het nu niet uitgevoerd gaat worden. Je zult dan immers niet al je kaarten op tafel leggen, en bovendien zijn de huidige regeringen van Olmert en Abbas zwak en genieten weinig vertrouwen onder de bevolking. Een principe verklaring waarin beide duidelijk uitspreken niet langer op vernietiging of onderwerping van de ander uit te zijn, en erkenning van elkaars nationale rechten en wederzijds aangedaan leed heeft meer waarde dan eindeloos gehakketak over aantallen vluchtelingen en hun compensatie en precieze grens aanpassingen. Op voorwaarde natuurlijk dat men hier ook op de grond aan werkt.

De Boom van Vrede?
Internationale en Europese hulp kan hier een bijdrage aan leveren door initiatieven gericht op verzoening te steunen, in plaats van pro-Palestijnse NGO's en projecten. Toen ik van het voorjaar door Bethlehem liep was ik verbaasd over het aantal projecten dat met Westerse hulp is gefinancierd, maar ook over het eenzijdige opruiende karakter van sommige, zoals een olijfboom op het centrale plein met een tekst eronder over alle door IsraŽl vernietigde olijfbomen voor de bouw van de 'apartheidsmuur', gefinancierd door o.a. een Waalse gemeente en de YMCA en YWCA (zie de foto bovenaan). Uiteraard geen woord over de aanslagen die door diezelfde muur zijn verijdeld. Zo draag je niet bij aan vrede en verzoening, maar bevestig je de Palestijnen in hun slachtofferschap: die gemene IsraŽli's hebben het allemaal weer gedaan, en bouwen zomaar een muur over ons vredige land.

Bij het in Jeruzalem gevestigde Alternative Information Center kun je gratis een door de Europese Unie gefinancierd boekje krijgen met allemaal argumenten tegen IsraŽl, om in discussies een weerwoord te hebben tegen de Zionisten. Het staat vol met de bekende mythes en stereotypen over de machtige Joodse lobby, Palestijns geweld zou slechts een wanhoopsdaad zijn en ophouden zodra zij hun legitieme rechten krijgen, en IsraŽl is de Palestijnen bewust uit de bezette gebieden aan het wegpesten. Ieder argument dat de nadruk legt op het aandeel van de Palestijnen in het conflict wordt fel bestreden. Hoe dat bijdraagt aan een oplossing van het conflict mag iemand van de EU me nog eens uitleggen.

In plaats daarvan zou de EU projecten die op werkelijke verzoening en dialoog zijn gericht kunnen steunen, zoals de Hope Flowers School waar IsraŽli's en Palestijnen elkaars narratief leren kennen, het One Voice Project, gericht op het verwerven van brede steun onder de bevolking voor een twee-statenoplossing, en uitwisselingsprojecten waarbij men niet alleen samen couscous en humus eet en ook niet beiden de bezetting van alles de schuld geeft. Mij bekruipt echter steeds vaker het gevoel dat internationale hulp - behalve dan de noodzakelijke humanitaire hulp - meer schaadt dan baat, en beide partijen alleen maar verder uit elkaar drijft.

Laten we eens ophouden met alle organisaties die 'vrede' of 'mensenrechten' in hun naam hebben als onpartijdig te beschouwen, en vrede niet met 'anti-IsraŽl' verwarren. Laten we het beide partijen alsjeblieft niet nog moeilijker maken dan het al is.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.