IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Is het hart links en het verstand rechts?

IMO Blog, 2007

David Forman beschrijft in de Jerusalem Post van 19 juli een bekend fenomeen: het hart slaat links, maar het verstand begint steeds rechtser te worden. Mooie idealen staan tegenover de harde realiteit. Vroeger werd ik altijd boos als mensen het (enigszins afgezaagde) gezegde bezigden: "Wie op zijn twintigste niet links is heeft geen hart, wie het op zijn veertigste nog steeds is heeft geen verstand." Wat een makkelijke manier om mijn zo goed uitgedachte politieke ideeŽn af te doen als onrealistisch. Maar de veranderingen beginnen zich onmiskenbaar voor te doen: we kunnen niet iedereen binnen laten, hoe erg mensen het ook hebben elders, misdaad wordt niet alleen veroorzaakt door ellende en armoede en is niet op te lossen 'door de oorzaken weg te nemen'. Aandacht voor de dader mag niet ten koste gaan van de slachtoffers.

Soms bekruipt me het gevoel dat we de dader als het slachtoffer zijn gaan beschouwen, met zijn ongelukkige jeugd en mindere kansen enzovoorts. Ik erger mij vaker aan deze kromme logica: jongeren moeten een hangplek hebben, anders worden ze crimineel. Marokkaanse jongeren worden gediscrimineerd en uitgekotst, logisch dus dat ze mensen uit de buurt wegpesten en homo's in elkaar slaan. Wij hebben geen respect voor de islam, logisch dus dat men dit respect opeist met gewelddadige demonstraties wereldwijd en aanslagen en fatwa's en antisemitische cartoons. Dit soort geluiden klinken al gauw rechts, net als het bepleiten van zwaardere straffen en meer bevoegdheden voor de overheid in de bestrijding van terrorisme. En verassend genoeg pleitte uitgerekend de VVD tegen een handelsmissie naar Iran vanwege mensenrechtenschendingen.

Er is iets vreemds aan de hand: het bepleiten van een boycot van Iran is rechts, een boycot van IsraŽl is links. Hamas en Hezbollah terroristische organisaties noemen is rechts, IsraŽl of de VS een terroristische staat noemen is links. Strijden tegen islamofobie is links, strijden tegen antisemitisme is rechts. De gevaren van de radikale islam uit de doeken doen is rechts, uitweiden over Joodse religieuze fanatici en fundamentalistische christenen is links. In deze definiŽring sta ik inderdaad rechts van het midden. Maar dit is niet meer de tegenstelling tussen hart en verstand, tussen idealen en een harde realiteit waar ik over begon. Forman gaat mee in deze rare definiŽring van rechts en links wanneer hij zegt met zijn hart voor de Palestijnen te willen opkomen maar met zijn verstand erg blij te zijn als het leger een aanslag weet te verijdelen, ook als daarbij onschuldige burgers omkomen.

Forman schrijft:

We activists for decency and fair play for the other can no longer bury our heads in the sand. We must find a way to reconcile our ideological liberalism with the harsh political realities of a bellicose neighborhood and an indifferent at best, hostile at worst, world community that allows the UN Human Rights Commission to single out Israel for permanent scrutiny. (Silent complicity strikes the Jews again.) Only America has consistently stood by us.

Links heeft in de tijd van de koude oorlog moeten erkennen dat de harde realiteit in de Sovjet-Unie en China ver verwijderd was van de idealen van Marx, en dat er in feite geen enkele communistische staat is die met de ideologische principes van het marxisme overeenstemt. Ik loste dit probleem op door te zeggen dat de Sovjet-Unie in feite helemaal niet communistisch - en dus 'links' - was, maar staatskapitalistisch. De Partij was niet beter dan de politieke en economische elites in het Westen. Door de communistische landen af te vallen gaf je je linkse principes niet op - Je behield ze juist. Toch bleek deze stap voor sommige mensen moeilijk en emotioneel beladen, en meenden zij ten onrechte met het communisme hun linkse idealen te moeten opgeven.
Terwijl het communisme in theorie een prachtige beweging is die alle ongelijkheid en onrecht zal uitbannen, doen de Arabische staten niet eens hun best om zich als zulke linkse paradijzen te presenteren. Waarom is het dan links om pro-Arabisch te zijn, en het op te nemen voor mensen als Hezbollah leider Nasrallah en Achmadinejad? Waarom is een terroristische aanslag 'linkser' dan een IsraŽlische legeroperatie?

Omdat IsraŽl sterk en machtig is en de Palestijnen zwak en machteloos, zullen sommigen zeggen. De Geallieerden waren echter ook sterker dan de nazi's, en de laatsten waren niet linkser geweest als zij door de appeasement politiek niet de kans hadden gekregen om half Europa in brand te zetten.

Omdat het Westen het Midden-Oosten wil beheersen, en eigenlijk de hele wereld. De islamisten en de Iraanse mullahs doen echter niet onder voor het Westen wat betreft hun globale aspiraties, en zowel moslims als christenen proberen wereldwijd zoveel mogelijk aanhangers te krijgen en hun wil aan zoveel mogelijk regeringen op te leggen. Het Vaticaan voert een actief beleid tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen in Afrika - ten koste van miljoenen slachtoffers van Aids - en in islamitische landen veroordelen sharia rechtbanken vrouwen tot steniging voor overspel en worden homo's opgehangen.

Dit alles staat in schril contrast tot het Jodendom, dat nooit aan zieltjeswinnen heeft gedaan, en religieuze wetten gelden er slechts voor de eigen groep. Men is ook niet uit op het overheersen en onderwerpen van het Midden-Oosten of andere delen van de wereld, al is men daar door de eeuwen heen veelvuldig van beschuldigd, maar op het verdedigen en behouden van een land. Een land waar ook een ander volk leeft dat de Joden het liefst gisteren zag vertrekken. Je zou verwachten dat links met zijn voorliefde voor onderdrukte volkeren de Joden - naast 21 Arabische staten - op zijn minst evenzeer een veilig plekje gunt als de Palestijnen. Een plekje waar ze geen minderheid zijn die zich moet aanpassen, en waar ze hun eigen taal en cultuur kunnen behouden en ontwikkelen. Een plekje bovendien waar - ondanks de talloze tekortkomingen - minder willekeur, machtsmisbruik en discriminatie heerst dan in de meeste Arabische staten, waar de onafhankelijke rechtsspraak de Arabieren soms in het gelijk stelt, een staat die bovendien in grote mate is gevormd door een uniek soort communes en een sterke vakbond.

Wat links en rechts is, is niet altijd eenduidig te zeggen, en onderwerp van soms felle debatten. Kun je links zijn en toch op sommige gebieden meer marktwerking voorstaan? Kun je links zijn en tegen betutteling en regels? Is de nadruk op meer normen en waarden progressief of conservatief? En wat is het verschil tussen progressief en links, en conservatief en rechts? GroenLinks is wellicht progressiever dan de SP, terwijl deze laatste linkser is. En is de ChristenUnie nou links of rechts? Is het huidige kabinet links?

Links staat voor overheidsbemoeienis, het beschermen van de zwakken, nivellering en een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen. Daarover is men het wel redelijk eens, maar daarbuiten wordt het moeilijker.

De steun voor de Palestijnen onder links komt voort uit de steun voor bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld, en het communistische anti-Zionisme. Dat bevrijding en terreur soms dicht bij elkaar liggen heeft de geschiedenis overvloedig bewezen. Net als het feit dat volken meestal zowel dader als slachtoffer zijn.

Links wordt ook wel verbonden met het aan de kaak stellen van de macht, met rebellie tegen het establishment en tegen het maken van winst over de hoofden van mensen. Men verwijt het Westen vaak een dubbele moraal door enerzijds alles te doen om zijn macht en suprematie te behouden, maar anderzijds niet-Westerse landen fel aan te vallen op hun fouten. Links doet echter vaak evenzeer aan een dubbele moraal door Westerse landen, waaronder IsraŽl, hard aan te vallen maar de ogen te sluiten voor de vuile machtspolitiek van de Arabische staten, Iran, China en Rusland.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.