IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Extra nieuwsbulletin: NOS praat met Hamas en haalt erkenning Israel binnen!

IMO Blog, 2007

"De groepering die niet mee mag praten is Hamas", aldus het NOS journaal, nadat men zich voorzichtig positief had uitgelaten over de conferentie van Abbas en Olmert in Jericho, waar Olmert zich voor een Palestijnse staat had uitgesproken. Waarom dat zo was?, vroeg Sacha de Boer aan Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn, die uitlegde dat dit een strategie is om Abbas te versterken in de hoop dat hij de volgende verkiezingen zal winnen. Nadat hij de onwetende kijker had uitgelegd dat er nog veel beren op de weg waren, zoals de precieze grenzen van de Palestijnse staat en wat de hoofdstad zal worden, vervolgde Sacha de Boer dat 'ťťn van die problemen het feit is dat IsraŽl wel met de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever praat, maar niet met die in Gaza, oftewel Hamas.'


Het journaal geeft zelf het goede voorbeeld, en verslaggever Mustapha Oukbih heeft met Hamas leider Khaled Meshaal gesproken. Nadat voormalig premier Haniyeh van Hamas al kort in beeld was geweest in reactie op de conferentie, kreeg Meshaal alle ruimte om uit te leggen dat 10 jaar dialoog met IsraŽl niks heeft opgeleverd omdat IsraŽl de Palestijnse rechten niet wil respecteren, dat het nodig was in Gaza orde op zaken te stellen omdat 'anderen' uit waren op een machtsovername ten koste van Hamas, en er nu gelukkig weer orde en rust heerste, en Hamas zich richt op het creŽren van een Palestijnse staat binnen de pre-1967 grenzen. Dit laatste was voor de commentator reden om te zeggen dat men niet meer op vernietiging van IsraŽl uit is. Hamas werd door de commentator overigens een 'islamitische beweging' genoemd, want alleen de Zionistische lobby noemt dit natuurlijk nog een terroristische organisatie.

Na het interview met Meshaal concludeerde De Boer dat het onduidelijk is hoe de onderhandelingen kunnen slagen zonder Hamas erbij te betrekken.

Het is verbluffend dat Hamas op zoveel sympathie kan rekenen, kort nadat ze met veel geweld de Fatah uit de Gazastrook hebben verdreven, waarbij mensen van daken werden gegooid, uit ziekenhuisbedden werden gesleurd en in bijzijn van vrouw en kinderen werden gefusilleerd. Ze weigeren nog steeds om geweld tegen IsraŽlische burgers te staken (o.a. de Qassams), de Joodse staat te erkennen en eerdere verdragen van de PLO te eerbiedigen, en blijven de walgelijkste antisemitische leugens verkondigen. En toch lijken ze krediet te krijgen voor het 'herstellen van de orde en rust in de Gazastrook', en voor hun zogenaamde 'compromisbereidheid'.

Mustafa Oukbih heeft zijn huiswerk niet erg goed gedaan, anders was hij ongetwijfeld dit fraaie citaat van Meshaal tegengekomen:

"I want to make it clear to the West and to the German people, which is still being blackmailed because of what Nazism did to the Zionists, or to the Jews. I say that what Israel did to the Palestinian people is many times worse than what Nazism did to the Jews, and there is exaggeration, which has become obsolete, regarding the issue of the Holocaust. We do not deny the facts, but we will not give in to extortion by exaggeration. As for the Zionist holocaust against the Palestinian people, and against the peoples of the Arab and Islamic nation - this is a holocaust that is being perpetrated in broad daylight, with the coverage of the media of globalization. Nobody can deny it or claim that it is being exaggerated."

Dit citaat past perfect in de stijl van het handvest van Hamas, dat vol staat met passages over de taak van iedere moslim om de vijanden van de islam te bestrijden, dat stelt dat de Joden de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben uitgelokt om er geld mee te verdienen, dat het Zionisme de media en politiek in het westen beheerst en uit is op de wereldmacht. Een van de aangehaalde bronnen (men beweert immers niet zomaar wat) zijn de Protocollen van de Wijzen van Zion. Het handvest haalt bovendien een hadith uit de koran aan waarin wordt gesteld dat het einde der tijden pas kan aanbreken nadat de Moslims de Joden hebben gedood.

Het mag niet verbazen dat IsraŽl niet zoveel zin heeft om met een dergelijke organisatie te praten. De meest voor de hand liggende reden dat Hamas niet 'was uitgenodigd' is echter dat het zich zelf altijd tegen onderhandelingen met IsraŽl heeft uitgesproken, en in tegenstelling tot wat het journaal beweerde heeft Hamas nooit gezegd dat het niet meer op de vernietiging van IsraŽl uit is. Men laat zich - met name ten overstaan van Westerse journalisten - hier graag ambigu over uit: 'we streven naar een staat binnen '67 grenzen met recht op terugkeer van alle vluchtelingen; we zijn tegen een vredesverdrag maar wel bereid een langdurig bestand te sluiten; we erkennen IsraŽl als realiteit maar niet als legitieme staat', enz. Een iets te toegeeflijke uiting wordt steevast 's anderdaags ontkend door het leiderschap, of anders uitgelegd ('van erkenning is geen sprake, we hadden het slechts over een op dit moment bestaande realiteit').

Toen Conny Mus Haniyeh vroeg wat men zou doen als men een staat op 1967 grenzen had en de vluchtelingen kunnen terugkeren, zei hij: 'dat zien we later wel'. Met andere woorden, dat hangt af van onze militaire krachten op dat moment en die van IsraŽl en de internationale situatie. Of misschien dacht hij wel, 'als we het recht op terugkeer binnen hebben, dan is IsraŽls lot bezegeld, en is de eerste Arabische premier van IsraŽl, afschaffing van de Wet op de Terugkeer (die bepaalt dat alle Joden naar IsraŽl kunnen emigreren), en instelling van het Arabisch als eerste taal slechts een kwestie van tijd'.

Het is niet de eerste keer dat het journaal zich zo positief uitlaat over Hamas. Waarom men dit doet, is me een raadsel, want het brengt vrede niet dichterbij en stelt Abbas' leiderschap ter discussie. Maar belangrijker nog, het is niet aan het journaal het nieuws zo gekleurd weer te geven. Daar hebben we Thomas von der Dunk, Harry de Winter, Dries van Agt, J.A.A. van Doorn en talloze andere opiniemakers voor. Het journaal hoort te vermelden wat er vandaag is gebeurd, en kan hooguit even vermelden dat Hamas afwezig was en al heeft aangekondigd om zich niet neer te leggen bij een eventueel akkoord tussen Fatah en IsraŽl.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Saturday, 18 August 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Beste Ratna, uw artikelen horen in de Nederlandse kranten te staan. Ik kan absoluut niet begrijpen dat dat niet zo is. Uw informatie en de strekking ervan is "bitter" nodig. Ik zou dit onder ieder artikel van Uw hand kunnen en willen zetten.

op Wednesday, 10 October 07, schreef Ria van der Bas

ISRAEL

Israel is een staat - laat dat gehandhaaft blijven.
Erkennen en grond teruggeven aan Israel is van essensieel belang
Wanneer wordt de wereld wakker en laat men zich niet de geschiedenisherhalen van de afgelopen jaren Mensen WAAKT over Israel !!!!!!!!!!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina » IMO Archief » October 2007 » Extra nieuwsbulletin: NOS praat met Hamas en haalt erkenning Israel binnen!

[Vorig artikel: "Slecht nieuws uit Israel"] [Volgend artikel: "Zomergasten over Israel en Palestina"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.