IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Een einde aan de bezetting

IMO Blog, 2007

Eťn van de Palestijnen die in Bil'in wekelijks tegen de muur demonstreert, sprak deze hoop uit in een documentaire van Shai Pollack op Canvas: hij hoopt vooral dat hij zijn zoontje van vier straks niet hoeft uit te leggen waarom er een muur dwars door hun dorp loopt, waarom je altijd toestemming nodig hebt van IsraŽlische soldaten om naar een andere plaats te reizen, en waarom de kolonisten een stukje verderop mogen bouwen wat ze willen maar Palestijnse bouwsels worden afgebroken omdat ze illegaal zouden zijn. Ik deel die hoop met hem, en gun hem een leven in vrijheid. Veel IsraŽli's delen die hoop met hem, en hopen dat hun zoontjes straks niet de oorlog in hoeven te worden gestuurd, ze geen schuilkelders meer nodig hebben, en ze straks niet hoeven uit te leggen aan hun kinderen waarom ze in eigen land, na eindelijk hun lot zelf in handen hebben genomen, bang moeten zijn voor raketten van groeperingen die op hun vernietiging uit zijn. Dat ze niet uit hoeven leggen waarom zoveel mensen de Joden haten en de meest walgelijke dingen over hen beweren, maar ze dit als een relikwie uit het verleden kunnen beschouwen.


Zoals de zaken er nu voorstaan, zal dit alles ijdele hoop zijn, zullen de zonen en dochters straks doorgaan met vechten, en zullen er nieuwe martelaren zijn en IsraŽlische represailles en repressie en raketten en angst en woede en wanhoop. En op TV hier zullen we films zien die de onderdrukking van de Palestijnen tonen, en politici leggen uit dat we met Hamas moeten praten (oh nee, dat doen we dan allang), en het antisemitisme aan Palestijnse kant, en het verheerlijken van geweld, dat is Zionistische propaganda om van de werkelijke oorzaak van het conflict af te leiden. Althans dat zullen de zonen en dochters van Van Doorn en Van Agt en Van Dam en Van Bommel en Wijenberg en De Winter en Meyer ons doen geloven. Misschien wordt IsraŽl door sommige landen geboycot, misschien boycotten onze universiteiten en vakbonden en kerken IsraŽl dan zoals nu al in toenemende mate in Engeland gebeurt, waardoor de vredesbeweging in IsraŽl nog kleiner en nog meer geradicaliseerd is en verder niemand daar meer in concessies gelooft en in de oprechtheid van internationale bemiddelaars.

Sorry voor mijn pessimisme. Ja, er is het Arabische vredesplan en er komt een conferentie in het najaar en er is toenadering tussen Olmert en Fatah en beide hebben al een paar voorzichtige stapjes gezet met de vrijlating van gevangenen, amnestie voor een aantal aan Fatah gelieerde strijders (Al Aqsa Martelaren Brigades, niet zo heel erg verschillend in werkwijze van Hamas of Islamitische Jihad), die op hun beurt beloofden de 'gewapende strijd' te zullen staken, en samenwerking op het gebied van veiligheid. Maar Abbas en Olmert zijn zwak, en kunnen geen dingen doen die echt controversieel zijn, en dus ook niet de concessies naar elkaar doen die de ander nodig heeft om tegenover de eigen radikalen sterker te staan. Abbas kan het recht op terugkeer van de vluchtelingen niet opgeven of Palestijnse soevereiniteit over geheel Oost-Jeruzalem, en Olmert kan geen 1967 grenzen en deling van Jeruzalem bieden. Niet nu.

Het recht op terugkeer van de vluchtelingen zou, net als de nederzettingen, door de internationale gemeenschap als anathema moeten worden bestempeld, als onderdeel van een maximalistische agenda die indruist tegen een twee-staten oplossing. Dan kan Abbas makkelijker zeggen, dat hij tot het inzicht is gekomen dat men wat dit betreft een compromis moet sluiten. Niet omdat hij de vluchtelingen geen warm hart toedraagt, maar omdat dit nou eenmaal de heersende opinie is en hij niet als de bad guy wil worden gezien. Daarnaast moet bij de bevolking het besef verder doordringen dat alleen een oplossing mogelijk is die ook rechten van de ander respecteert, die aan beide kanten tegemoetkomt. Dat gaat een beetje moeilijk zolang kinderen op de , Palestijnse TV te horen krijgen dat IsraŽli's doden het hoogste goed is, en dat de Joden bloeddorstige monsters zijn die verantwoordelijk zijn voor al hun problemen. Dat gaat een beetje moeilijk als de VN Algemene Vergadering en Mensenrechtenraad alleen IsraŽlisch geweld veroordeelt, en als buitenlandse journalisten, humanitaire werkers en vredesactivisten het slachtofferschap van de Palestijnen keer op keer bevestigen. En als de hoop van de Palestijn op een einde aan de bezetting in voornoemde documentaire door zijn IsraŽlische vriend niet wordt beantwoord met een oproep dan ook samen tegen terrorisme en verheerlijking van geweld aan Palestijnse kant te demonstreren, maar hij slechts verzucht dat hij inderdaad de wrede bezetter, de dader, is.

Er moet een Palestijnse vredesbeweging komen, een Palestijnse Peace Now, die demonstreert tegen Hamas, tegen terrorisme, tegen al diegenen die menen dat heel het land tussen de rivier en de zee 'bevrijd' moet worden, tegen al diegenen die menen dat iedere IsraŽli een legitiem doelwit is omdat hij of zij in IsraŽl (=bezet Palestijns gebied) woont en in het leger zal dienen of heeft gediend.

Het is gemakzuchtig te menen, zoals de Palestijnse filmmaker Abu-Assad, dat dit niet van de Palestijnen verlangd kan worden omdat zij de onderdrukte partij zijn. Het conflict heeft zijn huidige vorm mede door toedoen van de Palestijnen gekregen. Zolang zij zich als slachtoffer blijven zien, hun eigen aandeel ontkennen en hun verantwoordelijkheid ontlopen zal er geen einde aan de bezetting komen. Een massaprotest tegen Hamas en geweld en voor vrede en concessies, zal Abbas meer kracht geven dan de ontruiming van de buitenposten door IsraŽl (hoezeer dat ook nodig is). Mede door massale vredesdemonstraties heeft Begin indertijd heel de SinaÔ opgegeven voor vrede met Egypte, en massale demonstraties hebben Sharon in 1982 tot aftreden gedwongen. Makkelijk praten, aan Palestijnse kant wordt je letterlijk gelyncht als je voor vrede de straat op gaat, zullen sommigen tegenwerpen. Het cynisme van deze tegenwerping ontgaat mensen vaak. Als het zo gevaarlijk is je voor een compromis uit te spreken, en 'heilige huisjes' ter discussie te stellen, dan kun je uiteraard niet volhouden dat de Palestijnen klaar zijn voor vrede en IsraŽl allang hebben erkend.

Je in een conflictsituatie, en in een toch min of meer ondemocratische en chaotische samenleving (want geen democratische en civiele structuren, gebrekkig juridisch systeem etc.) uitspreken voor een compromis vergt moed. De moed die dissidenten in ondemocratische regimes hebben getoond, de moed van vredesactivisten tijdens de Koude Oorlog en Vietnam Oorlog die voor verrader werden uitgemaakt, en de moed om de fouten van de eigen kant onder ogen te zien. Verandering gaat niet zonder pijn en moeite en risico. Zoals de IsraŽli's de kolonisten zullen moeten confronteren, en hun duidelijk moeten maken dat zij het land en de toekomst in gevaar brengen, en hun desnoods met geweld uit hun huizen moeten zetten, zo moeten de Palestijnen hun extremisten aanpakken. Dat is de enige weg naar een einde aan de bezetting.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 26 August 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Ik lees net, met stomme verbazing en met grote schrik "De kracht van de rede" van Oriana Fallaci. Voor mij,als leek' is dit een schrikbarende eye-opener. Veel ervan is door u al aangeroerd.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.