IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Praten met de vijand

IMO Blog, 2007

Barry Rubin legt in onderstaand artikel uit de Jerusalem Post overtuigend uit waarom praten met radikale groepen als Hamas vaak averechts werkt, en niet tot de gehoopte matiging leidt. Hij somt overtuigend de nadelen en risico's op van het in zee gaan met radikale groepen of regimes, die van hun kant niet de intentie hebben om een conflict op te lossen door wederzijds begrip en een compromis. Maar wat ontbreekt is een alternatieve strategie, niet in de laatste plaats omdat beschrijven wat niet werkt makkelijker is dan aangeven hoe het wel zou moeten.


Sommigen pleiten voor vergaande concessies van IsraŽl aan Fatah, zodat de Palestijnen zien dat praten meer oplevert dan vechten, maar die concessies maken het ook makkelijker voor Hamas om aanslagen te beramen en wapens te smokkelen. Fatah en de Palestijnse Autoriteit zijn volgestopt met geld door het Westen, maar zolang de instituties en de controle ontbreken om een goede besteding te waarborgen, en de strijd van IsraŽl tegen de terroristische groeperingen het dagelijks leven van de Palestijnen ernstig blijft belemmeren, zal dit niet leiden tot een bloeiende economie. IsraŽl zou natuurlijk de buitenposten moeten verwijderen en de groei van de nederzettingen moeten stoppen, maar ook dat zal Hamas en Islamitische Jihad en de Al Aqsa Martelaren Brigades niet op andere gedachten brengen, of hen isoleren binnen de Palestijnse gemeenschap.

Dergelijke concessies beschouwen ook gematigde Palestijnen als volkomen ontoereikend en worden waarschijnlijk zelfs uitgelegd als strategie om de Palestijnen hun werkelijke rechten te blijven ontzeggen. De terugtrekking uit de Gazastrook is alom zo uitgelegd door zowel Palestijnen als criticasters van IsraŽl in het Westen. Hamas claimde de terugtrekking als een overwinning van het gewapende verzet en zei meermaals dat nu de 'bevrijding' van Tel Aviv en Jaffa weldra zouden volgen.

Maar als IsraŽl dan echt substantiŽle concessies zou doen, zodat de Palestijnen zien dat het ze echt een staat gunt? Dat zou sommige gematigden zeker gunstig stemmen, maar de risico's zijn aanzienlijk. Concessies hebben in het verleden altijd geleid tot een toename van geweld, want de extremisten zijn niet geÔnteresseerd in vrede, en de mogelijkheden om aanslagen te plegen nemen door concessies toe. Een vergaande IsraŽlische terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever zal leiden tot een machtsstrijd aldaar tussen Hamas en Fatah en de mogelijke overwinning van Hamas. Hamas (en een meerderheid van de Palestijnen) zal geen genoegen nemen met de Westelijke Jordaanoever zonder Oost-Jeruzalem en zonder recht op terugkeer van de vluchtelingen. Het zou misschien een staakt-het-vuren voorstellen, om zich in de tussentijd te kunnen voorbereiden op de strijd om Jeruzalem en de rest van 'historisch Palestina'.

Het probleem is duidelijk: IsraŽl kan substantiŽle concessies alleen doen in ruil voor duidelijke veiligheidsgaranties, en beide partijen kunnen alleen echt concessies doen als de bevolking er vertrouwen in heeft dat dit tot vrede zal leiden en de andere kant oprecht is. Gesprekken met Hamas kunnen niks opleveren zolang Hamas in zijn handvest heeft staan dat de Joden gedood moeten worden voor het Einde der Tijden kan aanbreken, dat de Joden de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben veroorzaakt en uit zijn op wereldheerschappij, en zolang Hamas leiders dergelijke zaken blijven beweren. Het is mij een raadsel waarom Westerse journalisten in interviews met Hamas hier nooit een punt van maken.

Maar ook zonder zulk expliciet antisemitisme is het moeilijk om vertrouwen op te bouwen na een bijna een eeuw durend conflict. Om te beginnen moeten gematigde Palestijnen en de regering Fayad zich duidelijk tegen dergelijke walgelijke uitlatingen uitspreken en Hamas op zijn racistische handvest aanspreken. Vervolgens moeten mensen aan beide kanten met elkaar in contact komen buiten de conflictsituaties (zoals bij checkpoints) om, en elkaar met hun frustraties, angsten, en emoties confronteren. Dialoog activiteiten zijn vaak te zeer gericht op de al bewuste mensen, de vredesactivisten, waarbij vooral de deelnemers aan IsraŽlische kant alle begrip tonen voor de Palestijnen en het grotendeels met hen eens zijn. Een lovenswaardig initiatief dat de zwijgende meerderheid aan beide kanten probeert te mobiliseren voor vrede is deOne Voice Movement. Volgens hen is er aan beide kanten een meerderheid voor vrede en een twee-staten oplossing, maar worden zij overvleugeld door de extremisten aan beide kanten. Persoonlijk denk ik dat ook aan de ideeŽn van deze meerderheid nog wel een en ander schort, en zij op dit moment niet bereid is om compromissen op zaken als Jeruzalem en de vluchtelingen te accepteren. We kunnen de problemen niet alleen op een extremistische minderheid afschuiven.

Het feit dat de steun voor een twee-statenoplossing ondanks alles aanzienlijk is gegroeid sinds het Oslo vredesproces, stemt echter optimistisch. Verandering van ideeŽn is dus mogelijk, maar dit kan ook de verkeerde kant op gaan, zoals sinds het uiteenvallen van het vredesproces en het begin van de tweede intifadah is gebeurd. Om tot een blijvende verandering ten goede te komen moeten veranderingen in materieel opzicht (voor met name de Palestijnen) gepaard gaan met een intensieve toenadering en confrontatie van de gewone mensen aan beide kanten met elkaar, en eenduidige veroordelingen van extremistische ideeŽn. En ondertussen moet er een soort principe verklaring komen waarin het leiderschap aan beide kanten de nationale rechten en aspiraties van de ander erkent, die in een referendum door de bevolking moet worden goedgekeurd. Het klinkt een beetje als het in de lucht houden van tien ballen tegelijk, en helaas wordt iedere keer dat er een bal valt duur betaald in mensenlevens en verdere afbraak van vertrouwen.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Region: 'Come, and let us reason together'

Barry Rubin , THE JERUSALEM POST Aug. 26, 2007

Engage, moderate and split - that's the mantra for Middle East policy of the wrong-headed in many foreign ministries, newspaper editorial offices, universities and other places where the rapidly growing international bad-ideas industry is centered.

Yet nothing could seem more self-evident than these propositions. What could possibly be wrong with engaging radical forces, persuading them to change their ways, and breaking up their alliances? Here is how these apparently "obviously correct" ideas are dangerous and even disastrous.

1. Engagement. Doesn't one need to talk to enemies? How else can you get them to change? Well, it depends on whom, how, and when. Here are some of the problems of just having a cozy little chat with Iran, Syria, or Hamas, for example.

First, what about history? If the record shows that such efforts have failed, it indicates that more such attempts are misguided and that other methods are needed. For example, the US government sent numerous high-level delegations to Syria between 2001 and 2005, only to find that it was repeatedly lied to. This campaign only stopped when Syria's government murdered former Lebanese prime minister (and most popular politician) Rafik Hariri.

As for Iran, Britain, France, and Germany spent three years engaged in diplomatic dialogue about Iran's nuclear program during which Teheran lied, broke promises and did not fulfill commitments, working full speed ahead all along to get atomic bombs.

The International Atomic Energy Agency has just announced a new timetable. Wow, that should scare Teheran! And of course this, too, will be flouted, to be replaced, no doubt, by still another deal until the day Iran gets nukes.

Second, there is the momentum of engagement. In order to enter into and sustain engagement, the Western party feels obligated - and its radical interlocutor will keep pressing - to provide proof of its good intentions in the form of concessions. Naturally, the radical side will give nothing since it will play the role of aggrieved party doing the democracies a favor by deigning to talk to them. As the process goes on, the Western side gives more and more while getting nothing in return. And at the end, there is no real agreement or change. The radical side doesn't have to shout out, "Sucker!" but it might as well do so.

EQUALLY, TO keep talks going, the Western partner feels constrained against taking tough action, which might lead the radical party to walk out. If, for example, Hamas continues to commit terrorism, this will not be allowed to stop the flow of money, or bring tougher sanctions, since that would make Hamas angry. Of course, if any action is taken you can guess who will be blamed for the breakdown. This has been the story of many such engagements, for example the 1990s' Israeli-Palestinian Oslo peace process.

Finally, there is how the radical side takes the engagement process as a victory, a sign that the extremists are winning and that the West is frightened and ineffective. This is precisely what the radical side's leaders say in Arabic or Persian to their colleagues and people. Meanwhile, the democratic side's credibility plummets and deterrence crashes, sparking more extremism and aggression.

2. Moderation. Why moderating the radical forces is also doomed to failure. The basic answer is that those forces do not want to become moderate - and why should they? This misconceived model is based on the view that Iran, Syria, Hamas, Hizbullah and radical Islamists generally are reluctant militants, forced to be so by misunderstanding or a lack of alternatives.

In fact, the radicals take their stance based on a blend of true belief - a deeply felt ideology based on a powerful world view - and ambition. This is their route to power, money and glory; to act in a contrary manner is to be a loathsome traitor. They are not, to say the least, easily persuaded, especially by people they hate and seek to destroy.

Moreover, they think they are winning, an idea enforced by many experiences, and often by the eagerness of the West to engage them in the first place. Only if they believe they are losing - after the imposition of tough sanctions and other measures - might they consider revising their strategies and tactics. And even the massive armed force used in Iraq shows that this is not so likely.

FINALLY, even if someone wants to become moderate, there is the little consideration of being murdered for it by one's colleagues. Sunni moderates in Iraq cannot make a deal because it is difficult to engage in politics when you are dead.

3. Splitting. Let's examine the Syria-Iran relationship. From Iran, Syria gets:
- lots of money;
- a partner of roughly similar ideological bent;
- Islamic cover for a regime ruled by non-Muslims;
- an ally with parallel interests in terms of anti-Americanism, fighting Israel, supporting Hizbullah in Lebanon, and Hamas among the Palestinians;
- Iran pays the bill for these groups, so Syria gets a free ride.
- Teheran provides strategic depth, protecting Syria against any Western or Israeli attack.

To believe that Syria would desert this arrangement for a dependence on the mistrusted West and abandonment of its most valuable asset - using an alleged imperialist-Zionist threat as the excuse for the regime's failures and rationale for its survival - is foolish. Parallel arguments could be provided for Iran's need to ally with Syria, which, for instance, gives it a boost over the Persian/Arab (Syria is Arab) and Shi'ite/Sunni (Syria is majority Sunni) barriers blocking Iran's ambitions to become the region's leading power.

Engagement, moderation and splitting sure sounds like a good strategy. But it is a very very bad one.Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.