IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

J.A.A. van Doorns hetze tegen Eshan Jami

IMO Blog, 2007

In NRC van 12 september kreeg J.A.A. van Doorn wederom de ruimte om uit te leggen waarom Ehsan Jami's comitť voor ex-moslims niet deugt, en hij bovendien de bedreigingen uit moslimhoek aan zichzelf te danken heeft. Ik hoop dat niemand op het idee komt om Van Doorn eens een paar flinke optaters te geven. Hij is immers minstens even provocerend bezig met zijn kruistocht tegen Jami en zijn sympathisanten, die hij ervan beschuldigt Wilders' hetze tegen moslims kracht bij te zetten.

Het zijn juist mensen als Van Doorn die Wilders in de kaart spelen, door alle critici van de islam over een kam te scheren en verantwoordelijk te maken voor de spanningen tussen autochtonen en moslims, inclusief de aan henzelf gerichte bedreigingen. Voor Van Doorn is er, net als voor Wilders, een goede en een foute partij, de een is slachtoffer en de ander dader.


Wilders speelt de slachtofferrol met verve. 'Onze vrije Westerse samenleving wordt bedreigd door de achterlijke islam, die wordt gedreven door homohaat, jodenhaat en onderdrukking van de vrouw. We worden bedreigd in onze vrijheid van meningsuiting door baardmannen met de Koran in hun hand.' Nee, niet alleen door hen, maar ook door Van Doorn die meent dat felle islamcritici dreigementen en zelfs fysiek geweld aan zichzelf te wijten hebben. Moeten ze maar met wat meer respect over de islam spreken.

Op deze manier pleit Van Doorn voor een rigide zelfcensuur. Mensen als Jami moeten leren om hun kritiek op de islam in uiterst voorzichtige bewoordingen te uiten, zodat moslims zich niet beledigd kunnen voelen. De gevoelens van moslims zijn de maat der dingen, wat Jami en zovele anderen die felle kritiek hebben, boos en teleurgesteld zijn, voelen, en de misstanden die zij aan de kaak willen stellen, en de emoties waarmee een radikale verandering van geloof of denkwijze nou eenmaal gepaard gaat, voor dat alles is geen ruimte. Alles binnen de kaders van wat voor de moslims aanvaardbaar is. En die kaders zijn niet al te breed. In de verklaring van het comitť van ex-moslims en het steuncomitť, staan geen beledigingen van de profeet, staat niet dat de islam achterlijk is en dat moslims zich koest moeten houden. Er wordt gepleit voor het recht op geloofsafval, en benadrukt hoe onvanzelfsprekend dat is. Over dit laatste verschillen (ex-)moslims van mening, maar uit een enquÍte blijkt dat zo'n kwart van de moslims zeer negatief staat tegenover 'uittreding' en ca.5% zelfs het gebruik van geweld goedkeurt tegen afvalligen. Net als onder Christenen in de jaren '50 en onder homosexuelen verschilt dit gewoon van geval tot geval. De ene familie is toleranter dan de andere, en de ene 'uittreder' is diplomatieker dan de andere. Onlangs vertelde een ex-moslim die duidelijk afstand neemt van Jami's uitspraken en om die reden uit het comitť van ex-moslims is gestapt, hoezeer zij onder druk werd gezet door haar familie en hoe groot de schaamte was. Critici van Jami hebben gelijk dat niet iedere ex-moslim wordt bedreigd, maar dat wil allerminst zeggen dat 'uittreding' niet problematisch is. Feit is dat de officiŽle leer in de islam voor uittreding geen ruimte biedt, en in sommige islamitische landen kun je hier zelfs de doodstraf voor krijgen.

Hekelt Van Doorn de slachtofferrol van Jami en de zijnen, moslims zouden dagelijks worden gebruuskeerd en het slachtoffer zijn van hoon en haat. In de (betere) media hoor en lees ik echter vooral pleidooien voor respect voor elkaar, oproepen de boel bij elkaar te houden en niet te stigmatiseren, en uitspraken van Wilders worden unaniem door de politieke partijen veroordeeld. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid neemt het consequent op voor moslims en allochtonen. Dit is op zichzelf niet verkeerd (al kun je de vraag stellen of men zo duidelijk stelling moet nemen in een aantal zaken die in de discussie over de positie van de islam in Nederland spelen), maar het is een beetje raar om in die omstandigheden te blijven roepen dat moslims van alle kanten worden bespot en slechts slachtoffer zijn van die intolerante islamofobe Nederlanders.

Door de zwart-wit visie van zowel Wilders als Van Doorn wordt de discussie over de plaats van de islam in Nederland, de eisen die we aan allochtonen stellen, hoe om te gaan met islamitisch gefundeerd geweld en de angst daarvoor, de reŽle discriminatie van en intolerantie tegenover moslims, maar ook de intolerantie van een deel van de moslimgemeenschap tegenover homosexuelen, niet-gelovigen en joden, vertroebeld.

Van Doorn heeft er duidelijk geen problemen mee de ondertekenaars van het steuncomitť voor ex-moslims te stigmatiseren. Tot dit 'islamofobisch offensief' behoren, aldus van Doorn, onder andere 'enkele om hun afkeer van moslims bekende joodse Nederlanders alsmede de directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie IsraŽl'. Zeer verdacht. Joden horen zich uiteraard niet met zulke zaken te bemoeien, gezien wat hun staat de Palestijnen aandoet. Zij moeten zich koest houden, of willen ze ook graag een paar optaters krijgen? Van de ondertekenaars heeft alleen Nahed Selim recht van spreken, omdat zij een moslim is. Beetje vreemd, daar het een steuncomitť voor ex-moslims betreft.

Welk recht van spreken heeft Van Doorn, voor zover ik weet een seculiere Nederlander, volgens zijn eigen maatstaven? Heeft hij meer recht van spreken dan Ronny Naftaniel of Joost Lagendijk? Waarom? En hoe komt het dat hij zo'n aanstoot neemt aan Wilders en Jami, en niet aan imams die vinden dat je homosexuelen van gebouwen mag gooien en ongelovigen in de buik steken? Waar komt de vergaande identificatie van sommigen zich progressief noemende mensen met de islam vandaan? Hetzelfde fenomeen is zichtbaar wanneer GroenLinks en ontwikkelings- en vredesorganisaties zoals Novib en Pax Christi samen met AEL aanhangers en Hezbollah sympathisanten tegen IsraŽl demonstreren. Het zou mij niet verbazen als ook Van Doorn een geziene gast is op zulke demonstraties. (Zie voor een reactie van mij op zijn inderdaad zeer eenzijdige visie op de Libanon oorlog het artikel: Van Doorn over het Midden-Oosten conflict.

Voor de duidelijkheid: het is zeker een progressieve waarde om te pleiten voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, en je tegen discriminatie van moslims uit te spreken, maar dat is wat anders dan alles wat in de naam van de islam wordt gedaan goed te praten, van het in elkaar slaan van ongelovigen met een iets te grote bek tot het opblazen van IsraŽlische burgers.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.