IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Integratie en islam debat

IMO Blog, 2007

Volgens sommigen is er in Nederland eigenlijk geen echt debat over de islam, of gaat het teveel alleen over de toon, waardoor we aan de inhoud, de toekomst en plaats van de moslimgemeenschap in Nederland, welke eisen we kunnen en willen stellen, en wie zich hoeveel moet aanpassen, niet meer toekomen. De discussies lijken vooral te draaien om de vraag wie wat op welke toon al dan niet mag zeggen, of moslims te lange tenen hebben, wie wat uitlokt, en in hoeverre vrijheid van meningsuiting ten koste mag gaan van respect voor elkaar, oftewel het zogenaamde 'recht op belediging'.


Het debat lijkt zich in cirkeltjes rond te draaien, waarbij dezelfde mantra's eindeloos worden herhaald: 'het is maar een kleine minderheid die zo intolerant is en tegen onze westerse democratie is' tegenover 'het wezen van de islam is intolerant, de moslims brengen homohaat, onderdrukking van vrouwen en achterlijke ideeŽn met zich mee'; 'de toon verziekt het klimaat en speelt alleen de extremisten in de kaart' tegenover 'maar die wordt veroorzaakt door alle bedreigingen, mensen die worden weggepest uit buurten door Marokkaanse jongeren, steun onder moslims voor zelfmoordaanslagen, etc.'; 'we moeten respect tonen voor iedere religie en alle gevoeligheden' tegenover 'laten zij daar dan mee beginnen, in hun kranten staan dagelijks anti-Westerse en antisemitische cartoons'; 'we moeten accepteren dat de islam een onderdeel van deze samenleving is geworden', tegenover 'we zijn hier in Nederland, zij moeten zich maar aanpassen'. Deze discussie is in principe op een A-viertje samen te vatten.

Een aantal reŽle problemen blijven liggen, omdat beide kanten meteen in de aanval c.q. verdediging gaan:

* Of je het nu leuk vindt of niet, de islam is een factor van betekenis geworden in onze samenleving en cultuur en dat zal nog verder toenemen. Dit wil niet zeggen dat we aan de moslimgemeenschap (net als aan alle anderen) geen eisen mogen stellen, of dat we ons niet ongemakkelijk mogen voelen bij de veranderingen die dit met zich mee brengt.

* Er is een gevecht om de ruimte en om wie zich moet aanpassen. Niemand geeft zijn dominante positie zomaar prijs. Bovendien is het bedreigend voor veel mensen dat het straatbeeld in toenemende mate wordt bepaald door hoofddoekjes, Arabisch op straat en moskeeŽn. Binnenkort komt er Halal vlees in de schappen van Albert Heijn. Wellicht ligt er een islamitische slager of gemeenschapshuis bij u om de hoek. Mensen ervaren dit als bedreigend, als bevreemdend. Daarmee ben je nog geen islamofoob.

* Er is een minderheid onder de moslims (De meningen verschillen over hoe groot of klein die is), die er behoorlijk extreme ideeŽn op na houdt, die geweld verheerlijkt, vindt dat ongelovigen gestraft moeten worden, homo's en joden vervloekt zijn, en die onze westerse democratie afwijzen. Er is ook een groep autochtone jongeren met extreem-rechtse ideeŽn die geweld tegen moslims verheerlijken en soms ook zelf gebruiken, maar die zijn geen onderdeel van een wereldwijde beweging met vele aanslagen op haar naam zoals de jihadisten.

* Er is een grote groep moslims waarvan veel autochtone Nederlanders het idee hebben dat zij zich te weinig uitspreken tegen de extremisten, en hier soms zelfs begrip voor tonen. Zij voelen zich op hun beurt gestigmatiseerd wanneer dit hun wordt verweten.

* Er is over en weer wantrouwen. Sommige Nederlanders twijfelen openlijk aan de loyaliteit van de islamitische medelanders, en denken zelfs dat velen er op uit zijn hier een islamitische staat te stichten, en veel moslims menen dat zij systematisch worden buitengesloten en achtergesteld.

* Moslims zitten ontzettend in de slachtofferrol, en vatten kritiek op hun geloof of op islamitische landen vaak persoonlijk op. Jami, Hirsi Ali, en al die anderen die onaardige dingen over de profeet hebben gezegd, hebben hen persoonlijk beledigd, en daarmee hun eer aangetast. Autochtone Nederlanders klagen op hun beurt dat moslims zulke lange tenen hebben, en men niets meer kan zeggen. Over en weer wordt over de felle toon van de ander geklaagd, zelf heeft men uiteraard recht op vrije meningsuiting. Veel moslims beschuldigen het Westen van dubbele maatstaven, omdat het terrorisme niet op een lijn stelt met legeroperaties van de VS of IsraŽl, of het Iraanse atoomwapen met dat van IsraŽl of India. Het Westen krijgt van allerlei problemen de schuld. Sommige autochtonen beschuldigen moslims van dubbele maatstaven, omdat zij op hoge toon respect eisen terwijl in islamitische landen in de media en door sommige imams de meest walgelijke dingen over het Westen, Joden en homo's worden gezegd. Ook in Westerse landen zijn er imams die haat tegen het Westen en ongelovigen prediken. Op een demonstratie in - ik meen - Londen tijdens de cartoon affaire waren moslims te zien met de tekst: "Europe is the cancer, Islam is the answer."

* Terwijl Nederland de afgelopen decennia ongelofelijk is geseculariseerd, brengen de moslims de religie weer binnen. Nadat Nederlanders zich van het juk van het christelijke geloof hebben vrijgevochten, en religie vooral een privť zaak is geworden die zich achter de deuren van huis of kerk afspeelt, eisen moslims respect voor hun geloof, en manifesteren zich in de publieke ruimte.

* Het probleem is lange tijd ontkend en genegeerd waardoor een deel van de autochtone Nederlanders zich in de steek gelaten voelt.

* Wij hebben de immigranten hier indertijd zelf naartoe gehaald om het vuile werk in onze fabrieken te doen. We wilden toen niet dat ze hier zouden integreren en de taal leren want dat zou ze maar mondig maken, en we gingen er, net als de immigranten zelf, vanuit dat ze hier slechts tijdelijk zouden zijn om genoeg geld te verdienen om in Turkije of Marokko een huis te bouwen. In de jaren '80 en '90 kwamen hun vrouwen en kinderen over. Op zijn laatst toen had de politiek moeten inzien dat er iets mis dreigde te gaan, en dat een zo grote groep migranten spanningen in de samenleving tot gevolg heeft. Die spanningen waren toen al duidelijk zichtbaar, maar toch werd niet besloten tot een actiever en meer op integratie gericht beleid.

* Onderzoeken, waarbij journalisten 'undercover' gingen, hebben aangetoond dat mensen met een Arabisch uiterlijk of Arabische naam op vele manieren worden gediscrimineerd. Ze worden vaker geweigerd in discotheken en vinden moeilijker een baan of een stageplaats of een huis. Hardwerkende gemotiveerde jongeren zijn de dupe van de raddraaiers. Van de andere kant komen met name Marokkaanse jongeren vaker met justitie in aanraking, en zijn veel mensen het intimiderende gedrag van hangjongeren spuugzat.

* Alles wordt nu op de islam betrokken, de problemen worden als het ware door een religieuze bril bekeken. Veel problemen zijn echter niet nieuw. Mensen ergerden zich al in de jaren '70 aan de gekke gewoontes van migranten en waren bang dat het er 'teveel' zouden worden en ze onze banen en huizen en vrouwen zouden inpikken. Men had het toen nooit over de islam, Bin Laden was nog een onbekende man, maar velen waren bepaald niet blij met de nieuwe medelanders.

Om op een intelligente manier over deze zaken te discussiŽren, moeten we ons niet teveel focussen op Wilders en Jami. Wilders is volledig doorgedraaid met zijn ideeŽn de Koran te verbieden, de moskeeŽn te sluiten en alle moslims met een dubbele nationaliteit bij het kleinste vergrijp 'terug' te sturen. Hij verdient felle repliek, vooral ook om de moslimgemeenschap te laten zien dat zijn ideeŽn niet door een meerderheid of zelfs grote minderheid worden gedeeld, maar naar zijn achterban toe is het wellicht belangrijker te laten zien dat hun problemen en sentimenten serieus worden genomen door ons op bovenstaande problemen te richten.
Jami heeft alle recht op zijn geloofsafval, ook als dit niet in de nette bewoordingen van een bedaarde, weloverwogen, vol begrip en respect voor de zojuist verlaten geloofsleer, rijpe en mild gestemde volwassene gebeurt. Jami verdient ook alle steun tegenover de mensen die hem bedreigen, zelfs als de nationaal terrorisme coŲrdinator Joustra gelijk heeft dat bepaalde uitspraken bepaalde op het randje verkerende lui net dat ene zetje kunnen geven om een tweede Mohammed B. te worden.
Van Gogh zei inderdaad wel het nodige dat je ook met zeer korte tenen en een lang lontje nog kwaad kon maken, en dat was ook zijn doel. Ayaan Hirsi Ali noemde de profeet een pedofiel en eiste het recht op belediging op. Daarmee hebben zij ongetwijfeld dat 'ene zetje' gegeven, in Ayaans geval gelukkig niet met fatale gevolgen.

Een wat oversexy geklede vrouw geeft bepaalde toch al moeilijk zittende mannen wellicht ook 'dat ene zetje' om zich aan haar te vergrijpen. Er zijn nou eenmaal mannen die niet met hun seksualiteit kunnen omgaan en een keertje te vaak door een vrouw zijn afgewezen. Lang geleden al maakte de vrouwenbeweging korte metten met de 'ze heeft het zelf uitgelokt' theorie, en voor zover ik weet maken politici, justitie of hulpverleners die dergelijke ideeŽn nog bezigen zichzelf volkomen belachelijk. En J.A.A. van Doorn, geeft die met zijn opruiende woorden richting Jami en een ieder die hem ondersteunt (waaronder, in zijn woorden, 'enkele om hun afkeer van de islam bekend staande Joodse Nederlanders') niet ook bepaalde mensen een zetje?

Waar ligt de grens met wat nog wel en wat niet meer gezegd kan worden zonder bepaalde mensen een zetje te geven? Dat is niet te bepalen, want wat mensen als extreem kwetsend ervaren verschilt per persoon, en onder welke omstandigheden iemand precies tot geweld overgaat hangt van allerlei omstandigheden af. Joustra is met deze uitspraak duidelijk zijn boekje te buiten gegaan en moet hiervoor op het matje worden geroepen. Het effect van zijn uitspraken lijkt tot nu toe vooral te zijn dat hij Jami in het kamp van Wilders heeft gedreven, met een gezamenlijk geschreven artikel waarin de profeet met Hitler wordt vergeleken. Met andere woorden, meer polarisatie en meer beledigingen.

En daarmee zijn we nog verder verwijderd van een debat over de plaats van de sterk groeiende islamitische gemeenschap in een geseculariseerde Westerse samenleving.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.