IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Niet echt uit Israel

IMO Blog, 2007

Het staat op het etiket: Produce of Israel. Maar het is niet zo. Het komt uit een gebied dat door IsraŽl is bezet. Dat is iets heel anders. Mieke Zagt van ICCO sprak er de keten van Natuurwinkels op aan. Inmiddels is dit biologische fruit uit de illegale joodse nederzettingen van de schappen verdwenen. Maar nu de IsraŽlische wijn in de Hema.
Komen die druiven niet voor een deel van de wijngaarden op de bezette Golan-vlakte?


Aldus een artikel in het blad P+ van Goede Waar & Co (vroeger de Alternatieve Konsumentenbond). Mieke Zagt heeft inmiddels ook de Hema al om 'opheldering' gevraagd, en heeft naar eigen zeggen het eerste antwoord al binnen. De boycot van IsraŽlische producten in de Natuurwinkels kwam, aldus het artikel, tot stand met hulp van mensen uit verschillende Joodse en Palestijnse organisaties, waaronder de voorzitter van Een Ander Joods Geluid, en een vertegenwoordiger van de PLO. Een eerdere geslaagde actie naar de ASN werd op eenzelfde manier opgezet. Men protesteerde tegen een belegging in een tramlijn die ook door Oost-Jeruzalem (bezet gebied volgens de boycotters) zou lopen. Hier werden vragen over gesteld, mede door Een Ander Joods Geluid, men werd uitgenodigd voor een gesprek, verschafte informatie, en ook een vertegenwoordiger van de PLO liet van zich horen. En nu wordt hetzelfde kunstje opgevoerd naar de Hema toe, daarna volgt wellicht Albert Heijn (zodat ik er mijn humus niet meer kan kopen :-(), enzovoorts.


Maar wacht even. Het ging toch slechts om artikelen uit de bezette gebieden? IsraŽl moet zich aan de Europese regels houden en duidelijk op het etiket vermelden waar hun producten vandaan komen, dan is er niks aan de hand. Want anti-IsraŽl zijn we niet, alleen anti-bezetting, zullen sommigen tegenwerpen. Mieke Zagt geeft de bekende voorbeelden van de muur, van Palestijnen die voor een schijntje op het land werken dat de kolonisten hebben ingepikt en hoe IsraŽl moedwillig iedere ontwikkeling van een Palestijnse economie tegenhoudt. Dat is natuurlijk allemaal heel verschrikkelijk. Wat ze er uiteraard niet bij vertelde is dat de grensafsluitingen een gevolg zijn van de continue aanvallen, dat er nog wekelijks aanslagen worden verijdeld, en dat Hamas op grote schaal wapens smokkelt. Zoals wel vaker, worden aan IsraŽlisch beleid de meest kwaadaardige intenties toegekend, IsraŽl zou erop uit zijn om de Palestijnen het leven onmogelijk te maken en de wereld laat het zijn gang gaan want IsraŽl bekritiseren, dat ligt zo gevoelig en de Zionistische lobby, die is zo machtig.

Na de terugtrekking uit Gaza hebben de Palestijnen echter een aantal kassen overgenomen (betaald door Amerikaanse Joden), maar die werden binnen een paar weken tijd geplunderd, en op de plaats van de vroegere nederzettingen had Hamas trainingskampen opgezet. Ik ben geen fan van de nederzettingen en kolonisten, maar ik begrijp hun woede daarover wel. Als dan ook nog eens de raketbeschietingen op IsraŽl enorm toenemen en via de enige grens die IsraŽl niet meer controleert (de Rafah overgang met Egypte), de wapensmokkel enorm toeneemt, maak je het de kolonisten ook wel makkelijk om verdere terugtrekkingen uit de Westoever (die wel gepland waren) tegen te houden.

In IsraŽl wordt geen onderscheid gemaakt tussen producten uit bezet gebied en uit IsraŽl binnen de Groene Lijn. Dat is ook logisch, want de kolonisten zijn IsraŽlische staatsburgers en hebben dus gelijke rechten. Olijfolie van olijfbomen uit de Westoever wordt wellicht gebruikt in humus of falafel voor de export. Ook door Palestijnen geteelde groente en fruit gaan voor een deel naar IsraŽl om verder verwerkt, verkocht of geŽxporteerd te worden. Wellicht komt de kunstmest of het zaaigoed of het materiaal waar fabrieken of kassen in IsraŽl mee gebouwd zijn wel uit de bezette gebieden, en daarmee zouden we producten uit die fabrieken moeten boycotten. Het is niet altijd mogelijk voor IsraŽl om dit onderscheid te maken, en dat zou betekenen dat we alles uit IsraŽl moeten boycotten om er zeker van te zijn dat we op geen enkele manier 'de bezetting steunen'.

De Groene Lijn is geen grens, maar de oude wapenstilstandslijn tussen IsraŽl en JordaniŽ (die door de meeste Arabische staten overigens nooit is erkend). De grens tussen IsraŽl en een toekomstige Palestijnse staat zal waarschijnlijk niet precies de Groene Lijn volgen, en dit is - in tegenstelling tot wat veel 'vredesactivisten' beweren - ook niet vereist volgens het internationaal recht. Resolutie 242 laat expliciet ruimte voor een afwijkende grens, en dit is ook de positie van de meeste vredesplannen zoals de Clinton parameters, de Routekaart voor de Vrede en het Geneefse Akkoord. Het onderscheid dat in de boycot door de Natuurwinkels wordt gemaakt tussen IsraŽl en de bezette gebieden loopt vooruit op een toekomstige oplossing van het conflict. In feite eist men een totale eenzijdige IsraŽlische terugtrekking tot de Groene Lijn, zonder enige garanties in ruil van de Palestijnen.

Meer in het algemeen keur ik allerhande boycot acties en sancties af om de volgende redenen:

1. De bezetting is niet goed en er moet een Palestijnse staat komen, maar dat het zover niet is ligt niet alleen aan IsraŽl. Zowel in het heden als in het verleden hebben de Palestijnen actief bijgedragen aan de situatie waarin ze nu verkeren, door op IsraŽlische concessies met meer geweld te reageren, door vast te houden aan onmogelijke eisen die neerkomen op een einde aan Joodse zelfbeschikking (zoals het zogenaamde recht op terugkeer van de vluchtelingen), en door via media, scholen en moskeeŽn de 'gewapende strijd' en het martelarenschap te verheerlijken. De Palestijnen hebben verschillende voorstellen tot een twee-statenoplossing afgewezen en hebben voor 1967 de Arabische staten opgeroepen 'hun' land te bevrijden. De bezetting was een direct gevolg van Arabische agressie, en de kolonistenbeweging werd versterkt door de Arabische afwijzing van onderhandelingen en vrede met IsraŽl. Palestijns terrorisme en geweld tegen IsraŽl/de Joodse gemeenschap in Palestina gaat terug tot voor de bezetting, en zelfs tot voor de stichting van IsraŽl. Men heeft altijd gestreefd naar een staat in plaats van IsraŽl, totdat Arafat in 1993 onder zware druk IsraŽl officieel erkende. Die erkenning sprak hij in het Arabisch vervolgens veelvuldig tegen, en in combinatie met de vele aanslagen en ophitsing in de media kwam het niet erg geloofwaardig over.

De eisen van de boycotters, zoals een eenzijdige IsraŽlische terugtrekking uit de Westoever en Oost-Jeruzalem, zijn niet redelijk en niet reŽel. Het zal leiden tot meer terrorisme, want de Palestijnse Autoriteit is op dit moment niet in staat de orde te handhaven. Er zal een machtsstrijd uitbreken tussen Hamas en Fatah. Het 'verzet' zal het als een overwinning beschouwen die naar meer smaakt, niet een groots gebaar dat met gelijke munt moet worden terugbetaald. De gemiddelde Palestijn mag dan bereid zijn IsraŽl te erkennen en wil vooral rust en werk en eten, maar daar hebben alle gewapende groepen en clans niet zoveel boodschap aan.

Een volledige terugtrekking tot de Groene Lijn betekent dat de Klaagmuur en het Joodse gedeelte van de Oude Stad onder Palestijnse soevereiniteit komen, evenals de Joodse begraafplaats en de Hebreeuwse Universiteit.

Daarnaast eist men meestal ook een volledig recht op terugkeer van de vluchtelingen, wat een einde aan Joodse zelfbeschikking inhoudt.
Bovendien wordt voor het gemak altijd graag vergeten dat de Palestijnen eind 1947 een oorlog zijn gestart tegen de Joodse gemeenschap in Palestina, en de vluchtelingen een direct gevolg van die oorlog waren.

2. De strengheid ten opzichte van IsraŽl, en het toekennen van de meest kwade intenties aan haar, staat in schril contrast met hoe men over veel andere landen, vooral Arabische, denkt. Men vind het vaak begrijpelijk dat de Palestijnen IsraŽlische kinderen in bussen opblazen want de Palestijnen zijn zo gefrustreerd. Iran heeft recht op een atoomwapen want IsraŽl heeft er ook een. Hezbollah is een Libanese verzetsbeweging en mag dus IsraŽlische soldaten ontvoeren, de Irakezen blazen elkaar op omdat de Amerikanen hun land bezetten, en de corruptie in Saoedi-ArabiŽ komt door de miljardensteun van de VS aan het Saoedische koningshuis. Het ligt vooral altijd aan het Westen. Waarom geen boycot van Iran, van Turkije (dat de Koerden onderdrukt), van Rusland (veelvuldige mensenrechtenschendingen en bezetting van TsjetsjeniŽ), China (bezetting Tibet, mensenrechtenschendingen), Marokko (bezetting West Sahara)? Waarom is men zo selectief verontwaardigd?

3. Tot slot is de vraag of een boycot zin heeft, en of de Palestijnen er een haar beter van worden. Men verwijst graag naar Zuid-Afrika, waar de internationale boycot en isolatie heeft bijgedragen aan de omverwerping van het Apartheidsregime. Maar in Zuid-Afrika besefte de blanke regering op een gegeven moment dat haar regime geen legitimiteit meer had en men de macht moest delen. Niemand wilde een splitsing van het land, en het blanke regime was een uitvloeisel van kolonialisme.

De staat IsraŽl daarentegen is democratisch, en een uitvloeisel van het Joodse recht op zelfbeschikking dat is verankerd in internationaal recht en bekrachtigd door het Britse Mandaat (dat gericht was op het creŽren van een Joods thuis), de VN delingsresolutie uit 1947 en de toelating van IsraŽl tot de VN. IsraŽl zal nooit toestemmen in het opheffen van zichzelf zoals het Apartheidsregime in Zuid-Afrika. Joden hebben altijd een sterke band met het land gehad, zowel religieus als nationaal, en er hebben altijd Joden gewoond.

Boycots hebben bovendien een averechts effect. IsraŽli's voelen zich door dergelijke initiatieven alleen staan tegenover een vijandige wereld. Men ervaart de VN en allerhande vredes- en mensenrechtenorganisaties als partijdig en wantrouwt hun intenties, omdat zij vaak eenzijdige kritiek op IsraŽl uiten en met sancties dreigen.

Om tot vrede te komen is het noodzakelijk dat beide partijen onder druk worden gezet, maar zij moeten ook beide het vertrouwen hebben dat met hun legitieme eisen en grieven rekening wordt gehouden. Veel IsraŽlische vredesactivisten, die actief strijden tegen de bezetting, voelen zich verraden door boycot oproepen van Europese zusterorganisaties. Groeperingen als Peace Now, Meretz en het Amerikaanse Ameinu hebben zich tegen boycots of sancties uitgesproken, terwijl zij uitgesproken anti-bezetting zijn. Het is beter met deze organisaties samen te werken en te strijden tegen geweld en onrecht aan beide kanten. Overigens hebben ook gematigde Palestijnen zoals Sari Nusseibeh zich tegen boycots uitgesproken.

Ik heb niks tegen een goed glas wijn van druiven uit de Golan, geproduceerd door IsraŽlische boeren of Druzen of Arabieren. Uiteraard moeten de arbeidsvoorwaarden redelijk zijn, maar laten we eerlijk zijn, dat zijn ze voor sommige Europese wijnen ook niet. Laatst nog las ik een artikel over de uitbuiting van Roemeense werknemers in de Spaanse wijngaarden. Boycotten die handel?

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Thursday, 15 January 09, schreef humanrights

Bla bla bla!
Ja! Boycotten die handel!! Ik wil geen steentje bijdragen en ook geen bloed aan mijn handen. Jij wel zo te lezen. Maar goed, jij bent een Jood dus je bent het wel gewend.

op Thursday, 15 January 09, schreef Wouter Brassť

Wie beweerde ook weer dat het boycotten van Israel niets met antisemitisme te maken heeft?

http://members.home.nl/w.brasse/boycot_israel.htm

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.