IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

AbvaKabo FNV solidair met de Palestijnen

IMO Blog, 2007

Op 29 november aanstaande, precies 60 jaar na de VN delingsresolutie, organiseert de ABVAKABO FNV een landelijke Palestina conferentie in het kader van internationale solidariteit met Palestijnse vakbonden. Daarin zal onder meer aan bod komen "hoe ABVAKABO FNV tegemoet kan komen aan de oproep van Palestijnse collega's van PGFTU waar het sancties, boycot en moreel verantwoord investeren inzake IsraŽlische producten of dienstverlening betreft".

De vraag is niet: hoe kunnen we bijdragen aan een einde van het conflict, en aan de creatie van een Palestijnse staat naast IsraŽl. De hele conferentie lijkt uitsluitend gefocust op de Palestijnse kant, met een inleiding door een vertegenwoordiger van een Palestijnse vakbond, een workshop van Een Ander Joods Geluid, en sprekers als Wim Lankamp en Robert Soeterick van het Palestina Komitee en Rik Min, die openlijk tegen IsraŽls bestaansrecht is.


Er is niemand van de IsraŽlische kant uitgenodigd, maar als daarover vragen worden gesteld, zal men ongetwijfeld zeggen 'we laten ook Joden aan het woord, we werken samen met Joden en Palestijnen'. De medewerking van Een Ander Joods Geluid is ook nuttig om eventuele beschuldigingen van antisemitisme te pareren. De conferentie is overigens nog internationaler dan dat: de 'ervaren Britse collega' Sue Blackwell (van hoger onderwijs vakbond UCU) zal tekst en uitleg komen geven over boycot activiteiten in Groot-BrittanniŽ tegen IsraŽl, waar ze wat dat betreft op ons 'vooruitlopen'. De boycotplannen van UCU zelf moesten overigens worden herroepen omdat zij discriminerend en onwettig zouden zijn.

Aan het einde van de dag zal er een slotresolutie worden geformuleerd, en de kans zit er dik in dat die zal oproepen tot een vorm van boycot door de vakbond en/of haar leden. Het is daarom van het grootste belang dat vakbondsleden die het hier niet mee eens zijn hun stem laten horen op de conferentie of middels protestbrieven. (Zie onderaan voor verdere informatie over de conferentie.)

Het boycotten van mensen puur om hun nationaliteit is een vorm van discriminatie. Juist veel IsraŽlische universiteitsmedewerkers en studenten staan kritisch tegenover de bezetting en voeren hier vaak in eigen land ook actie tegen. Boycotinitiatieven tegen hun instituut en sancties tegen IsraŽl ervaren zij echter als zeer onrechtvaardig. Naast kritiek op de bezetting komen zij op voor IsraŽls bestaansrecht, in feite hun recht om in hun eigen staat in vrede te leven, een recht dat door een deel van de Palestijnse bevolking en door veel voorstanders van een boycot in twijfel wordt getrokken. IsraŽl als Joodse staat zou racistisch zijn, het moet een staat 'voor al haar burgers' worden, geheel van zijn Joodse identiteit ontdaan. In feite is juist dit een racistische visie, aangezien het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking wordt ontkend. In een 'staat voor al haar burgers', waar uiteraard alle Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar moeten kunnen terugkeren, zullen de Joden spoedig een minderheid zijn.

Zelfs als men officieel nog wel bereid is om IsraŽl te erkennen, zijn de eisen van de voorstanders van een boycot of sancties, net als het programma van deze conferentie, volkomen eenzijdig. Alleen IsraŽl is schuldig aan het conflict en zij moet zich eenzijdig geheel uit de bezette gebieden (waar men ook Oost-Jeruzalem, met de Joodse wijk en de Klaagmuur toe rekent) terugtrekken. Het Palestijnse geweld zal dan geheel vanzelf verdwijnen. Veelal wordt beweerd dat Palestijns geweld pas halverwege de jaren '90, na de moord op Rabin en de slachting door Baruch Goldstein, was begonnen (onder andere Dries van Agt beweert dit). Zelfmoordaanslagen zouden slechts gepleegd worden door enkele extremisten, en een wanhoopsdaad zijn vanwege de wrede bezetting. In feite gaat Palestijns geweld vooraf aan de bezetting en zelfs aan de stichting van IsraŽl. Al in de jaren '20 waren er verschillende Arabische opstanden waarbij men al moordend en plunderend de Joodse wijken in trok. In 1929 kwamen 133 Joden om tijdens zulke opstanden.

Op de dag van deze conferentie is het precies 60 jaar geleden dat de VN hun delingsplan voor Palestina presenteerden. Dat is niet geheel toevallig. Jaarlijks organiseert de onder de VN opererende Division for Palestinian Rights een solidariteitsdag met de Palestijnen op 29 november, waarop deze resolutie betreurd wordt. De delingsresolutie van de VN, die het gebied in ongeveer gelijke delen zou verdelen, werd door de Zionisten aanvaard en door de Arabieren in Palestina als ook door de buurlanden verworpen. Men had expliciet met oorlog gedreigd als de resolutie zou worden aangenomen, en daags hierna begonnen Arabische Palestijnen met overvallen op Joodse gemeenschappen en konvooien.

De moefti van Jeruzalem, een van de belangrijkste Palestijnse leiders en een nazi collaborateur, had tegen de Britse machthebbers gezegd dat hij Hitlers oplossing ook in Palestina wilde toepassen. Deze burgeroorlog, die duurde van november tot mei, werd door de Joodse gemeenschap gewonnen. Aan beide kanten werden misdaden en slachtingen uitgevoerd, zoals in Deir Yassin en op het Hadassah konvooi. Na de stichting van IsraŽl in mei 1948 vielen de Arabische buurlanden IsraŽl binnen met als doel het te 'bevrijden'. Nadat zij waren verslagen werden wapenstilstandsovereenkomsten gesloten (waarin de Groene Lijn tussen IsraŽl en de Westelijke Jordaanoever als bestandslijn werd vastgesteld). De Arabische Liga stelde een boycot in van IsraŽl en richtte met de Palestijnen de PLO en Fatah op met als expliciet doel IsraŽl te vernietigen.

Het zou nog tot 1993 duren voordat de PLO officieel IsraŽl erkende, een erkenning die echter veelvuldig in het Arabisch (en soms ook in het Engels) werd tegengesproken. De weigering van de Arabische staten IsraŽl, oftewel Joodse zelfbeschikking, te erkennen is de belangrijkste oorzaak van het conflict. De Arabische boycot van IsraŽl, die in een aantal landen nog steeds van kracht is, was gericht op IsraŽls vernietiging, niet op het uitoefenen van druk om een specifiek beleid te veranderen. Dit geldt evenzeer voor Palestijnse boycotcampagnes, waar de AbvaKabo FNV zich nou mogelijk bij wil aansluiten.

Hoezeer de Palestijnen ook gebukt gaan onder de bezetting, en onschuldige burgers het slachtoffer zijn van IsraŽlische agressie, het is historisch gezien volkomen onjuist de bezetting als de oorzaak van het conflict neer te zetten. IsraŽlische concessies leiden niet automatisch tot vrede. Het IsraŽlisch-Palestijns conflict bestaat niet uit een dader en een slachtoffer, maar uit daders en slachtoffers aan beide kanten. Een boycot geeft wellicht het prettige gevoel dat men ook daadwerkelijk iets doet, in plaats van slechts toe te kijken, zonder zich in de complexiteit van het conflict te verdiepen.

Voorstanders van een boycot wijzen graag op het voorbeeld van Zuid-Afrika, waar de internationale boycot en isolatie heeft bijgedragen aan de omverwerping van het Apartheidsregime. Maar in Zuid-Afrika was de blanke regering op racisme gefundeerd, en men besefte op een gegeven moment dat men geen legitimiteit meer had en de macht moest delen. Niemand wilde een splitsing van het land, en het blanke regime was een uitvloeisel van kolonialisme. In IsraŽl/Palestina daarentegen hebben altijd Joden gewoond, en ook in diaspora hebben ze eeuwenlang een zowel religieuze als nationale verbondenheid met het land gehouden.

De staat IsraŽl is democratisch, en een uitvloeisel van het Joodse recht op zelfbeschikking, dat is verankerd in internationaal recht en bekrachtigd door het Britse Mandaat (dat gericht was op het creŽren van een Joods thuis), door de VN delingsresolutie uit 1947 en de toelating van IsraŽl tot de VN. IsraŽl zal nooit toestemmen in of meewerken aan het opheffen van zichzelf zoals het Apartheidsregime in Zuid-Afrika.

In tegenstelling tot Zuid-Afrika, hebben Arabieren in IsraŽl vrijwel dezelfde rechten (verschillen hebben met name te maken met het feit dat Arabieren niet in het leger hoeven te dienen), en een evenredig percentage studeert aan IsraŽlische universiteiten. In ziekenhuizen worden duizenden Palestijnen per jaar behandeld, en in de regering zit een Arabische minister. Ironisch genoeg hebben Arabieren in IsraŽl meer rechten dan in de meeste Arabische staten.

Het is de vraag of het IsraŽlisch-Palestijns conflict zo'n hoge prioriteit moet hebben voor de vakbond. Als men zich er al mee wil bemoeien, dan dient men zichzelf en de leden goed en van verschillende kanten te informeren. Als men daadwerkelijk aan vrede wil bijdragen, dan dient men met vertegenwoordigers van beide partijen in contact te treden. Er zijn talloze activiteiten gericht op samenwerking tussen IsraŽliís en Palestijnen op allerlei gebied, van vredeseducatie tot waterbeheer en schooluitwisselingen.

Boycots slaan de deur dicht naar samenwerking en het creŽren van wederzijds begrip en vertrouwen, en moedigen de hardliners aan beide kanten aan.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bent U vakbondslid en het er niet mee eens dat er ook in Uw naam en van Uw contributie dergelijke propaganda tegen IsraŽl wordt gevoerd, laat dan Uw stem horen.


Uitnodiging: Palestina conferentie ABVAKABO FNV

In het kader van internationale solidariteit met de Palestijnse vakbonden, organiseert ABVAKABO FNV op 29 november a.s in Rotterdam een landelijke conferentie.
Het is een praktische conferentie, gericht op het uitwisselen van expertise. Ook wordt stil gestaan bij de sociaal economische situatie, waaronder publieke dienstverleners in Palestina moeten werken.

Datum: Donderdag 29 november
In de 70er jaren is door de Verenigde Naties 29 november uitgeroepen als dag van internationale solidariteit met het Palestijnse volk

Plaats: Rotterdam, Zalencentrum Engels (naast het CS in het groothandelsgebouw)

Programma:

10.00 - 10.30 Inloop, koffie en thee en Palestijnse muziek van Hanin

10.30 - 10.40 Opening door Edith Snoey, voorzitter ABVAKABO FNV en Wim Lankamp, kaderlid Palestina Werkgroep ABVAKABO FNV

10.40 - 11.30 Paneldiscussie o.l.v. journalist Jan Keulen met Mike Zagt van ICCO, Ibrahim Al Baz, vertegenwoordiger Palestijnse gemeenschap in Nederland en Robert Soeterik van het Nederlands Palestina Komitee. Een discussie waarin ingegaan wordt op activiteiten, een stukje geschiedenis en de huidige situatie in Palestina

11.30 - 12.15 Inleiding door Anan Qadri van de PGFTU vakbond voor de Zorgsector uit Nablus (Westbank).

12.30 - 13.30 lunch
In de wandelgang is een informatiemarktje van ABVAKABO FNV, FNV Mondiaal, Palestina Komitee, UCP, Een Ander Joods Geluid, CIDI.

13.30 - 13.45 indeling workshops en voorstellen workshopleiders

13.45 - 15.00 Workshop 1 (algemeen informatief)
begeleid door Max Wieselmann van Een Ander Joods Geluid, met informatie over hun zienswijze en bijdrage aan solidariteit initiatieven. Vanuit de AKF Palestina werkgroep begeleid door Rik Min en Kees Thieme.

Workshop 2 (vakbondslobby en Ėpressie)
begeleid door Anan Qadri
Discussie over o.a. de Palestijnse apartheidsituatie en de oproep van de Palestijnse collegaís om tot internationale boycotacties over te gaan
Vanuit de Palestina werkgroep begeleid door Wim Lankamp en Guus Hoelen

Workshop 3 (solidariteitsnetwerk)
Begeleid door Sue Blackwell ( UK) over het opzetten van "twinning" relaties "van vakbondslid tot vakbondslid" en opzetten E-netwerk met vakbondsleden hier en daar. Vanuit de Palestina werkgroep begeleid door Bert Giskes en Lot van Baaren

Workshop 4 : Film : the Iron Wall; Begeleid door Corry Westgeest

15.00 - 16.00 Plenaire afsluiting met aanbevelingen uit de workshops en slotresolutie

16.00 - 17.00 informele sluiting met muziek en een drankje


Aanmelding : bij voorkeur per e-mail : gderoos@abvakabo.nl of bij het secretariaat internationale zaken. Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer.

Een reader met achtergrondinformatie wordt samengesteld en zal digitaal ter beschikking komen.

Met vriendelijke groeten,


Xander den Uyl
Bondssecretaris


Share |


Reacties: 9 Opmerkingen

op Tuesday, 13 November 07, schreef Kees Rudolf

Als ik FNV-lid was, was dit de gelegenheid geweest om mijn lidmaatschap op te zeggen. Wat ik wel kan doen is mensen van wie ik vermoed dat ze lid zijn vragen of ze over deze conferentie geÔnformeerd zijn en wat ze er van vinden. Ik zou het uitermate triest vinden als de meerderheid van de FNV-leden dit als volkomen normaal over zijn kant laat gaan en als bij veel leden sympathie voor dit initiatief zal blijken te bestaan.

op Saturday, 17 November 07, schreef George de Roos

CONFERENTIE PALESTINA UITGESTELD!

[geplaatst door Wouter, niet door George zelf ;-)]

In reactie op uw onderstaande mail (rondzend fax/mail) het volgende:

Wij betreuren het, dat er verwarring is ontstaan over de intentie van onze Palestina conferentie

De conferentiedag wordt georganiseerd om uitvoering te geven aan een bondscongres uitspraak van 1994. In dat congres werd de bond opgedragen in het kader van de internationale solidariteit steunverlening aan de zusterbonden in Palestina inhoud te geven.

We beogen een praktische conferentie te organiseren waarop we onze expertise kunnen delen met onze Palestijnse zusterbond om die bond te steunen bij zijn werk. Het ligt niet op onze weg om een politieke uitspraak te doen over een boycot van IsraŽlische producten. We zullen daar geen politiek standpunt over innemen. Waar een dergelijke oproep ter sprake komt, gaan wij wel de discussie aan om uit te leggen waarom dat als vakbond niet op onze weg ligt.

Internationale solidariteit is een belangrijke pijler van het vakbondswerk. Zonder die solidariteit zou de vakbeweging niet bereikt hebben wat zij tot nu toe bereikt heeft.

Eťn onderdeel van solidariteit is welbegrepen eigen belang, waarmee ik bedoel dat bijvoorbeeld bonden in Europa nauw met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen in de opbouw, om te zorgen dat werknemers in de nieuw toegetreden EU-landen via een sterke vakbondsorganisatie snel een hogere levensstandaard hebben. Illegale arbeid en verdringing hier kan dan voorkomen worden.

Naleving van vakbondsrechten is een ander onderdeel van internationale solidariteit. In Nederland worden in regel de vakbondsrechten, zoals die in ILO- verband vastgelegd zijn, nagekomen. In veel landen is dit echter niet het geval. Het bondscongres heeft, bewust van haar beperkte mogelijkheden, drie regioís aangewezen als aandachtsgebied: Zimbabwe, Palestina en Zuid-Oost Europa. In deze drie gebieden wil ABVAKABO FNV actief zijn in het ondersteunen van de zusterbonden.

Ik hoop dat ik met deze uiteenzetting het beeld over de achtergrond en inhoud van de conferentie recht gezet hebt. Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen.

Een bericht heet van de naald is het volgende:

Betreft: uitstel Palestina-conferentie ABVAKABO FNV

Helaas zijn wij genoodzaakt onze Palestina-conferentie, die wij 29 november a.s. wilden organiseren in Rotterdam, uit te stellen.

Het blijkt namelijk niet mogelijk om enig contact te krijgen met Anan Qadri, bestuurslid van de Palestijnse PGFTU zusterbond voor de zorgsector en onze hoofdgast voor die dag.

Zonder haar aanwezigheid valt de bodem uit de conferentie. Het discussiŽren over een praktische invulling geven aan solidariteit met onze Palestijnse collegaís is onzes inziens namelijk alleen mogelijk met haar aanwezigheid.

In samenwerking met de leden van onze ABVAKABO FNV-Palestina-werkgroep hopen wij spoedig met een nieuw voorstel te komen.

Met vriendelijke groet,
George de Roos
Beleidsadviseur internationale zaken

op Saturday, 17 November 07, schreef Wouter Brasse

[Mijn gepaste reaktie:]

Geachte heer De Roos,

Er is geen "verwarring ontstaan over de intentie van uw Palestina conferentie". Die intentie was duidelijk: een poging van de organisators om een boycot van IsraŽl van de grond te krijgen. Dat kan niet worden afgedaan met een 'ongelukkige formulering' van de uitnodiging: de vermelde sprekers, zoals Rik Min, Sue Blackwell en Wim Lankamp, allen voorstanders van een boycot en tegenstanders van IsraŽls bestaansrecht, en de afwezigheid van enige genuanceerde spreker of vertegenwoordiger van de 'andere kant', laten geen twijfel bestaan over het doel van de conferentie. Ga svp. iemand anders voor de gek houden, of beter nog: wees eerlijk!

Ik hoop innig dat van uitstel afstel komt.

Ik ben zelf gemeenteambtenaar en twijfelde al jaren of ik niet lid moest worden van de AbvaKabo. Voorlopig niet, dus!

Wouter Brassť,
Sittard

op Friday, 14 December 07, schreef Rik Min

= Twee reacties van Rik Min zijn verwijderd. =

op Wednesday, 26 December 07, schreef Rik Min

Wellicht kunnnen jullie dan ook maar beter het woord Palestina uit de kop van jullie website halen...

op Saturday, 29 December 07, schreef Wouter Brassť

@Rik Min:
In tegenstelling tot u geloven wij dat er een tweestatenoplossing moet komen: een Joodse en een Arabische staat, vandaar de naam en de 2 vlaggetjes op http://www.israel-palestina.info/

Meningen zijn welkom hier maar leugens en smaad niet. Uw eerdere commentaren zijn verwijderd omdat u daarin onzin verkoopt als dat ik gťťn gemeenteambtenaar zou zijn en een 'blind vertrouwen' in IsraŽl zou hebben, alsmede de van u gebruikelijke leugens over IsraŽl en het zionisme.
Eťn en ander hoeft natuurlijk niet te verbazen van iemand die het opneemt voor Stalin en Milosevic.

op Thursday, 4 September 08, schreef Rik Min

ik zie dat jullie vinden dat ik onzin vertel. Dat is niet zo. Het zijn in uw ogen hooguit onwelgevallige feiten en meningen. Mag dat niet op jullie Palestina-site? Verder vraag ik me toch nog steeds af of dhr. Brasse wel AbvaKabo lid is. Hij dreigt lidmaatschap op te zeggen. Vreemd voor zo iets belangrijks als deze conferentie.

op Saturday, 6 September 08, schreef Wouter Brassť

In zulk tempo schiet een 'discussie' niet op, maar die is sowieso zinloos met iemand als u.
Wij hebben geen 'Palestina-site', en ik had juist geschreven dat ik voorlopig gťťn lid van AbvaKabo zal worden. Er staat dus weer voldoende onzin in uw korte commentaar...

Gemeenteambtenaar W. Brassť te Sittard

op Thursday, 19 May 11, schreef Carlo Marijnissen

In Israel is ruim 20% van de bevolking arabisch (ik heb het dus niet over de bezette gebieden, let wel de gebieden die door de arabieren bezet zijn) want die moeten volgens de wereld judenrein worden opgeleverd aan de arabieren, terwijl in Israel wel arabieren mogen wonen. De vakbond zou er beter aan doen de belangen van hun leden hier te behartigen want daarin schieten ze hopeloos tekort zoals in bovenstaande website is te zien

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.