IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel als Joodse staat

IMO Blog, 2007

De afgelopen week is een fel debat losgebarsten over de IsraŽlische eis aan de Palestijnen om IsraŽl expliciet als Joodse staat te erkennen. OfficiŽle onderhandelaar Erekat, premier Fayyad en president Abbas hebben allen aangegeven hiertoe niet bereid te zijn. Erekat heeft zijn weigering gisteren wat verzacht tegenover de Jerusalem Post:

Erekat told the Post it was up to Israel to decide what to call itself, and that the Palestinians would recognize it accordingly. "Like the Islamic Republic of Iran," he said, "if you change your name to 'the Jewish state of Israel,' we'll call you that."

The road map and previous agreements had required the Palestinian leadership to unequivocally recognize Israel, Erekat said in a telephone interview. "We did it.... At the United Nations, you are called 'the state of Israel.' We recognize that."

'Wat is dan in godsnaam het probleem?' denken velen, niet alleen buiten IsraŽl:

Science, Culture and Sport Minister Ghaleb Majadle added that "Israel is a Jewish state and it does not require external affirmation to prove its Jewishness. Any such request could only weaken the state."


Volgens zowel IsraŽli's als Palestijnen heeft het allemaal met de vluchtelingen te maken:

"The recognition is important because it is part of the Palestinian recognition that the solution to the Palestinian refugee problem is the return of the refugees to a Palestinian state," Ramon said.

Ook volgens Erekat gaat het om fundamentele zaken zoals Joodse historische rechten en de vluchtelingen:

Plainly, he continued, Israel wanted the Palestinians "to accept your historical rights." Plainly, too, he said, the pressure related to the final-status issue of the fate of Palestinian refugees, whose "right of return" is demanded by the Palestinian leadership but whose massive influx into Israel would overwhelm Israel's Jewish majority and character.

The refugee issue, Erekat said, "must be negotiated by the parties" and "resolved in a just and agreed upon manner." Israel, he said, "cannot force us to accept terms."


Dat kan IsraŽl wel. Het kan prima eisen dat een oplossing het Joodse karakter van IsraŽl niet in gevaar mag brengen, want daarmee zou de erkenning van IsraŽl holle retoriek worden, evenals de hierboven geciteerde verzoenende woorden van Erekat. Wat heeft het voor zin je 'Joods' te noemen als je binnenkort een Arabische meerderheid zult hebben? Beide kanten begrijpen dondersgoed dat het zogenaamde 'recht op terugkeer' niet met IsraŽl als Joodse staat verenigbaar is. Toch is de PLO, sinds haar officiŽle erkenning van IsraŽl in 1993, tegelijkertijd voor een onbeperkt 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen. Sindsdien is een twee-statenoplossing in de ogen van velen losgeraakt van de vluchtelingen, en losgekoppeld van wat voor 'karakter' de staat IsraŽl dan zou hebben.

De reden voor die erkenning was indertijd dat de Palestijnen altijd officieel tot doel hadden om de staat IsraŽl te vervangen door een Arabisch-Palestijnse staat. Zo stond het in het handvest van de PLO en Fatah, en dit zeiden de leiders en daar handelde men naar. Uit het PLO handvest (The Palestinian National Charter):

Article 15:The liberation of Palestine, from an Arab viewpoint, is a national (qawmi) duty and it attempts to repel the Zionist and imperialist aggression against the Arab homeland, and aims at the elimination of Zionism in Palestine.

Article 19: The partition of Palestine in 1947 and the establishment of the state of Israel are entirely illegal, regardless of the passage of time, because they were contrary to the will of the Palestinian people and to their natural right in their homeland, and inconsistent with the principles embodied in the Charter of the United Nations, particularly the right to self-determination.

Article 20: The Balfour Declaration, the Mandate for Palestine, and everything that has been based upon them, are deemed null and void. Claims of historical or religious ties of Jews with Palestine are incompatible with the facts of history and the true conception of what constitutes statehood. Judaism, being a religion, is not an independent nationality. Nor do Jews constitute a single nation with an identity of its own; they are citizens of the states to which they belong.

Article 22: Zionism is a political movement organically associated with international imperialism and antagonistic to all action for liberation and to progressive movements in the world. It is racist and fanatic in its nature, aggressive, expansionist, and colonial in its aims, and fascist in its methods. Israel is the instrument of the Zionist movement, and geographical base for world imperialism placed strategically in the midst of the Arab homeland to combat the hopes of the Arab nation for liberation, unity, and progress. Israel is a constant source of threat vis-a-vis peace in the Middle East and the whole world. Since the liberation of Palestine will destroy the Zionist and imperialist presence and will contribute to the establishment of peace in the Middle East, the Palestinian people look for the support of all the progressive and peaceful forces and urge them all, irrespective of their affiliations and beliefs, to offer the Palestinian people all aid and support in their just struggle for the liberation of their homeland.

Hoewel Arafat in zijn brief aan Rabin in 1993 de artikelen uit het PLO handvest die opriepen tot vernietiging van IsraŽl 'inoperative and no longer valid' verklaarde, is het handvest nooit officieel aangepast. Fatah voorzitter Farouk Kaddoumi zei hierover in 2004:

"The Palestinian national charter has not been amended until now," he explained.
"It was said that some articles are no longer effective, but they were not changed. I'm one of those who didn't agree to any changes."

Zolang de Palestijnen dit tot doel hebben, was IsraŽl niet bereid met ze te onderhandelen over onafhankelijkheid, en vond het Westen dit terecht. Immers, waar moet je over praten met iemand die erop uit is jou te vernietigen, die vindt dat alle Joden die na 1917 naar IsraŽl emigreerden, en hun kinderen, 'terug' moeten naar waar ze vandaan kwamen? Erkenning van IsraŽl is een algemeen geaccepteerde voorwaarde voor onderhandelingen geworden, en ook voor Westerse erkenning van en contacten met de betreffende Palestijnse organisaties. Om die reden is het officiŽle standpunt van de VS en de EU dat niet met Hamas wordt gepraat, al hebben meerdere Europese landen zich hier sceptisch over uitgelaten.

Toch vragen velen zich met Majadle af, waarom een sterke staat als IsraŽl bevestiging nodig heeft van haar recht van bestaan. Ook wat betreft de vluchtelingen hebben verschillende mensen, zoals leden van de vredesgroep IPCRI en RTL Midden-Oosten correspondent Conny Mus, mij verteld dat ze IsraŽls eis dat de Palestijnen hun 'recht op terugkeer' opgeven, onredelijk vinden, en dit slechts tot doel heeft onderhandelingen met de Palestijnen te verhinderen. 'IsraŽl is zo machtig, dat het niet bang hoeft te zijn dat het tot iets gedwongen zal worden waar het zo fel tegen gekant is', zo redeneerde men. Een beetje vreemd, want juist deze mensen vinden dat IsraŽl gedwongen moet worden, door een hardere opstelling van Europa en de VS, tot het accepteren van Palestijnse eisen die het onredelijk vindt. IsraŽl heeft onder druk van de VS toegestemd tot een terugtrekking uit de Gazastrook zonder enige Palestijnse garantie of tegenprestatie, met als gevolg dat er nu dagelijks raketten op Sderot vallen.

Ik stel voor dat we in ieder geval consequent en eerlijk zijn, en van tweeŽn ťťn kiezen:

1. Ofwel we vinden erkenning van IsraŽl een voorwaarde voor onderhandelingen en het bereiken van vrede, en zullen Palestijnse organisaties die weigeren IsraŽl te erkennen op geen enkele manier steunen. Het onderscheid tussen 'IsraŽl erkennen' en 'IsraŽl als Joodse staat erkennen' is hypocriet. Wat is de zin van erkenning als het niet gaat om het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk? Erkenning van IsraŽl als Joodse staat dus, voor mijn part met de toevoeging dat de rechten van etnische en religieuze minderheden dienen te worden eerbiedigd. Omgekeerd staat in de (voorlopige) Palestijnse grondwet expliciet dat Palestina Arabisch en islamitisch zal zijn:

CONSTITUTION OF THE STATE OF PALESTINE
Third Draft, 7 March 2003, revised in March 25,2003
www.jmcc.org/documents/palestineconstitution-eng.pdf
....
Article (5)
Arabic and Islam are the official Palestinian language and religion. Christianity and all other monotheistic religions shall be equally revered and respected. The Constitution guarantees equality in rights and duties to all citizens irrespective of their religious belief.

Het VN delingsplan uit 1947 spreekt ook expliciet van een Joodse en een Arabische staat. Dat is de essentie van deling en van twee staten: een staat voor de Joden en een staat voor de Palestijnen. In beide dienen minderheden te worden gerespecteerd, en persoonlijk zou ik het toejuichen als beide seculier zijn. Overigens is IsraŽl redelijk seculier, en worden andere religies er met respect bejegend. Moslims hebben er meer rechten dan in de meeste Europese landen, zoals oproepen tot het gebed die in de ruime omtrek te horen zijn, geen problemen over islamitisch onderwijs, en ik geloof niet dat er veel discussies zijn over hoofddoekjes.

2. Het alternatief is om de hele voorwaarde van erkenning af te schaffen. Onder het mom: 'IsraŽl is er, of je daar nou blij mee bent of niet' kan dan direct naar de concrete pijnpunten worden overgestapt, zoals grenzen, nederzettingen, Jeruzalem, veiligheid, en vluchtelingen. Om aan de angst van IsraŽl tegemoet te komen dat de Palestijnen hun staat op de Westoever en Gazastrook gebruiken als opstap naar een staat in het hele gebied tussen de rivier en de zee, kan worden volstaan met de afspraak dat met de tekening van het vredesverdrag het conflict officieel als beŽindigd wordt beschouwd, en geen van beide partijen nog claims heeft.

Het probleem van deze aanpak is dat je in feite toch met iemand die je wil vermoorden afspraken maakt over gezamenlijke bewoning van het huis. Met ieder een eigen sleutel en stevige muren, en duidelijke afspraken wie wanneer bij het gemeenschappelijke altaar mag bidden, maar toch. Er is een minimum aan vertrouwen nodig dat je elkaar allebei wilt laten leven, en als de kinderen per ongeluk eens op het territorium van de ander komen niet direct worden afgeknald. Er zijn reparaties te verrichten aan gemeenschappelijke muren of het altaar, en je moet erop kunnen vertrouwen dat de ander niet stiekem wat Ďvriendení uitnodigt, om jou vervolgens het huis uit te gooien. Persoonlijk zou ik erop staan dat we, voordat een en ander in werking treedt en ik een deel van het huis moet ontruimen en hem de sleutels overhandigen, een paar keer indringend met elkaar praten over zijn bijna 100-jarige strijd tegen mij en mijn familie. Ik zou uit zowel zijn woorden als daden het gevoel willen krijgen dat die strijd wat hem betreft verleden tijd is, en hij echt bereid is om het huis met mij te delen. Ik zal hem op mijn beurt het vertrouwen moeten geven dat ik hem in zijn deel ook echt met rust zal laten, en hem niet zal proberen te blijven overheersen. Ook zal ik geen groente en fruit uit zijn deel van de tuin meer pikken.

Iedere overeenkomst vergt een minimum aan vertrouwen, behalve wanneer een van beide partijen zo machtig is dat die de ander een dictaat op kan leggen. Het is waar dat sommige rechtse Zionisten het gebrek aan vertrouwen gebruiken als argument om nooit iets op te hoeven geven, maar negeren van het probleem is ook geen oplossing, en niet alles kan met ingebouwde veiligheidsgaranties en afschrikking worden opgelost. Vrede is een risico; zo doorgaan overigens ook.


'Maar erkent IsraŽl de Palestijnen dan wel echt, waarom wordt van de zwakste partij zo'n vernederende erkenning geŽist? Waarom moeten zij in het stof bijten?', wordt vaker gezegd.

Ten eerste ja, IsraŽl moet de Palestijnen ook expliciet als volk met recht op zelfbeschikking erkennen. Ten tweede, het is IsraŽl dat de meeste concessies moet doen, en land en nederzettingen moet opgeven. De Palestijnen moeten vooral dingen beloven of op papier opgeven, zoals het zogenaamde 'recht op terugkeer'.En ten derde neemt IsraŽl, omringd door Arabische staten, een bijzonder kwetsbare positie in. 6,5 Miljoen Joden leven te midden van een paar honderd miljoen Arabieren. Arabieren die ontkennen dat de Joden een volk zijn, menen dat zij de Holocaust zelf over zich hebben afgeroepen, en parasieten zijn die uit zijn op wereldmacht. Dat staat bijna dagelijks in Arabische kranten en boeken en wordt steeds weer in moskeeŽn verkondigd. Als IsraŽl een oorlog verliest, dan is het waarschijnlijk voor altijd verdwenen. De Arabische staten daarentegen hebben verschillende oorlogen tegen IsraŽl verloren, en tegen elkaar, en ze zijn er allemaal nog. Bovendien, maar dit is uitdrukkelijk het laatste, niet het eerste, punt, hebben de Joden heel wat ervaring met anderen die hun wilden verdijven en vernietigen. Het begon al in de Oud-Testamentische tijd met Haman en de Perzen, de AssyriŽrs en BabyloniŽrs, daarna de Romeinen en de Kruisridders, de inquisitie en vele koningen en andere heersers die ze dwongen zich tot het christendom te bekeren, vervolgden en verjoegen, tot de pogroms onder de Tsaar van Rusland en culminerend in de Holocaust.

Dit alles is niet met een simpele verklaring te verhelpen, en de Arabische wereld zal oprecht zijn best moeten doen te laten zien dat men de Joden hun plekje in het Midden-Oosten gunt. Men kan niet verwachten dat IsraŽl ťťrst de bezette gebieden ontruimt, Jeruzalem deelt en alle gevangenen vrijlaat, en dan komt er eventueel misschien ooit erkenning, maar niet per definitie als Joodse staat, en wie weet zijn er eerst nog weer andere obstakels die opgelost moeten worden. Een begin kan worden gemaakt met een duidelijke erkenning van Joodse nationale rechten in IsraŽl, los van precieze grenzen. Het feit dat ook gematigde Palestijnen dit niet over hun lippen kunnen krijgen is veelzeggend.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 18 November 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Bedankt voor dit artikel.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.