IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Twee volken vechten om een land

IMO Blog, 2007

"Het is net als IsraŽl en de Palestijnen. We kunnen niet eisen dat alle Marokkanen er weggaan, we zullen de West Sahara met hun moeten delen", aldus een verzoenende West Saharaan in een reportage op Canvas een tijdje terug. Hij vergeleek de door Marokko bezette Westelijke Sahara met IsraŽl, niet met de Westelijke Jordaanoever. Dat laatste zou uiteraard meer voor de hand liggen: beide zijn immers bezet gebied, waar de bezetter een deel van de eigen bevolking heeft gevestigd om zo een toekomstige teruggave van het gebied te verhinderen. Een belangrijk verschil hierbij is dat de Joden daadwerkelijk een diepe historische en religieuze band met het gebied hebben, terwijl de connectie van Marokko met de West Sahara zich naar mijn weten beperkt tot het feit dat men er in het verleden wel eens belasting heeft geÔnd. Veel eerder dan IsraŽl heeft Marokko een muur dwars door de bezette West Sahara gebouwd, hoewel zich nooit West Saharanen in Marrakech of Rabat hebben opgeblazen. Een belangrijker verschil is dat Marokko veel succesvoller was met haar strategie: er wonen momenteel meer Marokkanen dan West Saharanen in de West Sahara, waardoor een door de VN georganiseerd referendum nooit van de grond is gekomen: de West Saharanen eisten terecht dat deze kolonisten daar niet aan mee zouden mogen doen, wat Marokko natuurlijk niet accepteerde.


Toch houdt de onafhankelijkheidsbeweging Polisario zich sinds 1991 aan een staakt-het-vuren. Kom daar bij de Hamas maar eens om. Bovendien zouden de meeste West Saharanen al tevreden zijn met een vorm van vergaande autonomie, en hebben zich er bij neergelegd dat volledige onafhankelijkheid niet reŽel is, evenmin als een volledige ontruiming van de West Sahara door Marokko. Het belangrijkste verschil met het IsraŽlisch-Palestijns conflict is dat de West Saharanen geen aanspraken maken op Marokko, en er geen twijfel over bestaat dat Marokko bestaansrecht heeft, als Arabische of islamitische of Marokkaanse staat. Als Marokko al hun eisen in zou willigen, zouden de West Saharanen daar erg blij mee zijn en de Marokkaanse bewoners van het gebied wat minder blij, maar het zou Marokko niet in gevaar brengen.

Een opvallend verschil is verder dat de wereld er niet zo vreselijk van lijkt wakker te liggen: een paar keer per jaar kom je er een artikel of reportage over tegen, en blijkt dat men nog niet veel verder is gekomen sinds het vorige artikel, en daarna richten we onze aandacht weer op belangrijkere zaken. De Marokkaanse bezetting en de mensenrechtenschendingen roepen zelden het soort emoties en verontwaardiging op dat bijna alles wat in IsraŽl of de bezette gebieden gebeurt teweeg brengt. Er wonen in Nederland zowat een half miljoen Marokkanen, en onze relatie met Marokko en de Marokkaanse gemeenschap is geregeld een onderwerp in het nieuws. Terwijl sommigen, zoals Mohammed Benzakour, een bepaald uitgesproken opvatting over IsraŽl hebben, hoor je ze nooit over de West Sahara. Wat in de West Sahara gebeurt is waarschijnlijk minder erg of heftig dan de situatie in de bezette gebieden, mede vanwege het door Polisario afgekondigde staakt-het-vuren sinds 1991, maar dat mag geen reden zijn een bezet volk zo in de steek te laten, toch?

De trieste les die je uit deze vergelijking kunt trekken is dat geweld en een compromisloze houding lonen: van de volken die bezet worden en zelfbeschikking zouden willen, zoals daar zijn de Koerden, de Tibetanen, en misschien ook de inheemse bevolking van Amerika en AustraliŽ, en dus de West Saharanen, is dit alleen voor de Palestijnen een reŽle optie, de geaccepteerde oplossing van het probleem, die ook de bezettende macht officieel heeft geaccepteerd. Ik geloof niet dat de Palestijnen zich als volk meer onderscheiden van omliggende landen dan de andere genoemde volken, en zij zijn veruit het meest gewelddadig (en dit gedurende een zeer lange periode, beginnend lang voordat zij werden bezet), hoewel de PKK ook de nodige (zowel burger- als militaire) slachtoffers heeft gemaakt.

Het belangrijkste verschil tussen het IsraŽlisch-Palestijnse conflict en alle andere conflicten ligt echter niet in de mate van geweld (verzet zo je wil) van het bezette volk, maar het feit dat twee volken exact hetzelfde land claimen. In dat opzicht komt het conflict nog het dichtst bij de inheemse bevolking van Amerika en AustraliŽ, hoewel die volken juist weer nauwelijks agressief waren en de blanke bevolking het gebied om geheel andere, in onze tijd niet meer als legitiem geldende, motieven veroverde. Zij hadden immers al natie-staten in Europa, werden op geen enkele manier onderdrukt of in hun voortbestaan bedreigd, en veroverden het land om handel op hun voorwaarden te drijven en uit expansionisme. Zij hebben, in tegenstelling tot IsraŽl, de lokale bevolking meedogenloos verslagen en voor een groot deel uitgeroeid. Desondanks betwisten weinig mensen nog serieus het bestaansrecht van de VS, Canada of AustraliŽ, en de inheemsen die zijn overgebleven moeten het doen met beschamend kleine stukjes 'reservaat'. Geen indianenstam eist nog in alle ernst een substantieel deel van de VS op, en behalve enkele juridische procedures is er geen sprake van een nog voortdurend conflict.

Onlangs zag ik de film "The Tracker", waarin de onderdrukking van de Aboriginals in AustraliŽ centraal staat. Hoewel de film duidelijk partij kiest voor de Aboriginals, en de (meeste) AustraliŽrs als zeer wrede ongeciviliseerde racisten neerzet, zal niemand hierdoor gaan twijfelen aan het bestaansrecht van AustraliŽ. Het is geschiedenis, zoals ons slavernij verleden, de politionele acties en de naziís. Wat IsraŽl 60 jaar geleden deed zou op dezelfde manier geschiedenis moeten zijn, net als de Arabische opstanden en pogroms in Palestina uit de tijd voor IsraŽls stichting, en de nazi sympathieŽn van de Palestijnse Moefti El Husseini. Zolang echter de Palestijnse vluchtelingen nog in kampen zitten, worden de verhalen over Deir Yassin en andere plaatsen levend gehouden en gebruikt om IsraŽl en het Zionisme te delegitimeren. En zolang dat gebeurt, wordt van de andere kant keer op keer op de Moefti en de etnische zuivering van Hebron gewezen.

De vluchtelingen, het feit dat de Palestijnen de Arabische en moslimwereld achter zich hebben, en de betekenis van het 'Heilige Land' voor moslims en christenen, zorgen ervoor dat de Palestijnen niet het lot van de Indianen of Aboriginals of Tibetanen hoeven te vrezen; zij hoeven niet bang te zijn te worden vergeten. Bovendien is IsraŽl een klein land en daardoor makkelijker tot concessies te bewegen dan China, de VS of AustraliŽ.

Maar zij hebben nog een ander voordeel: Arabieren mogen dan niet overal even geliefd zijn, Joden zijn dat zeker ook niet. Zonder de passiviteit en soms zelfs actieve medewerking van de kerk en de geallieerden, alsmede van de autoriteiten van de bezette landen, had de Holocaust niet op die schaal plaats kunnen vinden. Na de oorlog hielp het Vaticaan oorlogsmisdadigers Europa uit naar Latijnsamerikaanse en Arabische landen. De geallieerden vonden het bombarderen van de concentratiekampen of de spoorlijnen er naar toe geen prioriteit. Voor de oorlog hadden bijna alle landen, inclusief de VS, hun grenzen voor Joodse vluchtelingen gesloten. De vijandige houding tegenover IsraŽl in de VN en het antizionisme onder zowel linkse als rechts georiŽnteerde politici kan daar niet los van worden gezien, zeker gezien het feit dat dit maar al te vaak gepaard gaat met het soort beweringen over Joden en Zionisten ('zij hebben teveel macht, trekken achter de schermen aan de touwtjes, controleren de financiŽle wereld en de media'), die ook kenmerkend waren voor het klassieke antisemitisme.

Niet alle kritiek op IsraŽl is uiteraard antisemitisch, maar het ontkennen van het recht op zelfbeschikking van ťťn van de oudste volken, in hun historische 'homeland' of slechts in een klein stukje daarvan, de vele mythes over vermeende IsraŽlische massaslachtingen en etnische zuiveringen, de dubbele maatstaven, en de onderbelichting van de agressie tegen IsraŽl, kunnen hier niet los van worden gezien.

Het IsraŽlisch-Palestijns conflict is geen Noord-Zuid conflict zoals vele links georiŽnteerde vredesactivisten en ontwikkelingsorganisaties menen, het is evenmin een conflict over een opstandige regio, of een gebied dat een land uit expansionisme heeft veroverd. Twee nationale bewegingen staan tegenover elkaar en vinden - ondanks de officiŽle positie een twee-statenoplossing voor te staan - dat het hele land hun toebehoort. Zo groot is het overigens niet (het gehele gebied is kleiner dan Nederland, en ongeveer de helft bestaat uit woestijn), en deling brengt zelfs met de beste bedoelingen nog wel de nodige problemen met zich mee.

Daarbij zijn er significante verschillen tussen beide nationale bewegingen: niet alleen zijn de Joden beter ontwikkeld en hebben een staatsvorm en cultuur die verwant is aan de Westerse democratie en cultuur, het is ook een van de oudste volken op aarde dat het 2000 jaar zonder staat heeft gesteld en dit heeft overleefd. Het nationale bewustzijn van de Palestijnen ontwaakte pas door de Zionistische dreiging. Aan het begin van de 20e eeuw was de Palestijns Arabische samenleving stam-georienteerd. In de grote Arabische opstand van 1936-39 versloegen de Husseiniís de Nashashibiís en Nusseibeh's. De eerste nationalistische sentimenten waren pan-Arabisch: de nog steeds als held bewonderde 'martelaar' Ezzedin Al Qassam, die tijdens de Arabische Opstand door de Britten werd vermoord (juist ja, de Qassam raketten zijn naar hem vernoemd) kwam uit SyriŽ, en dat gold voor veel 'verzetsstrijders'. Arafat kwam hoogstwaarschijnlijk uit Egypte. Het begrip 'Palestijn' werd in die tijd voornamelijk voor Joden gebruikt, de Arabieren noemden zich Arabier of verwezen naar de plaats waar ze vandaan kwamen.

Het is onterecht en contraproductief om dit heden ten dage tegen Palestijnse zelfbeschikking aan te voeren, aangezien de Palestijnen zich tegenwoordig (met name vanaf 1967) als een zeer duidelijk eigen volk beschouwen en definiŽren, en zij geen onderdeel zouden willen worden van een andere Arabische staat. Historisch gezien is het echter wel relevant, vooral wanneer je bedenkt dat juist de Palestijnen zoín moeite hebben met het erkennen van het recht van de Joden op zelfbeschikking. Het is ook relevant omdat het einde van Joodse zelfbeschikking een unieke en millennia oude cultuur en religie in gevaar zou brengen; zonder eigen staat zouden zij waarschijnlijk weg-assimileren en zou het Hebreeuws niet in stand blijven als levende taal. Ondanks alle problemen hoor ik van Joden dat zij door IsraŽl weer met opgeheven hoofd rond lopen. Het feit dat men heeft laten zien een staat te kunnen runnen, verdedigen en opbouwen, dit alles zonder UNRWA en andere hulpprogramma's, en het feit dat Joden ergens kunnen leven zonder bang te hoeven zijn voor discriminatie of erger, en zonder dhimmi status en beperkingen in beroepen, land aankopen, dragen van wapens, zoals zolang gebruikelijk was in de diaspora, heeft hen zelfvertrouwen gegeven en ook hun positie buiten IsraŽl verbeterd.

Dit alles speelt niet of in mindere mate voor de Palestijnen. Hun cultuur en religie zijn niet in die mate in gevaar zonder een staat, want zij zijn onderdeel van de Arabische cultuur en identiteit. Bovendien kan IsraŽl het zich niet permitteren om ook maar ťťn oorlog te verliezen; dit zou niet alleen het einde van Joodse zelfbeschikking betekenen, maar ook van de meeste Joden uit IsraŽl. De Arabische staten daarentegen hebben vaker oorlogen verloren en bestaan nog steeds.

Om deze redenen is het erger als IsraŽl zou verdwijnen door oorlog of doordat het voor haar zeer ongunstige voorwaarden moet accepteren dan wanneer een Palestijnse staat niet 100% soeverein zou zijn of SyriŽ een klein strookje land moet missen (dat het zelf gedeeltelijk ook met geweld veroverde in 1948). Om deze redenen kan en mag een Palestijnse staat niet net zo sterk worden als IsraŽl, en mag het hier nooit een militaire bedreiging voor vormen. En om al deze redenen staat IsraŽl niet zo sterk en is het niet zo onkwetsbaar als zo veelvuldig wordt beweerd. En, last but not least, om deze redenen heeft IsraŽl vrede minstens net zo hard nodig als de Palestijnen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Sunday, 25 November 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Bedankt voor het artikel.

op Monday, 26 November 07, schreef Edward

De vergelijking met West Sahara is iets waarmee ik mensen die het wat al te gemakkelijk voor de Palestijnen opnemen nog niet van de dubieusiteit van hun eenzijdige houding kan overtuigen. Waarschijnlijk is er nog meer aan de hand. IsraŽl wordt vaak als Amerika's politieagent in het Midden-Oosten gezien. Het gaat de fanatieke pro-Palestina mensen waarschijnlijk niet om de Palestijnen maar meer om IsraŽl-Amerika. Of bij een enkele Eerste Kamerpoliticus om henzelf.
Laatst las ik dat IsraŽl vergelijkbaar is met "a canary in a coalmine", een goede vergelijking.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.