IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Van delingsplan naar Oslo naar Annapolis

IMO Blog, 2007

Er is inmiddels een flink pak papier aan vredesinitiatieven, -verklaringen en -plannen geproduceerd door de beide partijen zelf en allerhande bemiddelaars, speciale gezanten en vredesorganisaties. Ze werden soms alweer geschonden voordat de inkt droog was, omdat ze geen rekening houden met de situatie op de grond, leiders niet in staat zijn ze uit te voeren of dit eigenlijk ook niet willen. Een van de lastigste vragen is wellicht waar te beginnen, oftewel, hoe zet je een vredesproces op gang waarin concessies of vertrouwenwekkende maatregelen door de ťťn leiden tot een tegemoetkoming van de ander. Een eerste vereiste is vertrouwen, maar juist daarvoor zijn concrete resultaten nodig.

Een van de (vele) fouten van het Oslo vredesproces was dat er geen duidelijk einddoel was geformuleerd, en de Palestijnen niet het vertrouwen hadden dat dit proces hen nationale onafhankelijkheid zou brengen. Dit wantrouwen werd versterkt door de voortgaande bouw van nederzettingen tijdens het merendeel van het proces. Omgekeerd had de PLO weliswaar officieel verklaard IsraŽl te erkennen, maar in het Arabisch ontkende men dat de Joden een volk zijn met nationale rechten en Arafat steunde wanneer hem dat uitkwam terroristische aanslagen tegen IsraŽl. Plegers van zelfmoordaanslagen werden en worden consequent martelaren genoemd en verheerlijkt in de media en in preken, en er worden scholen en straten naar hen vernoemd. De overdracht van land aan de PLO en de terugtrekking van het IsraŽlische leger leidde ertoe dat de terroristen vrijer konden opereren en een infrastructuur aan terroristische organisaties werd opgebouwd. In tegenstelling tot de gangbare berichtgeving in de media, was de tweede intifada geen spontane reactie op Sharons bezoek aan de Tempelberg en op frustraties over het uitblijven van reŽle verbeteringen, maar was zij voorbereid door de Palestijnse Autoriteit, zoals ook is toegegeven. Veel mensen die hoop hadden op vrede raakten gedesillusioneerd, zij zagen de intifada als het antwoord op Baraks vredesvoorstellen op Camp David. Barak, die in 1999 was gekozen met het mandaat om vrede te sluiten en daartoe vergaande concessies te doen, verloor de verkiezingen in 2001 van de havik Sharon.

Een meerderheid van de bevolking aan beide kanten is na 7 jaar intifada en harde tegenmaatregelen bitter en wantrouwend, en gelooft niet dat de conferentie in Annapolis tot vrede op korte termijn zal leiden. Volgens de afspraken moet er eind volgend jaar een akkoord zijn, maar wie gelooft dat? Hoe kan Abbas het recht op terugkeer van de vluchtelingen opgeven zonder zijn steun te verliezen en hoe kunnen zowel hij als Olmert zich flexibel opstellen wat betreft Jeruzalem? Olmert kan niet thuiskomen met een deal waarin IsraŽl soevereiniteit over de Oude Stad afstaat, en ook niet met het opgeven van alle nederzettingen en het herhuisvesten van 250.000 kolonisten. Abbas heeft tot nu toe geen enkele flexibiliteit getoond wat betreft de uitruil van gebieden. Abbas wil de gevolgen van 1967 en eigenlijk ook van 1948 ongedaan maken: alle nederzettingen moeten weg en de vluchtelingen moeten terug kunnen keren, al betreft het voornamelijk nakomelingen die hun hele leven in een ander land hebben gewoond, en al zijn op de plaats van hun huizen allang nieuwe wijken of industrieterreinen gebouwd.

De Palestijnen hebben nog altijd niet de gevolgen van het afwijzen van resolutie 181, het VN voorstel tot deling van Palestina in 1947, geaccepteerd, en daar zit hem de kern van het probleem: de Arabieren (zowel de Arabisch-Palestijnse bevolking als de Arabische staten) wezen iedere vorm van Joodse zelfbeschikking af, en hebben met oorlogen, boycots en diplomatieke campagnes geprobeerd IsraŽl weg te krijgen. Volgens velen in IsraŽl is dat nog steeds het doel van de Arabische staten en de PLO, ondanks de officiŽle verklaring van die laatste en het Arabische vredesplan dat diplomatieke betrekkingen aanbiedt nadat IsraŽl vrede met de Palestijnen heeft gesloten. Zowel die erkenning als het Arabische vredesplan zijn ambigu, onder andere omdat men vasthoudt aan het recht op terugkeer van de vluchtelingen (het Arabische vredesplan verwijst naar resolutie 194, die in de Arabische wereld algemeen als zodanig wordt uitgelegd), en omdat de Palestijnen niet bereid zijn IsraŽl specifiek als Joodse staat te erkennen.

Een vertrouwenwekkende stap van de Arabische staten en de Palestijnen op dit gebied ('We erkennen Joodse zelfbeschikking en rechten, maar niet de bezetting van de Westoever') of de bereidheid ook voordat er een vredesverdrag is al bepaalde betrekkingen aan te gaan en de Arabische boycot officieel op te heffen, zou wat dit betreft wonderen kunnen verrichten, net als Sadats bezoek aan de Knesset indertijd. In ruil zou IsraŽl dan echt eindelijk moeten stoppen met het bouwen in de nederzettingen, behalve voor natuurlijke bevolkingsgroei in een paar grote blokken dicht bij de Groene Lijn, en de buitenposten moeten ontruimen.

De filosofie van Annapolis en de huidige toenadering is een combinatie van concrete stappen (de eerste fase van de Routekaart) en overeenkomst over het einddoel, inclusief alle lastige kwesties zoals de vluchtelingen, Jeruzalem en de grenzen. De Palestijnen willen vooral duidelijkheid over het einddoel; IsraŽl wil vooral harde afspraken over wat er van tevoren gedaan moet worden.
Het nadeel van de Palestijnse aanpak is dat men nu, in een situatie van bezetting en checkpoints en raketten en pogingen tot aanslagen en ophitsing in de media, van beide kanten minder geneigd is tot concessies dan wanneer er op de grond concrete verbeteringen zijn.
Het nadeel van de IsraŽlische aanpak is, dat de Palestijnen niet gemotiveerd zijn en Abbas niet de noodzakelijke steun heeft om de terroristische groeperingen aan te pakken, te ontwapenen en eventueel gevangen te zetten, zonder uitzicht op onafhankelijkheid op korte termijn. Hoewel IsraŽl de tweestatenoplossing al lang heeft geaccepteerd, geloven de Palestijnen simpelweg niet dat als zij stoppen met geweld, dit hun onafhankelijkheid dichterbij zal brengen.

Ikzelf ben ervan overtuigd dat zodra er een paar maanden geen (pogingen tot) aanslagen zijn, geen explosieven worden gevonden bij de checkpoints en de PA serieus op de terroristen jaagt, er voor IsraŽl simpelweg niks anders op zit dan gebied over te dragen en checkpoints op te heffen, of men nou wil of niet. De druk op IsraŽl om concessies te doen is gigantisch, en bijna de hele wereld ziet liever vandaag dan morgen een oplossing van het probleem. Dit geldt zeker ook voor de VS, onder andere omdat het hoopt daarmee wat van zijn 'standing' in de Arabische wereld terug te kunnen winnen, en de Arabische staten te bewegen zich welwillender op te stellen wat betreft de problemen in Irak. Daarnaast is ook de bevolking in IsraŽl het conflict moe, en is een meerderheid bereid tot concessies als men het vertrouwen heeft dat dit ook daadwerkelijk tot vrede zal leiden.

Mijn compromis zou dan ook zijn om nu een algemeen einddoel te formuleren: twee staten, een Joodse en een Arabisch-Palestijnse, de Palestijnse zal naast de Gazastrook minimaal 95% procent van de Westelijk Jordaanoever omvatten met op zijn minst een gedeeltelijke uitruil van gebied, de Arabische wijken van Jeruzalem komen onder Palestijnse soevereiniteit, en de vluchtelingen keren terug naar Palestina of worden permanent gehuisvest in derde landen. Over de Oude Stad en over de precieze grenzen wordt later, nadat de eerste fase van de Routekaart is uitgevoerd, een overeenkomst gesloten. En vervolgens snel de eerste fase van de Routekaart uitvoeren: wie het eerst klaar is, krijgt van Uncle Sam een bonus!

Maar wacht even: men wordt het natuurlijk nooit eens over bovengenoemd einddoel. Het bleek al een hele klus het over onderstaande 'joint declaration' eens te worden. Als Abbas zo graag een overeenkomst over de kernpunten wil hebben, zal hij zich op dat gebied ook flexibel moeten opstellen. Als hij pijnlijke concessies wil vermijden omdat hij daarmee niet thuis kan komen, moet hij zich bij een algemene verklaring neerleggen. You cannot have your cake and eat it too.

Het is niet de eerste keer dat de Palestijnen onmogelijke eisen stellen, en dit is het recept voor mislukking. In dit stadium en met zwakke leiders aan beide kanten is het voorkomen van gezichtsverlies belangrijk. Doorgaans worden de moeilijkste punten in onderhandelingen tot het laatst bewaard, wanneer er geen weg meer terug is, er vertrouwen is opgebouwd en het gezichtsverlies om de onderhandelingen te laten falen groter is dan om met een pijnlijk compromis thuis te moeten komen. Dingen vallen nu eenmaal van boven naar beneden, en als je een vreemde taal leert begin je ook niet met de moeilijkste woorden en zinsconstructies. Ik bedoel maar. Of gelden natuurwetten en dergelijke logica niet in het Midden-Oosten?

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Joint Israeli-Palestinian Declaration at Annapolis, November 27, 2007


Following is the text of the Joint Israeli-Palestinian declaration at the Annapolis Md. peace conference, November 27, 2007, as read by US President George W. Bush:

"The representatives of the government of the state of Israel and the Palestinian Liberation Organization, represented respectively by Prime Minister Ehud Olmert and President Mahmoud Abbas, in his capacity as chairman of the PLO executive committee and president of the Palestinian Authority, have convened in Annapolis, Maryland, under the auspices of President George W. Bush of the United States of America, and with the support of the participants of this international conference having concluded the following joint understanding:

"We express our determination to bring an end to bloodshed, suffering and decades of conflict between our peoples; to usher in a new era of peace, based on freedom, security, justice, dignity, respect and mutual recognition; to propagate a culture of peace and nonviolence; to confront terrorism and incitement, whether committed by Palestinians or Israelis."

"In furtherance of the goal of two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security, we agree to immediately launch good-faith bilateral [negotiations] in order to conclude a peace treaty resolving all outstanding issues, including all core issues without exception, as specified in previous agreements.

"We agree to engage in vigorous, ongoing and continuous negotiations and shall make every effort to conclude an agreement before the end of 2008."

"For this purpose, a steering committee led jointly be the head of the delegation of each party will meet continuously as agreed.

"The steering committee will develop a joint work plan and establish and oversee the work of negotiations teams to address all issues, to be headed by one lead representative from each party.

"The first session of the steering committee will be held on 12 December, 2007.

"President Abbas and Prime Minister Olmert will continue to meet on a biweekly basis to follow up the negotiations in order to offer all necessary assistance for their advancement.

"The parties also commit to immediately implement their respective obligations under the performance-based road map to a permanent two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict issued by the Quartet on 30 April, 2003" - this is called the road map - "and agree to form an American, Palestinian and Israeli mechanism led by the United States to follow up on the implementation of the road map.

"The parties further commit to continue the implementation of the ongoing obligations of the road map until they reach a peace treaty. The United States will monitor and judge the fulfillment of the commitment of both sides of the road map.

"Unless otherwise agreed by the parties, implementation of the future peace treaty will be subject to the implementation of the road map, as judged by the United States."


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.