IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel bouwt in Jeruzalem

IMO Blog, 2007

NRC_Jeruzalem_06122007 (63k image)


"IsraŽl bouwt door in Jeruzalem" kopte NRC vorige week op de voorpagina (zie artikel hieronder). Een vreemde kop, als je bedenkt dat voorpagina nieuws doorgaans bijzonder en opzienbarend is. Jeruzalem, voor de duidelijkheid, is IsraŽls hoofdstad. Niet zo gek dat men daar dus wel eens bouwt zoals ook andere landen in hun steden bouwen. Zou de kop te lang zijn geworden als men 'Oost' had toegevoegd? Blijkbaar viel niemand op de redactie op hoe vreemd de kop zo klinkt.


In de tekst wordt gelukkig al snel een einde gemaakt aan alle misverstanden, en gesproken van 'een Joodse wijk in bezet Oost-Jeruzalem'. Dit suggereert echter nog altijd dat de Oude Stad, inclusief Klaagmuur en Joodse kwartier, alsmede de Joodse begraafplaats en de Hebreeuwse Universiteit, dat dit alles bezet gebied is dat de Palestijnen toebehoort. Wat je verder ook van een deling van Jeruzalem mag denken, dat is vrij absurd. Ik zou er begrip voor hebben als men dat deel van Jeruzalem dat buiten de oorspronkelijke gemeentegrenzen ligt en later aan de stad is toegevoegd en geannexeerd, bezet zou noemen. Hier liggen behalve Joodse wijken (nederzettingen) ook Palestijnse dorpen en vluchtelingenkampen.

Ik vraag mij serieus af waarom men de Oude Stad, met zijn voor Joden heilige plaatsen en oude Joodse wijk, bezet noemt. Salomon Bouman is bepaald geen groentje, en weet precies hoe de Groene Lijn loopt en wat daar wel en niet binnen valt. Zijn lezers weten dat waarschijnlijk niet allemaal. Op het bijgevoegde kaartje staat de Oude Stad niet ingetekend, noch een van de andere hierboven genoemde zaken. Zo wordt gesuggereerd dat alles wat buiten 'IsraŽlisch west Jeruzalem' ligt, dus bezet gebied is waar IsraŽl niks te zoeken heeft.

NRC staat hierin helaas niet alleen; het is algemeen aanvaard en gebruikelijk om geheel Oost-Jeruzalem, inclusief de Oude Stad, als 'bezet' of soms zelfs 'Palestijns' of 'Arabisch' te bestempelen. De ontkenning van de Joodse verbondenheid met deze stad, en in het bijzonder met het oude gedeelte, is verbluffend. In de 19de eeuw had Jeruzalem al een Joodse meerderheid. Daar was geen 'Judaisering' (heeft dit woord de Van Dale al gehaald?) voor nodig, geen bezetting en geen IsraŽlisch leger. Er hebben, met uitzondering van de tijd van de kruisvaarders, altijd Joden in Jeruzalem gewoond. Jeruzalem is nooit de hoofdstad van een ander land geweest dan van IsraŽl. In alle eeuwen dat het gebied in meerderheid door Arabieren werd bevolkt, hebben zij Jeruzalem nooit tot hun hoofdstad verklaard. Ook JordaniŽ, dat de Oude Stad van 1948 tot 1967 bezette, heeft het geen bijzondere positie gegeven. Wat men wel heeft gedaan is 56 van de 57 synagoges vernielen en stenen van de Joodse begraafplaats gebruiken voor het aanleggen van wegen, overigens zonder dat de VN er iets van zei.

Nadat IsraŽl Oost-Jeruzalem had geannexeerd, verplaatsten bijna alle landen, inclusief de VS, hun ambassades naar Tel Aviv, nadat de VN Veiligheidsraad de annexatie streng had veroordeeld. Ik begrijp niet waarom men de ambassades niet in West-Jeruzalem kon laten staan, aangezien dat geen bezet of betwist of veroverd of geannexeerd gebied is?

Wat betreft de inhoud van het NRC artikel: mag IsraŽl in Har Homa bouwen, en is dat een schending van de afspraken in Annapolis? In Annapolis is niks over specifieke gebieden afgesproken, en NRC heeft meermaals geschreven dat IsraŽl niet bereid was tot een bevriezing van de nederzettingen. Dan klopt het natuurlijk niet om nu te suggereren dat men wel iets dergelijks heeft verklaard:

Dat de Palestijnen de bouw in Har Homa beschouwen als een schending van de IsraŽlisch-Palestijnse verklaring die in Annapolis het licht zag, ligt voor de hand.

Dat de IsraŽli's menen recht te hebben in Jeruzalem te bouwen waar ze willen (binnen de regels van de wet) ligt ook voor de hand. Toch wordt het IsraŽlische argument heel wat minder vanzelfsprekend gebracht. Men gaat in op verschillende motieven, zoals het te vriend houden van de kolonistenbeweging, die niet blij was met de vredesconferentie in Annapolis, en beschrijft een campagne tegen deling van Jeruzalem van tegenstanders van de toenadering tot de Palestijnen. Met andere woorden, dit project is bedoeld om de extremisten tegemoet te komen. Een nogal gekleurde beschrijving van de motieven voor de uitvoering van een bouwplan dat al jaren geleden was goedgekeurd door de regering.

Desalniettemin vind ik het onverstandig een dergelijk project zo kort na de vredesconferentie uit te voeren. Ik kan er in komen dat IsraŽl in de grote nederzettingenblokken die men sowieso wil houden (en die ook volgens de Clinton Parameters en het Geneefse Akkoord IsraŽlisch zouden blijven) wil kunnen bijbouwen voor natuurlijke bevolkingsgroei. Daar zou wat mij betreft wel tegenover moeten staan dat men de buitenposten ontruimt en een bevriezing voor alle nederzettingen ten oosten van de afscheidingsbarriŤre aankondigt. De regering moet duidelijk maken dat dit gebied niet IsraŽlisch zal blijven, evenals Arabische wijken in Oost Jeruzalem. Tegelijkertijd moet IsraŽl van de VS en de internationale gemeenschap verlangen IsraŽlische rechten in de Oude stad te erkennen, en Jeruzalem te erkennen als IsraŽls hoofdstad, inclusief buitenlandse ambassades.

Ratna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IsraŽl bouwt door in Jeruzalem

Gepubliceerd: 6 december 2007 17:36 | Gewijzigd: 7 december 2007 12:42
http://www.nrc.nl/buitenland/article848728.ece/Israel_bouwt_door_in_Jeruzalem

De bouw van nieuwe woningen in Har Homa in bezet Oost-Jeruzalem geeft aan dat IsraŽl niet van plan is de joodse wijken daar op te geven aan de Palestijnen.

Door Salomon Bouman


Tel Aviv, 7 dec. Nog geen week nadat in Annapolis de aanzet was gegeven tot IsraŽlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen kondigde IsraŽl deze week tot woede van de Palestijnen de bouw aan van 307 appartementen in Har Homa, een joodse wijk in bezet Oost-Jeruzalem.

Ook tijdens het in 1993 in Oslo gestarte vredesoverleg tussen premier Rabin en de Palestijnse leider Arafat ging de bouw in de IsraŽlische nederzettingen in bezet gebied in hoog tempo door. Hetzelfde gebeurde in 2000, toen premier Barak en Arafat in Camp David probeerden Ė tevergeefs Ė een einde te maken aan het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. Tegen deze achtergrond is de aankondiging niet verrassend.

Het IsraŽlische argument voor wat de Palestijnen zien als psychologische ondermijning van een vredeskans na Annapolis, is dat Har Homa door de annexatie van Oost-Jeruzalem in 1967 IsraŽlisch gebied is. Het gaat de Palestijnen volgens deze gedachtegang niets aan. Dat de Palestijnen de bouw in Har Homa beschouwen als een schending van de IsraŽlisch-Palestijnse verklaring die in Annapolis het licht zag, ligt voor de hand.

Wat zijn de IsraŽlische motieven?

In de eerste plaats is het een aanwijzing dat IsraŽl de grote joodse wijken die na 1967 rond Groot-Jeruzalem zijn verrezen, niet zal prijsgeven. De aangekondigde bouw in Har Homa kan ook worden uitgelegd als een poging kolonisten en nationalistische partijen, tegenstanders van grote territoriale concessies op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem, wind uit de zeilen te nemen. Premier Ehud Olmert heeft duidelijk gemaakt dat IsraŽl bereid is Palestijnse vluchtelingenkampen en dorpen die als gevolg van annexatie in Groot-Jeruzalem zijn komen te liggen in het kader van een vredesregeling over te dragen aan een Palestijnse staat.

Dat gaat de nationalisten te ver. ĄDe Britten hebben Londen als hoofdstad, de Fransen Parijs en wij hebben verenigd en bevrijd Jeruzalem als onze hoofdstad. Jeruzalem staat boven alle meningsverschillen, reikt boven alles uit. Laten we ons identificeren met Jeruzalem, laten we er een gouden strik om doenĒ, is de tekst van vele malen per dag over radio IsraŽl te beluisteren perscampagne tegen deling van Jeruzalem. Deze campagne wordt gefinancierd door tegenstanders van Olmerts toenadering tot de Palestijnen.

Aangezien Jeruzalem bij de meeste IsraŽliŽrs meer nationalistische en religieuze emoties oproept dan de IsraŽlische greep op de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria) wordt Jeruzalem de speerpunt van het verzet tegen de intenties van Olmert grote gebieden ten oosten van de veiligheidsbarriŤre op te geven. Deze barriŤre (de Ďmuurí) kronkelt ruim 400 kilometer over de Westelijke Jordaanoever en snijdt door Jeruzalem. De grote IsraŽlische nederzettingenblokken in bezet gebied liggen ten westen ervan.

1967

De IsraŽliŽrs krijgen van hun leiders deze dagen uitspraken te horen die tien jaar geleden tot grote demonstraties zouden hebben geleid maar nu in een klimaat van politieke apathie worden geslikt. ĄIk zou willen dat we terug waren in juni 1967Ē, riep minister Ben Eliezer. Hij gaf daarmee uitdrukking aan zijn diepste gevoelens dat de kolonisering van de Palestijnse gebieden na 1967 een ernstige beoordelingsfout is geweest.

Premier Olmert heeft vanuit een andere invalshoek hetzelfde gezegd. Tijdens de herdenking deze week van de zestigste verjaardag van het VN-delingsbesluit van Palestina in een joodse en Palestijnse staat voorspelde Olmert het einde van IsraŽl indien er naast IsraŽl geen Palestijnse staat ontstaat.

Het is niet eerder voorgekomen dat een premier in het openbaar het einde van IsraŽl voorspelt. Hij zei dat zijn vader ongelijk had toen hij zich tegen het delingsplan van Palestina verzette. Olmert is een telg uit een Ďrevisionistischí geslacht. De revisionisten onder leiding van de latere premier Menahem Begin verzetten zich tegen het VN-delingsplan. Zij hielden vast aan de stichting van een joodse staat in heel Palestina, volgens de leus ĎEr zijn twee oevers van de Jordaan, deze is van ons en de andere ookí. Zipi Livni, minister van Buitenlandse Zaken, komt ook uit een fanatieke revisionistische familie.

De pragmatische Ben Gurion aanvaardde het delingsplan van Palestina en wist met harde hand een burgeroorlog tussen de pragmatische zionisten en revisionisten te verijdelen. De problematiek van toen is nu weer actueel.

Raketten

De krant Maíariv berichtte deze week dat het kantoor van premier Olmert in het parlement tegen raketten is beveiligd. Ook minister Livni moet nu van de Shin-Bet, de binnenlandse veiligheidsdienst de Ďbunkerí in. Kennelijk houdt de Shin-Bet, na de politieke moord op premier Rabin in 1995, rekening met een aanslag van joodse terroristen op Olmert.

Ondertussen is bij het parlement een wetsontwerp ingediend dat tot doel heeft kolonisten uit bezet gebied die bereid zijn hun woonplaatsen te verlaten, voor het verlies van hun woningen te compenseren. Geschat wordt dat van de tegen de 100.000 kolonisten ten oosten van de veiligheidsbarriŤre (in toekomstig Palestijns gebied) 70 procent op vrijwillige basis de huidige woonplaatsen zal verlaten. Het gaat om kolonisten die om financiŽle redenen Ė goedkope behuizing, belastingvoorrechten en dergelijke Ė en niet vanuit ideologische overtuiging zich indertijd in bezet gebied hebben gevestigd. De helft van de Russische immigranten in Ariel zou volgens de IsraŽlische media deze stad in het hartje van de Westelijke Jordaanoever willen verlaten. Dat zou ook gelden voor Kiryat Arba, de grote joodse wijk nabij Hebron.


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Monday, 1 March 10, schreef 70-564 dumps

Het is niet eerder voorgekomen dat een premier in het openbaar het einde van IsraŽl voorspelt. Hij zei dat zijn vader ongelijk had toen hij zich tegen het delingsplan van Palestina verzette. Olmert is een telg uit een Ďrevisionistischí geslacht. De revisionisten onder leiding van de latere premier Menahem Begin verzetten zich tegen het VN-delingsplan. Zij hielden vast aan de stichting van een joodse staat in heel Palestina, volgens de leus ĎEr zijn twee oevers van de Jordaan, deze is van ons en de andere ookí. Zipi Livni, minister van Buitenlandse Zaken, komt ook uit een fanatieke revisionistische familie.

op Thursday, 4 March 10, schreef iseb dumps

De krant Maíariv berichtte deze week dat het kantoor van premier Olmert in het parlement tegen raketten is beveiligd. Ook minister Livni moet nu van de Shin-Bet, de binnenlandse veiligheidsdienst de Ďbunkerí in. Kennelijk houdt de Shin-Bet, na de politieke moord op premier Rabin in 1995, rekening met een aanslag van joodse terroristen op Olmert.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.