IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Boeten de Palestijnen voor onze zonden?

IMO Blog, 2007

'Hadden de VN wel de helft van Palestina, tegen de wil van de bewoners in, aan de Joden mogen geven? IsraŽl is gesticht vanwege de Holocaust, ten koste van de oorspronkelijke inwoners. De Palestijnen boeten voor Europese zonden, en daarom verdienen zij nu onze steun tegen de IsraŽlische bezetting.'

60 Jaar nadat de Verenigde Naties op 29 november 1947 besloten het mandaatgebied Palestina in een Joodse en een Arabische staat te verdelen, is dit de visie van een groeiend aantal mensen in Nederland.


Deze visie gaat voorbij aan de Joodse binding met het land, niet alleen ten tijde van de Bijbelse koninkrijken IsraŽl en Juda, maar ook in de millennia daarna. Zo had Jeruzalem al in de 19de eeuw een Joodse meerderheid, maar ook in andere plaatsen, zoals Nablus, Hebron en Safed woonden al eeuwenlang Joden. Ook nu bestaat IsraŽl niet uit louter 'Westerse immigranten', maar uit een mengelmoes van Joden uit het Westen, uit het voormalige Oostblok, uit Afrika en het Midden-Oosten, en een aanzienlijke Arabisch-Palestijnse minderheid.

Het Zionisme is niet ontstaan als reactie op de Holocaust, maar was een laat 19de eeuwse beweging die enerzijds aansloot op het Europese nationalisme en het ontstaan van natiestaten, en anderzijds een reactie was op het antisemitisme, met name in Oost-Europa. Het bleek dat de gelijkheid en secularisatie de Joden niet vrijwaarden van antisemitisme, terwijl zij niet meer terug wilden (en konden) naar het oude leven in de getto's. Volgens de Zionisten was de enige manier om als volk te overleven in een wereld van natiestaten, door er zelf ook een te creŽren.

Had de Holocaust niet plaatsgevonden, dan was de Joodse gemeenschap in Palestina waarschijnlijk veel groter gegroeid, want met name veel Oost-Europese Joden wilden daar weg en stonden achter het Zionisme. Het had misschien wat langer geduurd totdat de druk van al deze mensen zich had vertaald in onafhankelijkheid - de Holocaust heeft zeker een rol gespeeld in het VN besluit Palestina te delen - maar Palestina had dan een grotere en krachtigere Joodse gemeenschap gehad, die nog voortvarender het land had kunnen opbouwen en verdedigen.

Maar zelfs als zonder de Holocaust de stichting van IsraŽl zou zijn tegengehouden, wil dat nog niet zeggen dat de Joden geen recht hebben op zelfbeschikking en het VN delingsplan dus onrechtvaardig was. De VN doet niet altijd recht aan ieder volk, en ook nu zijn er volken die geen zelfbeschikking hebben omdat dit niet in het belang is van andere staten, zoals de Tibetanen of de Koerden.

Bovengenoemde visie gaat aan nog een andere zaak voorbij. Gesuggereerd wordt dat de Palestijnen een staat hadden, waar ze vreedzaam samenleefden, totdat de Zionisten de boel kwamen verstoren. De Palestijnen - toentertijd noemden zij zich overigens niet zo, maar identificeerden ze zich voornamelijk met hun woonplaats en familieclan - hebben zich vanaf het begin van de 20e eeuw tegen Joodse immigratie verzet. In een reeks van opstanden en rellen, deels opgezet door de extremistische moefti Al Husseini - die later met de naziís samenwerkte - vielen zij Joodse gemeenschappen aan en plunderden huizen en winkels. Ook gematigde Arabieren die met de Zionisten wilden samenwerken waren hun leven niet zeker. Zij werden als collaborateurs gezien, zoals ook tegenwoordig nog gebeurt.

In reactie op deze opstanden beperkten de Britse machthebbers de Joodse immigratie en hun recht om land te kopen. Zowel vůůr als tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Britten ontelbare boten met illegale vluchtelingen uit Europa teruggestuurd, met alle tragische gevolgen van dien.

De Palestijnen droegen zelf dus in grote mate bij aan de vijandige sfeer, de chaos en het geweld, die de Britten deden besluiten hun mandaat terug te geven aan de VN, en de VN om het gebied te delen, daar inmiddels duidelijk was dat beide volken niet in ťťn staat konden leven. Het delingsplan van de VN werd door de Zionisten geaccepteerd maar door de Arabieren verworpen. Zij hadden vůůr de stemming over de resolutie al met oorlog gedreigd, en daags erna begonnen Arabische Palestijnen met aanvallen op Joodse gemeenschappen en konvooien, en sloten ze het Joodse deel van Jeruzalem af van de buitenwereld. Na deze burgeroorlog en IsraŽls onafhankelijkheidsverklaring op 14 mei 1948, vielen de Arabische buurlanden het gebied binnen.

Ook voor de Zesdaagse Oorlog en de bezetting die nu al 40 jaar duurt zijn de Palestijnen medeverantwoordelijk. Zij hebben de Arabische buurlanden herhaaldelijk opgeroepen 'Palestina' te bevrijden en hen voor lafaards uitgemaakt. Ze pleegden aanvallen op IsraŽl vanuit de SinaÔ en de door JordaniŽ geannexeerde Westelijke Jordaanoever, wat tot escalaties met IsraŽl leidde.

We moeten ervoor waken om, vanwege de miserabele situatie waarin de Palestijnen zich nu bevinden, hen slechts als machteloze slachtoffers te beschouwen, die zelf part nog deel hebben aan hun situatie. De bezetting is mede het gevolg van hun compromisloze houding.
Pas als zij hun eigen aandeel in het conflict onder ogen zien is er kans op een doorbraak in het vredesproces. We moeten ons hoeden voor geschiedvervalsing en niet aan de legitimiteit van IsraŽl knagen. Zoals de Verenigde Naties het hadden voorzien, moet er een Palestijnse staat naast de Joodse staat komen, maar daarvoor is een ondubbelzinnige erkenning van IsraŽl als Joodse staat - dat wil zeggen Joodse zelfbeschikking in een deel van historisch Palestina - noodzakelijk.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 6 Opmerkingen

op Thursday, 13 December 07, schreef ben van rooij

Om verschillende redenen vallen dit soort betogen, als dit van jou Ratna, bij regelmatig verkeerd.
Jouw verhaal doet beroep ons mededogen voor de lastige positie van Israel. En je neemt woorden in de mond als geschiedvervalsing, en je suggestie dat aan de legitimiteit van Israel wordt geknaagd. Een visie aanwezig bijeen groeiend aantal mensen in Nederland.
Vreemd genoeg heb ik juist de indruk dat in Nederland al lang sprake was van geschiedvervalsing. De overheersende sympathie voor de Joodse volksgroep zorgde er voor, dat de IsraŽlische kant van het conflict uitgebreid en met grote regelmaat de aandacht kreeg. Zodanig zelfs, dat er sprake was van eenzijdige voorlichting.
In dat opzicht wil ik je helpen herinneren, aan het voorval, dat een Nederlands militair, terugkomend uit de gedemilitariseerde zone na een van de oorlogen tussen het IsraŽlische leger en ik meen Syrische troepen, terugkwam in Nederland en zijn verhaal wilde vertellen over plaatselijke provocaties in niemandsland door IsraŽlische militairen, hem verboden werd dit naar buiten te brengen.
Je zegt: De bezetting is mede het gevolg van hun compromisloze houding. Maar hetzelfde kan ik ook beweren over Israel.
Met het recht dat Joden is gegund door de creatie van Israel in 1948,is gelijktijdig onrecht aangedaan aan de Palestijnse bewoners. En Israel, alleen Israel, is verplicht dat onrecht te redresseren en een voor beide partijen acceptabele oplossing na te streven
En waarom Israel? Omdat zij de bovenliggende partij is, en de Palestijnen de onderworpen partij. Niet Syrie,niet Egypte, niet Libanon, niet de VS, niet de EU, niet Nl
Erkenning van Israel, geeft geen enkele garantie op rust en vrede. Acceptatie wel! Schep daarvoor de juiste voorwaarden!!

op Friday, 14 December 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Van Hans Jansen(theoloog): 'Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat' en 'De geschiedenis van 2000 jaar kerkelijk antisemitisme'. 'n Beetje verder en vooral anders terugkijken in de geschiedenis van Joden kan geen kwaad.

op Friday, 14 December 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Bovenstaande reactie was grotendeels aan ben van rooij gericht.

op Friday, 14 December 07, schreef ben van rooij

Barabara , gaan we het de discussie weer vervuilen met anti-semitisme? Jij wel?
Nou, ik niet!

op Friday, 14 December 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Ik lees de stukken van Ratna Pelle graag. Zij is conscentieus en kiest haar woorden steeds zorgvuldig. Bij mij vallen haar woorden niet verkeerd.

op Saturday, 15 December 07, schreef ben van rooij

Barabara, je laatste reactie kwam bij mij beter binnen. Ik wordt namelijk gallisch van bepaalde filosemieten die het woord antisemiet te pas en te onpas gebruiken in andere blogs. Dat gebruik maakt inhoudelijke discussie vaak niet mogelijk.
Ook ik vind Ratna gewetensvol over de materie in het MO spreken. Met respect verschil ik regelmatig van mening.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.