IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Erken Israel eindelijk eens als Joodse staat

IMO Blog, 2007

Dit artikel stond vandaag in de Volkskrant op de Forum pagina.

Erken IsraŽl eindelijk eens als Joodse staat

BenGoerionopzijnkop1957 (27k image)

Zestig jaar geleden presenteerden de Verenigde Naties hun delingsplan voor Palestina, dat een einde moest maken aan het conflict tussen de Joden en Arabieren om het land. Het plan werd door de Zionisten geaccepteerd maar door de Arabieren afgewezen.

Dries van Agt (Forum, 10 december) spreekt er schande van dat IsraŽl VN resoluties aan haar laars lapt en het internationale recht zou schenden, maar hij verdedigt de Arabische afwijzing van de delingsresolutie. Volgens hem was dit plan onrechtvaardig, omdat het de Joden als minderheid 55 procent van het land gaf. Hij vergeet dat de helft van het land dat aan hen werd toegewezen uit woestijn bestond, en dat rekening werd gehouden met verdere Joodse immigratie. Bovendien was van het oorspronkelijke mandaatgebied Palestina al eerder 80 procent afgesplitst om de Arabische staat Trans-JordaniŽ te vormen. De Arabieren waren gekant tegen een Joodse staat van welke omvang dan ook, en hadden tien jaar eerder al een voorstel afgewezen voor een Joodse staat op circa 20 procent van het mandaatgebied.


De Arabieren hadden vůůr de stemming over de delingsresolutie al met oorlog gedreigd, en daags erna begonnen Arabische Palestijnen met aanvallen op Joodse gemeenschappen en konvooien en blokkeerden het Joodse deel van Jeruzalem. Na de uitroeping van de staat IsraŽl een half jaar later, vielen de Arabische buurlanden het gebied binnen.
Haj Amin Al Hoesseini, moefti van Jeruzalem en een van de belangrijkste Palestijnse leiders, had verklaard dat hij voor Palestina dezelfde oplossing van het 'Joodse probleem' voorzag als de nazi's in Europa hadden toegepast. Hij had tijdens de oorlog met de nazi's gecollaboreerd en was gevlucht voor het Neurenberg tribunaal, en voerde in 1948 een eigen legertje aan.

Van Agt beweert dat de Zionisten de Palestijnen systematisch verdreven en spreekt zelfs van etnische zuiveringen. De vlucht van de Palestijnen was echter geen vooropgezet plan, maar een gevolg van de oorlog die zij zelf waren begonnen. De meerderheid vluchtte zonder een IsraŽlische soldaat gezien te hebben, uit angst, vanwege geruchten, omdat het Arabische leiderschap hen daartoe opriep en omdat de lokale leiders veelal reeds waren gevlucht. In sommige plaatsen, zoals Haifa, riepen de Joden en Britten de Arabieren op om te blijven.

De VN richtte speciaal voor de Palestijnen een aparte vluchtelingenorganisatie (UNRWA) op, die in tegenstelling tot de UNHCR niet gericht is op het permanent huisvesten van de vluchtelingen, en die ruimere criteria hanteert. De UNRWA merkt alle Arabieren die voor 1948 minimaal 2 jaar in het mandaatgebied hebben gewoond, en hun vrouwen, kinderen en kleinkinderen aan als vluchteling. Inmiddels zijn dit er meer dan vier miljoen, waarvan meer dan een miljoen onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen leven.

Zowel de UNRWA als de Arabische staten verhinderen hun integratie in de landen waar ze wonen, en wakkeren hun wens 'terug te keren' naar IsraŽl aan. Deze terugkeer, die ook Van Agt bepleit, is onverenigbaar met een tweestatenoplossing, aangezien IsraŽl dan binnen de kortste keren een Arabische meerderheid zou hebben. IsraŽl heeft honderdduizenden Joodse vluchtelingen uit Arabische landen opgenomen en geÔntegreerd, die ook voor een groot deel waren verdreven en al hun bezittingen moesten achterlaten. Wat let de Arabische staten om hetzelfde te doen wat betreft de Palestijnse vluchtelingen?

De VN zijn verre van onpartijdig in het conflict. De Algemene Vergadering van de VN neemt jaarlijks vele anti-IsraŽl resoluties aan, die op een automatische meerderheid van de islamitische en niet-gelieerde landen kunnen rekenen. In de nieuwe VN-Mensenrechtenraad is IsraŽl al meer dan tien keer veroordeeld, terwijl veroordelingen van Soedan, Zimbabwe, Rusland of Turkmenistan uitblijven. Speciaal voor de Palestijnen zijn er in de VN instituties opgericht, zoals de CEIRPP, de Divisie voor Palestijnse Rechten en de SCIIHRP. Zij organiseren conferenties, betreuren jaarlijks op 29 november de delingsresolutie en roepen op tot een boycot van IsraŽl.

Van Agt veroordeelt het argument dat 'IsraŽl wel Joods moet blijven'. Dit raakt aan de kern van het probleem. Hoewel de Palestijnse Autoriteit officieel een tweestatenoplossing accepteert, weigert men IsraŽl als Joodse staat te erkennen. De idee dat er in een Joodse staat geen plaats zou zijn voor Arabieren is absurd. Er wonen bijna 1,5 miljoen Arabieren in IsraŽl en die hebben meer rechten dan Arabieren in de meeste Arabische staten. Wat IsraŽl onder een Joodse staat verstaat is identiek aan wat de VN in 1947 met een Joodse staat bedoelde, namelijk zelfbeschikking voor het Joodse volk.

Van Agt vindt dat de VN niet zomaar land van een ander had mogen weggeven. Hij staat hierin bepaald niet alleen; een toenemend aantal mensen meent dat de Palestijnen 'boeten voor onze zonden'. Dit gaat eraan voorbij dat de Joden door de eeuwen heen niet alleen een religieuze, maar ook een sterke fysieke en nationale band met het land hebben behouden, en dat Palestina nooit een Arabische staat was, maar een verwaarloosde Ottomaanse provincie. Zo wordt het Arabische sentiment bevestigd, dat de stichting van IsraŽl een historisch onrecht is dat hersteld moet worden. Juist dit sentiment staat vrede en een compromis in de weg.
In de Arabische wereld worden de (vermeende) fundamenten onder IsraŽl hard aangevallen: Holocaust ontkenningen zijn aan de orde van de dag, men ontkent dat de Joden een volk zijn en historische banden met het land hebben. Ook worden de 'Zionisten' ervan beschuldigd uit te zijn op de wereldmacht en daartoe oorlogen, tsunami's en andere ellende te ontketenen, en media, financiŽle instellingen en de politiek in het Westen te controleren.

Men maakte een kardinale fout in 1947 door deling af te wijzen, maar nog steeds zijn er maar weinig Palestijnen en Arabieren die bereid zijn hun eigen aandeel in het conflict te erkennen. Als men nu eindelijk de woorden 'Joodse staat' over zijn lippen zou krijgen, zou dat wonderen doen in IsraŽl, vergelijkbaar met het bezoek van Sadat van Egypte aan de Knesset in 1977.
De onvoorwaardelijke steun aan de Palestijnen, de ontkenning van het Joodse recht op zelfbeschikking, en de verdraaiing van de geschiedenis door mensen als Van Agt, brengt vrede niet dichterbij maar werkt polarisatie in de hand.


Ratna Pelle, medewerkster van de website IsraŽl-Palestina Info


Share |


Reacties: 6 Opmerkingen

op Saturday, 15 December 07, schreef barbara wertwijn-keilson

Hartelijk bedankt.

op Monday, 17 March 08, schreef Bart

Het is onbegrijpelijk dat van een geletterd man als Dries van Agt , een man welke zo veel belangrijke functie's in z'n leven bekleed heeft de geest dermate vertroebeld is en daar door niet meer instaat is gewoon eenvoudig logisch kan denken . Mijnheer van Agt zou toch moeten beseffen dat zo dra de Palestijnen " nu " stoppen met bloedvergieten er met ingang van vandaag Vrede is in Israel . " Vrede " hetwelk de Palestijnen ook in economisch opzicht alleen maar ten goede komt . Hoe komt het toch dan zo'n man , zo'n geletterd man dit niet begrijpt of niet wil begrijpen ? Israel wil toch geen bloed vergieten maar wordt toch gedwongen door de Palestijnen vergeldings maatregelen te treffen . Dat is in de loop der jaren toch voldoende duidelijk geworden ! ? Ik vraag mij echter af : Wat moet je met een man als mijnheer van Agt ? Moet je nu vreselijk boos worden op zo'n man of diep medelijden hebben ? Maar ondertussen heeft hij al heel wat onheil aangericht . En het merkwaardige is : voor een groot deel heeft hij de media ( met haar ťťnzijdige berichtgeving ) aan zijn kant .
Merkwaardig ? OF IS DIT ALLES T”CH NIET ZO MERKWAARDIG ! ?

Vr.gr Bart

op Monday, 17 March 08, schreef Bart

Het is onbegrijpelijk dat van een geletterd man als Dries van Agt , een man welke zo veel belangrijke functie's in z'n leven bekleed heeft de geest dermate vertroebeld is en daar door niet meer instaat is gewoon eenvoudig logisch kan denken . Mijnheer van Agt zou toch moeten beseffen dat zo dra de Palestijnen " nu " stoppen met bloedvergieten er met ingang van vandaag Vrede is in Israel . " Vrede " hetwelk de Palestijnen ook in economisch opzicht alleen maar ten goede komt . Hoe komt het toch dan zo'n man , zo'n geletterd man dit niet begrijpt of niet wil begrijpen ? Israel wil toch geen bloed vergieten maar wordt toch gedwongen door de Palestijnen vergeldings maatregelen te treffen . Dat is in de loop der jaren toch voldoende duidelijk geworden ! ? Ik vraag mij echter af : Wat moet je met een man als mijnheer van Agt ? Moet je nu vreselijk boos worden op zo'n man of diep medelijden hebben ? Maar ondertussen heeft hij al heel wat onheil aangericht . En het merkwaardige is : voor een groot deel heeft hij de media ( met haar ťťnzijdige berichtgeving ) aan zijn kant .
Merkwaardig ? OF IS DIT ALLES T”CH NIET ZO MERKWAARDIG ! ?

Vr.gr Bart

op Thursday, 19 June 08, schreef Henk de Vries

Het is gewoon niet te begrijpen dat het zo heeft kunnen verlopen. Het had gewoon vrede kunnen zijn daar, maarja dan moet niet iedereen zich ermee gaan bemoeien.

hatelijke groetjes, Henk

op Wednesday, 7 January 09, schreef Geziena

Ik snap het niet. Ik ben pro IsraŽl, want dat leert de Bijbel mij. Maar hoe kun je pro IsraŽl blijven, als IsraŽl nu op het ogenblik honderden Palestijnen uitmoord in Gaza? Dat kun je toch niet goed praten? Natuurlijk is Hamaz fout. Maar moet je dan kwaad met kwaad vergelden?

op Saturday, 4 July 09, schreef Jan

De Amerikanen en Israelieten zijn voor het grootste gedeelte schuldig.
Amerika had zich er nooit mee moeten bemoeien.
Maarja... dat doen ze wel met alles.
Ze hadden de verdeling eerlijk moeten verdelen ook qua Inwoners.
Israel houd de dag nog vol dat ze terroristen zoeken Terwijl ze Gebouwen van de Vs aanvallen,
100Den kinderen hebben vermoord .HOE kunnen kinderen terroristen zijn? kinderen van een jaar of 2 . Je hebt ook kinderen die stenen gooien op israelische tanks die ouder zijn dan 10 Maar wat wil je? Als je vader recht voor je gezicht is gemarteld door een Israelische soldaat Dat is Haat en woede niet de Islam.
er zijn inmiddels duizenden onschuldige palestijnse burgers vermoord Vrouwen, mannen en kinderen.De HELE wereld kijkt toe en de westerste media heeft gisteren bekent gemaakt dat de veroordelingen evenwichtig zijn.HOE KUN JE DAT ZEGGEN? duizenden burgers die dood zijn gemaakt en aan de andere kant israel dus een raket die hen net niet bereikt of net wel Oke op sn minst stress die die mensen hebben meer niet
Er zijn genoeg bewijzen dat bij de grens en wel verder israelische soldaten kinderen gewoon wegschoppen vrouwen slaan en hun vaders in elkaar slaan voor de kind sn ogen
Hoe is het mogelijk? Is dat menselijk?
Ja jongens.. en dan is het ook nog zo volgens de heer bart dat de Palestijnen moeten stoppen met bloedvergieten Maar zulke mensen heb je er altijd bij
Mijn heer Bart ik wijs u erop Meer de zender Aljazeera te kijken dan weet je hoe het is.
Dan hoor je onmenselijke verhalen waar een dochter naar buiten gaat en haar hele gezin dood op straat ziet liggen en een soldaat ook nog op haar benen schiet Ze heeft dagen lang om hulp gewacht in haar woning die in een bergachtig gebied zit uiteindelijk kwam er hulp.De Heer Bart lees eerst betrouwbare bronnen en zoek meer informatie voordat u roept dat palestina moet stoppen met bloedvergieten.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.