IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Focus op Israel (2)

IMO Blog, 2007

De discussie rond Van Agt en Meulenbelt en de reacties op mijn blog hebben de vraag weer eens opgeroepen waarom juist IsraŽls daden zoveel emotie en woede oproepen, en waarom er over IsraŽl en het conflict zoveel onwaarheden worden verkondigd, en er niet een soort consensus is over de belangrijkste feiten. Hieronder deel 2 van 3 in een poging deze vraag te beantwoorden.


Het IsraŽlisch-Palestijnse conflict is een zeer complex conflict, waarin religie, nationalisme, etniciteit, en culturele verschillen een rol spelen. Hoe bepaal je wanneer een volk recht heeft op zelfbeschikking? De Joden waren nergens in de meerderheid en hadden al 2000 jaar ervaren wat het is overal een minderheid te zijn. Moesten zij zich maar in dat lot blijven schikken? Hoe begrijpelijk is verzet tegen een Joodse staat door een bevolking die religieus en etnisch en cultureel zo verschillend is?


Omdat de Zionisten van het eerste uur voor een groot deel uit Oost-Europa kwamen en over het algemeen goed opgeleid waren, terwijl de Arabische bevolking ongeletterd was en vooral lokaal en stamgeoriŽnteerd, wordt het door velen als een Noord-Zuid conflict gezien. Bovendien waren het de koloniale machten die het Zionistische project aanvankelijk mogelijk maakten.

Van de andere kant werd verzet tegen de Zionisten vanaf het begin mede gevoed door antisemitische noties, zoals die voor een deel al in de Arabische wereld bestonden (de dhimmi status, antisemitische teksten in de Koran en Hadith) en werden versterkt door uit Europa geÔmporteerd antisemitisme. Door het hele conflict speelt ook een Arabische wrok over het teloorgaan van hun vroegere suprematie. Dit proces was al eeuwen aan de gang, maar bereikte een nieuw dieptepunt na de Eerste Wereldoorlog. Het succes van IsraŽl en het falen van de Arabische staten om haar te vernietigen bevestigde en versterkte het gevoel van gekrenkte trots.

Het IsraŽlisch-Palestijnse conflict is zeer emotioneel geladen; IsraŽlisch geweld roept meer woede op dan Chinees of Russisch of Arabisch geweld, maar IsraŽl roept tegelijkertijd sterke betrokkenheid op, en sommige kritiek komt ook uit die betrokkenheid voort (voor mensen als Anja Meulenbelt en Dries van Agt is dat zeker niet het geval, al suggereren zij dit soms wel). We stellen aan IsraŽl hogere eisen dan aan andere, met name niet-Westerse landen, alsof het als een Westerse democratie in Europa ligt. Overigens wordt IsraŽl als veel Europeser voorgesteld dan het is. Mij viel in IsraŽl op hoe donker de meeste mensen waren, en ik kon vaak het verschil niet zien tussen Joden en Arabieren. De sfeer (het geschreeuw, de chaos, de troep, de markten en het eten) deden mij zeer on-Westers aan, wat ook niet zo gek is als je bedenkt dat een groot deel van de Joden uit Arabische landen, EthiopiŽ en Rusland komt. Ook qua voorzieningen en wetgeving is IsraŽl niet met een Westeuropees land te vergelijken, al is het vergeleken met de Arabische buurlanden wel rijk en Westers.

IsraŽl heeft een sterke emotionele waarde voor alle drie de monotheÔstische religies, het is de bakermat van het christendom, wat het gevoel versterkt dat het ons aangaat wat daar gebeurt. De werkelijke geschiedenis mag anders zijn, in onze perceptie zijn IsraŽl en het conflict diep verbonden met de Holocaust. Velen hebben het gevoel dat de Joden een staat is gegeven uit schuldgevoel en daarbij de belangen van de inheemse Arabieren zijn veronachtzaamd. In Nederland was er aanvankelijk veel steun voor en betrokkenheid bij IsraŽl, er was een sterk pro-IsraŽl sentiment. Dit veranderde door de bezetting en met name de (Eerste) Libanon Oorlog en de bombardementen op Beiroet die elke avond op TV waren te zien. Bovendien was de Holocaust langer geleden, en mensen wilden zich losmaken van een in hun ogen te innige band. Helaas heeft dit niet geleid tot een 'normale' perceptie en omgang met IsraŽl en het conflict. De emotie is niet minder, we kijken niet nuchterder en afstandelijker, en lijken ons vooral af te zetten tegen de kritiekloze steun van vroeger.

Wat wordt vergeten is dat IsraŽl toen ook minder fout deed dan nu, en het werkelijk de David was die Goliath versloeg. De hele Arabische wereld riep openlijk op tot en streefde naar haar vernietiging. Ook lijkt de steun die werd ingegeven door de Holocaust zich nu tegen IsraŽl te keren. Mensen die IsraŽl niet steunden omdat Joden een inherent recht hebben op nationale soevereiniteit maar uit schuldgevoel, hebben dit nu verwisseld voor een schuldgevoel naar de Palestijnen. Mensen die het voor IsraŽl opnamen, maakten (en doen dit soms nog) teveel gebruik van een emotioneel krachtig maar slechts ten dele ook fair argument: de Holocaust maakte op extreme wijze duidelijk waarom de Joden een eigen staat nodig hadden, maar is hier niet de rechtvaardiging voor. Het Zionisme is meer dan 50 jaar ouder, en in Palestina waren de organisaties en instituties die nodig waren voor de onafhankelijkheid van IsraŽl al voor de oorlog opgebouwd. Alle voorwaarden voor een zelfstandige staat waren al aanwezig, hij hoefde alleen nog uitgeroepen en erkend te worden (en verdedigd).

Hoewel de tijd van de kritiekloze steun reeds lang achter ons ligt, wordt hier nog geregeld naar verwezen, en krijgen mensen die het voor IsraŽl opnemen keer op keer het verwijt een 'oud verhaal' te vertellen. Men lijkt eindeloos het 'taboe' van kritiek op IsraŽl te doorbreken, de 'moed' te hebben een heilig huisje omver te trappen, en eens 'eerlijk' te zeggen waar het op staat. Critici van IsraŽl stellen zich vaak als zielige slachtoffers op, van een machtige Zionistische lobby en van het schuldgevoel dat we nog steeds hebben tegenover de Joden. Waarop door sommige Zionisten handig wordt ingespeeld door de critici onmiddellijk voor antisemiet uit te maken. Nou wordt dit inderdaad wel eens wat al te makkelijk gezegd, maar sommige kritiek op IsraŽl is ook wel op het randje (en soms erover), en de commentaren die tegenwoordig op internet onder zowat ieder stuk over IsraŽl staan gaan zeer dikwijls over de rand. Er is wel degelijk een verband tussen antisemitisme en antizionisme, alleen al omdat dat laatste ontkenning van Joodse nationale rechten inhoudt, en bovendien bijna altijd gepaard gaat met aantijgingen van een machtige Joodse lobby, dat 'juist Joden anderen zoiets niet aan mogen doen', en allerhande onsmakelijke vergelijkingen met de nazi's en de oorlog.

Journalisten nemen het vaak op voor de underdog, willen misstanden aan de kaak stellen en de Macht ter discussie stellen. Dat die underdog zich waarschijnlijk nog een stuk slechter zou gedragen als zij de sterkere partij was geweest, doet voor hen niet ter zake. Zij berichten over de huidige situatie, en laten de slachtoffers van het conflict aan het woord. Bovendien moeten journalisten shockerende, smeuÔge verhalen brengen om de aandacht vast te houden. "Het is nog veel erger dan we dachten" / "Palestijnen leven van het vuilnis van Joodse nederzettingen" / "Zwangere vrouw sterft bij checkpoint" doet het nou eenmaal beter dan uitleggen dat het gemeenschappelijke industriepark waar die Palestijnen eerst werkten herhaaldelijk door terroristen is aangevallen, dat die kolonisten er wellicht niet meer waren geweest als Arafat Baraks vredesvoorstel had geaccepteerd, en dat er speciale voorzieningen zijn ingericht bij een aantal checkpoints voor bevallingen. Evenwicht is niet smeuÔg, tegenstellingen uitvergroten wel.

Een oud-correspondent in IsraŽl heeft gezegd dat het Midden-Oosten conflict zich gewoonweg niet leent voor het nieuws, waar alles kort en simpel moet worden uitgelegd. Dit is zeker waar, maar verklaart op zichzelf nog niet waarom juist ook de achtergrondreportages vaak zo eenzijdig en misleidend zijn. Dat heeft te maken met een paradigma switch, waardoor alles wat IsraŽl doet en heeft gedaan in een kwaad (agressief, expansionistisch, kolonialistisch) daglicht wordt gesteld.

Sinds 9-11, de global war on terror en de spanningen tussen de (radikale) islam en het Westen, is de theorie in zwang dat met het Midden-Oosten conflict deze problemen kunnen worden opgelost. De islamitische wereld voelt zich immers door IsraŽl diep vernederd, ervaart het als een koloniale staat die daar door steun van het Westen is gekomen en kan overleven, en van alles mag dat Arabische staten wordt verboden, zoals het hebben van atoomwapens en bezetten van andermans land. Dat 'het Westen' ook ťťn en ander van de Arabische staten gedoogt, zoals despotisme, martelen van dissidenten, geld- en wapensmokkel naar de Hamas, steun aan andere terroristen, anti-Westerse en antisemitische propaganda en ophitsing, etc. wordt graag over het hoofd gezien. Net als het feit dat de idee vrij absurd is dat zonder het Midden-Oosten conflict de problemen tussen het Westen en moslims, en tussen gematigde en radikale moslims, opeens verdwenen zouden zijn. Wilders zou stoppen met zijn aanvallen op de Koran omdat er een Palestijnse staat is, de leden van de Hofstad Groep, Abu Jahjah, radikale imams en rappers als Salah Edin zouden uiteraard zeer verheugd zijn dat er een Palestijnse staat is, ook al is dat zonder recht op terugkeer van de vluchtelingen en zonder soevereiniteit over geheel Jeruzalem, zij hebben immers altijd een compromis voorgestaan en de radikale positie van bijvoorbeeld Hamas afgewezen, en voelen zich op slag Nederlander. De Saoedische overheid besluit vrouwen gelijke rechten te geven, de Iraanse zedenpolitie houdt op met vrouwen opsluiten omdat hun hoofddoek 'verkeerd' zit en met het ophangen van homo's, en Egypte zal eindelijk de mensenrechten respecteren en dissidenten alle ruimte geven. Wat een Palestijnse staat al niet voor elkaar kan krijgen!

Okť, serieus dan. De idee is dus dat oplossing van het Midden-Oosten conflict de angel haalt uit de gespannen verhouding tussen de islam en het Westen, en moslims weer kunnen geloven in onze goede bedoelingen. Met goede bedoelingen moet je natuurlijk altijd uitkijken, maar wat veel mensen vooral vergeten is dat er geen perfecte oplossing voor het Midden-Oosten conflict, en geen perfecte rechtvaardigheid bestaat. Het compromis dat er hopelijk ooit zal komen zal voor beide partijen een zeer bittere pil zijn, en zal zeker voor de extremisten aan beide kanten onaanvaardbaar zijn. De Arabische extremisten zullen oproepen tot geweld tegen het Westen, dat de Zionisten gelijk heeft gegeven en de Arabieren verraden. De regeringen van de gematigde Arabische landen geven niet zozeer om de Palestijnen, en missen nu een belangrijk onderwerp om de woede van het volk mee te kanaliseren. Mogelijk echter roept een door de Arabische straat als onrechtvaardig beschouwd compromis juist meer frustratie op, en zitten de regeringen dan in een extra lastig parket omdat men officieel IsraŽl moet erkennen en er betrekkingen mee aangaan.

Wordt vervolgd


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.