IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Tweede Durban Conferentie Tegen Israel en Zionisme in 2009

IMO Blog, 2007

Op de VN conferentie tegen racisme in Durban in 2001 is besloten tot een vervolgconferentie om de voortgang van de verschillende landen wat betreft de implementatie van de daar gedane aanbevelingen te beoordelen en te bevorderen. Deze conferentie zal plaatsvinden in 2009. De Durban conferentie tegen racisme in 2001 ontaardde in een antisemitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en dollartekens en bloed dat van hun handen droop, en Zionisme - de Joods-nationale beweging - werd weer eens als racistisch neergezet (zie voor een verslag van het NGO gedeelte van deze conferentie hieronder). Zelfs Mary Robinson, destijds Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en geen vriend van IsraŽl, veroordeelde (het NGO gedeelte van) de conferentie, evenals Amnesty International en diverse andere organisaties.

You're not a racist, right? (Durban 2001)
Foto van de NGO conferentie tegen Racisme in Durban in 2001


Over Durban II is eind november in de Verenigde Naties gestemd, en de Verenigde Staten, Canada en de landen van de EU stemden tegen de toen gepresenteerde resolutie (waarin onder andere de resultaten van Durban I kritiekloos werden geaccepteerd). Dat deze conferentie niet veel beter lijkt te worden dan de vorige, blijkt ook uit het feit dat LibiŽ voorzitter van het voorbereidingscomitť is, en ook Iran en Cuba hierin zitten.

Vlak voor de kerst heeft de VS als enige land tegen de VN begroting 2008-2009 gestemd, omdat hierin zo'n 7 miljoen dollar was gereserveerd voor Durban II en de voorbereidingen daarvan (commissies en regionale conferenties). De VN begroting wordt merendeels door de Westerse landen bekostigd, waarbij de VS ruim 20% voor haar rekening neemt.

Nederland en de EU zouden niet aan een dergelijke conferentie mee moeten werken, tenzij deze werkelijk tegen alle vormen van racisme is gericht en niet alleen opkomt voor (vermeende) Arabische rechten, zoals het recht op geheel 'Palestina'. Ik heb derhalve de Nederlandse regering een brief geschreven, en verzocht tegen de financiering te stemmen (zie onderaan).

De conferentie in Durban kon zo ontaarden in haar tegendeel vanwege de penibele positie van IsraŽl in de Verenigde Naties, en de automatische meerderheid die er voor iedere anti-IsraŽl resolutie is in de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad. Terwijl notoire mensenrechtenschenders zoals Soedan en China de dans telkens ontspringen, wordt IsraŽl voor zo ongeveer iedere actie waarbij meer dan 10 Palestijnen omkomen veroordeeld. Palestijns terrorisme daarentegen wordt nooit veroordeeld. Daarnaast bestaan er verschillende speciale instituties voor de Palestijnen die vallen onder de zogenaamde Divisie voor Palestijnse Rechten (een van de zeven VN divisies), en is er een jaarlijkse solidariteitsdag met de Palestijnen op 29 november. Deze organisaties, die tal van activiteiten organiseren en informatie verspreiden gericht tegen een VN lidstaat en de nationale rechten van de Joden, speelden een prominente rol in Durban I.

Het handvest van de VN stelt dat alle landen, groot en klein, gelijke rechten hebben. IsraŽl is het enige land waarvan het bestaansrecht geregeld ter discussie wordt gesteld of ontkend in VN conferenties zoals die in Durban, op de jaarlijkse solidariteitsdag met de Palestijnen, of door afgevaardigden van Arabische staten in de Algemene Vergadering of de Mensenrechtenraad. De Palestijnse afgevaardigde vergeleek IsraŽl onlangs nog met de naziís, en Arabische afgevaardigden spreken geregeld van een 'Palestijnse holocaust', er soms aan toe voegend dat die veel erger is dan de Joodse omdat hij al 60 jaar zou duren.

Het is verbluffend hoe weinig aandacht er is voor deze zaken, en hoe weinig protest en verontwaardiging er is. Een eerste voorbereidende conferentie voor Durban II in augustus heeft de kranten hier Łberhaupt niet gehaald, net als een zogenaamde vredesconferentie eind augustus van het Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), een van de organisaties onder de DPR. Ook voor de Durban conferentie was er indertijd maar matig aandacht.

In april wordt de eerste grote voorbereidingsbijeenkomst voor Durban II gehouden.

Teken ook de petitie voor een faire behandeling van IsraŽl in de VN.


Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hier volgt een stukje van het verslag over de NGO conferentie in Durban in 2001 door Ronald Eissens van antiracisme organisatie ICARE. (Ik heb hier eind augustus ook al uit geciteerd op deze blog, maar het blijft gewoon zo onvoorstelbaarÖ)


"Kill all the Jews"

All through the NGO Forum, there have been Antisemitic incidents. The Arab Lawyers Union had a stall in the NGO exhibition tents displaying gross Antisemitic cartoons. Copies of the infamous 'Protocols of the Elders of Zion' were being sold. When the ISC was asked to do something against the Antisemitic cartoons they decided that the cartoons were not racist but 'political'.

After protests made to the secretariat the most extreme material was removed for a while; it was put under the table. Demands were made to the U.N. to nullify the accreditation of The Arab Lawyers Union but nothing came of it. Every day there were picket lines and demonstrations in front of the Kingsmead stadium showing two sides, the Palestinian Caucus and Jewish Students, arguing, screaming, and sometimes fighting. Bloodthirsty banners were displayed. When the NGO forum was officially opened by Mercia Andrews, president of Sangoco, wearing the traditional Khefiyah (Arab Head-dress), holding her fist into the air and shouting 'Free Palestine' the tone was set. Jews were actively discriminated, shouted down, meetings on Antisemitism were hijacked by Palestinian Caucus members and supporters, and people who protested against all this were branded 'Zionist pigs lovers' and 'Jewlovers'. Some NGOs were intimidated into silence. There was fear to be branded as 'Zionist'. There were NGOs and people who openly agreed with the antisemite slogans.

One day Palestinian Caucus members blocked a minibus full of Jewish students and tried to stop them from going into the stadium. Unseemly pushing and shoving developed because of the distribution of T-shirts with the slogan " When people criticize Zionism, they mean Jews Rev. Martin Luther King Jr." Mercia Andrews was part of the Palestinian blockade and wanted to have the Jewish students who handed out the T-Shirts arrested. South African police broke up the skirmish and decided that since both sides were handing out material there was no problem.

The big September 1st demonstration had a lot of slogans, covered a lot of issues, but one was most dominant: Free Palestine. In the march, slogans were carried like "kill all the Jews" and "the good things Hitler did". Pamphlets were handed out with a portrait of Hitler, displaying the text:

'What if I had won? The good things: There would be NO Israel and NO Palestinian's blood shed - the rest is your guess. The bad things: I wouldn't have allowed the making of the new beetle - the rest is your guess'

This march ended at the Durban Jewish Club, which was another sign that the organisers not only see the state of Israel as the enemy but all Jewish people. The Jewish club had been evacuated a few hours earlier and the South African police had the building screened-off with riot police and armoured cars. A big demonstration during a World Conference Against Racism that ends as an Antisemitic rally that the Nazis would have been proud of. Through all 'incidents', neither Sangoco, nor the International Steering Committee nor the South African Authorities spoke out.

Ronald Eissens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aan: premier Balkenende, minister Verhagen, VN ambassadeur Majoor


Geachte heren,

Ik maak me ernstig zorgen over de plannen voor een vervolgconferentie op Durban I, de antiracisme conferentie in 2001 die ontaardde in haar tegendeel, met name door de pogingen van islamitische landen om de conferentie als wapen tegen IsraŽl en het zionisme te misbruiken. Vooral het NGO gedeelte werd een antisemitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en dollartekens en bloed dat van hun handen droop. Ook Mary Robinson, destijds Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en geen vriend van IsraŽl, veroordeelde deze conferentie, evenals Amnesty International en verschillende andere groeperingen tegen racisme. Toch dreigt in dezelfde geest een vervolg conferentie te worden gehouden in 2009, waar over de implementatie van de aanbevelingen van Durban I gesproken zal worden. Nota bene is LibiŽ, niet bepaald kampioen mensenrechten, voorzitter van de voorbereidingscommissie.

Nederland stemde samen met de andere EU lidstaten en de meeste Westerse landen eind november terecht tegen de resolutie (A/C.3/62/L.65/Rev.1 zoals mondeling geamendeerd) ter voorbereiding van Durban II, waarin onder andere de resultaten van Durban I kritiekloos werden geaccepteerd. Binnenkort zal de begroting voor Durban II aan de orde komen. Inclusief alle voorbereidende commissies en regionale conferenties is die op meer dan 7 miljoen dollar geraamd, dat voor een groot deel uit het reguliere budget zal moeten komen, dat merendeels door de Westerse landen wordt bijeengebracht.

Nederland en de EU moeten niet mee betalen aan deze conferentie zolang er niet duidelijk afstand wordt gedaan van de aanbevelingen van Durban I en zowel de inhoud als de aanpak worden herzien. Ik verzoek u dan ook om op de aankomende bijeenkomst van het Vijfde Comitť van de Algemene Vergadering een stemming aan te vragen en tegen de financiering van Durban II en de voorbereiding ervan te stemmen.

Durban I was een schande voor de VN en alle deelnemende landen. Een tweede conferentie in dezelfde geest - nadat we dus gewaarschuwd zijn - is meer dan een schande. Het is een misdaad. Ik reken op uw wijsheid en moed.


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Monday, 31 December 07, schreef Edward

Het is erg dat de VN dit toelaat. Ik heb eens een intervieuw met Finkielkraut gevonden, 'Anti-semitisme neemt toe dankzij de lessen van Auschwitz' http://www.wordsunlimited.nl/journalistiek/interviews/Finkelkraut/body_finkelkraut.html
waarin hij stelt dat het verzet tegen onderdrukking omgeslagen is in anti-semitisme. Ik vraag me af wanneer die omslag is begonnen. Na 1967? Wanneer is dat bij de VN gebeurd? Regelmatig kun je antisemitische sentimenten zien uit de "progressieve" hoek zoals bij milieubewegingen en antiracismegroeperingen (die analyse is ook te vinden in de boeken van Nicholas Goodrick-Clarke). Dit geeft allemaal een erg ongemakkelijk gevoel als je toch progressief georiŽnteerd bent.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.