IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Bush en de haalbaarheid van een Palestijnse staat

IMO Blog, 2008

Het is van ťťn kant mooi dat er nog mensen zijn die in sprookjes en idealen geloven, maar het kan ook gevaarlijk zijn.

In plain language, the result must be the establishment of a free and democratic homeland for the Palestinian people, just as Israel is a free and democratic homeland for the Jewish people. For this to happen, the Israelis must have secure, recognized, and defensible borders. And the Palestinians must have a state that is viable, contiguous, sovereign, and independent.
Achieving this vision will require tough decisions and painful concessions from both sides.

Aldus George W. Bush

Dit is niet mogelijk. De Palestijnse staat zal niet aaneengesloten zijn, want zij bestaat uit twee delen. Als deze via een corridor met elkaar verbonden zullen worden, snijdt dat IsraŽl in tweeŽn en zal dat ten koste van haar veiligheid gaan. Een soevereine staat heeft een leger; een leger voor de Palestijnse staat zal zeker ten koste van IsraŽls veiligheid gaan, en IsraŽl houdt er dan ook aan vast dat een Palestijnse staat gedemilitariseerd zal zijn, en slechts een gewapende veiligheidsdienst zal kennen, met eventueel een tijdelijke internationale troepenmacht. Een soevereine staat controleert zijn eigen grenzen, maar ook dat vormt een aanzienlijk veiligheidsrisico voor IsraŽl. Er is een waslijst aan (terechte) IsraŽlische eisen en zorgen op veiligheidsgebied, die alleen adequaat zijn te ondervangen door de Palestijnse soevereiniteit op allerlei gebied te beperken.


De conclusie, die de meesten niet onder ogen willen zien, is dat het gebied simpelweg te klein is voor twee waarlijk soevereine staten, althans in de afzienbare toekomst, totdat er echte verzoening van de Palestijnen met IsraŽls bestaan is. Het volgende is dan ook op zijn best wishful thinking:

A democratic Palestinian state is in the interests of the Palestinians. It is in the long-term security interests of Israel. And it is in the interests of a world at war with terrorists and extremists trying to impose their brutal vision on the Middle East.

De idee hierachter is dat zodra de Palestijnen een eigen staat hebben, zij in vredige Finnen of Zwitsers zullen veranderen die geen vlieg kwaad doen. Deze visie houdt geen rekening met de macht van Hamas en andere extremisten, die helemaal geen Palestijnse staat naast IsraŽl willen. Bovendien, zelfs als bovenstaande veiligheidsproblemen in het voordeel van de Palestijnen worden opgelost, zullen zij aanzienlijke concessies moeten doen. Concessies die velen als vernederend en het 'verkwanselen van hun onvervreemdbare rechten' zullen ervaren, want dat is ook altijd de lijn geweest van het 'gematigde' Palestijnse leiderschap. Zo hamert dit leiderschap op het recht op terugkeer van de vluchtelingen, soevereiniteit over de Oude Stad van Jeruzalem en ontruiming van alle nederzettingen door IsraŽl, maar op deze gebieden zijn concessies onvermijdelijk.

In de ogen van veel Palestijnen is IsraŽl gesticht op gestolen Palestijnse land; een staat op 20% van wat zij als 'hun land' beschouwen is op zichzelf al een vernedering. Een kleine, economisch en militair zwakke Palestijnse staat naast het sterke en succesvolle IsraŽl zal een blijvende bron zijn van woede en wrok, en daarmee blijft de voedingsbodem voor extremisme aanwezig. Hoeveel geld je ook in de Palestijnse economie pompt, zij zal de komende decennia ver achter blijven bij die van IsraŽl. Dit heeft met een combinatie van opleiding, bevolkingssamenstelling, tradities, religie en cultuur te maken.

In Arabische staten waar de grond vol olie zit en die dunner bevolkt zijn, heerst grote armoede en is de politieke situatie instabiel. In alle Arabische staten is er aanzienlijke armoede, gebrek aan een middenklasse, grote corruptie en slecht ontwikkelde democratische instituties. In alle Arabische staten heeft men met radicale op de islam geÔnspireerde oppositiebewegingen of terroristische groeperingen te maken, is er harde repressie en geen volledige vrijheid van meningsuiting. In veel Arabische staten zijn er allerlei wetten die de rechten van vrouwen en minderheden beperken, soms is zelfs een vorm van Sharia van kracht die door een religieuze politie met harde hand wordt afgedwongen. Het is onlogisch te menen dat Palestina geen van deze problemen zal kennen en een modelstaat zal worden naar Westers voorbeeld.

Voor IsraŽl betekent een Palestijnse staat op de Westoever en Gazastrook dat zij op haar smalste punt maar 15 km breed is, en zowel Tel Aviv als Jeruzalem met Qassams te treffen zouden zijn, evenals het vliegveld. Je kunt de Knesset en andere regeringsgebouwen vanuit de heuvels rond Jeruzalem zien liggen. Tijdens de tweede intifadah werden stenen gegooid van de hoger gelegen Tempelberg op bij de Klaagmuur biddende Joden. Voor veel IsraŽli's is de bewering dat een Palestijnse staat goed is voor hun veiligheid, dan ook een bad joke. De Oslo akkoorden brachten niet meer veiligheid, maar meer bommen en introduceerden een geheel nieuwe vorm van Palestijns terrorisme: de zelfmoordaanslag. De terugtrekking uit zuid-Libanon leidde tot de kidnapping van IsraŽlische soldaten door Hezbollah en een ongekende opbouw aan op IsraŽl gerichte raketten, wat resulteerde in de tweede Libanon Oorlog. De ontruiming van de Gazastrook leidde tot de stichting van 'Hamastan' dat erg zijn best doet het voorbeeld van Hezbollah te volgen.

Een meerderheid van de IsraŽli's is theoretisch wel voor een tweestatenoplossing en een einde aan de bezetting, maar gelooft niet dat dit momenteel haalbaar is, en is bovendien sceptisch over de vraag of de Palestijnen wel echt vrede willen. Daarnaast heeft men weinig vertrouwen in het eigen leiderschap.

Voor de Palestijnen is er nog een specifiek probleem, namelijk de vluchtelingen en hun nakomelingen. Zij zullen niet allemaal in de Palestijnse staat kunnen leven, zeker niet met de bevolkingsgroei van zowel de vluchtelingen als de Palestijnen in de bezette gebieden. Veel vluchtelingen zijn geradicaliseerd, met name in de vluchtelingenkampen in Libanon en Gaza, en zullen zich niet bij compensatie neerleggen. De Arabische staten zijn niet bereid om een deel van de vluchtelingen op te nemen en permanente huisvesting en het staatsburgerschap te bieden. Het is uitgesloten dat IsraŽl meer dan een symbolisch aantal zal opnemen, maar zelfs als IsraŽl zou aanbieden om gedurende een aantal jaren 100.000 vluchtelingen per jaar op te nemen (zoals Uri Avnery eens voorstelde), zou het aantal vluchtelingen blijven toenemen vanwege het hoge geboortecijfer.

De grote olifant in de kamer, bij alle mooie woorden over vrede en het 'momentum' dat zowel Olmert als Abbas oprecht naar vrede zouden streven en bereid zouden zijn tot concessies, is natuurlijk Gaza: Gaza is altijd al problematisch geweest met zijn grote en radikale bevolking, die in 1948 was verdubbeld door de toestroom van vluchtelingen. In 1945 was er een tak van de Moslim Broederschap opgericht, waaruit in 1987 Hamas ontstond. Egypte was in 1967 niet echt rouwig om het verlies ervan, en wilde het ook niet terug bij het vredesverdrag met IsraŽl in 1979. Het is een gebied van circa 8 bij 40 km, waar meer dan een miljoen mensen leven. Het heeft geen natuurlijke hulpbronnen en de voornaamste exportproducten zijn zand en Qassam raketten. Er is een bevolkingsgroei van 3,7%. Hoe de neergaande spiraal van werkloosheid, armoede, radicalisering, extremisme en bevolkingsgroei tegen te gaan is een raadsel. Open grenzen en werken in IsraŽl hebben de radicalisering in het verleden niet tegengehouden, in tegendeel.
Nieuwe verkiezingen waaraan Hamas niet mee mag doen (hun door de VS afgedwongen deelname aan de verkiezingen was een directe schending van de Oslo vredesakkoorden) en een internationale troepenmacht zouden een stap in de goede richting zijn, maar vreemd genoeg had Bush het daar niet over. Hij negeerde Gaza en Hamas in alle toonaarden. Wat je niet wil zien, is er niet, lijkt zijn motto.

Bush is ervan overtuigd dat er binnen ťťn jaar vrede kan komen. Deze uitspraak is gevaarlijk, want Bush is een machtig man, en in een jaar kun je een hoop stommiteiten uithalen. Door bovenstaande problemen te negeren, de extremisten aan beide kanten te negeren, en het enorme verschil tussen mooie woorden en de rauwe werkelijkheid te negeren, zal hij vrede niet dichterbij brengen en mogelijk besluiten nemen of zaken afdwingen met desastreuze gevolgen. Bush heeft wat dat betreft een lange staat van dienst in het Midden-Oosten.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

For Immediate Release
January 12, 2008

President Bush's Radio Address
www.whitehouse.gov/news/releases/2008/01/20080112.html

THE PRESIDENT: Good morning. I'm speaking to you from the Middle East, where I have been meeting with friends and allies. We're discussing how we can work together to confront the extremists who threaten our future. And I have encouraged them to take advantage of the historic opportunity we have before us to advance peace, freedom, and security in this vital part of the world.

My first stop was Israel and the Palestinian Territories. I had good meetings with Israeli Prime Minister Olmert and Palestinian President Abbas. Both these men are committed to peace in the Holy Land. Both these men have been elected by their people. And both share a vision of two democratic states -- Israel and Palestine -- living side by side in peace and security.

I came away encouraged by my meetings with Israeli and Palestinian leaders. Each side understands that the key to achieving its own goals is helping the other side achieve its goals. For the Israelis, their main goal is ensuring the safety of their people and the security of their nation. For the Palestinians, the goal is a state of their own, where they can enjoy the dignity that comes with sovereignty and self-government.

In plain language, the result must be the establishment of a free and democratic homeland for the Palestinian people, just as Israel is a free and democratic homeland for the Jewish people. For this to happen, the Israelis must have secure, recognized, and defensible borders. And the Palestinians must have a state that is viable, contiguous, sovereign, and independent.
Achieving this vision will require tough decisions and painful concessions from both sides.

I believe that a peace agreement between Israelis and Palestinians that defines a Palestinian state is possible this year. Prime Minister Olmert made clear to me that he understands a democratic Palestinian state is in the long-term security interests of Israel. President Abbas is committed to achieving this Palestinian state through negotiation. The United States cannot impose an agreement on the Israelis and Palestinians -- that is something they must work out themselves. But with hard work and good will on both sides, they can make it happen. And both men are getting down to the serious work of negotiation to make sure it does happen.

The United States will do all we can to encourage these negotiations and promote reconciliation between Israelis and Palestinians. But the international community has a responsibility to help as well. In particular, the Arab nations of the Gulf have a responsibility both to support President Abbas, Prime Minister Fayyad, and other Palestinian leaders as they work for peace, and to work for a larger reconciliation between Israel and the Arab world. And in my meetings with Arab leaders over the next few days, I will urge them to do their part.

A democratic Palestinian state is in the interests of the Palestinians. It is in the long-term security interests of Israel. And it is in the interests of a world at war with terrorists and extremists trying to impose their brutal vision on the Middle East. By helping the Israeli and Palestinian people lay the foundation for lasting peace, we will help build a more hopeful future for the Holy Land -- and a safer world for the American people.

Thank you for listening.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.