IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De fundamenten van de Joodse staat

IMO Blog, 2008

(Oorspronkelijk gepubliceerd op Sittard Web Log)


De fundamenten van de Joodse staat

Door Wouter Brassť


Wellicht de 3 belangrijkste fundamenten onder de Joodse staat zijn:

* De Joden zijn een volk
* Ze hebben een millennia oude band met Jeruzalem en het land van IsraŽl
* Ze hebben een eigen land nodig vanwege de eeuwenlange vervolging van Joden, waarvan de Shoah (Holocaust) het dieptepunt was


In hun strijd tegen IsraŽl en haar claims schuwen Palestijnen, Arabieren, islamieten, antizionisten en antisemieten niet om deze fundamenten in twijfel te trekken, te bagatelliseren en te ontkennen. Dit kan ver gaan: Abbas bagatelliseerde ooit de Holocaust in zijn dissertatie, Achmadinejad maakt daar een hele carriŤre van, en Arafat verzon de meest fantastische verhalen om aan te tonen dat de Joodse tempel helemaal niet in Jeruzalem heeft gestaan maar in Nablus of zelfs in Jemen.

Progressieve Westerse antizionisten kunnen hun fantasie wat minder de vrije loop laten om het Joodse recht op zelfbeschikking onderuit te halen. Zij moeten immers een gepaste afstand tot de Nazi's en andere fascisten in acht nemen, en ze kunnen ook niet zo makkelijk ongestraft historische en wetenschappelijk aangetoonde feiten negeren. Onder hen is het echter alleszins redelijk om Joden niet als volk maar alleen als religie te definiŽren, wat hen vervolgens niet ervan weerhoudt om de IsraŽli's wel als racistisch te bestempelen.

Om antisemitisme beschuldigingen te vermijden hecht men er tevens aan om een scherp - maar grotendeels fictief - onderscheid te maken tussen hedendaagse Joden en Zionisten. Ze zijn immers alleen antizionistisch, niet antisemitisch. De meest walgelijke methode onder sommige 'progressieven' is echter om de Zionisten mede verantwoordelijk te houden voor de Holocaust. Zelfs antizionistische Joden doen hieraan mee, waarmee ze niet-Joden een alibi verschaffen om deze verwijten na te praten. Ik kom hier straks op terug.


Het volk

De Joden worden al in de Bijbel als volk omschreven, en werden tot aan de gelijkberechtiging na de Franse revolutie beschouwd als de ĎJoodse natieí die als een aparte groep tussen andere naties in leefde. Pas een betrekkelijk korte tijd Ė en buiten West-Europa nog korter Ė werden ze als individuele burgers gedefinieerd met een toevallig afwijkende religieuze opvatting.

Een volk is in de eerste plaats wie zichzelf als volk definiŽren, op basis van een ervaren onderlinge verwantschap en verbondenheid, gebaseerd op gemeenschappelijke kenmerken zoals een gezamenlijke geschiedenis, taal, cultuur en/of religie. Door hun eeuwenlange diaspora en de gedeeltelijke assimilatie in diverse culturen, zijn deze kenmerken bij de Joden gaandeweg uiteen gegroeid, en zijn er ook aanzienlijke verschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld Ashkenazi en Sefardische Joden, maar dat neemt niet weg dat het aan henzelf is of zij zich nog als onderdelen van ťťn volk beschouwen. Het unieke aan de Joden is juist dat zij in al die eeuwen zonder eigen land en verspreid over de hele wereld, zo verbonden zijn blijven voelen met elkaar en met hun land van herkomst.


De band

De oude band met Jeruzalem en andere historische plaatsen is eveneens al in de Bijbel gedocumenteerd, en wordt grotendeels ondersteund door schriftelijke bronnen uit die tijd van de Grieken, Romeinen en andere oude rijken, en door archeologische vondsten. De hedendaagse archeologie vindt geen ondersteuning voor de oude Bijbelverhalen van de uittocht uit Egypte en de gewelddadige verovering van het land van Kanašn door de IsraŽlieten, maar bevestigt wel hun aanwezigheid in het land van IsraŽl gedurende meerdere millennia en hun historische binding met Jeruzalem en de Tempelberg. Het zijn algemeen erkende historische feiten dat de Romeinen na het neerslaan van de Joodse opstand in 70 na Christus de Tempel vernietigden, tenminste een deel van de inwoners verdreven of als slaven afvoerden, en de stad en het land hernoemden (in Palestina), en ook dat de Al Aqsa moskee rond het jaar 660 op de Tempelberg werd gebouwd als signaal dat de islam de voortzetting was van het Jodendom.

In de strijd om de Tempelberg en de Oude Stad van Jeruzalem, is het evident dat het Jodendom niet alleen de oudste rechten op de heiligdommen heeft, maar dat de christelijke en islamitische claims alleen maar afgeleiden zijn van de centraliteit van Jeruzalem in het Jodendom. Beide andere religies zijn geŽnt op het oorspronkelijke Joodse geloof in die ene onzichtbare God en de reeks van Joodse profeten die zijn woord verkondigden. Zij hebben zich de Joodse religie toegeŽigend en naar hun hand gezet, de christenen ondermeer door zichzelf tot erfgenamen te verklaren van Gods verbond met het Joodse volk, de islamieten door met terugwerkende kracht alle Joodse profeten en ook Jezus tot moslims avant la lettre te bestempelen.

Terwijl de Oude Stad daadwerkelijk langdurig politiek, cultureel en religieus middelpunt is geweest van het Joodse volk en geloof, al lang voordat christendom en islam zijn ontstaan, is de islamitische claim op de Tempelberg uitermate mager, namelijk dat Mohammed van hieruit op een mythisch paard een fabelachtige reis naar Allah zou hebben gemaakt. De Koran spreekt echter van een reis vanaf de 'verste moskee', die in Mohammeds tijd beslist niet in Jeruzalem lag. Jeruzalem wordt in de hele Koran niet vermeld. Aanvankelijk moesten de moslims 'in de richting van SyriŽ' bidden (waarmee Jeruzalem zou zijn bedoeld), maar toen bleek dat de Joden Mohammed niet als profeet wilden erkennen, gaf hij opdracht om in het vervolg richting Mekka te bidden.

Ter compensatie van die zwakke islamitische claim op Jeruzalem ondernemen Palestijnse Ďwetenschappersí zoals de Palestijns-Amerikaanse antropologe Nadia Abu El-Haj tegenwoordig pogingen om de Joodse geschiedenis te ontkennen, door de IsraŽlische archeologie verdacht te maken en te bestrijden.

Ook wordt niet geschuwd om de Joodse claim op het land te ondergraven door een onder antisemieten populaire fabel te omarmen die beweert dat de hedendaagse Ashkenazi Joden helemaal niet van de oude IsraŽlieten zouden afstammen, maar van de deels tot het Joodse geloof bekeerde zuidoost-Europese stam der Kazaren. Een bewering - ironisch genoeg voor het eerst door een pro-Zionistische Jood gedaan - die door modern DNA onderzoek wordt weersproken.

Voor wie vertrouwd is met geschiedenis en genealogie is duidelijk dat er over een periode van millennia allerlei vermengingen hebben plaatsgevonden. De Bijbel verhaalt al van vele huwelijken tussen Joden en niet-Joden, die daarbij in het Joodse volk werden opgenomen of omgekeerd. Bekeringen tot het jodendom kwamen soms op grote schaal voor, zoals bij de Ethiopische Joden en de Kazaren. Christendom en islam zijn bekeringen tot het jodendom gaan verbieden en hebben juist veel joden bekeerd - al dan niet onder dwang - tot hun religies. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat onder Palestijnse Arabieren, en in mindere mate onder andere bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten en elders, 'Joods' DNA is te vinden, en onder Joden in meerdere of mindere mate DNA van andere etnische afkomst.

De terechte Joodse claim op het land is dan ook niet zuiver genetisch of zuiver religieus, maar vooral een claim als volk op een grondgebied waarmee zij die band millennialang hebben gekoesterd in zowel hun cultuur, religie als geschiedschrijving. Dit sluit niet uit dat er andere, ook legitieme, claims op hetzelfde land zijn, van andere bevolkingsgroepen die er hun cultuur en geschiedenis hebben opgebouwd. Er is dus niet alleen een pragmatische, maar ook een historische en principiŽle reden waarom de Joden het land zullen moeten delen met de Palestijnse Arabieren, in wat voor vorm dan ook.


De vervolging

Het is een breed levende misvatting dat de Joodse staat haar legitimiteit en internationale goedkeuring zou ontlenen aan de Holocaust. De discriminatie en vervolging gaat echter terug tot 19de eeuwse pogroms, achterstelling en antisemitisme, nog te zwijgen van de vele eeuwen daarvoor. Napoleon was de eerste moderne staatsman die in 1799 een Joodse staat op haar vroegere grondgebied voorstelde, en toen de opkomende natiestaten in de 19de eeuw geen einde aan de Jodenvervolging bleken te maken, won geleidelijk het idee terrein dat het Joodse volk die eigen natiestaat nodig had. Aan het einde van de 19de eeuw werd de Zionistische beweging opgericht, en in de vroege 20ste eeuw won zij erkenning van Groot-BrittanniŽ en de Volkenbond.

Het ontkennen, in twijfel trekken of bagatelliseren van de Holocaust - als vermeende legitimatie van IsraŽl - is intussen een volkomen geaccepteerd gebruik in de Arabische wereld, van Abbas tot Achmadinejad en van Egyptische staatskranten en soaps tot kinderprogramma's van Hamas. Met evenveel gemak wordt vervolgens een vergelijking gemaakt met de Palestijnen, voor wie een 'echte' Holocaust zou dreigen, tegenover wie de IsraŽli's zich als Nazi's zouden gedragen, die in een getto vergelijkbaar met Warschau opgesloten zouden zitten en die etnisch gezuiverd zouden worden. De Nazi vergelijking is zeker zo populair als de Apartheidsvergelijking.

Niet alleen de Arabieren, maar ook tal van Westerse anti-Zionisten bezondigen zich hieraan. Alle kleurschakeringen van antisemitisme en anti-Zionisme komen voor bij beide groepen. Zo ook het onderscheid tussen 'goede' (anti-Zionistische) en 'slechte' (want Zionistische) Joden. Het is een fictief of hoogstens academisch onderscheid, dat al snel riekt naar antisemitisme via de achterdeur, want de overgrote meerderheid van de hedendaagse Joden heeft de staat IsraŽl omarmd als onderdeel van zijn identiteit. Wie IsraŽl aanvalt, valt ook hen aan.

Wie nog verder wil gaan met vissen in donkerbruin water, houdt de Zionisten mede verantwoordelijk voor de Holocaust, vanwege een vermeende eensgezindheid tussen de Zionistische beweging en het Nazi-regime. Een geliefd voorbeeld hiervan is de Haavara Transfer Overeenkomst van 1935, waarmee de Zionisten door met de Nazi's samen te werken Joden naar Palestina konden halen. Anders dan de vaak bekritiseerde Joodse Raden - die doorgaans alleen uitstel van executie (letterlijk!) bereikten -, is hiermee zo'n 50.000 Joden het leven gered, een aktie die door niemand is geŽvenaard in deze duistere periode van de Europese geschiedenis. (Oskar Schindler redde bijna 1.200 Joden met zijn lijst.)


Bespreking van - en kritiek op of kanttekeningen bij - deze fundamenten van IsraŽl kan een interessant wetenschappelijk discours opleveren, dat onze inzichten in de geschiedenis en de menselijke verhoudingen vooruit kan helpen. In de praktijk worden ze echter vooral misbruikt als politiek wapen om IsraŽl aan te vallen en te delegitimeren.

We zijn inmiddels al lang en breed aanbeland bij een ander (of hetzelfde, maar dan openlijker?) wapen dat wordt ingezet tegen IsraŽl: onvervalst antisemitisme. De populariteit van Mein Kampf, de Protocollen van de Wijzen van Zion, eindeloze reeksen van antisemitische cartoons, films en andere publicaties in de Arabische wereld, wordt door de progressieve Westerlingen doorgaans simpelweg genegeerd of anders vergoeilijkt als een spijtig maar begrijpelijk gevolg van IsraŽls misdadige optreden, evenals uitingen van antisemitisme door allochtonen in het Westen. Hoezo 'blaming the victim'?

Door IsraŽl overmatig van misdaden tegen de Arabieren te beschuldigen, en dit als een fundament van de 'exclusivistische' Zionistische ideologie (sommigen voeren het zelf terug op een religieus Joods superioriteitsgevoel) te bestempelen, tracht men de Joodse staat als strijdig met het internationaal en humanitair recht te delegitimeren. De Joden zijn nooit veilig geweest als onderdanen van andere staten, maar ze mogen ook geen eigen staat hebben waarin ze zichzelf kunnen verdedigen. Als dat geen antisemitisme is, wat dan wel...?

Arabieren en Westerse anti-Zionisten beweren tenslotte gemakkelijk dat voor de komst van het Zionisme de Joden altijd vreedzaam en gelijkwaardig konden leven in de Arabische wereld, en dat hun oude dhimmi status een aflopende zaak was. Deze beweringen ontberen historisch inzicht. Tussen het religieuze antisemitisme in het oude Europa en in de islamitische wereld zat geen principieel maar hoogstens een gradueel verschil, en het 'moderne' Europese antisemitisme zou ůůk in de islamitische wereld zijn nagevolgd als er geen Zionisme en IsraŽl waren geweest. De opkomst van de moderniteit, industrialisatie, globalisering en nieuwe seculiere en wetenschappelijke ideeŽn, zorgen wetmatig voor onrust, angst en twijfel, reacties die een zondebok zoeken, en de Joden zijn historisch een 'geliefde' zondebok gebleken.

Wouter


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Monday, 14 January 08, schreef Barbara wertwijn-keilson

In de roman Biarritz uit 1868, schrijver "Sir John Retcliffe" (Herman Goedsche) komt een hoofdstuk voor, dat in een notendop beschrijft waar het in het antisemitisme en in de jodenhaat om gaat:"Op de joodse begraafplaats te Praag". Het is HET voorbeeld geweest voor de schrijver van de Protocollen. Dit hoofdstuk is vele malen ook onder andere (pakkende!) titels gepubliceerd zoals " Toespraak van de rabbijn, Het geheim van de joodse overheersing, Wat is de joodse geest". Ook de geleerde orientalist Paul de Lagarde, die als eerste voorstelde alle Europese joden naar Madagascar te verbannen,Ī1880, en Theodor Fritsch in zijn" Antisemiten_Katechismus: Eine Zusammenstellung des wichtigsten Materials zum Verstaendnis der Judenfrage" maakten goed gebruik van dit hoofdstuk en de impact die het had op de duitse bevolking, die al die geemancipeerde joden maar heel griezelig vond. Berucht zijn de Hep-Hep-Krawalle, 1819, die voelbaar waren tot in Nederland en Denemarken. Hep=Hierosolyma est perdita. Strijdkreet:"Hepp, Hepp, Hierosolyma est perdita. Aller Juden Tod und Verderbe, ihr muesst fliehen oder sterben".

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.