IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

We zijn allebei het slachtoffer van de bezetting

IMO Blog, 2008

Het lijkt wel een sprookje: toen zijn 14-jarige dochter bij een zelfmoordaanslag omkwam, besloot Rami Elchnan om niet de kant van zovele anderen op te gaan, die kiezen voor wraak en vergelding, maar hij probeerde te begrijpen wat er was gebeurd en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden. Hij is sindsdien bevriend geraakt met een Palestijn die ook zijn dochter verloor door het conflict, en vertelt hoe dat voor hem voelde alsof hijzelf opnieuw een dochter verloor. Beide dochters, zo legt zijn Palestijnse vriend uit, zijn door dezelfde vijand vermoord: door de bezetting. Zolang de bezetting voortduurt zal er terrorisme zijn, zo werd een blijkbaar nieuw ontdekte natuurwet uitgelegd, want mensen kunnen geen bezetting accepteren.

Eerder al had Rami het ultieme bewijs geleverd voor het feit dat de checkpoints niet werken: op weg naar zijn vriend in Oost-Jeruzalem kon hij gewoon doorrijden. 'Door de checkpoints is nog geen enkele aanslag voorkomen' wist hij Ankie Rechess en Rudi Vranxs, de beide verslaggevers, te melden. Zou hij dat bij het leger hebben nagevraagd? Of heeft hij lijntjes naar de verschillende 'verzetsgroepen', en hebben zij hem verteld dat zij, in tegenstelling tot wat zijn Palestijnse vriend beweert, het afgelopen jaar ondanks de bezetting en al die vernederende checkpoints geen enkele zelfmoordaanslag hebben geprobeerd te plegen? Hoe anders is immers te verklaren dat er ondanks de checkpoints voor het eerst geen enkele zelfmoordaanslag in IsraŽl plaatsvond?


De bewering is absurd, en uit onlangs gepubliceerde cijfers van de Shin Beth blijkt dat er meer dan 20 zelfmoordaanslagen zijn verijdeld, naast nog vele andere aanvallen, het onderscheppen van explosieven en andere wapens, en het arresteren van verdachten van aanslagen of pogingen daartoe. Toch ontkent Rami in reactie op de journalisten heftig naÔef te zijn: "wij zijn juist de realisten, want vanuit onze pijn weten we wat de prijs voor vrede is". Mooie poŽtische woorden maar geen antwoord op de vraag. De prijs voor vrede is hoog, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Volgens de Hamas en andere terroristen moet je je leven geven voor de heilige strijd voor de bevrijding van Palestina, en daar voeden zij jonge kinderen al toe op.

Volgens linkse vredesactivisten moet IsraŽl de bezetting opgeven, inclusief Oost-Jeruzalem en alle Joodse plaatsen daar, en vaak ook alle vluchtelingen laten terugkeren wat betekent dat men Joodse zelfbeschikking moet opgeven. Een zeer hoge prijs als je bedenkt dat het de Zionisten daarom te doen was, en zij daar al een eeuw voor strijden. Volgens rechtse Zionisten moet IsraŽl geen krimp geven ondanks de druk die er van alle kanten op haar wordt uitgeoefend om concessies te doen, moet IsraŽl niet meewerken aan vredesconferenties, en raket- en andere aanvallen met massief geweld vergelden in plaats van alleen de terroristen te treffen. De prijs die zij bereid zijn te betalen is eeuwige en totale isolatie en grote aantallen burgerslachtoffers aan Palestijnse kant.

De Palestijnse Autoriteit schijnt niet bereid een erg hoge prijs te betalen: men heeft vooral eisen en is hooguit bereid met donorgeld een enigszins functionerend politieapparaat op te zetten. Olmert zegt bereid te zijn pijnlijke concessies te doen en praat zelfs over deling van Jeruzalem, maar heeft nog weinig concreets gedaan: geen buitenposten ontruimd, hij blijft vaag over de nederzettingen (hoewel er wel beduidend minder 'permits' voor nieuwe bouwplannen zijn afgegeven), evenals de grenzen en al die andere problemen.

Maar wat hebben Rami en zijn vriend Bassan Aramin precies betaald voor vrede? Zij zijn beiden een dochter verloren in het conflict, maar dat is geen prijs voor vrede. Misschien heeft Rami wel voor vrede betaald, want zonder het Oslo vredesproces en de overdracht van land hadden de Palestijnen niet de terroristische infrastructuur kunnen opbouwen die tot zoveel aanslagen leidde, maar zo wil hij het uiteraard niet zien. Over de toedracht van de dood van Bassans dochter werd verder niet ingegaan, alsof het zonder meer duidelijk was dat IsraŽl daarvoor verantwoordelijk was. Beide vrienden hebben een hoge prijs betaald voor het feit dat er nog geen vrede is, en verlangen nu des temeer naar vrede, zozeer dat Rami de schuld geheel bij de eigen partij legt en zich inzet voor een einde aan de bezetting.

Waarom leidt de dood van je dochter bij de ťťn tot het op zich nemen van alle schuld, en bij de ander tot het afschuiven van die schuld? Waarom is Bassan zich niet gaan inzetten voor een einde aan de propaganda en haatcultuur van Hamas en andere extremisten? Waarom roept hij zijn eigen volk niet op tot verzoening, waarom bepleit hij geen tegemoetkoming aan IsraŽl en begrip voor haar grieven?

Ik heb dit altijd vreemd gevonden bij veel zogenaamde dialooggroepen, waar Joden en Palestijnen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en zo vooroordelen en haat kunnen overwinnen. Hierdoor gaat de effectiviteit grotendeels verloren, want Palestijnen worden niet geconfronteerd met een ander narratief, met de Zionistische visie waarin men opkomt voor nationale rechten van Joden en anti-IsraŽl mythes worden weersproken, maar worden ze slechts bevestigd in hun visie dat de bezetting de oorzaak is van alle problemen, en dat Palestijns geweld, Palestijnse intolerantie, Palestijns antisemitisme, opruiing in de media, ontkenning van Joodse rechten, ontkenning van de Joodse geschiedenis en binding met het land; dat dat allemaal volkomen normaal is en op zijn best een ongelukkig gevolg van de wrede bezetting. Het doet een beetje denken aan de man en vrouw die na een jarenlange ruzie weer tot elkaar komen, niet omdat beiden tot het inzicht zijn gekomen dat zij de ander onheus bejegenden, domineerden of terroriseerden, afblaften etc. etc., maar omdat ťťn van beiden tot inkeer kwam en de gehele schuld op zich nam. Wel zo makkelijk voor die ander.

Het kan gebeuren, er zijn inderdaad ruzies waarbij ťťn partij de slechterik is en op zijn schreden terugkomt en dan wordt vergeven, maar meestal is een conflict alleen op te lossen als beide partijen in staat zijn tot kritische zelfreflectie, als beiden bereid zijn oprecht te proberen door de ogen van de ander naar de zaken te kijken, de pijn van de ander te voelen.

Velen zullen zeggen dat een vergelijking van het IsraŽlisch-Palestijns conflict, een conflict tussen twee zulke ongelijke partijen, tussen bezetter en overheerser, en een individueel conflict met je partner of familie bepaald ongepast is. Mij is meer dan eens kwalijk genomen dat ik te makkelijk over 'beide moeten zus en zoÖ' spreek alsof het twee gelijkwaardige partijen betreft, die evenveel mogelijkheden tot hun beschikking hebben om hun zin door te drijven en de ander dwars te zitten, en die beide in gelijke mate onder het conflict te lijden hebben.

Iedere vergelijking gaat uiteraard mank, want geen twee conflicten zijn hetzelfde. Bovendien wordt het Midden-Oosten conflict vaak de moeder van alle conflicten genoemd, wat suggereert dat geen conflict zo complex en zo moeilijk oplosbaar is. Maar er zijn wel degelijk interessante parallellen tussen verschillende conflicten te leggen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Tuesday, 15 January 08, schreef ben van rooij

Ratna,
Je hebt een rationele typische case opgebouwd adh van beide personen en hun door jou geschetste belevingen van beiden. Typisch omdat je rationale opgebouwd is langs hun beleving. Met hun gestelde aannames. Zie schuldvraag etc.
Die stellingname is geen antwoord op de algemene vraag die die past bij de titel.
Wil je mij deze vraag beantwoorden:
Zijn beiden slachtoffer van de bezetting? Hoezo? Leg mij dat eens uit!

op Friday, 18 January 08, schreef Ratna Pelle

Ik ben het niet eens met hun bewering dat beide dochters een slachtoffer van de bezetting zijn, dat heb ik juist willen aangeven. Stel, wij hebben een conflict. Het is een oud conflict. Jouw ouders gooiden mijn ouders uit hun huis, maar de voorouders van mijn ouders waren er lang geleden door de voorouders van de jouwe uitgegooid. Wij besluiten de strijdbijl te begraven, de boel uit te praten en het huis en de grond te verdelen. Dan ga ik niet opeens zeggen dat het allemaal helemaal onze schuld was, ik kom voor mijn rechten en mijn familie op. Ik zou het logisch vinden dat jij ook voor jouw rechten en belangen opkomt. Maar die Israeli gaf zijn kant, zijn narratief helemaal op en nam dat van de Palestijnen over. Als de Israeli's daar collectief toe zouden besluiten heb ik daar vrede mee, maar dat is een absurd idee na een zo ongeveer een eeuw durend conflict. Echte dialoog, die zo broodnodig is om tot vrede te komen, is dat die Palestijn met iemand praat die er zo over denkt als ik, die hem met de Israelische kant confronteert. Wanneer een Palestijn met mensen van Een Ander Joods Geluid praat is dat geen dialoog. Om elkaar te leren begrijpen is juist echte dialoog hard nodig!
Beide zijn slachtoffer van het conflict. Het conflict is meer en ouder dan de bezetting. De bezetting is een gevolg van een toen al 50 jaar durend conflict, en heeft dit op zijn beurt weer versterkt. Je zou ook kunnen zeggen dat beide een slachtoffer zijn van Palestijns terrorisme, en dat zou nog dichter bij de waarheid liggen dan dat beide een slachtoffer zijn van de bezetting. De dochter van de Israeli is een slachtoffer van een zelfmoordaanslag en de dochter van de Palestijn bleef vaag, maar bijna al Israels acties zijn gericht op het voorkomen van aanslagen of ander Palestijns geweld. Het kan zijn dat zij door een kolonist is doodgeschoten, en dan is ze een slachtoffer van Joods extremisme (terrorisme zo je wil).

op Sunday, 20 January 08, schreef ben van rooij

Ratna,
Je reactie is geen antwoord op mijn vraag!

op Tuesday, 22 January 08, schreef Ratna Pelle

Jammer dan, ik ben niet verplicht iedere vraag naar jouw tevredenheid te
beantwoorden. Ik heb mijn best gedaan en meer kan ik niet doen.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.