IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Ongelijkheid in het Israelisch-Palestijns conflict

IMO Blog, 2008

In veel conflicten spelen ongelijke machtsrelaties, of gebruiken beide partijen macht en invloed op een andere manier. Bovendien beschermen derde partijen vaak de zwakkere partij of verliest de sterkere partij zijn sympathie als het zijn kracht botviert op de zwakkere. Het IsraŽlisch-Palestijns conflict is wat dat betreft geen uitzondering.

Er zijn vele ongelijkheden in het conflict, die niet allemaal in IsraŽls voordeel werken. Omdat IsraŽl een staat is, heeft het talloze verantwoordelijkheden en verplichtingen die de Palestijnen niet hebben, terwijl de Palestijnen wel een aantal voordelen van een staat bezitten zoals internationale vertegenwoordiging bij de VN, het Rode Kruis en andere belangrijke organisaties.


Van IsraŽl wordt verwacht dat het bij zijn legeroperaties tot het uiterste gaat om het leven van onschuldige burgers te sparen. Op de dag dat de Amerikaanse troepen in Irak ťťn van de grootste luchtaanvallen in de gehele oorlog hebben uitgevoerd zegt Bush met droge ogen (President Bush at press conference - Jerusalem 9 January 2008):

"How Israel deals with the rocket attacks I would hope is done in a way that not only protects herself, but worries about innocent life. And I'm convinced the Prime Minister does. He understands he has an obligation to protect Israel. He also understands that he's got to be circumspect and reasonable about how he does it, so that innocent people don't suffer."

Als hij er echt vertrouwen in had dat IsraŽl er alles aan doet om onschuldige slachtoffers te vermijden, dan had hij dit niet hoeven zeggen. Het is uiteraard een verkapte boodschap geen grootschalige operatie uit te voeren in de Gazastrook, ondanks het feit dat dagelijks raketten op Sderot vallen en een paar dagen geleden bijna een moeder en haar tweejarig zoontje omkwamen . Kortom, IsraŽl wordt er zelfs door haar beste vrienden aan herinnerd dat het niet zijn gang kan gaan, dat het zelfs niet kan doen wat andere landen waaronder de VS hoogstwaarschijnlijk in haar plaats zouden doen. De Palestijnen worden weliswaar opgeroepen tegen het terrorisme op te treden, maar worden er zelden voor verantwoordelijk gehouden, omdat Abbas nou eenmaal niet in staat zou zijn deze groeperingen onschadelijk te maken. In het verlengde hiervan wordt veelvuldig gewezen op het belang Abbas te versterken, buiten geld met name middels IsraŽlische concessies zodat de Palestijnen op de Westoever ervaren dat het ze onder Abbas beter gaat.

Mooi en aardig, maar Olmert is ook niet bepaald populair. Hij zou best wat versterking kunnen gebruiken in de vorm van Palestijnse concessies wat betreft Jeruzalem of de vluchtelingen, of de bereidheid IsraŽl als Joodse staat te erkennen. Sinds de tweede intifada is het vertrouwen van de IsraŽli's in de Palestijnse Autoriteit tot onder het nulpunt gedaald, en daarom - niet vanwege een principiŽle weigering tot concessies - is Likoed zo populair, en zijn velen bepaald sceptisch over het hervatte vredesproces (voor zover het die naam Łberhaupt mag hebben).

IsraŽl is een rechtsstaat, een democratie, wat betekent dat IsraŽlische Arabieren en antizionisten dagelijks hun gal over IsraŽl kunnen spuwen in de IsraŽlische pers, dat journalisten overal kunnen komen en met iedereen kunnen praten en dat Palestijnse groepen maatregelen soms met succes aanvechten. Terwijl mensen in IsraŽl niet bang hoeven zijn hun mening te geven, zijn Palestijnen die zich publiekelijk tegen zelfmoordaanslagen uitspreken zoals de intellectueel Sari Nusseibeh, voor verrader uitgemaakt en bedreigd. De Palestijnen kennen geen vrijheid van meningsuiting; journalisten worden geregeld bedreigd en soms erger wanneer wat zij schrijven bepaalde leiders niet aanstaat, Fatah en Hamas verbieden elkaar daar waar zij de baas zijn om demonstraties te houden; (vermeende) collaborateurs worden zonder eerlijk proces veroordeeld tot de doodstraf. Palestijnen praten daarom minder vrijuit over misstanden aan de eigen kant dan IsraŽli's. In de Gazastrook zijn bovendien meermaals journalisten en Westerse burgers ontvoerd.

Een ander groot verschil is dat Palestijnse extremisten erop uit zijn om zoveel mogelijk burgers te vermoorden, en ze het doden van Joden als een heldendaad vieren waarvoor je in het paradijs wordt beloond. Er is onder de Palestijnen veel sympathie voor zelfmoordaanslagen, al is het nu beduidend minder dan tijdens de hoogtijdagen van de intifada, toen enquÍtes tot percentages van 70% of zelfs 80% kwamen. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om terroristen de stoppen die - in moreel en praktisch opzicht - zoveel steun krijgen van hun volk. Ze hoeven maar af en toe een geslaagde aanslag uit te voeren om in hun missie, het zaaien van angst en terreur, te slagen. Wat dat betreft is het een wonder dat er de laatste jaren zo weinig aanslagen meer zijn, en er nauwelijks IsraŽlische slachtoffers zijn gevallen. Dit is niet omdat de Palestijnen het niet meer proberen, maar omdat IsraŽl een zeer effectief systeem heeft opgezet om aanslagen te voorkomen. Een paar keer werd een aanslag echter pas op het allerlaatst verijdeld; een moment van onnadenkendheid, een andere beslissing en inschatting, en zo'n aanslag was wel gelukt.

In tegenstelling tot wat antizionisten beweren, worstelen IsraŽlische soldaten voortdurend met morele dilemma's. Ze willen de burgers van hun land beschermen, maar moeten tegelijkertijd voorkomen dat Palestijnse burgers omkomen. Terwijl de Hamas en andere groeperingen burgers soms bewust als menselijk schild gebruiken, moeten zij vaak tussen twee kwaden kiezen, en welhaast onmogelijke afwegingen maken. Het gaat hierbij vaak om nog jonge mannen, die aan existentieel gevaar worden blootgesteld en in situaties verzeild raken die je niemand toewenst. Het mag dan ook niet verbazen dat dit ook wel eens misgaat, en soldaten hun machtspositie tegenover de Palestijnen misbruiken en onschuldige mensen moedwillig intimideren, bedreigen of zelfs verwonden. Met dank aan Haaretz, de BBC, Machsom Watch en Christian Peace Teams komt de hele wereld dit vrijwel onmiddellijk te weten. Ik wil hier niet ontkennen dat het zeker bij de checkpoints wel erg vaak misgaat, en IsraŽl daar verantwoordelijk voor is, maar verzet mij tegen de selectieve verontwaardiging hierover en het gebrek aan begrip voor IsraŽls kant van de zaak.

Het is waar dat er veel meer doden aan Palestijnse kant vallen, maar die vallen wel allemaal in legeroperaties gericht op het voorkomen van aanslagen of ander geweld tegen IsraŽlische burgers. Als IsraŽl die operaties niet uitvoerde, en de veiligheidsbarriŤre afbrak en de checkpoints ophief, dan zouden er weer meerdere aanslagen per week zijn zoals in de 'hoogtijdagen' van de tweede intifada. Vaak wordt gezegd dat de bezetting en de repressie geweld oproepen, maar de praktijk wijst anders uit. De toegenomen repressie heeft juist tot een scherpe afname van Palestijns geweld geleid. Het is dus geen Zionistische mythe dat IsraŽl vooral uit zelfverdediging handelt. Dit betekent niet dat daarom automatisch alles wat IsraŽl doet gerechtvaardigd is, maar er is sprake van een principieel verschil in het soort geweld en met name de doelstelling oftewel intentie. Hoe belangrijk intentie is, blijkt overigens uit het verschil in strafmaat voor moord en doodslag. De dode is er niet minder dood door, maar doodslag is, evenals dood door schuld, van een geheel andere orde dan moord.

Als de Palestijnen ophouden met het beramen en uitvoeren van aanvallen op IsraŽli's, zal het IsraŽlische geweld en de repressie drastisch afnemen. Het is daarom terecht dat IsraŽl eerst een einde aan de terreur eist voordat het de bewegingsvrijheid van de Palestijnen vergroot of ophoudt met legeroperaties in bezet gebied. Voor de intifada's konden de Palestijnen vrij reizen, zowel binnen de bezette gebieden als naar IsraŽl, velen werkten in IsraŽl en IsraŽli's deden hun boodschappen op de markt in Palestijnse steden. Het was toen verre van perfect, maar zowel IsraŽli's als Palestijnen denken soms met weemoed aan die tijd terug. De impact van met name de tweede intifada is moeilijk te overschatten. Het effect van wekelijks exploderende Palestijnen in bussen, restaurants, op pleinen of in discotheken is waarschijnlijk blijvend.

"Maar de nederzettingen dragen niks bij aan IsraŽls veiligheid, integendeel, zij zijn een belangrijke bron van woede en frustratie, en kolonisten zijn een legitiem doelwit want zij zitten letterlijk op Palestijns land", zullen velen zeggen. Kolonisten zijn burgers, geen monsters, en zolang zij ongewapend zijn, zijn zij net zomin een legitiem doelwit als iedere andere ongewapende burger. Het oorlogsrecht behandelt alle ongewapende mensen identiek. Je zou bovendien voor lastige vragen komen te staan, want is een IsraŽlische burger in een Joodse wijk in Oost-Jeruzalem dan ook een legitiem doelwit? En bij de Klaagmuur? Die ligt ook in 'bezet gebied' volgens de Palestijnen. Volgens veel Palestijnen is trouwens heel IsraŽl bezet gebied, en zij maken dit onderscheid alleen om Westerse steun te krijgen. De Groene Lijn is een bestandslijn, geen grens, en de grens zal in een vredesverdrag moeten worden vastgesteld. Een argument tegen eenzijdige ontruiming van delen van de Westoever is bovendien dat de ontruiming van Gaza tot meer, niet minder geweld heeft geleid, en dat was voordat de grenzen werden gesloten. IsraŽl moet de buitenposten ontruimen en zou ook eenzijdig een aantal geÔsoleerde nederzettingen kunnen ontruimen, maar ontruimingen op grotere schaal moeten in het kader van wederzijdse concessies plaatsvinden.

De ongelijkheid in kracht gaat dus gepaard met een totaal verschillende toepassing van geweld, en dat maakt opmerkingen als 'de Palestijnen hebben nou eenmaal geen F16's tot hun beschikking', oftewel, 'terrorisme is het wapen van de machtelozen', zo absurd. Wat zou er gebeuren als de Palestijnen wel F16's tot hun beschikking hadden? In IsraŽls onafhankelijkheidsoorlog (AKA de Nakba) hadden de Palestijnen aanvankelijk de overhand. Zij gebruikten die door Joodse gemeenschappen en konvooien aan te vallen en uit te moorden en Jeruzalem te blokkeren. De moefti had zelfs plannen een concentratiekamp te bouwen in de buurt van Nablus. Op die plaatsen waar de Arabieren (Palestijnen of de Arabische buurlanden) hadden gewonnen, zijn de Joden vermoord of verdreven, en zij mochten niet terugkeren. De kans is dan ook groot dat de Palestijnen met een machtig leger zouden doen wat Saddam Hoessein, een vriend en bondgenoot van de Palestijnen, die zijn dood dan ook betreurden, bijvoorbeeld met de Koerden deed: ze massaal en op gruwelijke wijze uitmoorden.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.