IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De internationale gemeenschap en het Israelisch-Palestijns conflict

IMO Blog, 2008

De internationale gemeenschap staat, met uitzondering van de Verenigde Staten, over het algemeen aan de kant van de Palestijnen. De Arabische staten, in feite zelf een partij in het conflict, en de Verenigde Naties hebben wat dat betreft een lange staat van dienst.


IsraŽl werd pas recentelijk toegelaten tot een van de vijf regionale blokken in de VN, en kan nog steeds niet aan alle vergaderingen en besprekingen deelnemen. De VN gaf in 1975 waarnemersstatus aan de PLO als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, ondanks de vele vliegtuigkapingen en ander terrorisme, en een jaar later werd de Joods nationale beweging als een vorm van racisme veroordeeld, wat in 1990 werd herroepen. In de VN zijn verschillende instituties opgezet speciaal voor de Palestijnen zoals de eigen vluchtelingenorganisatie UNRWA die niet, zoals de UNHCR, is gericht op het oplossen van het vluchtelingenprobleem, en van de in totaal zeven divisies is er ťťn geheel aan de Palestijnen gewijd. De VN erkent geen IsraŽlische rechten in Jeruzalem, het internationaal gerechtshof veroordeelde de veiligheidsbarriŤre in harde bewoordingen en negeerde de oorzaken van de bouw hiervan volledig, en IsraŽl is in de VN het meest veroordeelde land ter wereld.

De Europese Unie is iets, maar niet veel beter, en spreekt zich bijvoorbeeld wel consequent tegen de bezetting uit maar zegt zelden onomwonden dat de vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen niet naar IsraŽl kunnen terugkeren. De EU steunt een batterij aan zogenaamde vredesorganisaties die vaak een eenzijdige hetze tegen IsraŽl voeren en zelfs oproepen tot boycots op verschillende terreinen. De EU is de grootste financier van de Palestijnse Autoriteit maar gebruikt deze positie nauwelijks om concrete voorwaarden te stellen op het gebied van transparantie, corruptiebestrijding, terrorismebestrijding en een einde aan de ophitsing tegen IsraŽl en Joden. De meest walgelijke uitspraken en cartoons en TV programma's leiden zelden tot harde veroordelingen en verontwaardiging.

"O.K., maar dit alles wordt toch ruimschoots gecompenseerd door de VS, het machtigste land ter wereld en een nauwe bondgenoot van IsraŽl?" Dat valt wel mee. Tegenover dat bondgenootschap en de circa 3 miljard aan hulp voor IsraŽl (vaak wel in de VS te besteden), staan de bondgenootschappen met Egypte (2 miljard aan hulp), Saoedi-ArabiŽ, dat voor miljarden 'in natura' ontvangt om het koningshuis tegen jihadisten te beschermen en de toevoer van olie veilig te stellen, de golfstaten waarvoor iets vergelijkbaars geldt, en Pakistan. Al deze landen, met uitzondering van Egypte, zijn bepaald geen vrienden van IsraŽl, doen mee aan de Arabische boycot en isoleren het op andere terreinen. Ook Egypte doet daar ondanks de vrede met IsraŽl aan mee. De Arabische media produceren een onophoudelijke stroom walgelijke misselijkmakende antisemitische (en soms ook anti-Westerse) propaganda, en een meerderheid in die landen is er oprecht van overtuigd dat de CIA of de Mossad achter 9/11 zat. De VS doet daar helemaal niets tegen, evenmin als tegen de steun voor Hamas.

Terwijl Amerikaanse presidenten en zeker het congres over het algemeen sympathiek staan tegenover IsraŽl, is dat voor het State Department zeker niet het geval. Zo heeft het congres de regering talloze malen opgedragen de Amerikaanse ambassade die sinds IsraŽls annexatie van Jeruzalem uit protest in Tel Aviv staat, weer terug te verplaatsen naar Jeruzalem, maar dit wordt stelselmatig genegeerd. Ami Isseroff vat de positie van de VS sinds 1967 (daarvoor gaf men IsraŽl nauwelijks hulp) als volgt samen:

Since sometime after the Six Day War, the U.S. has held to the same policy in the Middle East. It is based on these principles:

* Arab-Israeli peace will stabilize the region and open the way to further progress.
* The various actors in the Middle East really want peace, though they each want it on their terms.
* Peace can be obtained by using US leverage on Israel to extract territorial concessions from Israel.
* By achieving peace and return of territories, the US can leverage Israeli return of territories into US influence with Arab states.
* The US can maintain its leverage over Israel by making Israel dependent on US aid and weapons, and likewise, it can use the same mechanism to maintain leverage over other states in the region.

Een meerderheid van de Amerikanen heeft meer sympathie voor IsraŽl dan voor de Palestijnen, maar het buitenlandse beleid van de VS is op andere afwegingen gebaseerd.

Door al deze zaken is IsraŽl erg beperkt in het gebruiken van haar kracht (zo heeft men moeten wachten tot na 9/11 en de onderschepping van een Iraans schip met wapens voor de intifada, voordat men van de VS min of meer het groene licht kreeg om een einde aan de zelfmoordaanslagen te maken die het land teisterden), en ook de Libanon Oorlog en de huidige strijd tegen Hamas in de Gazastrook zouden anders (zijn) verlopen als de internationale gemeenschap sympathieker tegenover IsraŽl zou staan.

Het is ontegenzeggelijk waar dat ondanks al deze beperkingen de Palestijnen meer lijden onder het conflict, dat zij worden overheerst en vaak letterlijk geen kant op kunnen. Maar ondertussen neemt de sympathie voor de Palestijnen toe, en heeft de Palestijnse Autoriteit onlangs een recordbedrag aan geld binnengehaald. Op diplomatiek terrein wint men voortdurend: de PA zegt dat ze de situatie in Nablus perfect onder controle hebben, IsraŽl zegt een aanslag te hebben verijdeld en explosieven te hebben gevonden, en Bush roept IsraŽl op de Palestijnse politie niet voor de voeten te lopen. Hamas wil dat Palestijnse pelgrims via Rafah terugkeren naar de Gazastrook, IsraŽl wil dat ze door de IsraŽlische controle gaan, en bondgenoot Egypte doet Hamas z'n zin, terwijl bondgenoot Amerika zwijgt. Terwijl het volk vaak geen kant op kan, hebben de leiders, vooral de alom gesteunde regering Abbas, heel wat manoeuvreerruimte. Die zouden zij om kunnen zetten in meer bewegingsvrijheid voor hun volk, als zij daadwerkelijk de eigen extremisten zouden aanpakken in plaats van hen een schuilplaats voor IsraŽl te bieden, en IsraŽl bijvoorbeeld een paar maanden lang geen enkele aanslag hoefde te verijdelen of explosieven onderscheppen.

De algemeen geaccepteerde oplossing voor het conflict is een tweestatenoplossing met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad en een einde aan de nederzettingen. Palestina moet een waarlijk soevereine staat worden, met zeggenschap over de grenzen, de eigen veiligheid, handel, en politiek. Terwijl men alom de nederzettingen, bezetting en muur als de grootste obstakels voor vrede ziet, is men vaak mild en begripvol over de wens van de vluchtelingen terug te keren en het Palestijnse terrorisme. Ook wat betreft de geschiedenis, de vluchtelingen, en Jeruzalem is het Palestijnse narratief dominant: IsraŽl is ten koste van de Palestijnen ontstaan, en op 'hun' land gesticht, het is begrijpelijk zo niet terecht dat zij deling indertijd afwezen, zij moeten boeten voor de Holocaust, de bezetting is geen gevolg van Arabische agressie maar oorzaak van het terrorisme en van de haat tegen IsraŽl, alle nederzettingen zijn illegaal en iedere claim van Joden op gebied buiten de Groene Lijn is ingegeven door extremistische religieuze sentimenten, de Joods nationale beweging is weggezet als racistisch, en Arabieren hebben net zoveel recht op Jeruzalem als de Joden vanwege de Al Aqsa Moskee en het half-paard van Mohammed (een verhaal dat niet voorkomt in de Koran, waarin Jeruzalem overigens in het geheel niet wordt genoemd).

De winst aan de Palestijnen is nog niet uitbetaald in een verbetering van hun leefsituatie, omdat zij er zelf voor kiezen een beter moment af te wachten. Ik houd mijn hart vast voor IsraŽl.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Tuesday, 15 January 08, schreef marijke Slager

Ratna:
Niet alleen voor Israel houd ik mijn hart vast, maar ook voor de Palestijnse christenen die onder druk van de Palestijnse moslims hun onderdrukte positie niet mogen uiten. Ze worden bedreigd, geterroriseerd, vermoord. Hun kerken worden verbrand, hun bibliotheek en boekwinkel vernield.
Ze mogen hun geloof enkel beleven in de vorm van : voorloper (en dus achterhaald) van de islam.
Hun tv-station moest sluiten door vele bedreigingen. Toch komt dat nauwelijks naar buiten doordat hun leven en dat van hun verwanten bedreigd wordt als ze ruchtbaarheid geven aan dit alles. Zij worden gedwongen het collectieve leed van de Palestijnen te onderschrijven en hun eigen leed is daarbij onbelangrijk. Door dus constant over de Palestijnen als nationale groep te schrijven ondersteun je de moslims die de christenen geen eigen positie gunnen. Dit heeft er al toe geleid dat grote groepen christenen de Palestijnse Autoriteit en Gaza verlaten hebben en bv in Bethlehem is hun aanwezigheid van 80% naar 20% gedaald . Zij voelen zich verlaten door de wereld en kunnen dat niet eens uiten. Ook de kerk spreekt over DE Palestijnen en ondergraaft zo de positie van de geloofsgenoten. In plaats van de aandacht te vestigen op de zeer slechte positie van de christenen geeft zij de christenen een trap na door de moslimstem te ondersteunen. Die eenzijdige visie op de Palestijnen past in het beeld van de algemene eenzijdigheid in de beoordeling van het Midden-Oosten. De christenen in de omringende landen worden ook bedreigd en vluchten ook weg. In het Nederlands Dagblad van 14/1 stond de wanhoopskreet van de christenen uit Irak, maar buiten het ND werd dit niet opgepakt. Een uiterst merkwaardige zaak!

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.