IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Hypocrisie in de Gazastrook

IMO Blog, 2008

Nu beelden van wanhopige Palestijnen in Gaza de wereld weer eens over gaan, eerst van Palestijnen die in het donker zaten, daarna lange rijen voor de bakkerijen en nu van in Egypte proviand inslaande massa's, roepen vredes- en mensenrechtenorganisaties op de blokkade op te heffen en de grenzen open te stellen. De EU heeft IsraŽl reeds hard veroordeeld, en de VN Mensenrechtenraad - van de 15 officiŽle veroordelingen waren er 14 tegen IsraŽl gericht - zal spoedig volgen.

De oorzaken van de blokkade worden daarbij genegeerd, al wordt soms even terloops opgemerkt dat Hamas met de raketbeschietingen op IsraŽl moet stoppen. Deze beschietingen, waarbij in totaal 12 mensen zijn omgekomen, staan volgens velen in geen enkele verhouding tot het leed van de Palestijnen en doen daarom niet ter zake. Men vergeet al te graag en te gemakkelijk de geschiedenis en achtergrond van deze blokkade.


Hamas kwam aan de macht door zogenaamd democratische verkiezingen. Hoewel geen grove onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, kunnen verkiezingen waaraan een gewapende militie deelneemt niet echt 'democratisch' worden genoemd.
Bovendien is er in de Palestijnse gebieden maar een beperkte vrijheid van meningsuiting: een partij die zou voorstaan dat de Palestijnen het zogenaamde 'recht op terugkeer' opgeven, en niet IsraŽl maar het Palestijnse leiderschap voor de problemen van de Palestijnen verantwoordelijk zou houden, zou voor heel goede bewaking van haar leden moeten zorgen.
Verder was de deelname van Hamas aan die verkiezingen in strijd met de Oslo akkoorden, die deelname van partijen die weigeren IsraŽl te erkennen en het geweld af te zweren uitsloot. Immers, de verkiezingen en de Palestijnse Autoriteit Łberhaupt waren opgezet om in onderhandelingen met IsraŽl tot een vredesverdrag te komen. Vreemd genoeg was hier nooit enige aandacht voor in de media, en werd al te gemakkelijk van democratische verkiezingen gerept, die IsraŽl moest 'respecteren', wat inhield dat de Palestijnen op geen enkele manier verantwoordelijk mogen worden gemaakt voor de gevolgen van hun zo democratische keuze.

Nadat Hamas de verkiezingen won is een eenheidsregering gevormd, die weigerde aan de voorwaarden van Oslo en het Kwartet te voldoen. Na de ontruiming van de Gazastrook door IsraŽl in 2005 waren afspraken gemaakt met Egypte, de EU en de VS over de grensovergangen, en Egypte en EU waarnemers zouden de grensovergang bij Rafah bewaken om wapensmokkel te voorkomen. Deze afspraken hebben vanaf het begin niet goed gewerkt, waarbij de Palestijnen wapens smokkelden en IsraŽl de grenzen geregeld tijdelijk sloot, vaak na aanvallen van 'militanten' op deze grensovergangen.

In juni 2007 verdreef Hamas Fatah in een bloedige coup, waarin circa 170 mensen, waaronder veel onschuldige burgers, zijn omgekomen. Hamas strijders schroomden niet om ziekenhuizen binnen te gaan en gewonde Fatah leden naar buiten te slepen, mensen werden van daken gegooid en doodgeschoten in bijzijn van vrouw en kinderen. Verschillende Palestijnen zeiden dat dit erger was dan wat IsraŽl deed.
Veel media en 'analisten' spinden dit zo dat IsraŽl ze tot deze broedermoord had gedreven, en ze bewust tegen elkaar had opgezet. Het is knap hoe sommige mensen voor alles wat de Palestijnen doen de schuld bij IsraŽl weten te leggen.
Sindsdien worden Fatah leden in de Gazastrook regelmatig bedreigd, en mogen zij niet demonstreren of anderszins hun mening uitdragen. Omgekeerd wordt Hamas in de Westelijke Jordaanoever onderdrukt, mede onder druk van IsraŽl en de Amerikanen om het terrorisme aan te pakken.
Hamas heeft de Europese waarnemers naar huis gestuurd en de raketaanvallen op IsraŽl opgevoerd. Ook werden de grensovergangen regelmatig beschoten, en weigerde Hamas met IsraŽlisch veiligheidspersoneel samen te werken. Dat maakte het voor IsraŽl bijzonder moeilijk om nog producten door te laten zonder het risico te lopen dat wapens of explosieven werden gesmokkeld, en men besloot alleen nog humanitaire hulpgoederen door te laten. Daarnaast levert IsraŽl circa 70% van de stroom en alle benzine en water aan de Gazastrook, en dit is men gewoon blijven doen. In de Nederlandse media en op het journaal werd deze 'blokkade' steevast als een vergelding voor het aan de macht komen van Hamas neergezet, en de praktische oorzaken werden genegeerd.

In oktober besloot IsraŽl om na veelvuldige Qassam raketten de stroom en benzine levering tijdelijk te verminderen, als nieuw drukmiddel tegen de Palestijnen maar ook omdat beide voor fabricage en vervoer van raketten noodzakelijk zijn. Men had het over relatief kleine percentages, maar dit is later, onder druk van het IsraŽlische hooggerechtshof herzien en verder verminderd. In januari is uiteindelijk besloten de levering van diesel tijdelijk stop te zetten nadat in een week honderden raketten en granaten op IsraŽl waren afgevuurd, en een vrijwilliger van een kibboets was doodgeschoten terwijl hij op het land werkte. Hoewel pas op zondag 20 januari de benzinekraan werd dichtgedraaid, werd de dagen erna al gesproken van een 'siege' van bijna een week. De Gazastrook genereert maar 15% van zijn stroom zelf; de rest komt uit IsraŽl (70%) en Egypte (15%). Dat binnen een dag de enige elektriciteitscentrale stilgelegd moest worden vanwege gebrek aan brandstof is bovendien hoogst onwaarschijnlijk. Ziekenhuis personeel klaagde er volgens Palestijnse media over dat Hamas olie stal van ziekenhuizen voor de eigen gewapende macht, de Executive Force, en volgens medewerkers in Gaza van het Palestijnse Ministerie van Gezondheid waren beweringen van Hamas dat 5 patiŽnten waren overleden als gevolg van het brandstof tekort onjuist.

Ook hebben medewerkers van de Palestijnse Autoriteit gezegd dat de bakkerijen nog voor twee maanden meel hadden en Hamas ze om politieke redenen tot sluiting dwong.
Het lijkt er dan ook sterk op dat Hamas de situatie misbruikt en over de hoofden van de bevolking propaganda maakt.

Ondertussen werken IsraŽli's in de elektriciteitscentrale bij Ashkelon om de stroomtoevoer aan de Gazastrook te garanderen. Deze mensen werken onder het bereik van de Qassam raketten. Een van hun zegt daarover:

"This is Palestinian spin. No one has stopped the supply of electricity to the Strip," Zarfati told Ynet. He claimed that his employees worked day and night in a power plant in Ashkelon while putting themselves in danger of being hit by Qassam rockets falling in the area.
The Gaza power plant only produces 30% of the electricity consumed in the Strip while Israel supplies the rest.
"It is simply offensive and arrogant for them to claim that there is shortage," Zarfati said....
"The situation is totally absurd. We're continuing to supply them electricity despite the (demand) overload for electricity in Israel and despite the fact that Israeli residents and Electric Company workers that are being sent to Gaza Vicinity communities are under threat from Qassam rockets," Zarfati railed.

Niemand heeft het over de vanuit IsraŽl gezien nogal vreemde situatie dat men zijn vijand van strategische zaken zoals brandstof moet voorzien, en men als oorlogsmisdadiger wordt aangemerkt als men in ruil een einde aan raketbeschietingen op de eigen burgerbevolking eist.

Wat continu over het hoofd wordt gezien is dat er een hele simpele en voor de hand liggende oplossing voor de blokkade van de Gazastrook is, namelijk een einde aan de raketbeschietingen en de wapensmokkel. Zodra Hamas zou aankondigen een einde aan het geweld te willen maken en bereid te zijn met IsraŽl te onderhandelen, is de blokkade voorbij. Maar dat is blijkbaar teveel gevraagd, en de journalisten, analisten en mensenrechtenactivisten vinden dat blijkbaar doodnormaal. In plaats daarvan eisen deze laatsten - en een groot deel van de internationale gemeenschap - dat IsraŽl de blokkade opheft zonder enige eisen aan Hamas te stellen. Eventueel kan daarna een staakt-het-vuren worden uitonderhandeld, waarbij Hamas door kan gaan met de wapensmokkel en de opbouw van zijn militie, om wanneer haar dat uitkomt het staakt-het-vuren te verbreken.

Open grensovergangen betekenen meer raketten, meer aanslagen en de ontvoering van meer soldaten. Open grensovergangen betekenen ook erkenning van Hamas, meer geld voor Hamas en meer wapens voor Hamas. Dit is niet alleen rampzalig voor IsraŽl, maar ook voor het gematigde Palestijnse leiderschap op de Westelijke Jordaanoever, en daarmee voor de kansen op vrede.

In plaats van te eisen dat IsraŽl de grenzen opent, zou men beter de druk op Egypte kunnen opvoeren om de wapen- en geldsmokkel tegen te gaan, en op SyriŽ en Iran om hun steun voor Hamas te staken. Daarnaast zou men kunnen aanbieden de grenzen aan Palestijnse kant te bemensen, en een internationale troepenmacht kunnen leveren die orde op zaken stelt, de terroristen ontwapent en de raketbeschietingen stopt waarna nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven. Uit verschillende peilingen blijkt dat Fatah die zou winnen.

Het voorstel van premier Fayyad dat de PA de grenzen gaat controleren is onrealistisch zolang Hamas de macht heeft en een paar honderd meter achter de PA functionarissen staat toe te kijken. Maar het is natuurlijk veel makkelijker eisen aan IsraŽl te stellen dan zelf mensen naar dit wespennest te sturen.

Ratna Pelle


PS: Zie ook Ami's blog op Zionation: Gaza - The sky is not falling there either - yet


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.