IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

UCP over Israel als Joodse staat

IMO Blog, 2008

Op de website van United Civilians for Peace zoekt Serge van Erkelens in het artikel "IsraŽl onmogelijk als joodse staat te erkennen" naar spitsvondigheden om de erkenning van IsraŽl als Joodse staat af te wijzen. Ik kwam erop omdat ik met een artikel over UCP bezig ben, en me afvroeg of ze onder een tweestatenoplossing een Joodse en een Arabische staat verstaan, of een Arabische en een over een poosje Arabische staat. Nergens worden duidelijke standpunten over het conflict en de gewenste oplossing gegeven, en men grossiert in vaagheden over internationaal recht en VN resoluties, en natuurlijk een einde aan de bezetting. Waar moet de grens komen, dwars door Jeruzalem, en wie krijgt soevereiniteit over de oude stad, mogen de vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen wel of niet 'terugkeren', is een uitruil van gebied acceptabel, moeten de Palestijnen ook hun milities ontwapenen, en als de Palestijnen zich onverhoopt niet aan hun afspraken houden, wat mag IsraŽl dan doen? Er is allemaal niks over te vinden, ondanks alle expertise die men zegt in huis te hebben en waar lokale organisaties een beroep op kunnen doen. De nieuwsbrieven die men uitgeeft staan doorgaans vol met Palestijns leed en IsraŽlische misdaden, net als de blog op de website en de artikelen op het schrijversforum.


Voornoemd artikel over erkenning van IsraŽl als Joodse staat stelt deze eis gelijk aan de erkenning van Frankrijk als Camambertrepubliek en Nederland als windmolenkoninkrijk. Ja, je moet je soms in vreemde bochten wringen om de nationale rechten van Joden te ontkennen. Volgens Van Erkelens is het in het internationale verkeer tussen staten gebruikelijk elkaar als staat te erkennen:

"Een erkenning is een onderdeel van het VN-systeem voor de vrede tussen staten. Er wordt mee verklaard, dat een land niet aangevallen of geannexeerd zal worden. Buitenstaanders merken de zittende regering aan als de legale wetgever, en als wettelijke vertegenwoordiger van de bevolking. Het zelfbeschikkingsrecht wordt erkend, als recht om zelf de dienst uit te mogen maken in alle interne aangelegenheden, met uitsluiting van alle buitenstaanders.
In de verhouding tussen de staten, is een staat vooral een schild tegen de buitenwereld. Elk volk zijn eigen huisje, met privacy en een voordeurbel. Het is een vorm van gepast afstand nemen en respect, als voorwaarde voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid."

Dit is precies wat IsraŽl altijd heeft gevraagd en als voorwaarde gesteld voor vredesonderhandelingen met de Palestijnen en de Arabische staten. Erkenning als basis voor vrede en teruggave van land. Arafat erkende in zijn brief in 1993 aan Rabin IsraŽls bestaansrecht (en niet in 1988, zoals Van Erkelens beweert), in ruil voor erkenning van de PLO als enige legitieme vertegenwoordiging van het Palestijnse Volk. Deze erkenning door Arafat bleek echter niet te betekenen dat men het zelfbeschikkingsrecht van de Joden erkent, dat men vond dat IsraŽl de dienst mocht uitmaken in alle interne aangelegenheden en bijvoorbeeld zelf zijn immigratiepolitiek mag bepalen. Arafat en andere Palestijnen beschuldig(d)en IsraŽl geregeld van racisme omdat alle Joden er vrijelijk heen mogen immigreren maar de vluchtelingen, hun aanhang en hun nakomelingen niet, en omdat Arabieren er worden gediscrimineerd.

De kritiek, gedeeld door vele linkse actievoerders en zogenaamde vredesactivisten, beperkte zich niet tot een bepaalde maatregel, maar richtte zich op het Joodse karakter en de Zionistische beweging op zich. Het is alsof je van Frankrijk verlangt dat het ophoudt met Frans te zijn, en van Nederland om de Marokkaanse gemeenschap en andere buitenlanders een apart parlement te geven dat betreffende cruciale beslissingen veto recht heeft op de nationale politiek. Het Wilhelmus, de vlag en andere nationale symbolen moeten zodanig worden aangepast dat zij niet langer verwijzen naar een specifiek Nederlands verleden en Nederlandse identiteit. Het is bovendien racistisch dat wij Surinamers en Antillianen onbeperkt toegang verlenen tot ons land, maar Marokkanen en Turken niet. Als dat geen bemoeienis met interne aangelegenheden is, weet ik het niet meer, maar wat betreft IsraŽl is dat blijkbaar normaal, en haar Joodse karakter is voor allerlei mensen erg problematisch.

Erkenning van IsraŽl bleek bij Arafat prima samen te gaan met de oproep geheel Palestina te bevrijden, de Joden er het leven onmogelijk te maken, en er een Arabische meerderheid te creŽren ('our victory is in the womb of our women'). En niet alleen bij Arafat, maar bij de meeste 'gematigde' Palestijnen en Arabieren. Wat bij andere staten vanzelfsprekend was, gold blijkbaar niet voor IsraŽl, en dus heeft men de eis tot erkenning wat geconcretiseerd.

Van Erkelens legt, zoals zoveel andere antizionisten, uit dat hij alleen maar in IsraŽls belang denkt:
"Erkenning van het ďjoods-zijnĒ e.a., heeft geen enkele praktische noodzaak, noch enige functie in dit systeem. Cultureel gezien mag het joods-zijn ontzettend belangrijk gevonden worden, maar staatkundig of volkenrechtelijk is het niet relevant. En wie bepaalt of een staat joods is? Dat is de bevolking zelf, die daar allerlei varianten in kan willen. Het gaat duidelijk om een interne beslissing, terwijl buitenstaanders door erkenning van de staat juist verklaren, zich niet te zullen mengen in dergelijke zaken. De erkenning van het joodse is dus onwenselijk, zelfs wanneer een politiek bepaalde (tijdelijke) regering daar om verzoekt."

Bedankt dat je de Joden uit IsraŽl een uitweg uit hun problemen biedt, en wilt behoeden voor buitenlandse inmenging in hun al dan niet Joodse staat. Uiteraard is erkenning van het Joods zijn volkenrechtelijk relevant, want het gaat om de erkenning dat de Joden als volk in IsraŽl hun internationaal erkende recht op zelfbeschikking uitoefenen. Hoe zij dat Joods zijn verder invullen moeten ze inderdaad vooral zelf weten, maar juist deze erkenning is een teken dat de betreffende staat of partij dit ziet als een interne IsraŽlische aangelegenheid.

De weigering IsraŽl als Joodse staat te erkennen vloeit vaak voort uit het feit dat men Joden niet als volk, maar als religie ziet, als culturele of etnische groep desnoods, maar niet als een volk met soevereine rechten. Juist om die reden is het belangrijk dat IsraŽl hier op blijft hameren en de hypocrisie en het racisme van het antizionisme aan de kaak stelt.

Naar goed antizionistisch gebruik vertelt Van Erkelens nog wat leugens over IsraŽl, en stelt het land voor als minstens zo erg als Soedan:
"Sterker nog, het kan etnische zuiveringen stimuleren, waarbij elke IsraŽli van Arabische afkomst over de grens wordt gedumpt. Dat zou een derde verdrijvingsgolf worden, na de 750.000 van 1948, en de paar miljoen, die vanwege de bezettingspraktijk van 40 jaren de streek al gillend verlaten hebben.
(Ö.)
Al 40 jaar is er een stelselmatige politiek van uitstel en verdrijvingen, die een langzame annexatie van de Westoever mogelijk maakt. Daar is niet veel meer van over. Nog 10-15 jaar en het is gebeurd. Vermoedelijk vinden insiders maar ťťn aspect relevant aan de nieuwe eis: hoeveel tijdwinst er geboekt kan worden door diplomatiek gedoe en felle discussies daar over?"

Hoe kan het dat de Palestijnse bevolking sinds 1948 is verviervoudigd, als er miljoenen zijn verdreven? De Palestijnse bevolking in de bezette gebieden en in IsraŽl bedraagt bij elkaar ruim 5 miljoen mensen. Er is nooit een politiek van systematische verdrijvingen geweest, en buiten Jeruzalem is geen enkel onderdeel van de Westoever geannexeerd. Sterker nog, tussen 1967 en 1992 is de levensstandaard in de bezette gebieden aanzienlijk verbeterd, is het analfabetisme en de kindersterfte teruggedrongen en de economie gegroeid. IsraŽl achtte dat namelijk in haar eigen belang, en hoopte zo gewelddadige opstanden te vermijden. Nadat de Palestijnse Autoriteit de macht overnam is een deel van de IsraŽlische maatregelen teruggedraaid, en met name door de tweede intifada is de bewegingsvrijheid van de Palestijnen drastisch ingeperkt.

Er is niks gebeurd over 10 ŗ 15 jaar, dit is een idiote en totaal ongefundeerde bewering. Zonder vredesakkoord of zelfs maar een voorlopige regeling zullen er over 10 ŗ 15 jaar aan beide kanten meer doden zijn gevallen, er zullen wellicht nog wat nederzettingen bij worden gebouwd, hoewel de druk op IsraŽl toeneemt de nederzettingenbouw te bevriezen, en de wanhoop en frustratie zullen er ook niet minder op worden. Geen goede vooruitzichten dus en alle reden om vrede te steunen, in plaats van je energie te verdoen met dit soort onzinnige beweringen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Thursday, 28 February 08, schreef keuleniscool

wat mag IsraŽl dan doen?................
De Joden EN de Palastijnen MOETEN de VN resoluties uitvoeren !

DWING de Joden EN de Palestijnen alle VN resoluties uit te voeren !
En dit op straffe van een totale Boycot !
In Zuid-Afrika heeft dat ook gewerkt !

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.