IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Gaza Strook: bezetting en collectief straffen

IMO Blog, 2008

Afgelopen maandag had Hamas een massademonstratie van Palestijnen naar de grensovergangen van de Gazastrook met IsraŽl gepland. Het werd een enorme flop, want er kwamen slechts 5.000 mensen. Geweldloos protest is niet de sterkste kant van de Palestijnen. Natuurlijk had IsraŽl opgetreden als ze de grens hadden geprobeerd over te gaan, maar voor het effect was het voldoende geweest tot aan de grens te marcheren, dus de Palestijnen hoefden geen enkel risico te lopen. De media berichtten er uiteraard over als een geslaagde demonstratie, want de Palestijnen hebben het immers moeilijk genoeg. In Nederland kwamen overigens maar 200 mensen naar een demonstratie van het Palestina Komitee tegen de blokkade van Gaza, maar voor Trouw was het reden genoeg erover te berichten. GroenLinks gaf er zijn onvoorwaardelijke steun aan de Palestijnse strijd tegen de IsraŽlische bezetting.

Maar wacht even, Gaza is toch niet langer door IsraŽl bezet? Als je dat zegt, wordt je door de politiek correcte goegemeente voor hopeloos naÔef en pro-IsraŽl uitgemaakt. Ja, de soldaten zijn wel weg, en ook de kolonisten, maar IsraŽl controleert alle toegangswegen, het luchtruim en de zee, dus is het gewoon nog bezet. Dat is niet slechts de visie van een paar GroenLinksers en actievoerders, maar van gerenommeerde organisaties als de VN en Human Rights Watch.


De Haagse conventie, waar de Geneefse Conventie op is gebaseerd, zegt over een bezetting:

Art. 42. Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.

The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.
...

Art. 53. An army of occupation can only take possession of cash, funds, and realizable securities which are strictly the property of the State, depots of arms, means of transport, stores and supplies, and, generally, all movable property belonging to the State which may be used for military operations.
All appliances, whether on land, at sea, or in the air, adapted for the transmission of news, or for the transport of persons or things, exclusive of cases governed by naval law, depots of arms, and, generally, all kinds of munitions of war, may be seized, even if they belong to private individuals, but must be restored and compensation fixed when peace is made.
....

Art. 55. The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.


Daar valt de Gazastrook dus niet onder, want IsraŽl heeft geen controle over het gebied, over de mensen of de gebouwen. Het leger is niet aanwezig en niks in Gaza wordt door IsraŽl bestuurd of gecontroleerd. IsraŽl heeft inderdaad de grenzen afgesloten, maar dat is geen bezetting. Engeland bezette Duitsland ook niet tijdens de oorlog en tijdens een beleg is het omsingelde gebied ook niet bezet. Hoe kan het dat zo'n, toch lichtelijk absurde visie, door zoveel mensen en organisaties wordt overgenomen?

Iets vergelijkbaars geldt voor de vraag of het sluiten van grenzen een vorm van collectief straffen vormt, en de liquidaties van Hamas leiders eveneens in strijd zijn met het internationaal recht.
Collectief straffen, een groep mensen fysiek leed berokkenen voor een daad die niet door hen, of door slechts enkelen van hen, is begaan, wordt verward met het boycotten van een gebied of de weigering het hulp te bieden. IsraŽl wordt vanuit Gaza continu met raketten bestookt, en Hamas leiders dreigen geregeld met (zelfmoord)aanslagen. Na een 'geslaagde' actie waarbij IsraŽli's zijn omgekomen, gaan duizenden Gazanen dansend de straat op en delen snoepjes uit. Je zou dus kunnen stellen dat dit vijandelijk gebied is. Landen boycotten andere landen om minder. Maar zelfs het blokkeren van een gebied is geen vorm van collectief straffen, en is in oorlogstijd een legitieme tactiek:

Even prevention of access of goods coming from third parties is not collective punishment: the U.S. blockade of Cuba after they installed nuclear missiles directed at the United States was not a collective punishment of the Cuban people, it was a non-violent act of war in self-defense. In any case, Israel has made no effort to prevent Gaza from receiving electricity from Egypt; it has merely declined to furnish this assistance itself. Article 49 of the Geneva Conventions clearly does not outlaw such acts. The current misuse of the term in the Security Council would have exactly that effect.

Veel producten die aan Gaza worden geleverd, kunnen ook voor militaire doeleinden worden gebruikt zoals stroom, gas, cement, metaal en allerlei andere bouwmaterialen.
Je kunt erover discussiŽren of de blokkade van Gaza wijs is, of het effectief is, maar het is niet tegen het internationaal recht, in tegenstelling tot de qassamraketten.

Waarom nemen politici en media zo klakkeloos de beschuldiging van collectief straffen over? Waarom benadrukt niemand bovengenoemde punten? Waarom schrijft bijvoorbeeld NRC Handelsblad - inmiddels de spreekbuis van het Palestina Komitee en Stop de Bezetting geworden - dat IsraŽl een 'bezetting de luxe' doet in de Gazastrook, suggererend dat IsraŽl - en niet internationale hulporganisaties - voor het welzijn van de Gazanen zou moeten opdraaien? Waarom is het voor al deze mensen en journalisten totaal irrelevant dat de Hamas sinds de IsraŽlische terugtrekking duizenden raketten op IsraŽl heeft afgevuurd, met het doel zoveel mogelijk burgers te treffen en een normaal leven onmogelijk te maken? Is het niet op zijn minst discutabel of IsraŽl de plicht heeft de bevolking waarvan de democratisch gekozen regering haar meermaals de oorlog heeft verklaard - in woorden en daden - van goederen te voorzien? Is het niet op zijn minst opmerkelijk dat in Ashkelon, binnen bereik van Palestijnse raketten, IsraŽlische arbeiders van het elektriciteitsbedrijf werken voor de stroomtoevoer aan Gaza? Waarom wordt het principe van hoor en wederhoor, van evenwichtige berichtgeving en het zoeken naar nuance - en niet naar vijandbeelden - zo zelden toegepast waar het IsraŽl-Palestina betreft? Hoe komt het dat kwaliteitskrant NRC hierin de kroon lijkt te spannen?

Ik heb nog meer vragen. Terwijl in de media tot vervelends toe werd beschreven dat Hamas de democratische keuze is van de Palestijnen en wij die moeten respecteren, kwamen weinig mensen op het idee dat dat niet betekent dat de Palestijnen niet voor hun democratische keuze verantwoordelijk gehouden mogen worden. Bovendien kwam niemand op het idee te vermelden dat Hamas volgens de Oslo akkoorden die de Palestijnse Autoriteit hebben gecreŽerd met het doel om vrede te sluiten met IsraŽl, helemaal niet aan de verkiezingen had mogen deelnemen. Net als in de meeste democratieŽn, sluiten de Oslo akkoorden racistische en gewelddadige partijen uit van de verkiezingen. Je kunt niet tegelijkertijd een guerrillabeweging zijn en een politieke partij.

Het handvest van Hamas roept op tot het doden van alle Joden voordat het einde der tijden kan aanbreken. Het roept op tot Jihad, noemt onderhandelingen zinloos, stelt de Joden verantwoordelijk voor de beide wereldoorlogen en haalt de Protocollen van de Wijzen van Zion aan om hun 'snode plannen 'aan te tonen'. Het doet, kortom, niet echt onder voor Mein Kampf. Toch wordt hier in krantenartikelen over Hamas en over de vraag hoe radikaal Hamas is en wat haar doelstelling is zelden naar verwezen. De stilzwijgende consensus lijkt te zijn dat het handvest slechts gebruikt wordt door rechtse Zionisten om IsraŽlische agressie en de bezetting te rechtvaardigen, en verder van geen belang is. Als een Hamas woordvoerder zegt met IsraŽl te willen praten, of een hoedna (wapenstilstand voor langere tijd) aanbiedt, volgen uitgebreide analyses over hoezeer Hamas zich heeft gematigd, dat we niet om Hamas heen kunnen, dat een hoedna tot vrede op termijn zal leiden, etc. De visie dat Hamas geen haar is veranderd, dat men slechts om tactische redenen een wapenstilstand aanbiedt, en alleen op voorwaarden die het mogelijk maken voor Hamas om zich voor te bereiden op een nieuwe ronde in de toekomst, dat men nooit afstand heeft genomen van het handvest en in kinderprogramma's, interviews en vrijdagpreken deze ideeŽn geregeld uitdraagt, en dat zogenaamd gematigde uitspraken dus met enig wantrouwen ontvangen dienen te worden, voor een dergelijke visie is in de meeste kranten en andere media geen plaats. Waarom niet? We zijn toch een pluriforme maatschappij?
Zijn dit zulke achterlijke en verderfelijke ideeŽn?

In 'De Leugen Regeert' bekritiseerde Peter Tetteroo de media vanwege hun eenzijdige anti-Servische houding. Ik ben zelf nooit een fan van ServiŽ geweest, stond achter de NAVO bombardementen en gun de Kosovaren hun onafhankelijkheid. Maar ik heb ook de sterke indruk dat de media die feiten die niet in het plaatje pasten van een agressief en ultra nationalistisch ServiŽ, wat al te gemakkelijk weglieten, en dat is niet alleen niet fair, het is onprofessioneel en gaat in tegen de regels en mores van de journalistiek. Cisca Dresselhuys vergeleek dit met de eenzijdige pro-IsraŽl berichtgeving in de media, die 'inmiddels gelukkig alweer een tijdje passť was'. Niet alleen passť, het is volledig omgedraaid. Professionele journalisten kunnen zich niet blijven beroepen op de idee dat het nodig is wat tegenwicht tegen een dominant zionistisch narratief te bieden, want dat narratief is meer dan tien jaar geleden al afgezworen. Je kunt je niet blijven afzetten tegen ideeŽn die nauwelijks nog worden verkondigd. Je kunt het 'taboe' op het uiten van harde kritiek op IsraŽl niet blijven doorbreken. Hello Everybody. De tijden zijn veranderd, en het is tijd voor een nieuw evenwicht.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Monday, 5 January 09, schreef george habash

je stond achter de illegale navo bombardementen op servie en gunt de albanezen (die zelf oorlog wilden en daarna gingen janken bij het westen) die de zionistische kont van de USA likken een stuk van andermans land?
dan steun je ook zeker de israelische bombardementen op gaza en gun je de joden een stuk palestijns land?
schaam je!
lang leve servie en lang leve palestina.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.