IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel en Hamas: praten of vechten?

IMO Blog, 2008

De korte maar heftige Gaza operatie van vorige week heeft IsraŽl weer de gebruikelijke harde veroordelingen opgeleverd, en het gebruikelijke koor dat oproept om met Hamas te praten en een staakt-het-vuren overeen te komen. Behalve het 'recht op verzet', en het zogenaamd pragmatischer karakter van Hamas haalt men daarbij graag aan dat ook een meerderheid van de IsraŽli's hier voor schijnt te zijn en verschillende mensen die hun sporen in leger en politiek hebben verdiend. Sacha de Boer verwoordde het eerder deze week treffend in een vraag aan Sander van Hoorn: 'Komen ze niet verder met praten dan met schieten?'


Als je ruzie hebt is het meestal verstandiger het uit te praten dan te blijven vechten, toch? Meestal. Stel, je bent sterker en je ligt bovenop, maar de ander heeft meermaals gedreigd je te zullen afmaken zodra hij kan. Dan laat je niet zomaar los. Je wil dan de garantie dat de ander jou niet aan zal vallen, ook niet een poosje later, en wat je helemaal wilt voorkomen is dat hij versterking gaat halen of een dodelijk wapen aanschaft om zich later te kunnen wreken. Eigenlijk kun je hem pas loslaten als iemand daarop toeziet of als hij oprecht zweert je niks te zullen doen als hij vrij is. En dat laatste blijft altijd een gok. Terwijl iemand normaliter juist in de houdgreep bereid is te beloven het nooooit meer te doen en je voortaan met rust te laten, roept Hamas juist wanneer het geslagen wordt om het hardst zijn doel geenszins op te zullen geven. En dat doel is om heel Palestina te bevrijden en IsraŽl voor de Joden onleefbaar te maken. Te verwachten dat Hamas van mening verandert wanneer IsraŽl loslaat of ophoudt met slaan, gaat in tegen common sense en tegen de ervaring.

Extremistische organisaties of bewegingen matigden zich pas wanneer zij onder grote druk stonden, hun aanhang en steun verloren of verslagen werden, niet wanneer er akkoorden met hun werden gesloten. Het akkoord dat Chamberlain met de nazi's sloot, het Molotov-Ribbentrop Pact en de Olympische spelen in Berlijn, hebben de nazi's niet gematigd of verzwakt, maar juist versterkt. Internationale erkenning en akkoorden die het mogelijk maken je verder te ontwikkelen zonder direct voor een aanval van de ander bang te hoeven zijn, zijn gunstig en verhogen je aanzien en legitimiteit. Ondertussen kun je je zelf rustig voorbereiden op een aanval op de ander, en het bestand dan simpelweg verbreken. Het hoort natuurlijk niet, maar waarom zou je je aan de regels houden wanneer je sterk genoeg bent, of wanneer je weet dat de internationale gemeenschap vooral jouw vijand weer zal veroordelen en tot terughoudendheid manen?

Als het slechts Hamas in de kaart speelt, waarom zijn zoveel mensen dan voor een staakt-het-vuren? De strijd tussen IsraŽli's en Palestijnen duurt al zo'n honderd jaar. Als het zo door gaat, komt daar gewoon nog honderd jaar bij. Ondertussen verziekt dit conflict de relaties tussen het Westen en de islamitische wereld, voelen we ons in toenemende mate schuldig over het lijden van miljoenen Palestijnen in de bezette gebieden en vluchtelingenkampen (en in afnemende mate over de Holocaust), en vrezen we dat met de steeds betere wapens en straks atoombommen het conflict een nieuwe en ongekende wereldoorlog in gang zal zetten. De enige manier om er een einde aan te maken, lijkt te zijn beide partijen te doen stoppen met vechten. Het doet er niet toe wie begonnen is, het doet er niet toe wie nog wat van wie te goed heeft; stop! Stop, nu! Dan eerst even rustig afkoelen, en daarna kunnen we gaan praten over de verdeling van het land. Het lijkt zo logisch, en simpel. De oplossing voor die verdeling menen we ook al te weten, en na de afkoelingsperiode zullen beide partijen dat inzien, en het Geneefse Akkoord ondertekenen, waarna we dit bloedige conflict naar de geschiedenis kunnen verwijzen. Als ze nou alleen maar eens zouden stoppen met vechten...

Dit werkt echter alleen als een periode van afkoeling ook tot matiging leidt, als beide partijen dan bereid zijn in te zien dat ze een compromis zullen moeten sluiten. De fundamentalisten (aan beide kanten overigens) zien ieder compromis als overgave en in strijd met de heilige opdracht en wil van God. Het is niet aan de mens om delen van wat heilig is en van God gegeven te verkwanselen. Hamas laat geregeld weten dat een compromis er niet inzit, dat men zijn doelstellingen niet heeft opgegeven en niet zal buigen voor welke instanties en eisen dan ook. De voorstellen voor een (langdurig) bestand moeten dan ook niet zo worden opgevat. Het zijn puur strategische voorstellen, net als de deelname aan de verkiezingen ook een puur strategische keuze was. Vele commentatoren voorspelden na de verkiezingsoverwinning een matiging van Hamas nu het regeringsverantwoordelijkheid had. Die is er de afgelopen twee jaar niet gekomen, maar dat ligt uiteraard aan IsraŽl en de bezetting. De bestanden van korte duur die er in het verleden waren hebben nooit tot enige matiging geleid. Er waren - tijdens het vredesproces en voor de eerste intifada - lange periodes van relatieve rust. Ook die periodes hebben nooit tot een matiging van standpunten geleid, integendeel. Juist het besef dat men de ander niet kan verslaan heeft na de eerste intifada aan beide kanten tot een zekere matiging geleid. IsraŽl begreep dat de Palestijnen zich niet bij de bezetting zouden gaan neerleggen, en men niet om hun eis tot onafhankelijkheid heen kon. De Palestijnen beseften dat zij die onafhankelijkheid niet met militaire middelen zouden kunnen afdwingen. Aan beide kanten was echter een seculier leiderschap aan de macht, terwijl de religieuze fundamentalisten zich fel tegen het vredesproces hebben verzet - dat mede daardoor is mislukt.

Nu Hamas in de Gazastrook via een illegale coup de alleenheerschappij heeft opgeŽist, verwacht men opeens dat een bestand tot matiging zal leiden en de weg naar vrede en onderhandelingen vrij zal maken. Het is wishful thinking ten top.

Maar er zijn ook IsraŽlische commandanten en veiligheidsexperts, die een staakt-het-vuren bepleiten, en onderhandelingen over bijvoorbeeld de ontvoerde soldaat Gilad Shalit.
Een van de problemen is dat er geen aantrekkelijke, voor de hand liggende oplossing is. Zoals Haaretz columnist Bradley Burston schrijft, kleven aan alle mogelijke scenario's wat betreft de Gazastrook - inclusief niks doen en de grenzen openen - grote risico's en bezwaren. Eigenlijk zijn er alleen maar slechte keuzes. Als het mogelijk zou zijn om Hamas in de Gazastrook te verslaan zonder een bloedbad aan te richten onder de burgerbevolking, dan zou geen IsraŽlische commandant of veiligheidsexpert daar tegen zijn. Het probleem is dat een mislukte operatie net als in Libanon tot een morele overwinning van de vijand zal leiden.

In de asymmetrische oorlogsvoering met guerrilla bewegingen als Hamas en Hezbollah is IsraŽl in veel opzichten in het nadeel: bij 'gelijkspel' heeft de ander gewonnen, ook al heeft die zwaardere verliezen geleden. Guerrilla's kunnen zich bovendien van alles permitteren dat tegen het oorlogsrecht indruist zoals vechten zonder uniform, vanuit dichtbevolkt gebied, waarbij men de bevolking vaak bewust als menselijk schild gebruikt. Men presenteert zich ondertussen als een heroÔsche verzetsbeweging die een oppermachtige vijand bestrijdt. Men richt zich vaak bewust op de burgerbevolking van de vijand, om zo angst en paniek te zaaien en deze te demoraliseren. Kritiek daarop wordt gepareerd met: 'als wij ook dure tanks en F16's haddenÖ'

Guerrilla bewegingen komen met al deze tactieken weg omdat het Westen, de internationale gemeenschap en vooral ook de media hierin meegaan. Het is ongelofelijk dat Hezbollah, een organisatie met een extremistische fundamentalistische ideologie waarin een ieder zich voor God en de Heilige strijd dient op te offeren, en die tot de vernietiging van een volk oproept, op zoveel sympathie kon en kan rekenen in het Westen, en dan met name van zogenaamd linkse en progressieve mensen en bewegingen. Het is niet de eerste keer dat ik dat schrijf en ik blijf me erover verbazen. Hetzelfde geldt voor de huidige steun voor Hamas. Zonder die steun en sympathie, zonder de mildheid van mensenrechtenorganisaties had de Libanon Oorlog in 2006 waarschijnlijk een andere afloop gehad, en vooral een betere VN resolutie opgeleverd. De media oorlog is misschien wel net zo belangrijk als de echte oorlog.

Veel IsraŽli's verlangen, net als veel Palestijnen, simpelweg naar rust en vrede. Als het nou eenmaal niet mogelijk is Hamas te verslaan, hoe graag we dat ook zouden willen, laten we dan maar een tijdelijk bestand sluiten, mogelijk met vrijlating van Shalit. Er komt dan een einde aan de raketaanvallen, aan doden aan Palestijnse kant en aan de internationale veroordelingen van IsraŽl. Bovendien lopen zij ook risico als een grote legeroperatie tot escalatie leidt en bijvoorbeeld Hezbollah raketten op het noorden gaat afvuren.

Het feit dat ook in IsraŽl stemmen opgaan voor een staakt-het-vuren met Hamas, wil niet zeggen dat men meent geen recht te hebben Hamas hard aan te pakken, ook als dat tot onschuldige slachtoffers leidt. In de media wordt dit echter op ťťn of andere manier weer tegen IsraŽl gebruikt.

Het grootste nadeel van een staakt-het-vuren is dat Hamas ongestoord wapens kan smokkelen, bouwen en zijn militie trainen. Nu zit het leiderschap ondergedoken, neemt men bij iedere verplaatsing een risico, kan iedere vorm van onderlinge communicatie een einde aan je leven betekenen, laat staan het fabriceren en afschieten van raketten. De rust die een bestand oplevert wordt dus duur betaald, en zal leiden tot meer en betere raketten in de toekomst. Een bestand op voorwaarden die dat uit zouden sluiten, zou Hamas uiteraard nooit accepteren, want daar heeft men geen belang bij. In de huidige situatie lukt het Hamas ook om wapens te smokkelen en de raketten te verbeteren, zul je wellicht zeggen, dus wat maakt het dan uit? Dat is nou precies waarom IsraŽl een grote operatie wil uitvoeren, waarbij Hamas op zijn minst ernstig wordt verzwakt. Als men niet de Gazastrook opnieuw wil bezetten moet Hamas voor een blijvend effect van de operatie vernietigend worden verslagen, iets wat onmogelijk lijkt, niet zozeer omdat het leger dat niet zou kunnen, maar omdat na een paar dagen de VN Veiligheidsraad een einde aan de operatie zal maken. Bovendien vreest men grote aantallen burgerdoden aan Palestijnse kant. Een andere optie is herbezetting van alleen de grensstrook met Egypte, de Philadelphi Road, maar ook daarvoor is Amerikaanse steun nodig die er vooralsnog niet lijkt te zijn.

Aangezien geen van de opties dus een bevredigende oplossing lijkt te bieden, zal men wel doormodderen op dezelfde weg, met genoeg doden in de Gazastrook voor internationale kritiek zonder dat Hamas er wezenlijk door wordt verzwakt. Misschien moeten we afspreken dat de EU, de VN en de Veiligheidsraad bij een veroordeling ook altijd een reŽel alternatief moeten bieden - en bereid zijn daaraan een concrete bijdrage te leveren.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI English



IMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.



IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.