IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wegen op de Westelijke Jordaanoever

IMO Blog, 2008

Twee jaar geleden was ik voor het eerst in een nederzetting. Toen ik na een kwartiertje rijden op de Westelijke Jordaanoever nog steeds geen checkpoints zag met rijen wachtende Palestijnen, vroeg ik de bewaker die georganiseerde groepen steevast begeleidt, of we soms op een weg zitten die slechts voor IsraŽli's toegankelijk is, zo een die speciaal voor de kolonisten is gebouwd, en voor de Palestijnen een groot obstakel vormt omdat ze deze niet over mogen steken. De bewaker moest een beetje lachen en zei dat zulke wegen er niet zijn en wees me op de Palestijnen die langs de kant van de weg liepen. Wat me verder opviel was de leegte en de schoonheid van het land, terwijl ik een duidelijk beeld had van een dichtbevolkt, droog gebied geteisterd door oorlog. Waar waren de legerbases? De tanks? Ik stelde me een militaire bezetting en oorlogsgebied anders voor.

Een onlangs opgeheven checkpoint
Een onlangs opgeheven checkpoint


Het is naÔef te geloven dat wat je niet ziet er niet is, en vanuit een IsraŽlische tourbus ziet een en ander er natuurlijk heel anders uit dan vanuit een Palestijnse auto. Toch leek het er sterk op dat de media hier de zaken wel erg zwaar aanzetten, en de uitzondering als de regel presenteren.

Pasgeleden was ik opnieuw op de Westelijke Jordaanoever. We hadden afgesproken met een fotograaf die in Ariel woont en ons graag de Westoever wilde laten zien. Hij woonde overigens niet om ideologische redenen in Ariel, maar om het mooie landschap, de koele bries en de betaalbare woningen. Voor een kolonist toonde hij zich uitermate kritisch over het IsraŽlische beleid en vooral de mentaliteit waarin men zich volgens hem wel erg makkelijk van alles toe eigent. Hij was tien jaar eerder van Nederland naar IsraŽl gekomen nadat hij daar de liefde van zijn leven had gevonden. Hij was pessimistisch over de toekomst, en vertelde ons in een gemengd Rotterdams en Engels accent dat er volgend jaar weer een oorlog zou komen, ťťn die in omvang niet te vergelijken zou zijn met de Libanon Oorlog uit 2006. Ondanks alle kritiek op de IsraŽlische mentaliteit was het kernprobleem volgens hem de weigering van de Arabische wereld en de Palestijnen om IsraŽl te erkennen en te accepteren. Net als vele andere IsraŽli's die we spraken wees hij erop dat de Palestijnen zelden gelegenheden aangrijpen, zelden iets opbouwen en vaak meer geÔnteresseerd lijken in het dwarszitten van IsraŽl dan in hun eigen welzijn.

Ook zei dat hij nog nooit een zogenaamde 'Israeli only' weg had gezien, terwijl hij toch heel wat kilometers maakt voor zijn werk, en sowieso wel van een autoritje houdt. Dit keer viel me op dat Palestijnen niet alleen langs de wegen liepen, maar er ook liften, en dat sommige wegen dwars door Palestijnse dorpen liepen. Daar kon hij beter niet stoppen, legde hij uit, en op sommige plaatsen langs de weg stonden hekken die bedoeld waren om stenengooiende Palestijnen tegen te houden. Zoals veel IsraŽli's maakte hij zich kwaad over het eenzijdige en soms ronduit onjuiste beeld dat de media van het conflict geven.

Opheffen checkpoints

We reden langs een checkpoint waar Palestijnen tot voor kort streng werden gecontroleerd en gecheckt of ze niet op de zwarte lijst van gezochte terroristen stonden. Inmiddels werd alleen de bagage nog gecheckt op explosieven. Andere checkpoints en roadblocks waren geheel opgeheven. Hij maakte zich zorgen, aangezien het aantal aanvallen op kolonisten sindsdien is toegenomen.

Een artikel in de Jerusalem Post van enkele dagen eerder meldde inderdaad dat op bevel van Barak een groot aantal checkpoints en roadblocks werd verwijderd, waaronder recentelijk de Rimonim roadblock op Highway 60 (een noord-zuid weg door de Westoever). Daar vlakbij had enkele dagen later een Palestijn 2 IsraŽlische lifters met een mes aangevallen. De JP bracht in herinnering dat 5 jaar eerder deze roadblock ook al eens was verwijderd, maar na 2 dodelijke incidenten werd teruggeplaatst. Als roadblocks om louter politieke redenen worden verwijderd (Amerikaanse druk om Abbas te versterken) zonder oog voor de veiligheidsconsequenties, kan dat juist averechts werken, omdat toename van het aantal aanslagen het vredesproces juist schaadt, aldus de JP.

Volgens de Council voor Peace and Security, waar we later een afspraak mee hadden, kunnen de helft van de checkpoints en roadblocks echter worden opgeheven zonder dat dat ten koste gaat van IsraŽls veiligheid. Hoe meet je zo iets, vroegen we ons af: 100% veiligheid bestaat niet, dus iedere aanslag had wellicht voorkomen kunnen worden met meer checkpoints, strengere controles of simpelweg een algemeen reisverbod voor de Palestijnen. Hoe maak je de afweging hoeveel risico voor IsraŽl hoeveel meer bewegingsvrijheid voor de Palestijnen waard is? En hoe logisch is het dat je steeds onverschilliger wordt, gezien het cynische gebruik dat Palestijnse 'verzetsgroepen' van IsraŽls morele dilemma's maken? Je zou een soort systeem moeten hebben dat IsraŽl checkpoints opheft in ruil voor Palestijnse medewerking in het bestrijden van de terroristische groeperingen, maar hoe bepaal je of fouten door onwil of onmacht zijn veroorzaakt? En zelfs als het dat laatste is, hebben IsraŽli's geen zin daarvoor de hoogste prijs te betalen, en vinden dat de Palestijnen zelf de gevolgen van hun slechte leiderschap moeten dragen.

Er bestaan zeker zogenaamde 'bypass roads', wegen die om Palestijnse steden zijn aangelegd zodat kolonisten daar niet meer doorheen hoeven, maar dat zijn vaak relatief korte wegen (de langste is 15 km), en zij zijn ook deels voor Palestijnen toegankelijk. (Antizionisten doen het vaak voorkomen dat er twee aparte wegenstelsels zijn, ťťn voor kolonisten en ťťn voor de Palestijnen, en roepen dan Apartheid.) De vraag is in hoeverre deze wegen Palestijnen belemmeren om van A naar B te komen, en bijvoorbeeld steden van het omliggende land scheiden. Volgens tegenstanders hebben deze wegen mede ten doel om IsraŽls grip op de Westoever te versterken, en feiten op de grond te creŽren. Nou lijkt me een weg makkelijker op te heffen dan een nederzetting, en het is wellicht straks nog makkelijker er een paar afslagen bij te maken en je hebt een prachtige rondweg die onnodig verkeer uit je steden houdt.

De absurditeit van de Apartheidsbeschuldiging blijkt uit meer zaken: de dochter van vrienden die wij hebben bezocht dient momenteel in het leger, en doet de bevoorrading van een basis op de Westoever. Ieder weekend reist zij (in legeruniform) met de bus naar huis, tussen de Palestijnen die van Bethlehem naar Jeruzalem reizen, iets waar haar moeder zich, vooral wanneer er extra spanningen zijn, zorgen over maakt. Volgens onze 'gids' uit Ariel werken daar nog steeds (of weer) 1500 Palestijnen, vooral in de bouw, en veel inwoners van Ariel doen hun boodschappen niet in het centrum maar net buiten de nederzetting, bij een goedkopere Palestijnse kruidenier.

Delingsdoelen

Het doel van de deels gescheiden wegen lijkt tweeledig:
Voorlopig dienen ze vooral om de Palestijnen en IsraŽlische kolonisten zoveel mogelijk van elkaar te scheiden, om fricties en de kans op aanslagen te minimaliseren. Dat lijkt me een legitieme reden, maar tegenstanders vinden dat de nederzettingen in de eerste plaats illegaal zijn en moeten verdwijnen, waardoor de wegen ook overbodig zouden zijn.
Het beleid van met name Sharon was om met de gescheiden wegen een tweestatenoplossing mogelijk te maken waarbij IsraŽl de (meeste) nederzettingen zou kunnen houden, en de Palestijnen nochtans vrij door hun staat kunnen reizen, met hier en daar een omweg. In hoeverre een aantal nederzettingen bij IsraŽl kunnen blijven in een vredesakkoord is uiteraard nog steeds de vraag. Buiten Jeruzalem zijn vooral Ariel en Maale Adumim de grote knelpunten. Voor de Palestijnen zijn ze onverteerbaar, maar slechts een minderheid van de IsraŽli's lijkt bereid die op te geven. Het is begrijpelijk en logisch dat IsraŽl niet eenzijdig de hele Westoever gaat ontruimen, in de eerste plaats omdat er geen stabiele autoriteit is die er de macht over kan nemen, de orde handhaven en aanslagen op IsraŽl voorkomen, en in de tweede plaats omdat IsraŽl er dan niks voor terug krijgt, en dit door de Palestijnen als een teken van zwakte zal worden gezien, en een uitnodiging om ook de 'rest van Palestina' te proberen in handen te krijgen. IsraŽl heeft de plicht al haar burgers, dus ook op de Westoever te beschermen, en de bypass roads zijn daarin net zo legitiem als de checkpoints. Iets anders is de uitbreiding van nederzettingen en de bouw van nieuwe wegen voor hun veiligheid. Aangezien deling de enige oplossing is, en IsraŽl het merendeel van de Westoever zal moeten opgeven, zijn nieuwe wijken die nieuwe wegen vereisen niet alleen geldverspilling maar ook een provocatie en een signaal dat IsraŽl (voorlopig) niet geÔnteresseerd is (of niet gelooft) in een vredesverdrag met de Palestijnen.

Zoals zo vaak blijkt het niet gemakkelijk om betrouwbare informatie te vinden over zoiets ogenschijnlijk simpels als welke wegen op de Westoever voor wie toegankelijk zijn. Waarom staan er geen kaartjes op internet met de wegen die niet voor Palestijnen toegankelijk zijn of waar een speciale vergunning voor nodig is? Een deel van het antwoord is dat de situatie verandert, dat wegen tijdelijk worden afgesloten wanneer er een verhoogd risico is op aanslagen, of nadat een aanslag is gepleegd. Een ander deel van het antwoord is dat als het er echt zoveel waren, en zij de Palestijnen extra in hun bewegingsvrijheid beperken, deze kaartjes er zeker zouden zijn, zoals er ook ontelbare (meer of minder betrouwbare) kaartjes zijn van de nederzettingen, van checkpoints en de route van de afscheidingsbarriŤre. En de media lijken meer geÔnteresseerd in het zwartmaken van IsraŽl dan in de vraag hoe dingen nu werkelijk zijn.

Vuile werk

Zowel IsraŽli's als Palestijnen praten met enige weemoed over de tijd dat men nog makkelijker over en weer kon reizen. Honderdduizenden Palestijnen werkten in IsraŽl, en zij konden vrij familie in IsraŽl bezoeken. Veel IsraŽli's winkelden in Palestijnse steden, en maakten uitstapjes naar de Westoever. Critici schilderen dit soort contacten graag af als koloniaal, daar de Palestijnen het vuile werk opknappen waar geen IsraŽli's voor te vinden zijn en de IsraŽli's goedkoop inkopen doen bij de Palestijnen. Ongelijkheid en kolonialisme zijn echter twee verschillende zaken. Ieder contact tussen een ontwikkelingsland en een westerse democratie is gedoemd scheef en ongelijkwaardig te zijn, wat niet automatisch betekent dat het slecht is.

Overigens nemen diezelfde critici het IsraŽl eveneens kwalijk dat het sinds de tweede intifada de Palestijnen heeft ingeruild voor arbeidsmigranten uit AziŽ, vooral Thailand. Zelfs in sommige kibboetsen wordt de oogst voor een deel door buitenlandse arbeidsmigranten gedaan. Het is een wat vreemde situatie, als je bedenkt dat het Zionistische ideaal toch was om met eigen handen het land op te bouwen, maar kolonialisme is echt wat anders. Het probleem is niet dat de Palestijnen al of niet in IsraŽl werken, maar dat hun eigen economie het zo slecht doet, en door de chaos, de corruptie en het conflict buitenlandse investeerders wegblijven. Miljarden aan Westerse hulp hebben dat tot nu toe niet kunnen verhelpen. Uiteraard werkt de bezetting ook niet mee, maar de gemeenschappelijke industriŽle gebieden die IsraŽl in het verleden heeft gebouwd zijn gesloten door veelvuldige aanvallen van Palestijnse terroristen. Ook de grensovergangen rond Gaza zijn een geliefd doelwit, en een paar weken geleden heeft Hamas de brandstof opslagplaats Nahal Oz bij Gaza aangevallen.

Dit zelf destructieve gedrag is er mede de oorzaak van dat veel IsraŽli's onverschillig zijn geworden voor het lot van de Palestijnen. Ook links georiŽnteerde duiven kunnen er niet bij dat de Gazanen de kassen die IsraŽl intact had gelaten na de ontruiming van de Gazastrook hebben geplunderd en vernield, en Hamas ze als lanceerbasis voor raketten in gebruik nam. Pas als deze mentaliteit verandert, en als de Palestijnen liever aan de toekomst werken dan de nakba te herdenken en her te beleven, en het ongedaan maken van al het (vermeende) onrecht hun aangedaan na te streven, zal deze scheve situatie kunnen veranderen en is er uitzicht op vrede.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.