IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Waar ligt de grens?

IMO Blog, 2008

Checkpoint op de Westelijke Jordaanoever
Checkpoint op de Westelijke Jordaanoever.


"Waar is de grens met de Westelijke Jordaanoever?" Vroeg mijn broer toen ik hem op een kaart van IsraŽl wilde laten zien waar we allemaal waren geweest. "Welke grens?", vroeg ik. "Bedoel je de Groene Lijn? Dat is geen grens, maar de wapenstilstandslijn van 1949". "Hoe je het ook wilt noemen, het is toch handig als je op de kaart kunt zien of je in IsraŽl of in Palestijns gebied bent", aldus m'n broer. Dat is natuurlijk zo, en het is inderdaad onhandig dat dat op die kaart niet te zien is. Ik legde uit dat de precieze grens omstreden is, en het het meest correct zou zijn als zowel de Groene Lijn, de route van de afscheidingsbarriŤre en de autonome gebieden die onder controle van de Palestijnse Autoriteit vallen staan ingetekend. M'n broer vond dat een beetje omslachtig; hij wilde gewoon kunnen zien waar je de grens overgaat, waar je door een checkpoint moet. Dat komt neer op de route van de barriŤre, maar daarvan beweert IsraŽl met klem dat die niet is bedoeld als de toekomstige grens, iets waar overigens zowel de Palestijnen als de kolonisten eveneens fel tegenstander van zijn. Het idee dat er geen eenduidige grens is, dat er Łberhaupt geen internationaal erkende grens is - er zijn immers ook geen twee staten - drong niet meteen door, evenals de notie dat het gebied omstreden is.


Dit is een van de problemen van het conflict: men kan het niet eens worden over de vraag of en waar er een grens zou moeten lopen. Hoewel beide partijen officieel een tweestatenoplossing voorstaan, vindt vooral aan Palestijnse kant een meerderheid dat hen het hele land toebehoort. Aan IsraŽlische kant zijn velen theoretisch voor een tweestatenoplossing maar tegelijkertijd geloven zij niet dat er ooit een Palestijns leiderschap zal zijn dat IsraŽl kan vertrouwen en dat machtig genoeg is om het gezag over de Westelijke Jordaanoever over te nemen. Bovendien vinden velen, en dat is ook de positie van de IsraŽlische regering, dat de grens niet overal de Groene Lijn zou moeten volgen. Dat geldt niet alleen voor Jeruzalem, waarvan de gehele Oude Stad dan aan de Palestijnse kant zou komen, maar ook wat betreft andere nederzettingen en voor Joden heilige plaatsen op de Westoever. Daarom noemt men het officieel ook niet 'bezet gebied' maar 'omstreden gebied'.

De Groene Lijn is nooit als grens erkend door de Arabische staten, maar is gedurende 20 jaar de de facto grens van IsraŽl met JordaniŽ geweest, en in het vredesverdrag tussen IsraŽl en JordaniŽ heeft JordaniŽ officieel afstand gedaan van de Westoever, op voorwaarde dat het aan de Palestijnen zou worden overgedragen. Het Oslo vredesproces was toen bezig en er was aan beide kanten hoop dat dat tot een oplossing van het conflict zou leiden. Overigens zouden sommigen aan IsraŽlische zijde nu liever hebben dat JordaniŽ het gezag op de Westoever overneemt dan de Palestijnse Autoriteit, maar JordaniŽ heeft daar geen enkele interesse in.

Hoewel VN resolutie 242, aangenomen kort na de Zesdaagse Oorlog, niet spreekt van een Palestijnse staat en van de Groene Lijn als de te vormen grens, wordt zij door de VN, de EU en andere bemiddelaars wel zo beschouwd. Enige grenscorrecties, mits door beide partijen geaccepteerd, niet uitgesloten.

Zowel IsraŽl als de Palestijnen verwijten elkaar op landkaarten het gehele land als van henzelf neer te zetten, en daarmee de rechten van de ander te ontkennen. In IsraŽl staan de door de PA gecontroleerde gebieden soms wel apart ingetekend, maar dat wordt uiteraard ook als ontkenning van Palestijnse rechten beschouwd. Dat vind ik niet geheel terecht. IsraŽlische kaarten die de Groene Lijn niet weergeven zijn een redelijk adequate weergave van de realiteit: er zijn immers momenteel geen twee staten, en geen internationale grenzen, dus waarom zou je ze intekenen? Kaarten geven de werkelijkheid weer, niet de door wie dan ook gewenste situatie. Tegelijkertijd is het handig te weten wanneer je een gebied met een juridisch andere status binnentreedt, en ook waar je controleposten kunt verwachten. Het zou dus vanuit de reiziger gezien het meest praktisch zijn als de door de PA gecontroleerde gebieden staan ingetekend, temeer daar IsraŽli's die niet in mogen, en toegang voor buitenlanders ook niet altijd gegarandeerd is. De route van de barriŤre en de belangrijkste controleposten zouden ook handig zijn. De Groene Lijn doet er voor de reiziger niet zoveel toe. Die doet er eigenlijk alleen toe als over vrede wordt gepraat, of als men de situatie van voor 1967 wil laten zien. In schoolboeken hoort hij om die reden wel thuis, en bovendien is het relevant te weten wat door minstens 90% van de wereld als de toekomstige grens wordt gezien.

Wat IsraŽl natuurlijk niet wil is door intekening van de Groene Lijn de gehele Westoever als Palestijns neer zetten, en zo te suggereren dat de Joden hier geen enkele aanspraak op kunnen maken. Men geeft het gebied dan als het ware al weg. Maar geldt dat ook niet voor de Palestijnen? Zij willen immers ook niet op voorhand hun aanspraken op IsraŽl opgeven, maar dat pas doen in ruil voor de Westoever. Het grote verschil is uiteraard dat de Palestijnen zo even 60 jaar geschiedenis uitwissen, het bestaan van een compleet land ontkennen, terwijl IsraŽlische kaarten zonder Groene Lijn toch min of meer de realiteit weergeven. Dit is niet gemakzuchtig denken in termen van de overwinnaar. Het recht dat volken hebben op een staat moet ook enigszins verdiend worden; zij moeten simpelweg in staat zijn een staat te runnen. Los van het theoretische recht op een staat moet zij immers kunnen functioneren. De reden dat er nog steeds geen Palestijnse staat is ligt niet zozeer aan de bezetting, maar aan de weigering van een compromis door de Palestijnen, en hun voortdurende inzet op de gewapende strijd om het gehele land in handen te krijgen. Men koestert liever de slachtofferrol dan orde op zaken te stellen en te beginnen met de opbouw van het land.

Voor 1948 stond IsraŽl op geen enkele reŽle kaart aangegeven. Het was er simpelweg nog niet, en kaartenmakers kunnen niet in de toekomst kijken. Een Palestijnse staat verdient een plaatsje op de landkaarten wanneer zij ook daadwerkelijk bestaat; tot dan toe moet men niet verbaasd zijn, of het als expansionisme beschouwen, wanneer de Groene Lijn niet als een de facto grens op IsraŽlische kaarten staat ingetekend.

Het zou bovendien aanbeveling genieten wanneer kaarten in onze kranten en media de Groene Lijn als wapenstilstandslijn, en niet als een soort grens aangeven, zoals nu vaak het geval is. De Golan Hoogvlakte, die geannexeerd is, zou als zodanig moeten worden ingetekend. Zij is immers niet bezet, er zijn geen controleposten, en een ieder die er woont is IsraŽlisch staatsburger en valt onder de IsraŽlische wet. Of je het er nou mee eens bent of niet.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.