IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De media over 60 jaar Israel

IMO Blog, 2008

60 Jaar IsraŽl ging in de media vooral ook over 60 jaar na de Nakba, en over de vraag of IsraŽl wel bestaansrecht had. Deze vraag domineerde boven de enkele historische uitzending over de kibboetziem, de jonge jaren van de staat, het pionierswerk en de militaire successen. De teneur is dat IsraŽl ten koste van de Palestijnen werd gesticht, dat de Nakba IsraŽls schuld is, dat beide twee kanten van dezelfde medaille zijn en niet los van elkaar te zien.


IsraŽl is de enige staat waarvan 60 jaar na haar stichting, ondanks ruimschoots bewezen te hebben levensvatbaar te zijn, het bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Dit is niet alleen ongewoon, het is ongehoord. Zoals het een grove belediging is tegen iemand te zeggen dattie beter niet geboren had kunnen worden, is dit in het diplomatieke verkeer tussen landen eveneens het geval. Voor IsraŽl wordt echter graag een uitzondering gemaakt, ook in VN vergaderingen, waar vertegenwoordigers geregeld dergelijke en andere beledigingen uiten (Holocaustontkenningen, beschuldigingen van een Palestijnse Holocaust, zie artikel Verenigde Naties onderaan voor een paar voorbeelden.) Het vreemde is, dat buiten een groepje verstokte zionisten niemand zich daarover lijkt te verbazen, zoals ook slechts islamofoben zich kwaad maken over wat in het handvest van Hamas staat en hoe Hamas de kleintjes haat tegen Joden en IsraŽl met de paplepel ingiet. En waarom stelt alleen de PVV kamervragen over de toekenning door de PLO van de 'Al Quds' Mark of Honor, de hoogste onderscheiding, aan een Palestijnse terrorist? Ahlam Tamimi was de chauffeur van de zelfmoordterrorist die in het Sbarro restaurant in Jeruzalem 15 mensen mee de dood in nam, waaronder 5 leden van de Nederlandse Schijveschuurdersfamilie. Deze prijs werd persoonlijk door Abbas, de man van vrede, overhandigd.

De aanvankelijke oppositie tegen IsraŽls stichting is niet afgenomen, en vindt steeds meer gehoor onder zich progressief noemende Westerse intellectuelen, schrijvers, journalisten en politici. Het dominante narratief onder deze mensen is dat IsraŽls stichting niet meer terug te draaien is, maar wel twijfelachtig was, dat de Palestijnen de prijs betalen voor onze misdaden en zij dus onze steun verdienen. Men stelt daarbij volkomen onredelijke eisen aan IsraŽl, zoals het opnemen van miljoenen Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen, en het 'teruggeven' van de oude stad van Jeruzalem, inclusief Klaagmuur en Joodse begraafplaats.

Volgens velen waren de media lange tijd pro-IsraŽl, maar is er de laatste jaren gelukkig ook meer aandacht voor de Palestijnse zaak. In werkelijkheid is die kentering al lang geleden opgetreden, al was het toen waarschijnlijk nog niet zo extreem. Uit een stukje van de Wereldomroep:

De omslag in die Nederlandse juichstemming over IsraŽl kwam volgens Hendriks met de IsraŽlische inval in Libanon in 1982. De Palestijnse terreur in de jaren daarvoor had de sympathie voor IsraŽl alleen maar vergroot. Maar de IsraŽlische luchtaanvallen op Palestijnse burgers en vooral de indirecte betrokkenheid van IsraŽl bij bloedbaden in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila zetten kwaad bloed. Van slachtoffer was IsraŽl dader geworden.

Steeds meer barsten verschijnen vanaf dat moment in het geÔdealiseerde beeld van IsraŽl. "Vooral de eerste intifada speelde daarin een belangrijke rol", zegt Bertus Hendriks. "Het IsraŽlische leger dat schoot op Palestijnse jongens die stenen gooiden; premier Rabin die beloofde de botten van de stenengooiers te zullen breken." Het beeld van David en Goliath was omgedraaid in het voordeel van de Palestijnen. "Een berooid volk dat vocht met stenen tegen een onderdrukkende macht. Dat gaf de Palestijnse zaak ineens een enorme legitimiteit in de Nederlandse publieke opinie."

Hij legt vervolgens uit dat er ook tijdens het Oslo vredesproces veel aandacht was voor de keerzijde van de bezetting, en dat de golf van zelfmoordaanslagen tijdens de tweede intifada daar geen verandering in bracht. In tegendeel, zou ik willen zeggen. Nadat er in een maand meer dan 100 IsraŽlische burgers waren omgekomen door zelfmoordaanslagen, begon IsraŽl eind maart 2002 operatie Defensive Shield, waarbij de meeste steden op de Westoever werden herbezet. Ik herinner me nog de beelden van het verwoeste vluchtelingenkamp in Jenin, de beschrijvingen van de ellende en destructie, en verzuchtte tegen m'n broer dat IsraŽl nu toch wel echt te ver ging. In de media verschenen de wildste beschuldigingen over massaslachtingen en vergelijkingen met het getto van Warschau, en Gretta Duisenberg hief haar handen huilend ten hemel bij het zien van zoveel onrecht. Veel van deze aantijgingen bleken achteraf onjuist; er waren 52 Palestijnen omgekomen, in meerderheid strijders, en IsraŽl had van het bombarderen van Jenin afgezien en aanvankelijk gingen soldaten van huis tot huis op zoek naar de terroristen. Toen dat bleek teveel soldatenlevens te kosten omdat overal explosieven werden gelegd werden tanks ingezet. Maar dat alles kwam je niet te weten uit de Nederlandse media. Een half jaar eerder had in Durban de VN conferentie tegen racisme plaatsgevonden. Met name het NGO gedeelte was een antisemitisch haatfestijn dat in 1942 in Berlijn niet zou hebben misstaan, maar daar kreeg je bijzonder weinig van mee als je er niet specifiek naar op zoek ging, en ik herinner me dat het binnen mijn partij, GroenLinks, absoluut geen thema was. Terwijl RosenmŲller een flink deel van zijn speech op het congres in 2002 aan de verschrikkingen van Jenin wijdde, werden de demonstraties met pro-Hitler spandoeken, de intimidatie van Joodse organisaties en de verkoop van antisemitische lectuur op een anti-racime conferentie genegeerd.

Op dezelfde manier vond Femke Halsema het geen probleem dat Hezbollah aanhangers op een mede door GroenLinks georganiseerde demonstratie leuzen scandeerden als: "Joden, opgepast, het leger van de profeet komt eraan". GroenLinks bepleit, evenals de SP en de PvdA, onderhandelingen met Hamas, en men was onder de indruk van de redelijkheid van deze beweging na een gesprek dat de drie partijen met een Hamas vertegenwoordiger in SyriŽ hadden tijdens een bezoek van de commissie buitenland van de Tweede Kamer (waar men een bijeenkomst met Syrische mensenrechtenactivisten graag voor verstek liet gaan), zoals ook Conny Mus onder de indruk was van Haniyeh tijdens een interview met hem in april 2007. Terwijl men in de Nederlandse politiek feilloos aanvoelt wanneer politici mensen naar de mond praten en onoprecht zijn, laat men zich door Hamas blijkbaar graag inpalmen.

De totale en onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl van weleer (de 'juichstemming' in de woorden van Bertus Hendriks), was inderdaad eenzijdig, en het is goed dat die (in eerste instantie) heeft plaatsgemaakt voor een wat afstandelijkere benadering en aandacht voor IsraŽls minder fraaie acties. Maar zoals wel vaker gebeurt is de slinger volledig doorgeslagen naar de andere kant. Het gekke is, dat zo weinig mensen dit onderkennen, of misschien is dat ook niet zo vreemd. Pas als je zelf uit een paradigma stapt, kun je het immers waarnemen, zie je de eenzijdige voorstelling van zaken, en wat er allemaal mist.

Veel mensen ter linkerzijde vragen zich tegenwoordig af hoe ze indertijd zo lang sympathie konden blijven houden voor de Sovjet-Unie en voor China. In een discussie hierover meende ik onlangs dat de CPN zich rond 1980 officieel distantieerde van de Sovjet-Unie. "Toen al?", vroeg mijn gesprekspartner. "Al?", zei ik, "ik noem dat pas, want voor een ieder die het wilde zien was toen toch allang duidelijk dat het systeem niet deugde, en dissidenten en een ieder die ook maar enige kritiek durfden te uiten werden opgesloten of naar een werkkamp gestuurd?"
Ik was toen nog erg jong, maar ik liep enthousiast mee in de grote vredesdemonstraties van begin jaren '80 en scandeerde de leus: "liever een Rus in de keuken dan een raket in de tuin". In feite betekent dat, dat je liever in een dictatuur wilde leven dan je te bewapenen. Een absurd idee. Als 15 jarige mag je dat roepen, maar als 25 of 36 jarige zou je beter moeten weten. Voor de duidelijkheid: dit was niet de algemene opvatting van de vredesbeweging, en de vragen die men stelde bij de wapenwedloop waren volkomen legitiem. Het geeft echter wel een bepaald sentiment weer van een deel van de beweging, en de kritiekloze houding van velen jegens de Sovjet-Unie. Het feit dat ze tegen Amerika zijn en haar macht en moraal ter discussie stellen, is toen en nu de rechtvaardiging om gewelddadige duistere ondemocratische bewegingen of regimes te steunen.

Het zijn helaas niet alleen tieners die koketteren met Hamas en Hezbollah, en IsraŽl een racistische Apartheidsstaat noemen. Collectieve blindheid komt in alle lagen van de bevolking voor en onder alle leeftijden.

Het is tijd voor een paradigma switch.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.