IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Delegitimatie van Israel

IMO Blog, 2008

Zestig jaar na de oprichting van IsraŽl wordt de mythe steeds populairder dat de stichting van de Joodse staat een vergissing was. De Palestijnen zouden voor onze misdaden tegen de Joden moeten boeten, zij werden uit hun land gegooid, en op de ruÔnes van hun dorpen bouwden de Joodse immigranten hun nederzettingen. Uit schuldgevoel over de holocaust gaf de Verenigde Naties in 1947 zomaar de helft van Palestina aan de Joden, en toen die vervolgens hun gebied met nog eens de helft uitbreidden, keek het Westen de andere kant op. IsraŽl, aldus een groeiende groep critici, werd geboren in zonde.


Het vreemde is, dat er veel landen zijn die met grover geweld tot stand zijn gekomen, zoals de VS, AustraliŽ en Canada. Veel landen in het Midden-Oosten en Afrika zijn kunstmatiger, met volkomen willekeurig getrokken grenzen, en zijn aan deze of gene stam of koning gegeven omdat die als een strategische bondgenoot werd beschouwd. IsraŽl daarentegen is tot stand gekomen door een besluit van de Algemene Vergadering van de VN, door het mandaat dat de Volkerenbond aan Groot-BrittanniŽ verleende op voorwaarde dat de Joden hier hun 'nationale thuis' mochten opbouwen, en vooral ook door de Joden zelf, die dit zeer voortvarend aanpakten en vůůr de Tweede Wereldoorlog al een staat in wording hadden opgebouwd met alle instituties en de organisatie die daarvoor vereist zijn. Het feit dat zij hun zaakjes zo goed op orde hadden dwong alom respect af en heeft de VN commissie die het delingsplan had opgesteld zeker beÔnvloed.

De verwoesting van Arabische dorpen gebeurde in reactie op herhaalde aanvallen vanuit deze dorpen op nabijgelegen Joodse dorpen en op Joodse konvooien. De Arabieren in Palestina zetten hun afwijzing van het delingsplan kracht bij door direct plunderend door Jeruzalem te trekken, en de moefti van Jeruzalem, een overtuigde nazi die in BosniŽ een SS-divisie van moslims had opgezet, vormde een legertje dat zoveel mogelijk Joden probeerde te doden. Dat er meer Arabische dan Joodse slachtoffers vielen in 1948 heeft dan ook minder met intentie te maken dan met een betere organisatie en economische positie van de Joodse gemeenschap in Palestina.

Waarom dan wordt juist IsraŽls bestaanrecht ter discussie gesteld? Vanwege de bezetting? Er zijn wereldwijd tientallen bezettingen. Vanwege de discriminatie van Arabieren in IsraŽl? In veel landen, waaronder de meeste Arabische staten, hebben etnische en religieuze minderheden minder rechten dan in IsraŽl. Vanwege de Palestijnse vluchtelingen, die nog steeds in kampen leven? De totstandkoming van India en Pakistan brachten grotere vluchtelingenstromen op gang, en bovendien zijn er ook bijna een miljoen Joden uit Arabische landen verdreven en gevlucht, maar zij zijn allen opgenomen en geÔntegreerd in IsraŽl en andere landen.

Waarom is nota bene IsraŽl het enige land dat veelvuldig met de nazi's wordt vergeleken, de Palestijnse zelfmoordcommando's met ons verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de Gazastrook met het getto van Warschau? Maar weinig mensen - een groepje verstokte zionisten daargelaten - lijken zich hierover te verbazen. In tegendeel: de mythe dat IsraŽl onder zeer dubieuze omstandigheden is gesticht en de Palestijnen daarvan de dupe zijn, gaat gepaard met de mythe dat kritiek op IsraŽl nog steeds erg gevoelig ligt en je op felle veroordelingen komt te staan. 'Je wordt aan de hoogste boom opgeknoopt' zo was Chris van der Heijden, auteur van het boek 'IsraŽl, een onherstelbare vergissing', gewaarschuwd. Dries van Agt wordt door de linkse media op handen gedragen, Een Ander Joods Geluid mag bij iedere discussie aanschuiven, en het aantal reportages over de muur en de checkpoints overstijgt het aantal over Arabisch antisemitisme en de verheerlijking van geweld door Hamas met minstens een factor 10.

In de recente berichtgeving over Gaza kwam IsraŽls kant van het conflict nauwelijks aan bod. Hamas maakt cynisch gebruik van burgers als menselijk schild, valt grensposten en transporten van hulpgoederen aan, evenals de hoofdopslagplaats voor brandstof, steelt zelfs brandstof uit ziekenhuizen en verbiedt bakkers om brood te bakken, dit alles om een humanitaire crisis te veroorzaken waarvan de schuld vervolgens bij IsraŽl wordt gelegd. Voor de meeste media is dit onopgemerkt gebleven, evenals de honderden Hamas activisten die in Iran getraind worden in guerrilla oorlogsvoering ŗ la Hezbollah en de continue wapensmokkel vanuit Egypte. Het is Hamas perfect gelukt zich als de underdog te presenteren die opkomt voor de 'legitieme rechten van de Palestijnen'.

Onlangs werd op een door Hamas gecontroleerd TV station beweerd dat de holocaust een zionistische uitvinding was om van de zwakke en gehandicapte Joden af te komen terwijl de sterke jongelingen naar Palestina werden gestuurd om daar de Palestijnen uit te moorden. Het bleef - wederom - onopgemerkt.

Mensen als Dries van Agt, Harry van Bommel, Chris van der Heijden, Gretta Duisenberg, Marcel van Dam en Harry de Winter zijn allang geen roependen in de woestijn meer, maar vertegenwoordigen het dominante narratief. Je moet tegenwoordig lef hebben om het voor IsraŽl op te nemen, en je wordt al snel weggezet als onderdeel van de duistere en o zo machtige Joodse lobby. Terwijl tal van pro-Palestijnse organisaties, voorop United Civilians for Peace, royaal worden gesubsidieerd, bedruipt het CIDI zich geheel zelf.

Het wordt tijd dat de criticasters van IsraŽl hun aura van moedige voorvechters van de underdog verliezen en gewoon worden gezien als activisten die slechts oog hebben voor ťťn kant van de zaak of zelfs bewust uit zijn op het delegitimeren van IsraŽl.

De volkomen onterechte delegitimatie van een VN lidstaat en bondgenoot van Nederland is echter alleen mogelijk door de eenzijdige media aandacht voor de Palestijnse kant van het verhaal, door het bagatelliseren van hun aandeel in het conflict en de constante focus op IsraŽlische wandaden.

Ratna Pelle


NB: dit artikel werd geschreven als opiniestuk voor de krant.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.