IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestijnse vluchtelingen: een einde aan de Nakba

IMO Blog, 2008

'Voor IsraŽl is het feest, maar de Palestijnen herdenken de Nakba', was afgelopen weken de teneur. Beide worden als onlosmakelijk verbonden beschouwd, en er is steeds meer aandacht voor deze 'keerzijde' van de stichting van IsraŽl. Veel media verhaalden uitgebreid over de vluchtelingen, hun verdrijving en hun al 60 jaar voortdurende ellendige situatie. Merkwaardig genoeg wordt zelden besproken hoe dit probleem opgelost kan worden.


Niemand stelt de vraag waarom de Palestijnen de enige vluchtelingengroep zijn die na 60 jaar nog gedeeltelijk in kampen leeft in erbarmelijke omstandigheden. Geen vluchtelingengroep krijgt meer steun en heeft meer organisaties achter zich staan. Voor geen enkele andere groep is er een aparte VN organisatie in het leven geroepen (UNRWA), die meer dan een miljoen vluchtelingen dagelijks van hulp voorziet, en voor Palestijnse vluchtelingen gelden aparte, ruimere definities. Maar noch de steunorganisaties noch de vluchtelingen zelf lijken erop gericht een einde te maken aan de huidige situatie door te zorgen voor permanente huisvesting en aan te dringen op integratie in de landen waar zij nu leven. In plaats daarvan worden programma's opgezet die zijn gericht op het 'versterken van de eigen identiteit' van de vluchtelingen, op hun Palestijnse wortels en de binding met de geboortegrond van - veelal - hun ouders of grootouders. De PLO heeft plannen tot het permanent huisvesten van de vluchtelingen in het verleden herhaaldelijk tegengewerkt, en Palestijnen bijvoorbeeld verboden naar door IsraŽl gebouwde appartementen te verhuizen in de Gazastrook. In Libanon heeft de PLO onlangs de naturalisatie van Palestijnse vluchtelingen afgewezen en hen zo de mogelijkheid ontzegd uit de kampen te komen en in de Libanese samenleving te integreren. De vluchtelingen zijn volgens de PLO slechts gasten, in afwachting van hun terugkeer naar het vaderland. De vraag is waarom niemand, noch de vluchtelingen zelf, noch de steunorganisaties, hiertegen heeft geprotesteerd.

Volgens UNRWA, de PLO en andere organisaties die voor Palestijnse vluchtelingen opkomen, kan de oplossing van hun problemen niet los worden gezien van het conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen. Ze bedoelen daarmee dat alle vluchtelingen die dat wensen moeten kunnen terugkeren naar IsraŽl, ook al heeft slechts circa 10% van de nu levende vluchtelingen daar indertijd gewoond en ook al weet iedereen die enig realisme bezit dat IsraŽl nooit met meer dan een symbolisch aantal terugkerenden zal instemmen. Hoewel de wens tot terugkeer begrijpelijk is, wordt deze wens door de diverse hulporganisaties en de Arabische staten bewust levend gehouden. Een wens, die gezien het grote aantal vluchtelingen en hun nakomelingen, het einde van de staat IsraŽl zou betekenen. De vluchtelingen verlangen niet naar een leven als minderheid in een Joodse staat, maar naar een leven in het verloren gegane Palestina van vůůr 1948. Zij kwamen indertijd in opstand tegen de Joodse immigratie en later het delingsplan van de VN en de stichting van een Joodse staat. Daarom begonnen zij in 1947 de burgeroorlog, en nog steeds vinden velen dat de Joden er niet thuis horen en 'terug' moeten keren naar waar ze vandaan kwamen. Zij zouden op zijn best bereid zijn te leven in een soort binationale staat, waar Arabieren en Joden apart vertegenwoordigd zijn in het landsbestuur en vetorecht over belangrijke zaken hebben. Een dergelijke constructie levert echter zelden een stabiele staat op, denk aan Libanon of zelfs BelgiŽ. Het is uitgesloten dat dit voor Joden en Palestijnen, die elkaar al bijna een eeuw bevechten, zou kunnen functioneren.

Het is veel gebruikelijker in de geschiedenis dat vluchtelingen worden opgenomen in een aan hen etnisch verwante staat en daar een nieuwe toekomst opbouwen, zoals de Sudetenduitsers in Duitsland, de moslims uit India in Pakistan, de Hindoes uit Pakistan in India, de Turken uit Griekenland in Turkije enz. Bijna een miljoen Joodse vluchtelingen uit Arabische landen zijn in IsraŽl en de VS opgevangen en hebben - zonder hulp van de VN - een nieuw bestaan opgebouwd, en leren leven met de herinnering aan wat zij achterlieten. Zij bezaten in totaal circa vier keer zoveel grond als de totale oppervlakte van IsraŽl, waar zij, net als voor andere bezittingen die zij achterlieten, nooit voor zijn gecompenseerd.

De UNRWA, de PLO, de Arabische staten en de vele NGO's die zeggen het voor de vluchtelingen op te nemen, helpen hen niet verder, maar continueren hun ellende en vervullen hen met valse hoop. De strijd tegen IsraŽl lijkt de boventoon te voeren ten koste van de vluchtelingen. Zij worden gebruikt om IsraŽl te delegitimeren en onder druk te zetten. De Arabische staten hebben, met uitzondering van JordaniŽ, bijzonder weinig gedaan voor de vluchtelingen en weigeren hen gelijke rechten te geven. De wens tot terugkeer en de miserabele omstandigheden van een deel van de vluchtelingen (circa 1,5 miljoen van hen leven in kampen), zijn een van de grootste obstakels in het IsraŽlisch-Palestijns conflict. De oplossing voor het vluchtelingenprobleem ligt dan ook niet in het vasthouden aan de wens tot terugkeer, maar in het beŽindigen van hun miserabele situatie in de kampen, met name in Libanon en Gaza. De vluchtelingen moeten worden geÔntegreerd in de samenleving van de landen waar zij nu wonen. Er is geen rechtvaardiging voor hun uitzonderingspositie.

In plaats van aparte regels en een aparte VN organisatie moeten de Palestijnse vluchtelingen op dezelfde manier worden behandeld als alle andere vluchtelingen, en bij de UNHCR worden ondergebracht. De EU en de Nederlandse regering zouden hierop aan moeten dringen en geld voor hulp aan de vluchtelingen voorwaardelijk kunnen maken aan verbetering van hun situatie en permanente huisvesting. De Arabische Liga zou onder druk gezet moeten worden aan een dergelijke oplossing mee te werken, met geld van de internationale gemeenschap. Het is onacceptabel en cynisch dat miljoenen vluchtelingen het slachtoffer zijn van de politieke doelen van juist diegenen die zeggen het voor hen op te nemen.

Ratna Pelle


NB: dit artikel werd geschreven als opiniestuk voor de krant.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.