IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

60 Jaar Israel: uitdagingen voor de toekomst

IMO Blog, 2008

Zie ook: De balans van 60 jaar Israel

Vanaf de stichting van IsraŽl hebben pessimisten voorspeld dat IsraŽl aan interne verdeeldheid ten onder zou gaan. Ik weet helaas te weinig van de geschiedenis om te bepalen in hoeverre de interne verdeeldheid de laatste tijd is toegenomen, maar zij lijkt wel steeds problematischer te worden, mede vanwege het verminderen van een gevoel van gemeenschappelijke verbondenheid. De Arabische gemeenschap heeft de laatste jaren openlijk gepleit voor een binationale staat, en neemt geen genoegen met gelijke rechten in een staat die zich als 'Joods' definieert. Met name het leiderschap is radikaal, en sympathiseert openlijk met de Palestijnen, soms zelfs met Hamas en Hezbollah. De leider van de islamitische beweging in IsraŽl, Salah, heeft zelfs ronduit antisemitische uitspraken gedaan. Steeds meer Joodse IsraŽli's beschouwen de Arabieren als vijfde colonne, en Israel Beiteinu, een van de regeringspartijen, pleit voor het uitruilen van gebieden waar overwegend Arabieren wonen met de nederzettingenblokken. Vanwege het veel hogere geboortecijfer van de Arabieren maakt men zich zorgen over de demografische balans, wat door de Arabieren als racistisch en beledigend wordt ervaren. Hoewel IsraŽl beslist veel meer zou kunnen doen om de Arabische bevolking te integreren en hun achterstelling op veel gebieden tegen te gaan, is het de vraag in hoeverre dat het probleem oplost. De Arabieren vragen niet een groter stuk van de koek, zij willen het recept veranderen en een einde maken aan Joodse zelfbeschikking.


Er dreigen niet alleen steeds meer Arabieren bij te komen, ook het aantal religieuzen groeit ten opzichte van de seculieren, en dan met name de Harediem, die voor het merendeel niet werken en niet in het leger dienen. Zij zijn bovendien in meerderheid anti- of niet-Zionistisch, en hebben onlangs bezwaar gemaakt tegen de IsraŽlische vlag op de verpakking van levensmiddelen. Zij willen van IsraŽl een religieuze staat maken, waar iedereen de sabbat houdt en koosjer eet. Hun stempel op de staat is aanzienlijk, gezien het feit dat er bijna geen openbaar vervoer rijdt op sabbat, er tijdens Pesach nauwelijks normaal brood te koop is en men nog steeds niet voor de wet kan trouwen in IsraŽl. De staat financiert bovendien de religieuze scholen en andere instituties, waar men wordt opgeleid voor een levenlange studie van de Thora en Talmoed.

Wat betreft het conflict met de Palestijnen en Arabische wereld, heeft men het gevoel dat alles is geprobeerd, er zijn immers jarenlang vredesbesprekingen gevoerd, tientallen conferenties gehouden, afspraken gemaakt en akkoorden gesloten. Men heeft concessies gedaan en militaire overwinningen behaald, in het geheim en openlijk onderhandeld, apart met de Palestijnen en SyriŽrs of met de Arabische wereld als geheel, en talloze landen en personen hebben hierbij bemiddeld, waarbij de VS ook in staat was op beide partijen effectief druk uit te oefenen. Het mocht allemaal niet baten. De tegenstellingen bleken te groot, de wil ontbrak, men wantrouwde elkaar, akkoorden werden geschonden en de extremisten aan beide kanten bleken telkens in staat roet in het eten te gooien. Maar vooral overheerst de notie dat de Palestijnen, en de Arabische wereld, zich simpelweg niet bij Joodse zelfbeschikking neer zullen leggen, en hooguit bereid zullen zijn een vrede te sluiten die IsraŽl zodanig verzwakt en vernedert, dat men 'zijn trots' heeft herwonnen en IsraŽls toekomst er somber uitziet.

Ondertussen lijkt het geduld van de rest van de wereld steeds verder op te raken. Er is een Palestijnse partner die, zo meent iedereen buiten overtuigde zionisten, bereid is tot vrede en IsraŽl erkent. Beide kanten hebben zich voor een tweestatenoplossing uitgesproken en het is allang duidelijk hoe een oplossing eruit moet zien: een staat langs de Groene Lijn (de bestandslijnen van 1949), met enkele procenten landruil zodat IsraŽl een paar nederzettingenblokken kan houden, Jeruzalem als gedeelde hoofdstad van beide landen en een ruime compensatie voor de vluchtelingen, waarvan IsraŽl een klein deel bereid is op te nemen. Vandaar dat de roep om meer druk op IsraŽl toeneemt om de bezetting en de nederzettingen op te geven en de veiligheidsbarriŤre af te breken.

Op deze plek heb ik al vaker gepoogd uit te leggen dat het zo simpel niet ligt, en dat ware Palestijnse soevereiniteit onherroepelijk ten koste gaat van IsraŽls veiligheid, en andersom. Bovendien zie ik niet hoe je Jeruzalem fatsoenlijk en naar beider tevredenheid kunt delen, laat staan de heilige plaatsen die allemaal op (of onder) ťťn berg liggen. En als de wereldgemeenschap erkent dat de vluchtelingen niet naar IsraŽl kunnen, waarom spreekt men de Palestijnen daar niet duidelijker op aan, en hervormt de UNRWA zo dat zij een permanente oplossing voor hun situatie nastreeft, in plaats van slechts noodhulp te verlenen?

De vele creatieve plannen die er voor Jeruzalem en andere problemen zijn, gaan allen uit van een paar ingrediŽnten die zeer schaars zijn: goede wil en vertrouwen. Op de vraag hoe dat te kweken heeft men nog geen overtuigend antwoord kunnen geven. Een voorde hand liggende manier is om de opruiing en ophitsing in de media en door religieuze extremisten aan te pakken. Aan Palestijnse kant is die het extreemst, en worden zelfmoordterroristen als helden vereerd, geweld tegen IsraŽl verheerlijkt, en Joden voor zo ongeveer alle ellende in de wereld verantwoordelijk gehouden. Religieuze extremisten aan IsraŽlische zijde kunnen er echter ook wat van, en gaan tekeer tegen zowel de Arabieren als tegen hun eigen regering en gematigder volksgenoten, allen landverraders die door God gestraft zullen worden. Abbas doet aan deze opruiing overigens zelf mee, en zag onlangs pas onder zware druk op het allerlaatste moment af van het overhandigen van een speciale prijs aan een terrorist die medeverantwoordelijk was voor de dood van 15 IsraŽli's, onder wie een baby van 1 jaar.

Sommige IsraŽli's vrezen, niet geheel onterecht, dat zij door de internationale gemeenschap gedwongen zullen worden tot het nemen van grote risico's, waardoor bijvoorbeeld Hamas de Westoever zal kunnen overnemen en grote IsraŽlische steden binnen raketbereik zullen komen. Het alternatief zou een internationale pariastatus zijn, met grote door de VN gedragen boycots en internationale isolatie, zoals Apartheid Zuid-Afrika ten deel viel. Grote vraag is hoe de VS zich onder een nieuwe president zal gedragen, en of de Arabische belangen voor haar uiteindelijk op gaan wegen tegen het zowel strategische als ideologische bondgenootschap met IsraŽl.

Ik ben niet in staat de militaire situatie goed te beoordelen, maar beide partijen ontwikkelen steeds geavanceerdere wapensystemen. De situatie is nu niet 'erger' dan in 1967 of 1973, maar er is zeker een risico op een nieuwe oorlog, bijvoorbeeld via Hezbollah en eventueel SyriŽ, en de uitkomst is, zoals altijd, onzeker. Ook in dit opzicht is internationale steun cruciaal. Krijgt IsraŽl de kans door te vechten tot het zijn doelen heeft bereikt? Hoe fair zal het staakt-het-vuren zijn, dat tot nu toe iedere oorlog van IsraŽl heeft beŽindigd? En zal de internationale gemeenschap toelaten dat Iran een kernwapen krijgt? Hoeveel begrip is er, mocht IsraŽl besluiten dat zelf te voorkomen?

Ondanks de officiŽle acceptatie van een tweestatenoplossing, zijn beide partijen niet wezenlijk dichter bij elkaar gekomen. Op dit moment is slechts 40% van de Palestijnen voor twee staten, en in Gaza is Hamas aan de macht. Als IsraŽl zich uit de Westoever zou terugtrekken zou Hamas ook daar de macht overnemen, voorspellen beide kanten. Er zijn bijna geen Palestijnen voor erkenning van IsraŽl als Joodse staat, voor opgave van het 'recht op terugkeer' en voor erkenning van de Joodse verbondenheid met Jeruzalem. Anderzijds zijn maar weinig IsraŽli's voor deling van Jeruzalem, zeker als het de Oude Stad betreft, en men eist allerhande veiligheidsgaranties, behoud van nederzettingenblokken etc., die voor de Palestijnen moeilijk verteerbaar zijn. De tweestatenoplossing is een mantra geworden, een holle leuze, waar beide partijen iets anders onder verstaan, en die moet verdoezelen dat de situatie niet substantieel is veranderd ten opzichte van 60 jaar geleden. 60 Jaar IsraŽl heeft het verzet tegen deze staat, de weigering er relaties mee aan te gaan en er vrede mee te sluiten, niet weg kunnen nemen.

De wens IsraŽl van de kaart te vegen wordt alleen door Iran, Hamas, Hezbollah en andere jihadisten openlijk geuit, maar IsraŽl wordt in de Arabische media veelvuldig als illegitieme criminele koloniale staat afgeschilderd, en vergeleken met een parasiet of kankergezwel. Antisemitisme en Holocaustontkenningen zijn een algemeen verschijnsel. Ieder jaar neemt het aantal vluchtelingen in door de UNRWA gerunde kampen toe. Met name in Libanon barsten deze kampen uit hun voegen vanwege de enorme overbevolking. De bevolking radikaliseert, en de EU geeft geld voor organisaties die deze vluchtelingen steunen in hun verlangen terug te keren naar IsraŽl ('versterken van de eigen identiteit') in plaats van een nieuw bestaan op te bouwen in hun gastland. De situatie in de Gazastrook is wanhopig sinds Hamas daar de macht greep in een bloedige coup, want zij gijzelt de burgerbevolking voor haar strijd tegen IsraŽl. Hulpgoederen worden gestolen, grensovergangen aangevallen, mensen gedwongen 'strijders' vanuit hun huizen te laten opereren, en wapens worden op grote schaal gesmokkeld. Dit is voor veel IsraŽli's het gezicht van Palestijnse onafhankelijkheid geworden.

Er wordt veelvuldig gewezen op de toegenomen rol van religie in het conflict. Er kan immers nooit vrede komen zolang beide kanten menen dat God achter hen staat en hen verbiedt ook maar een centimeter toe te geven. Volgens veel moslims druist Joodse zelfbeschikking in het Midden-Oosten in tegen de hegemonie van de islam. Sommigen beweren dat de islam zich nooit met een Joodse staat zal kunnen verenigen, omdat dit een belediging is voor een zich superieur achtende religie, anderen beweren dat de kolonisten zoveel macht hebben in IsraŽl dat zij ieder compromis kunnen verhinderen. Maar terwijl er op sommige momenten brede steun was voor de ontruiming van nederzettingen, is er nooit veel steun geweest onder Palestijnen voor het opgeven van het recht op terugkeer. En terwijl IsraŽl altijd een in meerderheid seculiere regering heeft gehad, hebben de Palestijnen in 2006 Hamas verkozen tot grootste partij. De macht van de religieuze extremisten is echter ook in IsraŽl aanzienlijk, en zij spinnen slechts garen bij de overwinning van Hamas.

Het is echter de vraag in hoeverre de rol van religie en religieuze extremisten daadwerkelijk is toegenomen. Benny Morris wijst in bovenstaand citaat op de rol van de islam in de weigering IsraŽl in 1948 te erkennen en ertegen ten strijde te trekken. De belangrijkste Palestijnse leider was een religieuze moefti, geen seculiere nationalist. En hoewel de PLO als een seculiere nationale beweging wordt gezien, is ook zij ten dele religieus geÔnspireerd. Arafat beriep zich veelvuldig op Allah, en voor hem was Jeruzalem een heilige plaats die moslims nooit op mogen geven. De grondwet van de PA uit 2003 noemt de islam als officiŽle religie en de Sharia als basis voor de wetgeving.

Nog voor de stichting van IsraŽl had David Ben-Goerion een deal met de in meerderheid antizionistische religieuzen gesloten, dat zij de Zionistische onderneming zouden steunen in ruil voor een aantal privileges. Na 1967 won een fanatiek soort religieus geÔnspireerd Zionisme aan kracht en populariteit, en veranderde bijvoorbeeld de Nationaal Religieuze Partij van een duifachtige partij in een pleitbezorger van kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook. De Arabische weigering vrede te sluiten speelde de kolonisten in de kaart, en zij werden actief gesteund door de seculiere door de rechtse Likoed gedomineerde kabinetten vanaf 1977. Deze militante religieuze Zionisten maten (en meten) zich met succes het imago aan van de nieuwe pioniers, die verdergaan waar de oude garde was opgehouden, die nederzettingen in Judea en Samaria bouwden zoals de seculieren Tel Aviv bouwden. De oude garde van progressief ingestelde en pragmatische Zionisten was daar zelf mede schuldig aan, door aanvankelijk niet duidelijk stelling te nemen tegen de nederzettingen en tegen de onmogelijkheid en onwenselijkheid om over miljoenen Palestijnen te blijven heersen en in hun midden te gaan wonen.

Tegelijkertijd waren en zijn het veelal de rechtse en religieuze zionisten die voor IsraŽl op de bres staan wanneer het land weer eens door het slijk wordt gehaald door de VN, de EU, de wereldpers etc. Pro-IsraŽl groepen worden gedomineerd door haviken, terwijl de duiven protesteren tegen de bezetting. Met name sinds het mislukken van het Oslo vredesproces is de vredesbeweging in IsraŽl gemarginaliseerd, mede omdat zij vooral IsraŽl de schuld gaf en bleef geloven in Arafats goede wil. Links-Zionistische bewegingen, zowel binnen als buiten IsraŽl, richten zich bijna uitsluitend op IsraŽlische wandaden en weigeren voor IsraŽl op te komen wanneer zij onterecht wordt beschuldigd van gruwelijkheden en massaslachtingen, en wanneer de roep om boycots toeneemt. Pas wanneer kritiek op de nederzettingen en op misstanden samengaat met opkomen voor het eigen bestaansrecht en recht op zelfverdediging, wanneer men zich ook ter linkerzijde weer met trots een Zionist durft te noemen, kan (religieus) rechts de wind uit de zeilen worden genomen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.