IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Free Palestine Bulletin in Groene Amsterdammer

IMO Blog, 2008

De abonnees van de Groene Amsterdammer ontvingen tot hun verbazing vorige week bij hun lijfblad een krantje van het Nederlands Palestina Komitee, met daarin de nodige geschiedvervalsing en oproepen om IsraŽl te boycotten.
Onderstaand stuk heb ik (in verkorte vorm) als reactie naar De Groene gestuurd. In het nummer van deze week (nr. 22) meldt de redactie dat het bijsluiten van de bijlage van het NPK buiten haar weten om is gebeurd en de verantwoordelijkheid rust bij de advertentie afdeling en de uitgever. Verder schrijft men het te betreuren als de indruk is ontstaan dat de redactionele integriteit is geschonden.


Wel, die indruk is inderdaad ontstaan: 12 pagina's propaganda is natuurlijk wel wat anders dan een advertentie van een kwart pagina, en ik neem aan dat zelfs daarvoor wel regels gelden en wordt overlegd bij politiek gevoelige onderwerpen. Was de motivatie puur financieel of lopen bij de advertentieafdeling een paar rabiate antizionisten rond? Was er niemand meer aanwezig bij de redactie om even te overleggen, of besloot men die bewust te omzeilen? Hoeveel geld heeft het Palestina Komitee hiervoor betaald? En hoe komt zij aan dit geld? Kan De Groene niet genoeg geld op een koosjere manier binnenkrijgen?

Zomaar een paar vragen die de opmerkingen van de redactie opriepen. Wat me opvalt is dat de redactie zich verder niet expliciet distantieert van de inhoud van de NPK bijlage, noch haar excuses aanbiedt voor de brievenbus vervuiling met een dergelijk vunzig pamflet. Blijkbaar vindt men het geen grote blunder, geen pijnlijke vergissing, en voldoen een paar regels. Het zou de redactie sieren, en mijn geloof in haar integriteit versterken, als zij in een volgend nummer evenzoveel aandacht aan de IsraŽlische kant besteedt, als zij duidelijk maakt dat in de uitgave van het NPK een hoop dubieuze zaken staan, en men boycots en andere acties tegen IsraŽl ten zeerste afkeurt.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NPK bijlage

12 Pagina's anti-IsraŽl agitatie kregen de lezers van de Groene Amsterdammer er de afgelopen week ongevraagd bijgeleverd, in de vorm van een speciale uitgave van het Palestina Komitee, ter gelegenheid van '60 jaar nakba'. In deze 12 pagina's wordt niet alleen een volkomen eenzijdig en grotendeels onjuist beeld van het conflict en de geschiedenis gegeven, maar wordt vrede als iets voorgesteld dat alleen mogelijk is door IsraŽl te dwingen zichzelf op te heffen - iets waar het uiteraard nooit in zal toestemmen. Alle vijf miljoen vluchtelingen en hun nakomelingen moeten kunnen 'terugkeren', en IsraŽl moet haar Joodse karakter en wortels opgeven, want dat zou racistisch zijn. Het tegendeel is het geval: het ontkennen van het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk, een volk dat het - niet met onverdeeld genoegen - twee duizend jaar zonder eigen staat heeft moeten stellen, is een vorm van racisme.

Het Palestina Komitee roept op tot een grootschalige en georganiseerde boycot van IsraŽl naar het voorbeeld van Zuid-Afrika. "IsraŽl is een kolonisten staat", aldus Kees Wagtendonk, een van de oprichters. Hij heeft het uitdrukkelijk niet over de bezette gebieden. De millennia lange band van de Joden met het land, zowel fysiek als religieus als spiritueel, wordt van tafel geveegd.

Men heeft in Nederland het recht leugens te verkondigen, maar waarom De Groene daaraan meedoet is me een raadsel. Zo wordt er beweerd dat IsraŽl in 1948 'zomaar', in het kader van een vooropgezet plan, 750.000 Palestijnen heeft verdreven en hun dorpen verwoest.
Van een vooropgezet plan was geen sprake, zoals onder andere blijkt uit het feit dat op verschillende plaatsen de Joodse leiders de Arabische bevolking opriepen om te blijven en zelfs Ben-Goerion verbaasd was over de vlucht van zoveel Palestijnen. Zij vluchtten om verschillende redenen: omdat het lokale Arabische leiderschap reeds was gevlucht en ze wilde geruchten hoorden over Joodse massaslachtingen; omdat zij daartoe werden opgeroepen door Arabische leiders die dachten de 'klus' wel in een paar weken te kunnen klaren waarna de vluchtelingen veilig konden terugkeren; uit angst voor het oorlogsgeweld. Hoewel zij uit sommige plaatsen werden verdreven door het IsraŽlische leger of haar voorlopers, heeft de meerderheid geen IsraŽlische soldaat gezien. Zij werden met name verdreven uit plaatsen die een belangrijke strategische waarde hadden, en van waaruit bijvoorbeeld wegen werden geblokkeerd en Joodse transporten overvallen.
Geen woord over de steun van belangrijke Palestijnse leiders voor de nazi's, en hun oproepen en pogingen in Palestina een soortgelijke 'oplossing' van het 'joodse probleem' door te voeren. Geen woord over de Palestijnse weigering ook maar enig compromis te accepteren, op enige manier met de Joodse gemeenschap in Palestina samen te werken. Geen woord over de vele Arabische opstanden, in feite pogroms, tegen de Joden in Palestina vůůr 1948, in plaatsen waar zij al eeuwen leefden. De Palestijnen zijn slechts lijdzame slachtoffers, de Joden de wrede daders.

Vrede in het Midden-Oosten kan alleen tot stand komen door verzoening en wederzijdse erkenning van elkaars rechten en het leed dat beide kanten elkaar hebben aangedaan, niet door dergelijke agitatie en opruiing. De Groene heeft van oorsprong een kritisch betrokken houding ten opzichte van IsraŽl en het conflict met de Arabieren. De laatste jaren is het kritische aspect de boventoon gaan voeren boven de betrokkenheid, en gold Uri Avnery, stichter en leider van het radikale Gush Shalom, als de expert. Tientallen artikelen van hem verschenen in de Groene, terwijl met name journalisten, denkers, historici en analisten die het IsraŽlische centrum vertegenwoordigen, zich niet in ook maar enige belangstelling van de Groene konden verheugen. Het lijkt alsof voor de Groene, net als voor veel andere media, IsraŽl bestaat uit vredesactivisten en religieuze kolonisten.

Terwijl pro-Palestina activisten zich graag het imago aanmeten van dappere roependen in de woestijn, die door de slinkse IsraŽllobby de mond worden gesnoerd met de altijd effectieve antisemitisme beschuldiging, is hun visie inmiddels lang en breed doorgedrongen tot de mainstream. Geen reportage over IsraŽls 60 jarig jubileum ging voorbij zonder ook de 'nakba' te vermelden, suggererend dat IsraŽl slechts door uitzonderlijke wreedheden tot stand kon komen. Er kwamen meer Palestijnse vluchtelingen aan het woord dan Joodse, meer critici dan bewonderaars. Veel gebeurtenissen, zoals de situatie in de Gazastrook, de 'muur' en de checkpoints, krijgen we bijna uitsluitend vanuit Palestijns perspectief te horen of te zien. Zelden of nooit gaat het over de vele verijdelde aanslagen, het gebruik van de eigen bevolking als menselijk schild door Hamas en Hezbollah, de walgelijke antisemitische propaganda en ophitsing in de Palestijnse media.

Een blad dat zich als tegendraads beschouwt zou deze trend niet moeten volgen, maar bekritiseren. Het is de taak bij uitstek van een kritisch-links blad om het gemak waarmee met name links volkomen kritiekloos een nieuwe (vermeende) underdog omarmt, en zich laat inpalmen door de Palestijnse propaganda, ter discussie te stellen. Hoe komt het dat islamitische extremisten en jihadisten als Hamas en Hezbollah door links als vrijheidsstrijders worden beschouwd? Dat men blind is voor de misdaden die deze organisaties niet alleen tegen IsraŽl en Joodse doelen hebben begaan, maar ook tegen de eigen bevolking? Dat als enige staat IsraŽls bestaansrecht steeds openlijker ter discussie wordt gesteld?

Het is verbluffend dat dit soort vragen nauwelijks worden gesteld door journalisten, en men nog steeds en masse lijkt te geloven, zoals ook door Joris Luyendijk verwoord in zijn bestseller 'Het zijn net mensen', dat het IsraŽlische narratief dominant is en de Palestijnen hun kant maar moeilijk voor het voetlicht krijgen.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.