IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Journalisten zijn net mensen

IMO Blog, 2008

Anderhalf jaar geleden kwam de journalist Joris Luyendijk met een ontluisterend boek over de beperkingen van de (buitenland) journalistiek. Zijn boek 'Het zijn net mensen' heeft veel aandacht gekregen in de media en heeft de journalistieke wereld flink in beroering gebracht. Hij heeft zijn visie op TV en in de pers uitgebreid toegelicht en verdedigd, er zijn debatten geweest en onlangs is er een tegenboek uitgekomen onder de titel: "Het Maakbare Nieuws". In 2007 is Luyendijks boek gekozen tot 'boek van het jaar', en de vlotte stijl en vele moppen zullen daar zeker aan hebben bijgedragen. Boekrecensies zijn bijna unaniem positief, en hooguit klinkt er hier en daar een voorzichtige kritische noot, bijvoorbeeld dat Luyendijk wel erg pessimistisch is wat betreft de mogelijkheden van de journalist en geen concrete voorstellen doet hoe de journalistiek te verbeteren. Met name zijn beweringen over het IsraŽlisch-Palestijns conflict worden klakkeloos voor waar aangenomen: de IsraŽlische propaganda is zo succesvol, er zo weinig aandacht voor de bezetting, we kunnen ons zoveel beter in IsraŽl inleven etc.


Luyendijks boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de Arabische wereld en daarin betoogt hij dat journalistiek bedrijven eigenlijk gewoon niet kan in een dictatuur, omdat je niet aan objectieve informatie kunt komen, informatie niet te checken is, en mensen bang zijn en daarom niet vrijuit spreken. Correspondenten worden geacht deskundig te zijn terwijl ze in feite niet meer weten dan de redactie in Hilversum, het nieuws wordt grotendeels bepaald door de grote persbureaus en men werkt vaak (noodgedwongen) lijstjes af van talking heads (mensenrechtenactivisten, deskundigen), die door het Westen worden betaald en de quotes geven die de journalist wil horen. Ruimte om zelf met een eigen verhaal te komen, en naast de topconferenties en aanslagen ook aandacht te besteden aan zaken als wat het nou is om in een dictatuur te leven, de grootschalige armoede of de vele verkeersongevallen, is er nauwelijks.

Het tweede deel gaat over het IsraŽlisch-Palestijns conflict en daarin staat het zogenaamde succes van de IsraŽlische propaganda centraal, en wat het betekent om onder een bezetting te leven, iets wat volgens Luyendijk nauwelijks is uit te leggen of in beelden te vertalen. Na meer dan 50 pagina's te klagen over de Palestijnse knulligheid in het overbrengen van hun zaak, talloze verhalen over zinloze vernederingen door IsraŽlische soldaten en de ontkenning dat de checkpoints ook maar iets met terrorisme bestrijding te maken hebben, roept hij opeens uit dat hij het ook niet meer snapt. Aanleiding is het feit dat IsraŽl door prominente Nederlanders geregeld met de nazi's wordt vergeleken en uit een onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de Nederlanders IsraŽl als de grootste bedreiging van de wereldvrede beschouwt.

'Wat was dat nou weer?', aldus Luyendijk. 'Wat was eigenlijk de grootste vertekening in het Heilige Land? De mediatrucs van de IsraŽlische regeringen, of de eenzijdige focus op IsraŽlische mensenrechtenschendingen, waardoor mensen kennelijk het idee kregen dat in het Heilige Land echt verschrikkelijke dingen gebeurden?'

Hij geeft vervolgens toe bang te zijn dat zijn eigen werk heeft bijgedragen aan het beeld van IsraŽl als de grootste schurkenstaat in het Midden-Oosten, en besluit een opiniestuk tegen deze nazi-vergelijking te schrijven. Dit artikel werd vervolgens door een collega selectief gebruikt om het voor IsraŽl op te nemen, en 'meteen had ik spijt', aldus Luyendijk.
Dat zijn boek en artikelen ontelbare keren door sympathisanten van de Palestijnen worden gebruikt, en er op antizionistische sites graag naar verwezen wordt, is blijkbaar geen probleem. Het is een groot gemis dat hij met bovenstaande observatie verder niks doet, en er geen enkele conclusie aan verbindt.

Het derde deel gaat over de oorlog in Irak, en de Amerikaanse propaganda machine, die nog professioneler maar vooral schaamtelozer zou zijn geweest dan de IsraŽlische. Hij hekelt het feit dat geen aandacht aan de standpunten van Al Qaida wordt besteed, en zij slechts worden weggezet als terroristen die ons haten. Dit is ten eerste niet waar: ik ben zelf talloze artikelen tegengekomen waarin de 'begrijpelijke woede en frustratie' van de Arabieren centraal stond, waarin de Westerse hypocrisie werd gehekeld en het Amerikaanse imperialisme. Net als bij de Palestijnen vroeg ik me soms af of Luyendijk en ik wel uit hetzelfde land komen en dezelfde media volgen. Hoe kunnen hem de eindeloze reportages over de bezetting, de checkpoints, de 'muur', het geweld van kolonisten en de wreedheden van het leger allemaal zijn ontgaan?

Ik heb mij in onderstaand artikel vooral geconcentreerd op het tweede deel, en laten zien hoe bevooroordeeld hij zelf is over het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Meer dan een boekbespreking - mijn oorspronkelijke doel - is het een repliek geworden. Hieronder het eerste stuk.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het zijn net mensen
Beelden uit het Midden-Oosten

Joris Luyendijk, 2006

Twee IsraŽliŽrs zitten op het strand in Tel Aviv te lezen. Eentje heeft een kwaliteitskrant, de ander een antisemitisch vod. 'Waarom lees jij dat nou', vraagt de een. 'Vroeger las ik net zo'n kwaliteitskrant als jij', zegt de ander. 'Maar ik kon er niet meer tegen. Die zelfmoordaanslagen en massavernietigingswapens en de instortende economie en demonstraties tegen IsraŽl in Europa'.
Hij wijst op het antisemitische vod. 'Nu lees ik dit en voel ik me veel beter; het blijkt dat er een Joods wereldcomplot is en wij in werkelijkheid de hele wereld controleren'.

Het is een van de vele moppen in Luyendijks boek, en hij illustreert treffend mijn reactie op het boek, waarin Luyendijk uitgebreid de successen van de 'IsraŽlische pr machine' beschrijft. Die zou dus gesmeerd lopen en IsraŽl zou altijd een uitleg klaar hebben als er per ongeluk onschuldige Palestijnen zijn omgekomen; IsraŽlische politici touren door Europa en vertellen van IsraŽls vredeswens en wat men al allemaal voor vrede heeft gedaan, IsraŽl zou zichzelf succesvol als het slachtoffer neerzetten, kortom: IsraŽl wint niet alleen het militaire conflict, maar ook de media oorlog met gemak en het staat inmiddels 8-1 voor IsraŽl. Maar het kan nog absurder: IsraŽli's zouden altijd rustig blijven, zich inleven in de luisteraar, zich verontschuldigen voor bloedige missers. De Palestijnen daarentegen kunnen niet aan al die professionaliteit en dat geld tippen, zij hebben geen perscentra, spreken vaak geen Engels en uiten zich niet op een manier die ons aanspreekt. Geen wonder dus dat het IsraŽlische verhaal zo dominant is in de media, en Nederlanders allemaal pro-IsraŽl zijn.

Mijn angst dat IsraŽls bestaansrecht steeds meer ter discussie wordt gesteld omdat mensen vooral het Palestijnse perspectief te horen en te zien krijgen is duidelijk onterecht. IsraŽls bestaanrecht ter discussie stellen is een taboe, meent Luyendijk, en eigenlijk vindt hij dat onterecht, want je mag wŤl twijfelen aan een Palestijnse staat. Dat een staat die al 60 jaar bestaat en functioneel en stabiel is toch wat anders is dan de visie op een nog niet bestaande staat, waarbij met recht kan worden getwijfeld aan de capaciteit van de huidige leiders om die fatsoenlijk te runnen, komt niet bij hem op. Mijn idee dat mensen voornamelijk de bezetting en IsraŽlische agressie als oorzaak van het conflict te zien krijgen, en dat het feit dat agressie en haat tegen de Joden in Palestina daar decennia aan vooraf ging, dat er pogroms waren tegen de Joodse gemeenschap in Palestina voordat zij een leger hadden en zich konden verdedigen, dat de oorzaken voor de vlucht van de Arabieren in 1948, dat dat alles onderbelicht blijft, dat idee is dus onjuist. Ik kan opgelucht ademhalen en over een andere kwestie gaan bloggen. Of het voor de Palestijnen gaan opnemen natuurlijk, want die hebben volgens Luyendijk nauwelijks woordvoerders.

Maar zoals in werkelijkheid al die antisemitische geschriften de Joden kwaad of ook treurig stemmen, maakte Luyendijks boek me ook kwaad. Omdat het simpelweg niet waar is, maar zijn boek wel het populairste non-fictie boek is, het meest besproken en aangehaalde boek over deze kwestie, het vlotste boek wellicht en het onderhoudendst en daarmee heeft het op zijn beurt de beeldvorming over het IsraŽlisch-Palestijns conflict (en de beeldvorming over de beeldvorming) behoorlijk beÔnvloed. Ik maakte me kwaad over de vele onwaarheden die als feiten worden gepresenteerd, door iemand waarvan de meeste mensen zullen denken dat hij er wel wat vanaf weet, over de soms absurde vergelijkingen, de vele ongefundeerde en niet te checken aantijgingen tegen IsraŽl, van anonieme Palestijnen gehoord. En hoewel Luyendijk zelf verschillende aanslagen van dichtbij heeft meegemaakt, meent hij dat de checkpoints er slechts zijn om Palestijnen te vernederen. Luyendijks hoofdstelling, dat objectieve journalistiek niet mogelijk is, maakt hij zelf in dit boek in ieder geval geheel waar.

Het probleem met objectiviteit begint volgens Luyendijk al bij de termen die worden gebruikt om de verschillende gebieden en spelers in het conflict aan te duiden. Er zijn nauwelijks neutrale termen, en dat maakt het zo moeilijk om objectief te berichten, zoals hij zich - naar eigen zeggen - had voorgenomen. "In Arabische dictaturen kregen we voor alles een woord aangereikt, en dat had de boel overzichtelijk gehouden. Egypte heet voor iedereen gewoon Egypte. Maar 'IsraŽl' word ook de 'zionistische entiteit' en 'bezet Palestina' genoemd.'' - Tja, een lastig probleem, dat Luyendijk oplost door consequent van het Heilige Land te spreken, een term die me danig de keel begon uit te hangen. Op andere momenten heeft hij geen last van deze ijver om 'neutraal' te zijn. Mensen die over de Groene Lijn wonen heten steevast 'kolonisten' en hun dorpen en steden 'nederzettingen'. Hij spreekt van een IsraŽlisch 'pr apparaat' of 'pr machine' en een Palestijns Ministerie van Informatie. Hij heeft het over bezet Oost-Jeruzalem - valt daar ook de Klaagmuur en de Joodse wijk in de Oude Stad onder?

Luyendijk is op meer gebieden inconsequent. In het eerste deel, dat over de Arabische staten gaat, beschrijft hij de onmogelijkheid om aan goede en verifieerbare informatie te komen. Iedereen die je spreekt kan een informant van de geheime dienst zijn, en sowieso is iedereen bang om afgeluisterd te worden, dus als mensen hem - onder het genot van een biertje - al interessante dingen vertelden, dan konden die mensen nooit met naam en toenaam in de krant, en hoe check je informatie in een systeem zonder vrije pers, onafhankelijke onderzoeksbureaus, vrije oppositie en mensenrechtenorganisaties?

In IsraŽl, sorry, het Heilige Land, had hij van dat probleem geen last. Hij beschrijft ontelbare verhalen van Palestijnen over de wreedheden van de bezetting , de willekeur, de vernederingen, maar lijkt het niet nodig te vinden die te checken. Nergens bespeur ik enige twijfel, behalve een paar voorbeelden van huilende vrouwen die voor de camera poseren of mensen die speciaal door fixers zijn benaderd om een paar mooie quotes te geven, vertellen Palestijnen niets dan de waarheid, hebben zij geen enkele bedoeling dan zo eerlijk mogelijk vertellen wat er is gebeurd, zij dikken niks aan omdat ze met een Westerse journalist praten, zij laten geen relevante informatie weg die niet in hun verhaal past. Het is goedgelovigheid ten top. Hij voelt ook niet de minste aandrang om eigen waarnemingen in perspectief te plaatsen.


Lees verder op IsraŽl-Palestina Info: Het zijn net mensen


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Sunday, 4 January 09, schreef phansen

= = = reaktie verwijderd - antiziosemitische onzin wordt hier niet getolereerd = = =

op Sunday, 4 October 09, schreef d.j.dekker

Ik heb begrepen dat Luyendijk naar een journalistenschool is geweest. Is die zo slecht of is de heer L. zo dom dat hij niet wist hoe kranten worden gemaakt. Zijn vergelijking met de Friezen is te belachelijk om te bespreken. Ook zijn opmerking dat de Egyptenaren van de CIA hebben geleerd hoe te martelen doet aan zijn geestelijke vermogens twijfelen. Maar hij blijft een aardige man die op de tv goed overkomt. Dat moet voldoende zijn.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.