IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel en Europa

IMO Blog, 2008

Waarom is de verhouding tussen IsraŽl en Europa zo moeizaam, en hoe ziet de toekomst er wat dat betreft uit? Onderstaand artikel van Robin Shepherd biedt een paar interessante gedachtes, zonder in de clichťs van holocaust, schuld en antisemitisme te vervallen. Het na-oorlogse Europa wil conflicten vreedzaam oplossen, en wil de natie-staat beperken ten gunste van supra-nationale samenwerkingsverbanden. Bovendien zijn we sterk geseculariseerd, en hebben we te weinig oog voor de dreiging van de radikale islam, zoals we indertijd ook dachten met Hitler zaken te kunnen doen.

Robin Shepherd gelooft niet dat, zoals vaak wordt beweerd, links met de Palestijnen sympathiseert omdat men de zijde van de underdog kiest, want links heeft talloze linkse dictaturen gesteund. Dit is een beetje vreemde redenering. Hij heeft helemaal gelijk dat het inconsequent is van links om communistische dictaturen te steunen en terroristische organisaties als de PLO, maar dat wil nog niet zeggen dat sympathie voor de (vermeende) underdog geen belangrijke drijfveer kan zijn. Die linkse dictaturen presenteerden zich ook allemaal als underdog tegenover het superieure westen, en steunden bovendien de bevrijdingsbewegingen in de derde wereld die bij links zo populair waren. Volgens Shepherd namen derde wereldbewegingen de plaats in van het proletariaat in het Westen, dat immers niet bepaald warm liep voor het communisme maar een eigen auto en jaarlijkse vakantie opeiste. Dat lijkt een beetje vergezocht. Bovendien heeft het echte communisme nooit op brede steun kunnen rekenen, terwijl vele in meer of mindere mate sympathiseerden met bevrijdingsbewegingen in de derde wereld.


Er zit wel wat in Shepherds theorie dat na het ineenstorten van de Sovjet-Unie het islamisme de enige overgebleven ideologie lijkt die het Westen, het kapitalisme en imperialisme uitdaagt, en daarom op links een zekere aantrekkingskracht heeft. Als linkse jongere had het communisme ook op mij een zekere aantrekkingskracht omdat het het Westen en de VS bekritiseerde en uitdaagde, ondanks de negatieve kanten waarvan je natuurlijk eigenlijk wel wist. Het idee dat er een land of ideologie nodig is om de hegemonie van de VS uit te dagen en in de perken te houden, is wellicht ook een sterke motivatie voor de huidige sympathie voor het islamisme onder progressieve mensen, en de blinde vlekken voor de reactionaire en dictatoriale eigenschappen van deze ideologie vertonen sterke overeenkomsten met de blinde vlekken indertijd voor het communisme.

IsraŽl is, meer dan enig ander land, symbool geworden voor de vernederingen van de Arabische wereld en de westerse arrogantie. Het is tevens in de ogen van veel progressieven de laatste kolonialistische staat, waar westerse immigranten leven in een gebied waar de oorspronkelijke bevolking grotendeels uit is verjaagd. Deze visie is sterk gebaseerd op Arabische antizionistische propaganda, en ontkent het unieke gegeven dat een volk millennia lang een sterke band heeft met een land waar het in meerderheid niet woont. Het maakt handig gebruik van de Joodse oppositie tegen het zionisme, en van antisemitische concepties als de idee dat Joden een machtige lobby vormen en handig zijn met geld en media. De groeiende invloed van de Arabische bevolking in Europa en de toenemende afhankelijkheid van Arabische olie versterken deze anti-IsraŽl sentimenten. Geregeld worden we opgeroepen oog te hebben voor 'Arabische gevoeligheden', hun narratief van westerse vernederingen, discriminatie en uitsluiting, waarvan IsraŽl als sprekend symbool wordt opgevoerd.

"Als Europa zo post-nationalistisch is, zoals Shepherd beweert, waarom hebben jullie dan geen problemen met Arabisch nationalisme?", vroeg Ami Isseroff zich af. Wel, we bekijken nationalisme van bevrijdingsbewegingen en onderdrukte volken met een zekere romantiek, en op zijn minst met een gevoel van dat men daar recht op heeft. Als je wordt onderdrukt is het toch niet meer dan logisch dat je een nationaal bewustzijn, een nationale identiteit ontwikkelt, en je van de onderdrukkers wilt bevrijden? De onderdrukkers worden steevast gesteund door de VS, en tegenover de VS is iedereen toch als David tegen Goliath? Voor het vaak gewelddadige karakter van zulke bewegingen, hun intolerantie voor andersdenkenden of leden van een andere stam sluit men graag de ogen. Dat is allemaal luxe praat vanuit onze bureaustoelen.

In Nederland is er nog een reden voor het huidige anti-IsraŽl klimaat. Tot in de jaren '70 stond iedereen vierkant achter IsraŽl, haalde de regering zich een Arabische olieboycot op de hals door IsraŽl in 1973 te steunen, en in 1967 stonden mensen in de rij om bloed te geven voor IsraŽl mocht het zware verliezen lijden zoals velen vreesden. Velen voelden zich persoonlijk betrokken, en journalisten grappen wel eens dat IsraŽl binnenlands nieuws is. IsraŽl symboliseerde een klein, vervolgd en heldhaftig volk dat alle rampen wist te overleven zonder zelf rottigheid uit te halen. Toen de Joden macht kregen, gingen ze natuurlijk dezelfde rottigheid uithalen waaraan alle landen (in een conflictsituatie) zich schuldig maken, zoals discriminatie van minderheden, aanvallen met grof geweld wreken, machtsmisbruik, het eigen belang voorop stellen en de ontwikkeling van een militant soort nationalisme en onverschilligheid voor het lijden van je vijanden. Overigens valt mij persoonlijk vaak juist op hoe kritisch veel IsraŽli's en Joden juist naar de eigen kant zijn en hoeveel oog men heeft voor het lijden van de Palestijnen, en dan doel ik niet op een klein groepje radikale vredesactivisten. Kortom, de Joden stelden ons teleur. 'Hoe kan een volk dat zelf zo was vervolgd en vernederd, dit nu een ander aandoen?' is een veelgehoorde reactie op IsraŽlische wandaden. Alsof Joden vanwege hun geschiedenis betere mensen zijn geworden die andere eigenschappen bezitten dan gewone stervelingen. Dat Joden het zelf wel hebben over 'tikkun olam', repareer de wereld, en vanuit die filosofie het als hun taak zien allerlei goede werken te verrichten, doet daar niks aan af. Verschillende volken en religies stellen het doen van goede werken verplicht of moedigen dit aan, en bijvoorbeeld linkse activisten houden zich bijna continu met de ellende in de wereld bezig en de (vermeende) bestrijding daarvan. Dat betekent natuurlijk niet dat we aan hun hogere eisen mogen stellen op moreel gebied, en zij bijvoorbeeld zwaardere straffen verdienen bij veroordeling door een rechtbank, net zo min als mishandelde of misbruikte mensen zwaardere straffen verdienen als zij zelf de fout in gaan. Hun verleden geldt eerder als verzachtend dan als verzwarend.

Deze teleurstelling in de Joden en in IsraŽl klinkt geregeld door bij criticasters van IsraŽl. Men is soms ronduit boos en verbitterd dat het land dat zij vroeger steunden en het prototype leek van een rechtvaardige zaak, nu in een wrede bezettingsmacht lijkt te zijn veranderd. Het is de teleurstelling over eigen irreŽle en onredelijke verwachtingen die op IsraŽl wordt afgeschoven.

Het wordt tijd dat we Joden als normale mensen gaan zien, met een weliswaar unieke geschiedenis maar verder niet verschillend van andere volken. Dit was overigens ook een van de doelen van het Zionisme: door ook een eigen staat te hebben en niet meer afhankelijk te zijn van vreemde machthebbers, zou men eindelijk een gewoon volk kunnen worden. Die hoop is helaas nog geen werkelijkheid geworden.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Europe and Israel: Worlds Apart?

robin shepherd - june 2008


ASSESSING EUROPE'S RELATIONSHIP WITH ISRAEL involves a barrage of questions. What do we mean by "Europe?" Are we talking about the European Union? Are we talking about the member states? If so, which ones? Do we judge the relationship with Israel by what is said in Madrid, to take one example, or Warsaw, to take another?

Which part of the "relationship" are we talking about? The blossoming trade and technology relationship? The increasingly close diplomatic relationship which has brought Israel to a position in which some have argued that the Jewish state is only one or two steps from EU membership? Or are we talking about Europe's anti-Israeli stance at the United Nations or the widespread, though not uniform, hostility in the media? Where do we position that complex set of ideas and attitudes which some have dubbed the "new anti-Semitism?"

All these questions make it clear that Europe's relationship - perhaps relationships might be a more appropriate term - with Israel is multi-layered. The answers, to a great extent, hinge upon the question that is being asked. Yet we also know that in raising these questions, we are acknowledging that, especially when compared with the US, the Europe-Israel relationship is a much more troubled one. What interests us here is why that is, what has changed in Europe and Israel over time to make these problems worse, and where are we headed in the future.

I will concentrate on four key areas: some preliminary observations about the challenges inherent in building a congenial relationship at a time of profound internal changes on both sides; an outline of the way in which Europe sought to reconstruct itself following the end of World War II, and why this sometimes conflicts with Israeli realities; some pointers to Europe's historic difficulties in recognizing and confronting totalitarianism, particularly militant Islam; and a few final thoughts about the shifting currents of political ideology in Europe especially as that relates to the old, socialist Left and the established, paleoconservative Right.

Making Sense of Transition

It is something of a truism in international relations that when two parties to a relationship are in a state of transition, it is hard to establish a stable equilibrium. Each side presents the other with a moving target. Misunderstanding and mistrust are frequently the order of the day. Hence, before we discuss the content of the relationship, it is helpful to recognize that, even at the formal level, the terms of engagement have not been propitious.

Israel, of course, is a new state. The Zionist movement built a country largely from scratch, absorbing millions of immigrants, teaching them the Hebrew language, finding them homes and jobs. Critically, the enterprise of building a state remains incomplete. Israel's borders are not defined and even its capital city is disputed. Relations with neighbors range from the dire to the awkwardly manageable.

Europe also has been undergoing a transition which in important respects continues. The European project, which began in the aftermath of a war in which 45 million Europeans died, has changed the continent fundamentally. The process has moved through easily identifiable stages: the post-war reconstruction itself; the "unification" of Europe following the end of the Cold War; and ongoing efforts to stabilise and integrate the countries of the western Balkans and other post-communist states. This has involved vast changes to the way in which European countries interact, both with each other and with the outside world.

By appreciating the content of these parallel transitions, the true nature of the problems between Israel and Europe becomes clearer.

Consider the following statement from the preamble to the European Coal and Steel Community - the forerunner institution to the European Union, which was formed six years later - signed in April 1951. The leaders of France, Germany, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg declared that they were:

"Resolved to substitute for historic rivalries a fusion of their essential interests; to establish, by creating an economic community, the foundation of a broad and independent community among peoples long divided by bloody conflicts; and to lay the bases of institutions capable of giving direction to their future common destiny..." [1]

Treaty preambles are important because they showcase the spirit in which the legal principles elaborated later on are formed. As the first great statement about the European project, these words are replete with meaning. The two key elements - a backward looking revulsion at the horrors of the past, and a determination to recreate Europe through a common destiny - set the ideological tone for decades to come. Its central elements, developed and refined throughout the post-war era, speak to a deep distrust of the manifestation of political destiny through the nation state and a yearning for a peaceful future in which conflicts are resolved without bloodshed.

It is remarkable just how pacific European political culture has become over the years. A recent survey by the German Marshall Fund of the United States asked respondents in several European countries and the US whether they thought that, under some circumstances, it was appropriate to go to war to secure a just outcome [2]. One would surely expect that most Europeans could imagine at least some circumstances in which they could agree with such a proposition; apparently not. A mere 31 percent of Germans, 33 percent of the French, 35 percent of Italians and 25 percent of Spanish were in agreement. Only Britain, with 69 percent, provided a convincingly large section of the population who could agree. (The figure for the United States was 82 percent.)

In Robert Kagan's famous formulation of America as a masculine, warlike Mars and Europe as a feminine, gentler Venus, the European project has become "a self-contained world of laws and rules and transnational negotiation and cooperation. It is entering a post-historical paradise of peace and relative prosperity, the realization of Immanuel Kant's Ďperpetual peace.'" [3]

Alongside the tendency towards supranationalism, and a diminishing appetite for the use of military force, there is a third factor: the shift to secularism. This has happened both at the public level (with some exceptions in countries such as Poland and Ireland) and, even more emphatically, at the elite level. The leaders of the European Union have expressly rejected the continent's Christian heritage in the key documents underpinning the European project [4].

It should be clear then that, taken together these three pillars of the new Europe make for a bad fit with Israeli realities.

The European temperament is post-national, while Israel is a state built upon Jewish national self-determination. Where Europe has largely cast aside its religious heritage, a nationalist ideology, which has secular and religious as well as socialist and liberal streams, underpins the identity of the State of Israel. European realities are largely peaceful and the continent's institutions project these realities onto their dealings with the outside world. By contrast, Israel deals with the daily impact of terrorism, particularly with the constant streaming of rockets from Gaza, as well as the existential threat of an implacably hostile neighbourhood, epitomized by Iran.

There are other aspects of Europe's political and ideological development in the post-war era that may have also had a powerful impact, especially in terms of the continent's ability to empathize with Israel's conflict with militant Islam.

Many commentators have pointed to Europe's seeming inability to understand the ideological roots of the Islamist challenge, and its preference, instead, for locating the surge of Islamism in the colonial grievances nursed by the Muslim world. This "self-hating" narrative sees Islamist militancy as something which is understandable and to some extent justified. The British writer and parliamentarian Michael Gove has placed this core inability to see the true nature of the Islamist threat in historical perspective:

"The belief that Islamist violence can be explained by these factors is as flawed as the belief in the 1930s that Nazism could be understood as simply a response to the perceived injustices of the Versailles settlement, which could be assuaged by reuniting Sudeten Germans with their Bavarian cousins. That response, the classic appeasers' temptation, betrays profound misunderstanding of the totalitarian mindset. The Nazis were not capable of being satisfied by the reasonable setting of border disputes. They were motivated by a totalitarian dream of a thousand-year Reich, purged of Jewish and Bolshevik influences, in which Aryan manhood could flourish. Their territorial ambitions in the 1930s were not ends in themselves but mechanisms for testing the mettle of their opponents. Hitler's success in realizing his interim territorial goals established, to his own satisfaction, the flabbiness of the West, emboldened him to go further and created a sense of forward momentum that silenced internal opposition. Jihadists today are not conducting a series of national liberation struggles which, if each were resolved, would lead to peace on earth and good will to all infidels. They are prosecuting a total war in the service of a pitiless ideology."[5]

New Left and Old Right

If Europe is unable to come to terms with an Islamist challenge, even when it is mounted against Europe itself, it is hardly a surprise that there are problems empathizing with Israel. But where does this problem come from? What is it about the way in which European political culture is configured that creates so many problems when it comes to understanding Islamism in general and the threat it poses to Israel in particular?

Some answers to those questions have already been offered in relation to the post-war reconstruction - the downplaying of nationalism and the adoption of pacifistic approaches to conflict. These aspects may be said to have engendered a sense of self-doubt in the European psyche. But there are also deeper ideological currents which have made their presence felt through a wrong-headed introspection which has had profound implications for the relationship with Israel.

For many analysts, the great turning point in European relations with Israel came with the 1967 war, the outcome of which left Israel as an occupying power. According to this version of events, sympathy shifted to the Palestinians, particularly on the left, due to a supposedly natural tendency to support underdogs against oppressors.

It is an unconvincing explanation. For one thing, the left may style itself as the champion of the oppressed, but no objective observer could possibly concur; while it is true that some social democrats were in the forefront of opposition to totalitarianism, the "New Left" which emerged during the 1960s largely turned to a blind eye to human rights violations by those regimes it deemed to be "progressive". The greatest human rights violators of the 20th century (with the exception only of the Nazis) were communist governments in China and the Soviet Union. Together with other tyrannies in countries such as Ethiopia, North Korea and Cambodia, they combined to produce a death toll in the high tens of millions. The European left, with few significant exceptions, was hardly at the forefront of the campaign to oppose this despotism, and that is putting it kindly. The idea, therefore, that support for the Palestinians from the European left should be seen in terms of a particular instance of a general predisposition to back the oppressed against their oppressors does not stand up to a moment's scrutiny.

A better explanation is to be found in an understanding of the way leftist ideology itself was reinvented in response to its own internal failings. During the latter half of the 1960s, it was becoming painfully clear to the extreme left that traditional Marxist explanations of historical development were evaporating before their very eyes. The European (let alone American) proletariat was becoming richer rather than poorer; it was more, not less, committed to liberal democratic capitalism. A new vehicle for revolutionary change had to be discovered.

Third World "liberation" movements were the obvious place to go. Since the western proletariat would not function as a meaningful mass movement against capitalism, resistance movements in the Third World, such as the PLO, would take their place. And if ideological changes in Europe (and to some extent in America) at that time helped turn the terms of debate against Israel, events two decades later would accentuate the trend even further.

With the western proletariat having long been written off as a lost cause, the complete collapse of Soviet communism (along with most of its satellites), as well as China's embrace of market economics, narrowed the range of potential opponents to global capitalism even further. Indeed, by the early 1990s the only serious challenge being mounted against western hegemony would come from a militant Islamist ideology for which the Palestinian struggle against Israel was a powerful energizing factor. It is therefore eminently arguable that the European far left, quickly joined by more mainstream elements, took up the cause against Israel because there was nowhere else to go. In other words, a collapsing ideological edifice, rather than a universalist concern with human rights, was the trigger.

In our own time, although increasingly few influential people in modern Europe still adhere to Marxist or neo-Marxist dogma, there are vast numbers of people in politics and in the media for whom such dogma was an important part of their past. While they may have long thrown away the Old-Left text books, it is perhaps understandable that some are possessed of a yearning for a kind of validation that not everything they once believed is worthless. The case against Israel serves that purpose like no other.

For reasons that may at some level be related, Europe's ancien, traditionalist right also functions as a bulwark against the Jewish state, though with less influence than its leftist rival. The traditionalists have largely lost out in right-wing politics to centrist, neo-liberal and neo-conservative ideological currents, all of which are usually sympathetic to Israel. Nevertheless, it retains a presence in some EU foreign ministries and in religious circles such as the Church of England, which recently debated divesting from companies with connections to Israel.

Traditionalist hostility to Israel may in part be motivated by a residual antisemitism of the "I wouldn't want Jews in my club" variety. But it is also linked to a rejection of those forces - America generally and Israel in the Middle East in particular - that are seen to have upset the kind of old world certainties which are constitutive of the traditionalists sense of nostalgia. The quasi-feudalistic, traditionalist character of much of the Arab world resonates with old right values in a way that "upstart" Israel never could.

There is certainly a sense in which anti-Israelism unites people and ideological viewpoints which feel that they have lost out in the modern world. This may yet include the supranationalists of the EU and their deeply held belief that nationalism is an anachronism. For all across the old continent, the evidence in recent years has been pointing to a revival rather than a diminishing of national (and nationalist) loyalties. From Kosovo and Montenegro in the former Yugoslavia to the ongoing friction between Dutch and French speakers in Belgium to the continuing tensions over the degree of Scottish or Basque home rule, it is clear that national sentiment is far from dead in Europe. This does not mean that the European "project" is finished. But it may mean that the supranationalist assumptions of the most committed integrationists in the European Union are going to be increasingly challenged.

This could create a third ideological constituency, filled with resentment and anger that deeply held beliefs have been disproved or cast aside by history. As the battle rages, this may to some extent spill over into the debate about Israel creating a new space for enemies but also a new space for friends as well. As Dore Gold, Israel's former ambassador to the United Nations, once put it, "the struggle for Europe's soul is still an open one". And so it is. Europe is a work in progress. It remains to be seen how Israel will fare when one or other of the continent's various potential futures finally comes out on top.


[1] Preamble to the treaty establishing the European Coal and Steel Community. http://www.ena.lu/

[2] http://www.transatlantictrends.org/trends/index.cfm?year=2007. Figures refer to the 2004 survey.

[3] Robert Kagan, Of Paradise and Power. Alfred A. Knopf, 2003. Page 3.

[4] In both the failed "constitution" and the Lisbon Treaty which succeeded it, references to the primacy of Europe's Christian heritage were refused a place against much recrimination from Poland and Spain.

[5] Michael Gove, Celsius 7/7: How the West's policy of appeasement has provoked yet more fundamentalist terror - and what has to be done now. Weidenfeld & Nicolson, London, 2006. Pages 11-12.


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Wednesday, 18 June 08, schreef barbara wertwijn-keilson

Heel goed gezegd Ratna. Bedankt.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.