IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Hoe objectief is de NOS in het Israelisch-Palestijns conflict?

IMO Blog, 2008

Op 18 april jl. behandelde de ombudsman van de NOS, Ton van Brussel, een klacht van Gretta Duisenberg over de in haar ogen te pro-IsraŽlische berichtgeving van de NOS. Zij had, naar eigen zeggen, de berichtgeving op NOS Teletekst in januari en februari onderzocht en kwam tot de conclusie dat "de NOS niet evenwichtig is, zeker niet onbevooroordeeld en discrimineert ten gunste van IsraŽl." De buitenlandredactie gaf in een uitgebreid commentaar te kennen zich hier totaal niet in te herkennen, wees op de onzorgvuldigheid van haar onderzoek, waarin maar een beperkt aantal berichten uit die periode zijn onderzocht, die ook nog eens veelvuldig onjuist werden geciteerd.

De redactie buitenland erkende wel dat "woorden en definities een rol kunnen spelen in conflicten", en dat "het belang van niet politiek-ideologisch gebonden formuleringen" daarbij "essentieel" is. Daarbij "wil men niet zeggen daarin geen fouten te maken", en men is zich bovendien "bewust van de vage scheidslijn tussen 'feiten' en het 'oordeel'".


De NOS ombudsman heeft naar aanleiding daarvan zelf een onderzoekje ingesteld en twee 'externe deskundigen' om hun mening gevraagd. Men heeft zich daarbij niet beperkt tot Teletekst, omdat dat een zeer beperkte nieuwsbron is. De ombudsman gaat nog iets verder dan de buitenlandredactie, en erkent dat "de redactie de verdenking op zich laadt de IsraŽlische houding begrijpelijker te vinden dan de Palestijnse". Hieronder volgen de conclusies van de ombudsman, nadat hij inhoudelijke kritiek op Duisenbergs onderzoek heeft geuit, en heeft uitgelegd hoe moeilijk het is om objectief te berichten over het Midden-Oosten conflictomdat er zoveel gezichtspunten zijn:

Als IsraŽl Palestijnse of Libanese doelen met raketten bestookt, wordt in de berichtgeving vermeld dat dit een reactie is op eerdere aanvallen van Palestijnen. Als Palestijnen IsraŽlische doelen bestoken, wordt daar doorgaans geen reden voor opgegeven, terwijl ook hier sprake is van een reactie op de handelwijze van IsraŽl.

In berichtgeving over Palestijnen wordt gebruik gemaakt van kwalificaties als Ďmilitantí, Ďextremistischí en íradicaalí. Dat gebeurde vroeger vaker dan nu, maar uitgebannen is het nog niet. In berichtgeving over IsraŽl ontbreken dergelijke kwalificerende toevoegingen.

Deze twee patronen laten zien dat de redactie met twee maten meet. Daarmee laadt de redactie de verdenking op zich de IsraŽlische houding begrijpelijker te vinden dan de Palestijnse.
Daar staat tegenover dat over de leefomstandigheden in Gaza in de maanden januari en februari herhaaldelijk is bericht in de context van de IsraŽlische politiek. Ook is gemeld dat IsraŽl door het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken op de lijst is geplaatst van landen die gevangenen martelen.

De externe adviseurs zijn het er niettemin over eens dat deze voorbeelden de indruk wekken dat het IsraŽlische perspectief in de berichtgeving van de NOS domineert. Ze zijn echter niet van mening dat de redactie dit moedwillig doet. Ze wijten dat aan de geoliede communicatiemachine van de IsraŽlische regering. Die is er aan de Palestijnse kant aanzienlijk minder. Ook de traditionele band tussen Nederland en IsraŽl speelt hierbij een rol.

Met die geoliede communicatiemachine van de IsraŽlische regering valt het wel mee (of tegen, afhankelijk van je perspectief). Ik zie daar weinig van terug. Veel IsraŽli's klagen over de beroerde 'Hasbara' van hun regering. Men heeft vaak geen officiŽle reactie na een bloedig incident, geeft zelden beelden vrij van bijvoorbeeld beschietingen met Qassamraketten of tijdens de Libanon Oorlog met Katjoesja's, en men doet weinig om allerhande Palestijnse aantijgingen tegen te spreken, in perspectief te plaatsen of te onderzoeken en indien waar de schuldigen te straffen. Terwijl IsraŽl ervan beschuldigd wordt doodzieke patiŽnten in Gaza geen toestemming te geven Gaza te verlaten, behandelt IsraŽl jaarlijks tienduizenden Palestijnen in IsraŽlische ziekenhuizen, maar daar hoor je zelden over. Legio zijn de beschuldigingen van wreedheden bij checkpoints, kolonistengeweld, vergiftiging van Palestijnse waterbronnen, veelal wordt beweerd dat IsraŽl wel Arabische huizen die illegaal zijn gebouwd vernietigt maar geen Joodse, enz. enz. Vaak kom ik in een (IsraŽlisch) krantenartikel of in andere bronnen opeens informatie tegen die een ander ligt op de zaak werpt, bijvoorbeeld wat betreft het enorme aantal huizen dat de Palestijnse Autoriteit illegaal heeft gebouwd in Jeruzalem, waarvan het overgrote deel helemaal niet is afgebroken, wat betreft het in brand zetten van akkers door Palestijnen, wat geregeld schijnt voor te komen, net als het illegaal aftappen van water of een toename aan Palestijns geweld daar waar checkpoints zijn opgeheven. Het zijn allemaal zaken die, als je geluk hebt, verstopt ergens op de website van het IsraŽlische Ministerie van Buitenlandse zaken staan. In het nieuws of in kranten komen woordvoerders van de regering of het leger zelden aan het woord, en het aantal Palestijnen of leden van mensenrechtenorganisaties dat aan het woord komt overtreft het aantal IsraŽli's met, schat ik zo, zeker een factor tien (dit zou een interessant onderzoek zijn).

Waar komt die idee dan vandaan dat IsraŽl een 'geoliede communicatiemachine' heeft? Uit het verleden vrees ik, toen het IsraŽlische perspectief inderdaad dominant was, maar dat is alweer een hele tijd terug, en misschien speelt ook een rol dat een van de twee externe deskundigen die men om hun visie heeft gevraagd, de Palestijn Radi Suudi is. Een voor Palestijnse begrippen gematigde man, maar wel een voorvechter van de Palestijnse zaak. Dat is zijn goed recht, maar daarmee is hij geen objectieve deskundige.

In veel, heel veel reportages van de NOS en andere media staat het Palestijnse perspectief centraal, zoals tijdens de blokkade van Gaza en de Hamas 'uitbraak' in januari. Dat was een regelrechte media overwinning voor de Hamas. Alle haar onwelgevallige feiten, zoals dat er volgens verschillende bronnen nog stroom en diesel voor dagen was toen Hamas de enige elektriciteitscentrale van de Gazastrook sloot en de bakkers verbood nog brood te bakken, de demonstratie tegen de IsraŽlische blokkade door Hamas waarbij neonlicht op de achtergrond te zien was, vergaderingen bij kaarslicht met dichte gordijnen waarachter de zon scheen, dat alles kreeg nauwelijks aandacht. Ook was er geen aandacht voor de medewerkers van de elektriciteitscentrale van Ashkelon, die zelf door raketten werden bestookt terwijl ze aan het werk waren om ook Gaza stroom te kunnen leveren, en werden aantijgingen over doodzieke Palestijnen die niet voor behandeling naar IsraŽl konden niet met de IsraŽlische autoriteiten gecheckt. Niet lang geleden bleek zo'n verhaal van Artsen Zonder Grenzen niet te kloppen. Ook zijn er berichten geweest van Hamasleden die diesel uit ziekenhuizen stalen, maar voor de NOS is dat blijkbaar niet interessant.

Iets anders wat stelselmatig ontbreekt in de berichtgeving is het grote aantal aanslagen dat wordt verijdeld door IsraŽl. Terwijl er volop aandacht is voor de problemen voor de Palestijnen met de checkpoints, de afscheidingsbarriŤre en operaties van het IsraŽlische leger, wordt het reŽle veiligheidsbelang daarvan genegeerd.

Er zijn meer zaken die worden genegeerd. Geregeld vallen er doden door explosies in de Gazastrook die worden veroorzaakt doordat explosieven per ongeluk afgaan. Hamas gebruikt de burgerbevolking bewust als menselijk schild, en dwingt mensen soms zelfs om gewapende strijders in hun huizen toe te laten om van daaruit op IsraŽlische soldaten te schieten. Iets anders dat nooit aandacht krijgt is de intolerantie en het geweld in Gaza tegenover christenen, homo's en dissidenten. Journalisten worden opgepakt, christelijke boekwinkels of andere centra in brand gestoken, en vrouwen gedwongen om een hoofddoek te dragen.

De ombudsman beweert dat:

In berichtgeving over Palestijnen wordt gebruik gemaakt van kwalificaties als Ďmilitantí, Ďextremistischí en íradicaalí. Dat gebeurde vroeger vaker dan nu, maar uitgebannen is het nog niet. In berichtgeving over IsraŽl ontbreken dergelijke kwalificerende toevoegingen.

Wanneer Palestijnen aanvallen op IsraŽlische burgers uitvoeren zoals de aanslag in Jeruzalem vorige week of raketbeschietingen op Sderot en omgeving, is sprake van terrorisme. Hamas, Islamitische Jihad en andere groeperingen zeggen vaak en duidelijk dat hun doel is om zoveel mogelijk burgers te treffen en IsraŽlische steden onleefbaar te maken. Ze zeggen ook luid en duidelijk dat heel IsraŽl 'bezet gebied' is en bevrijd moet worden. Toch doet de NOS het voorkomen alsof deze groepen slechts tegen de IsraŽlische bezetting van de in 1967 veroverde gebieden strijden. 'Militant' vind ik dan nog te mild uitgedrukt. Wanneer Palestijnen tegen het IsraŽlische leger vechten is 'militant' wel op zijn plaats. Hamas, dat zowel in haar handvest als op bijvoorbeeld haar TV station Al Aqsa TV niet alleen oproept tot bevrijding van heel 'Palestina', maar ook de Holocaust ontkent, en kinderen leert dat het doden van Joden een heilige plicht is, wordt helaas zelden 'extremistisch' genoemd door de NOS.

Geweld van IsraŽlische kolonisten tegen de Palestijnen worden wel degelijk (en terecht) zeer negatief omschreven. Acties van het IsraŽlische leger worden steevast als vergelding omschreven, niet als gericht op het voorkomen van toekomstige aanvallen van de Palestijnen. Bovenstaande conclusie is dan ook onjuist, en lijkt ingegeven door de perceptie dat een Palestijnse zelfmoordaanslag net zo erg is als een actie van het IsraŽlische leger, en beide dus in dezelfde termen omschreven moeten worden.

Hoe men tot de conclusie kan komen dat het IsraŽlische perspectief domineert, is me een raadsel. Zelden wordt de context voor IsraŽlisch geweld gegeven, zoals het verijdelen van een aanslag, het verhinderen van raketaanvallen of tegengaan van wapensmokkel. Het Palestijnse perspectief, de gevolgen van maatregelen en IsraŽlische acties op hun leefsituatie, hun wanhoop en woede, staan juist heel vaak centraal.

Wat betreft het gebruik van woorden: in een reportage op 17 juni zei Sander van Hoorn dat IsraŽl Gaza in een 'ijzeren greep' houdt. Dat is vreemd, want Hamas is er de baas en regeert met harde hand. 'IsraŽl controleert de grenzen' zal van Hoorn bedoeld hebben, maar waarom dat dan niet gezegd in plaats van het veel extremer klinkende 'ijzeren greep'? Uiteraard werd er niet bij vermeld dat Hamas die grensovergangen geregeld aanvalt. Men zou eens met een paar werknemers van zo'n grensovergang moeten gaan praten voor een ander perspectief.

Misschien kan de ombudsman bij een volgend onderzoek Frits Barend benaderen als externe deskundige.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 13 July 08, schreef barbara wertwijn-keilson

Beste Ratna, ik las net op Het Vrije Volk 'Hans Laroes nodigt HVV-ers uit voor gesprek'. Het onderwerp is geheel verschillend met het jouwe, en ik meen te weten dat je Het Vrije Volk niet graag mag, maar toch is het interessant dat de NOS in de vorm van Laroes wordt aangesproken. Misschien is het een manier of een mogelijkheid om ook de objectiviteit van de NOS in het Israelisch-Palestijns conflict aan te kaarten. Ik denk zo maar, dat er bij Het Vrije Volk bloggers zijn die daar niet afkerig van zouden zijn. Groet van Barbara Wertwijn.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.