IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Terugschieten in Hebron

IMO Blog, 2008

De laatste tijd duiken geregeld filmpjes op van geweld van kolonisten of soldaten tegen Palestijnen. Onder de treffende naam 'shooting back' heeft de mensenrechtenorganisatie Betselem zo'n 100 camera's uitgedeeld aan Palestijnen en ze een cursus gegeven, zodat ze de volgens hun veelvuldig voorkomende intimidaties en aanvallen door kolonisten kunnen filmen. Het gevolg is dat verschillende TV journaals en kranten uitgebreid aandacht besteden aan een Palestijnse herder die in elkaar is geslagen door kolonisten of het feit dat een Palestijnse demonstrant in zijn teen is geschoten door een soldaat. Op sommige kolonisten komt dit wat bevreemdend over: in Amsterdam worden jaarlijks tientallen homo's, moslims, joden, en anderen in elkaar geslagen, in sommige Amerikaanse steden worden jaarlijks tientallen, zoniet honderden mensen vermoord, in Rusland worden jaarlijks tientallen journalisten gedood en intimideren neo-nazigroepen honderden minderheden, in Iran verdwijnen jaarlijks honderden dissidenten, homo's en minderheden in de gevangenis en worden tientallen mensen geŽxecuteerd vanwege overspel of andere ernstige misdaden, en onze eigen NAVO is verantwoordelijk voor de dood van honderden burgers per jaar door bombardementen. Daarmee kun je natuurlijk niet goedpraten dat een Palestijnse demonstrant in zijn teen wordt geschoten, maar is de verhouding niet een beetje zoek als een dergelijk incident het NOS journaal en de NRC haalt? Ja en nee.


Het meest interessante aan de recente aandacht voor die Betselem filmpjes is het feit dat burgers in toenemende mate het nieuws maken, en dat de camera een machtig wapen kan zijn in de strijd om de hearts and minds. Palestijnen kunnen de wereld laten zien hoe zij worden onderdrukt, maar kunnen zaken ook een beetje aandikken, of het deel van de film wissen waarin de kolonisten werden geprovoceerd of de demonstrant met stenen gooide naar de soldaten. Dit is niet geheel denkbeeldig zoals de zaak Al Dura heeft aangetoond, evenals gefotoshopte beelden tijdens de Libanon oorlog en nog een reeks aan gefakete beelden.

Ik voelde mee met de Palestijnen die van de week in Nova en eerder in Netwerk vertelden dat zij zich door de camera weer wat veiliger voelden, en het feit dat de camera's ervoor zorgen dat de daders van dergelijke misdaden worden opgepakt en ook wellicht het aantal incidenten zullen doen afnemen lijkt mij een zeer goede ontwikkeling. Anderzijds bestaat het risico dat de camera ook geweld zal uitlokken, bijvoorbeeld tegen kolonisten waarna het tegengeweld gefilmd kan worden. Met andere woorden: het is mooi als de camera helpt om de waarheid beter te achterhalen, maar ik vrees de camera als propagandamiddel, en ik heb er geen vertrouwen in dat de media een dergelijk gebruik zullen doorprikken. Men is nogal goedgelovig tegenover de Palestijnen, die vooral als onschuldige slachtoffers worden geportretteerd.

Wat in al die reportages helaas ontbreekt is achtergrondinformatie: de suggestie is dat zulke incidenten veel vaker voorkomen, maar is dat ook zo? Sinds wanneer staan beide groepen zo vijandig tegenover elkaar? Voor de beide intifada's schijnt de situatie heel anders te zijn geweest, en gingen kolonisten naar de Palestijnse markt, naar de tandarts en de garage. Hoeveel gevallen van geweld, van beide kanten, zijn er eigenlijk bekend van de laatste tijd? Door wie wordt dit geweld vooral gepleegd? Is dit een kleine minderheid of doet een heel dorp of nederzetting daaraan mee? Wordt dit binnen de eigen gemeenschap openlijk bekritiseerd? Zijn er bepaalde groepen die de zaak opstoken en belang hebben bij het geweld?

Tegenover de vele voorvallen van kolonistengeweld staat een even lange lijst van Palestijns geweld, schietincidenten, lifters die worden vermoord, kolonisten die met messen worden gestoken en bedreigd, velden die in brand worden gestoken, kinderen die met stenen worden bekogeld enz. enz. Terwijl Palestijnse kinderen uit een bepaald dorp op de weg naar school door het leger worden begeleid omdat zij langs een nederzetting moeten en daar door kolonisten geregeld zijn aangevallen, gaan veel kinderen uit de nederzettingen per gepantserde bus naar school, omdat lopen te gevaarlijk is. Voor dit laatste is helaas heel wat minder aandacht dan voor de Palestijnse kinderen. De kolonisten en Palestijnen lijken niet voor elkaar onder te doen wat dat betreft. Uiteraard roepen beide dat de ander hen van het land wil jagen maar men zal daar niet aan toegeven, want God/Allah heeft het land aan hen beloofd. Ik was verbaasd onlangs te vernemen dat niet alleen de Palestijnen en linkse actievoerders, maar ook kolonisten erover klagen dat het leger en de politie hun vijandig gezind is en de andere partij voortrekt. Misschien doen zij het dan toch iets beter dan ik dacht. Terwijl wij allen weten van de agressieve kolonisten in Hebron en hun intolerante religieuze denkbeelden, is voornoemde lijst van Palestijns geweld nagenoeg onbekend. Zelden komen kolonisten aan het woord die daarover vertellen, zelden laat men extremistische Palestijnen zien die oproepen alle Zionisten te doden, zelden ook laat men kolonisten zien die met de Palestijnen samenwerken. De kolonisten zijn steevast de bad guys, de slechteriken, en de Palestijnen de slachtoffers.

De situatie in de bezette gebieden roept meer nog dan die in IsraŽl de vraag op hoe je erachter komt wie gelijk heeft, hoe iets zit, wat er echt is gebeurd. Wie heeft dat veld in brand gestoken, wie is begonnen met stenen gooien, daagden de Palestijnen die langs het veld van de kolonisten liepen deze eerst uit of begonnen zij spontaan te schieten? Wie heeft die schapen vergiftigd en de olijfbomen omgehakt, en in reactie waarop? De lijst van klachten en verwijten over en weer is lang. De situatie is veel complexer dan de media, maar ook dan de kolonisten en de Palestijnen, die zich beiden als het slachtoffer presenteren, ons doen geloven. Tegenover het verhaal van de Palestijnse vrouw die bang was om van haar huis naar de waterput te lopen omdat de kolonisten haar onderweg intimideren, staat het verhaal van religieuze Joden die bang zijn over de 'corridor' van de graven van de aartsvaders naar de Joodse wijk in Hebron te lopen, of naar de nabijgelegen nederzetting.

De eerste keer dat ik op de Westoever was een paar jaar geleden viel me de ruimte op: de nederzettingen bleken de Palestijnse dorpen en steden over het algemeen niet te verstikken zoals ik had opgemaakt uit de berichtgeving erover, er bleken ook veel minder checkpoints te zijn en ik was verbaasd dat er Palestijnen reden op de wegen die door kolonisten worden gebruikt. Palestijnen hadden winkels waar voornamelijk kolonisten kwamen en werkten in de nederzettingen. Voor de bouw van verschillende nederzettingen is Palestijns land onteigend en er zijn wegen die niet voor Palestijnen toegankelijk zijn, maar ik had via de media een veel extremer beeld van de situatie. In Hebron mogen de kolonisten niet in het overgrote deel van de stad komen, en ook de toegang van Joden tot de graven van de aartsvaders is beperkt om frictie met de moslims, voor wie de plaatsen ook heilig zijn, te voorkomen. Net als op de Tempelberg beheert de islamitische waqf een groot deel van de plaats en kan hier zonder overleg met IsraŽl veranderingen aanbrengen. In tegenstelling tot het beeld dat de media creŽren is de Westoever geen wildwesten voor IsraŽl en zijn er allerlei regels en afspraken, vooral uit de Oslo periode.

Een paar van deze afspraken wat betreft Hebron: het gebied is onder het Wye Akkoord (1997) in tweeŽn gesplitst, H1 en H2. H1 bedraagt 16km2 en staat onder Palestijns gezag. H2 is 2km2 en valt onder IsraŽlisch gezag, maar slecht 0,5 km2 is effectief voor de Joodse kolonisten toegankelijk. Het Wye Akkoord voorzag in Europese waarnemers om op een en ander toe te zien, de zogenaamde TIPH (Temporary International Presence in Hebron). Deze waarnemers werken samen met IsraŽlische mensenrechtenorganisaties en staan nogal negatief tegenover de kolonisten. Desondanks zijn deze waarnemers meermaals aangevallen door Palestijnen, zoals in 2002 toen twee waarnemers in een auto door Palestijnen werden doodgeschoten en in 2006 toen tijdens de cartoonrellen Palestijnen het TIPH kantoor bestormden, waarna de Deense waarnemers de stad ontvluchtten. Het Wye Akkoord geeft Joden in H2 onbeperkt toegang tot voor Joden belangrijke plaatsen zoals het graf van Avner B'Ner en het Kabbalacentrum in het oude Kasbah, maar na dreiging met moord door PA politie en terroristische organisaties mogen Joden niet meer naar deze plaatsen. Dat is in tegenspraak met de uitspraak van het IsraŽlische Hooggerechtshof (9593/4): restricties op bewegingsvrijheid (H2) moeten worden toegepast tegen de partij die met geweld dreigt of geweld gebruikt. Terwijl ieder Joods initiatief in H2 tot aan het hooggerechtshof wordt bestreden, geeft de PA financiŽle bonussen aan iedere Arabier die zich in H2 vestigt. Er wordt bewust zo gebouwd dat de Joodse wijk niet kan uitbreiden.

Iets wat nauwelijks aandacht krijgt in de media is het feit dat tot de jaren '30 van de vorige eeuw er eeuwenlang Joden in Hebron leefden. In 1929 vond er op instigatie van de Moefi Haj Amin Al Husseini een grote pogrom plaats waarbij 60 Joden omkwamen en een veelvoud gewond raakten. Veel Joden zijn toen, of in de jaren die volgden, vertrokken en in 1936, toen de grote Arabische opstand uitbrak, werd de Joodse gemeenschap geheel geŽvacueerd.

Toch was de IsraŽlische regering er in eerste instantie tegen dat zich daar na 1967 een nieuwe Joodse gemeenschap zou vestigen, uit angst voor problemen met de Arabische bevolking en omdat men de Westoever of een deel daarvan wou teruggeven aan JordaniŽ in ruil voor vrede. Fanatieke kolonisten hebben de regering min of meer voor een voldongen feit gesteld, zoals op meer plaatsen is gebeurd.

In Hebron wordt de strijd om het land op het scherpst van de snede gevoerd. Ik kan zelf weinig sympathie voor de kolonisten daar opbrengen, met hun zeer nationalistisch-religieuze denkbeelden en protest tegen alles wat ergens in de verste verte aan een compromis doet denken. Maar, in tegenstelling tot het beeld dat de media creŽren, zijn de Palestijnen die daar leven geen haar beter en houden er even extreme denkbeelden op na. Het zou wellicht verstandig zijn als IsraŽl dit gebied opgeeft, maar het probleem is dat niet alleen de kolonisten maar ook de Palestijnen dit als een IsraŽlische nederlaag zullen opvatten, wat het geweld niet zal verminderen maar juist versterken, zoals ook de ontruiming van de Gazastrook tot meer geweld en versterking van Hamas heeft geleid. Bovendien maakt opgeven van Hebron het moeilijk om de heilige plaatsen toegankelijk voor Joden te houden.

De oplossing van het conflict ligt mijns inziens in deling, en dat betekent dat IsraŽl uit het overgrote merendeel van de Westoever moet vertrekken, maar dat kan alleen als het daar vrede voor in de plaats krijgt. Bovendien zou het mogelijk moeten zijn dat Joden op plaatsen blijven wonen waar zij een lange geschiedenis hebben en een diepe verbondenheid mee voelen, mits zij zich aan het Palestijnse gezag onderwerpen. Dit Palestijnse gezag op zijn beurt moet de Joden daar een adequate bescherming kunnen bieden, en toezien op toegankelijkheid voor beide bevolkingsgroepen van de heilige plaatsen, zoals IsraŽl in Jeruzalem doet. Dit alles klinkt helaas naar zeer verre toekomstmuziek. Vooralsnog kunnen Palestijnse kinderen op sommige plaatsen alleen onder begeleiding van het leger veilig naar hun school lopen, en kunnen Joden niet zonder legerbescherming of bewapend over de 'corridor' lopen, en rijden zij noodgedwongen in gepantserde auto's.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.