IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Haat tegen Israel op de Volkskrant online

IMO Blog, 2008

Het artikel van Jaap Hamburger op de Volkskrant online (in reactie op mijn artikel in de Volkskrant van 23 juli) heeft inmiddels meer dan 440 reacties gekregen. 440! Daarvan zijn er zeker zo'n 100 van ene Robert van Waning, trots lid van het Steuncomitť IsraŽlische Vredes- en Mensenrechten- Organisaties (SIVMO). In die honderd reacties snoert hij opponenten (iedereen die het waagt het voor IsraŽl op te nemen) de mond, en spuwt hij uitgebreid zijn gal over zowel IsraŽl als het Joodse volk.


Maar waag het niet hem een antisemiet te noemen, want dan wordt hij verschrikkelijk boos. Mensen als Van Waning zitten helaas op bijna ieder discussie forum op internet, en iedereen die zich tegen dit extreme antizionisme keert krijgt het met dit soort arrogante lui aan de stok.
Hieronder volgen een paar citaten, zodat duidelijk is waar ik het over heb:

"Wat een arrogantie. Wat een exclusivisme, exceptionalisme en particularisme. Alsof een geclaimde positie boven wereldlijke wetten en internationale verdragen geen ware apartheid is."

"Ik heb wťl principiŽle en gefundeerde kritiek op discriminatoire elementen die van oudsher zijn geÔnstutionaliseerd in de religie, traditie en cultuur van het Jodendom. Deze elementen hebben vanaf de oprichting van IsraŽl in hart en ziel en dagelijkse praktijk een apartheidsstaat gemaakt. Dit was ook de bedoeling van de stichters en is dat sindsdien ook steeds (in meer en mindere mate) de wens en het streven gebleven van de politieke leiders en een belangrijk deel van de bevolking."

"Relevanter voor het onderwerp van dit boek is de les dat de joden zelf eindverantwoordelijkheid dragen voor de verwoesting van de Tempel en hun verdrijving uit het land IsraŽl. (citaat Rabkin)."

De Joodse religie, traditie en cultuur deugen al niet, en daarom deugt IsraŽl ook niet. Iedere religie en iedere traditie heeft wel discriminatoire en exclusivistische elementen in zich (vindt niet iedere gelovige ergens dat hij/zij het enige ware geloof aanhangt?), net als ieder land (veel landen geven hoog op over wat zij aan de wereld en de beschaving hebben bijgedragen en nog bijdragen, terwijl in bijna ieder land minderheden in meer of mindere mate worden gediscrimineerd), en vele landen in sterkere mate dan IsraŽl. Maar van vergelijkingen met andere landen wil Van Waning niet weten, want dan ontwijk je het onderwerp. Hij werd ook steeds vreselijk boos als anderen zich volgens hem niet strak genoeg aan 'het onderwerp' hielden, en dat was uiteraard wat er allemaal mis is met IsraŽl.

Het laatste citaat is niet van hem maar wel met instemming geciteerd. De Joden zijn zelf verantwoordelijk, en moeten dus niet zo zeuren. En, als zij zoveel om Eretz Israel gaven, waarom gingen ze er dan niet eerder heen? vraagt Van Waning zich meermaals af. Nu hebben ze hun rechten verspeeld. Tja. Zij gingen er eerder heen, veelvuldig, maar de omstandigheden waren zwaar en er waren wel degelijk allerlei belemmeringen en beperkingen voor Joden, bijvoorbeeld om uit Zuid-Europa per boot naar Palestina te vertrekken. In Palestina werden de Joden, in tegenstelling tot wat Van Waning beweert, niet altijd met open armen ontvangen en niet alle moslims waren voor de opkomst van het zionisme grote Jodenvrienden. En trouwens, wat dan nog? Wie zijn wij, niet Joden, om voor hun te bepalen hoeveel waarde Eretz Israel in hun geschiedenis, nationale identiteit, cultuur en religie heeft? Over arrogantie gesproken.
Hieronder nog een paar staaltjes van arrogantie en de kunst van het beledigen:

Als Ratna Pelle in dit discussieforum haar zin niet krijgt (welke dat ook moge zijn), dan gaat zij elders door met schelden en natrappen. Zij noemt haar opponenten collectief (dus zonder enig onderscheid van argumenten) 'antizionisten' en zou ze kennelijk het liefst ook allemaal antisemieten willen noemen. Iets weerhoudt haar echter om tot die ultieme dwaling en smaad over te gaan. Dit is echter niet dankzij een laatste greintje van beschaving of gezond verstand. Zij schrijft namelijk: "Waag het niet om het a-woord te gebruiken." Zij zou het dus wel graag willen, maar durft het niet.

Wat Ratna Pelle zou můeten weerhouden om mij een antisemiet te noemen, is het feit dat dit verwijt geen doel treft en dus nergens op slaat. Als zij antisemieten wil vangen, laat haar dan achter de ťchte racisten aangaan, en niet proberen om kritische en onafhankelijke geesten de mond te snoeren. Ik sta achter mijn mening, en blijf daar staan totdat iemand mij met verifieerbare feiten en steekhoudende argumenten kan overtuigen van mijn ongelijk.

Ratna Pelle vereenzelvigt antizionisme ťťn op ťťn met antisemitisme. Antizionisme is volgens mij een volkomen legitieme opvatting van rationele aard die zich keert tegen goddelijke aanspraken op andermans grondgebied. Wie principiŽle bezwaren heeft tegen zionistische opvattingen, aanspraken en praktijken bestrijdt daarmee echter niet automatisch het uit wanhoop geboren bestaansrecht van IsraŽl en zelfs niet het recht om een Joodse Muur te bouwen op de grenzen van IsraŽl.

Antisemitisme is in mijn ogen een racistisch begrip. Het maakt immers onderscheid maakt tussen racisme jegens Joden en racisme jegens niet-Joden. Racisme is racisme, ongeacht tegen wie of welke bevolkingsgroep het zich ook richt, dus ook tegen Joden.

Ik ben consequent in mijn afwijzing van Ūedere vorm van discriminatie (moreel, mentaal, juridisch, maatschappelijk, politiek, volkenrechtelijk, economisch, etc) van (groepen van) mensen op grond van hun genetische c.q. etnische achtergrond. Mijn kritiek op bepaalde elementen van het Jodendom en van de IsraŽlische politiek is dan ook op die afwijzing gebaseerd. Ik begrijp er werkelijk niets van dat ik als anti-racist hier en elders op de meest vuige manieren wordt aangevallen op mijn persoonlijke integriteit.

Dit is (nogmaals) je reinste Inquisitie. Mevrouw Pelle van de Gedankenpolizei kan maar beter achter de ťchte racisten aan gaan, ook in IsraŽl.

Niet iedereen heeft zin om dit soort dingen naar zijn of haar hoofd te krijgen, dus denk je een volgende keer wel even na voordat je weer de discussie aangaat met dergelijke onfrisse types, met als gevolg dat zij het laatste woord hebben. Ik ben er wel op ingegaan, en heb uitgelegd waarom hij volgens mij een antisemiet is en wat ik onder antizionisme versta. Ik drukte mij in eerste instantie nog voorzichtig uit, omdat ik weet dat je met het a-woord voorzichtig moet zijn, en legde uit hoe dicht bij elkaar antizionisme en antisemitisme vaak liggen, en dat als iemand de hele week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat achter de computer zit om IsraŽl, de enige Joodse staat, zwart te maken, dat toch wel te denken geeft. Ik heb ook meermaals de volgende vragen gesteld, die hij afdeed als 'kretologie':

De discussie zou niet alleen moeten gaan over of IsraŽl een apartheidsstaat is (dat is het niet, daar hoef je slechts de wetgeving onder het apartheidsregime en die van het huidige IsraŽl voor naast elkaar te leggen), maar ook over de vraag waarom IsraŽl, van alle landen waar gediscrimineerd wordt en erger, het enige land is dat we met het apartheidsregime vergelijken. Hoe komt het dat allerlei mensen hier al uren en uren hebben doorgebracht om in uitgebreide epistels aan te tonen hoe door en door slecht IsraŽl, de enige Joodse staat, wel niet is? De haat druipt er bij sommigen vanaf, en het gaat daarbij overduidelijk niet alleen om de bezette gebieden maar om heel IsraŽl: een land geboren in zonde dat er niet zou mogen zijn. De nobele motieven daarachter ontgaan mij geheel, maar desondanks heeft Jaap Hamburger de euvele moed mij ervan te betichten IsraŽl schade toe te brengen!

Let ook op de truc om het hele begrip antisemitisme af te doen als 'racistisch' omdat het onderscheid maakt tussen racisme tegen Joden en tegen andere bevolkingsgroepen.
Antisemitisme, beste Van Waning, is een specifieke vorm van racisme, de oudste ook, omdat Joden voor een deel om andere redenen worden gehaat en vervolgd dan niet-Joden. Zo wordt alleen Joden kwalijk genomen dat ze te machtig zouden zijn, dat ze achter de schermen aan de touwtjes trekken of op zijn minst de grote geldstromen en de media in hun macht hebben. Met al het lelijks dat tegenwoordig over Marokkanen wordt gezegd, vroeger over Surinamers en over zigeuners, hun werd zelden kwalijk genomen dat ze teveel macht bezaten. Iets anders specifieks is dat Joden de moord op Jezus is verweten, en dat ze zich niet tot de nieuwe godsdienst, het christendom wilden bekeren, en hun Messias afwezen.

Het ontkennen van het unieke karakter van het antisemitisme is op zichzelf al zeer bedenkelijk.

De discussiestijl van Van Waning kenmerkte zich verder door anderen continu met allerhande citaten om de oren te slaan, uit Wikipedia, maar ook van allerlei - vooral Joodse - critici van IsraŽl, alsof je meer gelijk heb als je meer mensen kunt vinden die wat jij beweert ook al eens hebben beweerd. Daarbij heeft hij zaken regelmatig uit zijn verband gerukt, en kwam hij zelfs met kritiek op het zionisme uit de jaren '20 van de vorige eeuw aanzetten! Hoe wanhopig kun je zijn? Dat soort teksten zijn ongetwijfeld interessant en leerzaam, maar als dat je gelijk moet aantonen, ben je een beetje zielig.

Van Waning is een actief deelnemer aan de discussies op de Volkskrant online, en is eigenlijk altijd wel van de partij als IsraŽl ter sprake komt. Ik heb mij over deze obsessie al verwonderd, maar nog niet over het feit dat deze obsessie komt van iemand die lid is van het SIVMO. Het SIVMO steunt organisaties als Gush Shalom, Betselem, het comitť tegen huisvernielingen en Ta'ayusj, een radikale Joods-Arabische vredesorganisatie. Sommige van deze organisaties zijn antizionistisch, andere niet of het verschilt per lid. Uri Avnery is strikt genomen niet antizionistisch, al komt hij vaak wel in de buurt. Tegenover Palestijnen heeft hij de tweestatenoplossing verdedigd. De voorzitter van het comitť tegen huisvernielingen, Jeff Halper, is openlijk antizionistisch.

Toen ik mij net in het conflict was aan het verdiepen heb ik een proefabonnement op De Brug, het blad van het SIVMO genomen, en overwoog om lid te worden. Ik begon me steeds meer aan de eenzijdigheid van de bijdragen te ergeren, aan het gebrek aan discussie (er was maar ťťn visie, en dat was dat IsraŽl de wrede onderdrukker en de Palestijnen de zielige slachtoffers zijn) en diversiteit. Op een bijeenkomst van GroenLinks een paar jaar geleden had het SIVMO twee vlaggen bij hun kraam: een IsraŽlische en een Palestijnse. Ik vraag mij af wat de functie van de IsraŽlische vlag was, maar als die een uitdrukking is van het feit dat men IsraŽl als Joodse staat erkent en een tweestatenoplossing voorstaat, zou men misschien eens een artikel in De Brug kunnen wijden aan het feit dat ook als men IsraŽl de hoofdverantwoordelijkheid voor het conflict toekent, dat nog geen rechtvaardiging is om het soort dingen over Joden en IsraŽl te roepen als Van Waning doet, dat IsraŽl een legitieme staat is en geen racistische apartheidsstaat op gestolen land, dat het Joodse volk recht heeft op zelfbeschikking en zij onlosmakelijk is verbonden met het land IsraŽl. Hetzelfde geldt overigens voor Jaap Hamburger, die ontkent een antizionist te zijn, maar in de discussie n.a.v. zijn artikel geen enkel probleem lijkt te hebben met de extreme anti-IsraŽl en soms zelfs antisemitische reacties. Misschien kan hij het eens ťťn keertje voor IsraŽl opnemen als hij het zo vervelend vindt om een antizionist te worden genoemd?

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 22 Opmerkingen

op Thursday, 14 August 08, schreef Mike Bing

Ook ik heb eens geturft hoe vaak de verschillende posters hun neus laten zien. Ook de reakties van Robert van Waningen nog eens doorgelezen. Uit de bloemlezing hieronder is duidelijk af te lezen in hoeverre hij een antisemiet is (of niet). Mijn mening moge duidelijk zijn.

"
31-07-2008 14:04
Etnisch exclusivisme, cultureel particularisme en de daarop gebaseerde discriminatie op etnische grondslag zit van oudsher ingebakken in de Joodse religie, cultuur, tradtitie, wetgeving

31-07-2008 18:33
Gaat het in de halachische wetten dan helemaal niet om 'raszuiverheid'? Kom nou. Er is geen volk dat daar juist zo obsessief mee bezig is.

01-08-2008 11:00
...mijn (inmiddels stevig gefundeerde) indruk dat discriminatie diep zit ingebakken in de religie ...... van IsraŽl.

01-08-2008 12:42
Ik heb namelijk de (inmiddels stevig gefundeerde) indruk dat Jodendom en IsraŽl vijanden nodig hebben om niet uiteen te vallen in onderlinge tegenstellingen en conflicten.

01-08-2008 13:58
Hoe zou het Jodendom 3.000 jaar kunnen bestaan zůnder heel bewust en consequent dit onderscheid te maken en dus niet alleen in halachische wetten vast te leggen maar ook in praktijk te brengen in cultuur, politiek en dagelijkse praktijk?

01-08-2008 14:23
De goden waarover wij het hier hebben zijn handige duvels die mensen tegen elkaar uitspelen om zelf te kunnen overleven.

01-08-2008 17:25
Wegwezen daar. Dat land is niet van jullie, wat jullie oude schriftgeleerden julie God ook in de mond hebben gelegd.

Haal de religie uit het Jodendom en je houdt een exclusivistische, particularistische en discriminerende cultuur op genetische en etnische grondslag over, mťt een bijbehorend groepsverband, een wereldwijd netwerk en een warm en solidair wij-gevoel, zeker bij aanvallen van buitenaf.

Obsessies, eigenwaan, superioriteitsgevoelens en zelfdweep van genetische cq etnische aard ziitten nog dieper en zijn nog hardnekkiger en emotioneler dan 'gewoon' nationalisme. Dat is ook hier weer goed te merken.

03-08-2008 16:25
Zou iemand hier het in zijn hoofd en in zijn hart halen om over gediscimineerde, vervolgde, verdreven en vermoorde Joden te schrijven: 'Ach gut die arme Joden"?

05-08-2008 15:45
Ik heb het over de doelbewuste apartheid die in de vorm van (zelf)discriminatie van oudsher door het Jodendom was geÔnstitutionaliseerd in zijn religie, cultuur, traditie en halachische wetgeving, en sinds 1948 ook structureel verbonden is met de IsraŽlische politiek, maatschappelijke inrichting en dagelijkse praktijk.

07-08-2008 22:23
Mijn maag krimpt iedere keer weer samen als ik lees over wat kennelijk nog allemaal nog mogelijk blijkt in 'de enige democratie in het Midden-Oosten' ..... Beschaving is maar een griezelig dun laagje.
"

op Monday, 18 August 08, schreef Betty Stavast

It runs in the family. Zijn broer en oud-D'66 senator Jan Willem van Waning blogt zeer frequent op het VKblog. Hij kopieert en plakt daar hele krantenartikelen die uiteraard over het zionistische monster gaan. Maar dat niet alleen, zelfs al gaat het over Tibet, dan nog weet hij hier Israel en haar verderfelijke zionisten tussen te frummelen. Robert van Waning ging vanwege zijn haat jegens Israel zelfs zover, dat hij op het Vkblog van Eline Walda (met als onderwerp Ofra Haza) haar begon aan te vallen dat ze daar teveel aan commerciele activiteiten deed, geheel tegen de regels van het Vkblog. Maar hij koppelde deze uiting aan het feit dat zij hier een Israel-gerelateerd onderwerp behandelde. Had zij gekeuveld over koetjes en kalfjes, dan was hij nooit over haar commerciele activiteiten gevallen. Robert van Waning heeft tegen mij persoonlijk in een prive-email eens gezegd dat het de grootste vergissing in de wereldgeschiedenis was om de Joden een eigen soevereine staat te geven.

Nou, hoe zullen we dat eens noemen?

op Monday, 18 August 08, schreef Mike Bing

Nou, niet antisemitisch want dat woord schijnt allergische reacties op te roepen bij de betrokkenen. Je mag uiteraard Israeli's en joden wel vergelijken met nazi's, daar heeft niemand last van lijkt het.

Het staat voor mij volkomen buiten kijf dat deze vorm van vuilspuiterij op basis van verdraaide waarheden, "nieuwe" historici en kritiekloze blik op terreur als begrijpelijke reactie van een onderdrukt volk, tegenwoordig salonfahig is gemaakt door Anja, Hajo, Jaap en Gretta.

Dit wordt met graagte aangegrepen door individuen die tot dustoe hun jodenhaat onder de pet hielden om deze nu, gelegitimiseerd door de palestijnen, de ruimte te geven.

DŠt valt o.m. EAJG aan te rekenen, niet dat ze kritiek hebben op Israel maar dat ze zich kritiekloos laten misbruiken en van de prins gťťn kwaad weten.

Op het betreffende VK stuk van Jaap had hij bijvoorbeeld meteen kunnen ingrijpen toen de toon van de stukken antisemitisch werd. Hij kiest ervoor dat niet te doen en is daarmee medeverantwoordelijk voor de laakbare ontwikkeling (en het afglijden)van de discussie.

Kritiek op Israel mag, ik heb zelf meer dan genoeg kritiek. Dit kan je echter met de beste (of slechtste) wil van de wereld gťťn kritiek op Israel meer noemen maar een frontale aanval op het jodendom onder de aloude banieren van wereld dominantie, geld- en machtsbelustheid. Kortom de oude racistische vooroordelen met een vers nieuw sausje.

Triest dat mensen zich zo laten misbruiken. Ik kan het de van Waningen niet echt kwalijk nemen dat ze de kans grijpen.

Mike

op Monday, 18 August 08, schreef Stella van Sijs.

Wat mij verbaast is dat Van Waning zoveel moeite doet aan te tonen dat Joods geen meerwaarde heeft (ettelijke postings lang), maar vervolgens als SIVMO een verbond aangaat met EAJG en die J geen probleem vindt. Weg met die J zou hij moeten zeggen. Eigenlijk zou hij dat eens uit moeten leggen. Over selectiviteit gesproken!

op Monday, 18 August 08, schreef Betty Stavast

Mike, de Van Waning broeders laten zich niet misbruiken, zij denken ECHT zo. Het komt van binnenuit. Zij worden niet meegesleurd omdat zij zwak zijn, maar lopen als het even kan met de vlag voorop.

op Monday, 18 August 08, schreef Mike Bing

@Betty
Ik doelde op EAJG dat zich laat misbruiken en niet omgekeerd zoals jij las waarschijnlijk door mijn wat wollige formulering. (waarvoor excuus) Uiteraard staat het de gebroeders vrij antisemiet te wezen, dit is een vrij land. Voor een stichting met de hoofdletter "J" vind ik het echter vreemd dat zij deze lieden in haar slipstream toelaat en zich zo laat misbruiken.

op Monday, 18 August 08, schreef barbara wertwijn-keilson

Ik geef er de voorkeur aan antisemieten 'jodenhaters' te noemen. Want dŠŠr is het altijd om gegaan. De manier om joden af te beelden en te beschrijven in landen om Israel heen is jodenhaat, vroeger ook elders een doodgewone praktijk. Zuiver racistische jodenhaat. Laat die Jaap Hamburger dŠt racisme eens aanpakken. Onbegrijpelijk dat zoiets NOOIT in de pers komt.

op Monday, 18 August 08, schreef Betty Stavast

@Mike
Ik heb geen idee wat de beweegredenen zijn van Joodse organisaties zoals een EAJG. Ik vrees dat zij te goedgelovig zijn om te denken dat het de niet niet-Joodse volgelingen alleen maar te doen is om kritiek op Israel daar waar de handelwijze van haar voor verbetering vatbaar is. Ik denk dat velen van hen de diepste beweegredenen van dit soort vreemdelingen onderschatten.

op Friday, 17 October 08, schreef Robert van Waning

De moderator van de internetsite van de Volkskrant stuurde mij de volgende e-mail:

"Dag meneer Van Waning,
Van een reageerder kreeg ik bijgaande link toegestuurd. Aangezien het desbetreffende stuk voornamelijk over u gaat, lijkt het me niet meer dan logisch dat u de link van mij doorkrijgt. Wellicht kunt u erop reageren."

Tsja, ik kan alleen maar bevestigen dat ik alles meen wat ik heb geschreven. Het valt mij op hoe gretig sommigen proberen om dit allemaal heel verdacht te maken.

Ik ben gewoon consequent in mijn antiracisme en maak dus geen uitzonderingen voor etnoculturele exclusiviteits- en superioriteitsgevoelens van welke aard en oorsprong dan ook.

Ik schaam mij niet voor mijn oprechte opvattingen. Ik wil niemand op etnische, nationalistische, tribale, sektarische of andere enge gronden te kort doen, noch wil ik om die redenen aan bepaalde mensen meer toekennen dan aan anderen.

Alle mensen zijn in essentie gelijk aan elkaar geboren, ongeacht wie hun moeder of vader was of wat die wel of niet hebben gedaan. Ik beschouw Joden dan ook gewoon als mensen als alle andere gewone mensen. Als groep of volk niet minder maar ook niet beter dan andere volken of bevolkingsgroepen, want dat zou op zijn minst discriminatie zijn, en in zijn uiterste vorm zelfs racisme.

Omdat ik mij niet schaam voor mijn opvattingen en standpunten, onttrek ik mij niet aan discussies, ook niet als ik weet dat mensen mij alleen maar willen verketteren en veroordelen omdat mijn mening hun niet welgevallig is.

Waarom onttrok Ratna zich dan wťl aan de discussie die Jaap Hamburger had gestart en waarom zoekt zij een obscuur hoekje als dit om met haar gelijkgestemden lekker op mij te kunnen schimpen en schelden zonder risico van tegenspraak?

Vriendelijke groet,
Robert C. van Waning (New Orleans, 1942).

op Saturday, 18 October 08, schreef Robert van Waning

Ik ben blij met het overzicht dat Mike Bling heeft gemaakt van mijn bijdragen. Daar blijkt immers overduidelijk uit dat racistische gevoelens, vooroordelen of opvattingen jegens welke groepering dan ook mij vreemd zijn.

Ik ben alleen niet bang om mijn kritiek te uiten op discriminatoire elementen elementen in de Joodse cultuur, religie, traditie en (sinds 1948) ook politiek en maatschappij.

Ik heb wel bezwaar tegen het bewust uit hun context lichten van sommige van mijn uitlatigen met de kennelijke bedoeling om die in een kwaad daglicht te stellen.

Zo gaat het citaat van 01-08-2008 17:25 ("Wegwezen daar. Dat land is niet van jullie, wat jullie oude schriftgeleerden julie God ook in de mond hebben gelegd.") op de bezette en deels geannexeerde en gekoloniserde Palestijnse gebieden, en niet op het IsraŽl van voor 1967. Ik bestrijd niet het uit wanhoop geboren bestaansrecht van IsraŽl.

Mike Bing heeft ook mijn uitspraak van 03-08-2008 16:25 ("Zou iemand hier het in zijn hoofd en in zijn hart halen om over gediscimineerde, vervolgde, verdreven en vermoorde Joden te schrijven: 'Ach gut die arme Joden"?) bewust uit zijn verband gerukt. Het was een reactie op iemand die had geschreven 'Ach gut, die arme Palestijnen." Dat vond ik een denigrerende en daarom ongepaste uitlating jegens een verjaagd, bezet, onderdrukt en gediscrimineerd volk.

Ik verzoek jullie deze discussie op een eerlijke en open wijze te voeren.

op Saturday, 18 October 08, schreef Ratna Pelle

Dit is geen duister hoekje, maar een blog die ik al vanaf begin 2007 heb en waar ik mijn ideeŽn en visie op het Midden-Oosten conflict geef, en reageer op wat ik daarover in de media tegenkom. Ik heb actief deelgenomen aan de discussie op de Volkskrant online, maar ben niet zo dominant aanwezig geweest als u, noch heb ik anderen zo de mond gesnoerd.

Ik geloof u helaas op uw woord dat u alles meende wat u daar schreef, en zich nergens voor schaamt. Was het maar waar. Ik ga hier de discussie daarover niet opnieuw voeren, en zal u daartoe ook niet de ruimte geven. Ik hoop dat ik met mijn blog wat mensen wakker heb kunnen schudden wat betreft het nieuwe antisemitisme, en de vaak flinterndunne lijn tussen antisemitisme en antizionisme. Het gaat me daarbij niet zozeer om u persoonlijk, maar om een trend waarvan u onderdeel uitmaakt. Als degene die op de Volkskrant online discussie de meeste reacties van allemaal gaf (soms tientallen per dag) en iedereen kapittelde die er een andere mening op na hield, heb ik mij in deze blog met name op u gericht. Dirk Raat en enkele anderen waren soms zelfs nog extremer in hun uitlatingen, maar waren gelukkig een stuk minder actief dan u. Het is jammer dat u zo ontzettend veel tijd besteedt aan het zwartmaken van een land, de enige Joodse staat, een land dat u nooit enig kwaad heeft gedaan en een land dat al vijanden genoeg heeft. Uw betoog dat u allen gelijk behandelt en niemand wil uitlsuiten of voortrekken zou een stuk geloofwaardiger overkomen als u zich met uw kritiek niet uitsluitend op Israel zou richten. Er zijn veel landen waar het beroerder gesteld is met de mensenrechten en de behandeling van minderheden, niet in de laatste plaats de Palestijnse gebieden en Arabische landen.

op Tuesday, 21 October 08, schreef Robert van Waning

De enige manieren om iemand in een discussierubriek de mond te snoeren, is door hem/haar valselijk te beschuldigen of zelfs te demoniseren en door zijn/haar bijdragen te weigeren of te verwijderen. Geen van beide heb ik ooit gedaan. Iedereen mag en kan mij tegenspreken, maar ik laat mij alleen overtuigen door rationele en gefundeerde argumenten. De enige bijdragen die ik ooit van mijn eigen VK Weblog 'Donqui' heb verwijderd, waren anonieme antisemitische uitlatingen.

Kritiek op IsraŽl wordt hier 'jodenhaat' genoemd. Dat is onbehoorlijk en zelfs je reinste demonisering.

op Tuesday, 21 October 08, schreef Robert van Waning

Ter vermijding van eenzijdigheid en met het oog op het broodnodige inzicht en evenwicht in de oordeelsvorming mag een link naar het bewuste artikel van Jaap Hamburger (en de daarop volgende discussie) hier natuurlijk niet ontbreken. Bij deze:

- - - rest comment verwijderd - - -

Dit is niet de Volkskrant comment-sectie. Hier bepaal ik wat wel en niet mag ontbreken en waar ik wel en niet naar link. U moet niet denken dat u de regels voor mijn blog kunt bepalen.

Ratna

op Tuesday, 21 October 08, schreef Robert van Waning

Betty Stavast schreef op Monday, 18 August 08:
"Robert van Waning heeft tegen mij persoonlijk in een prive-email eens gezegd dat het de grootste vergissing in de wereldgeschiedenis was om de Joden een eigen soevereine staat te geven."

In een privť-correspondentie (nou ja, 'privť'..) met Betty Jansen (zoals zij zich toen nog noemde) heb ik geschreven dat ik de oprichting van een Joodse staat OP DIE PLEK EN OP DIE MANIER als een fout van historische omvang beschouwde.

Kennelijk lukt het niemand om zůnder 'redactie' ( inkorting, verdraaiing of andere bewerking) van mijn uitlatingen mij enigszins overtuigend te kunnen beschuldigen van 'nieuw antisemitisme', laat staan van 'oud antisemitisme'.

Ik sta alleen kritisch tegenover discriminiatoire elementen in de Joodse cultuur, religie, traditie en (sinds) 1948 politiek en maatschappij, en ik zou mij pas moeten schamen als ik dat niet deed. Mensen-, volken- en burgerrechten zijn immers universeel. Iedereen mag en kan daar aanspraak op maken en schendingen daarvan (door wie dan ook) moeten dus altijd aan de kaak worden gesteld.

op Tuesday, 21 October 08, schreef Ratna Pelle

@ Robert van Waning 21 October (eerste comment):
Je hebt op het Volkskrant forum iedereen hard aangevallen die het niet met je eens was; je werd boos zodra mensen zich niet hielden aan wat volgens jou het onderwerp was; je hebt opgeroepen (ook bij moderators van de Volkskrant) om bijdragen van mensen die jij niet ter zake vond, zoals iemand die nogal christelijk was en met Bijbelcitaten kwam, te wissen; je heb door je totale dominantie mensen zeker ontmoedigd om te reageren.

Wat jij zegt gaat veel en veel verder dan kritiek op Israel, zoals ook uit de door Mike gegeven 'bloemlezing' van jouw reacties mag blijken. Je bent bezig met een kruistocht tegen Israel, en zet ALLES wat het land doet in een kwaad daglicht en gelooft de extreemste antizionisten (zoals bijvoorbeeld Jan Wijenberg die beweerde dat het CIDI knokploegen in dienst heeft), terwijl alles wat mensen ter verdediging van Israel inbrengen per definitie niet deugt of onjuist is. Je stelt aan Israel eisen waar geen enkel land aan voldoet, en die - zou Israel ze serieus proberen op te volgen - zouden leiden tot haar ondergang, omdat haar vijanden haar wat minder gunstig gezind zijn dan jij lijkt te denken. Je verbindt vermeende kenmerken van het Jodendom zoals superioriteitsgevoelens, particularisme en wat al niet, op een zeer bedenkelijke manier met Israel. Met name wat dat betreft ga je de grens naar antisemitisme over.
Jij laat je door niemand overtuigen, ook niet met rationele argumenten, en dat maakt discussie dus totaal zinloos.
Ik heb aangegeven deze discussie hier niet opnieuw te willen voeren. Je kunt - helaas voor jou - niet overal altijd het laatste woord hebben.

op Wednesday, 22 October 08, schreef Robert van Waning

@Ratna,
Ik zie dat je zelfs de link naar het artikel van Jaap Hamburger en de daarop volgende discussie hebt verwijderd uit mijn bijdrage van 21/10. Kennelijk wil je niet dat mensen zelfstandig en onafhankelijk van jouw indoctrinatie een oordeel vormen over wat hier en elders wordt geschreven.

Je schreef dat ik in die discussie 'soms tientallen' postings per dag plaatste. Het waren er inderdaad veel, de meeste op 1/8: twintig. Dat is niet meer dan Mike Bing, Ferrie Veen, Yochanan, Marijke, Barbara Wertwijn-Keilson, Reci en vele anderen. Als jij die link niet had weggehaald, had iedereen zelf kunnen zien dat ik telkens REAGEER op wat anderen schreven. Dat moet niet alleen kunnen, maar het is zelfs de manier waarop een levendige discussie hoort te worden gevoerd.

Je schreef dat ik boos werd. Waar en hoe dan? En trouwens: nou Ťn? Word jij nooit boos als mensen proberen je te demoniseren op grond van valse beschuldigingen?

Ik maak IsraŽl niet zwart (zoals jij schreef), maar dat doet dat land zelf. Ik citeer alleen dingen die vaststaan en reeds eerder zijn gepubliceerd. Zoals in de NRC van eergisteren:

- - - - - - - rest comment verwijderd - - - - - - - - - -

Geinteresseerden kopen maar het NRC of kijken op hun site.
Er wordt afdoende - zelfs buitenproportioneel veel - aandacht besteed in de Nederlandse media en op allerlei weblogs en fora aan misstanden van Israelische kant, en er wordt vaak een eenzijdig en onjuist beeld van gegeven. Neem het NOS journaal gisteravond, dat onjuist beweerde dat Israel het staakt-het-vuren niet nakwam door de grensovergangen met Gaza gesloten te houden. Deze blog beoogt onder meer om die eenzijdige en foutieve berichtgeving aan de kaak te stellen en de andere kant te laten horen, die in Nederland veel te weinig aan bod komt. Voor het zwart maken van Israel kun je op tal van andere websites terecht, die meer naar jouw smaak zullen zijn.

Ik schreef al dat ik de VK-discussie hier niet opnieuw ga voeren. Voor klachten ga je maar naar: anja.meulenbelt@sp.nl

Ratna

op Thursday, 23 October 08, schreef Robert van Waning

Quod Erat Demonstrandum..

op Thursday, 15 January 09, schreef anthon

In feite komt het hier op neer de hollocaust tegen het joodse volk is nooit gestopt,de moslims en Links denkenden hebben gewoon het stokje overgenomen en streven nog steeds naar de vernieteging van het joodse volk.

op Tuesday, 3 February 09, schreef Kees Rudolf

Ik probeer zo'n Robert van Waning te plaatsen. Ik kom wel eens meer mensen tegen die niet meer te stuiten zijn als ze eenmaal beginnen lucht te geven aan hun klaarblijkelijk reuze diep gevoelde en reuze oprechte verontwaardiging over de vreselijke schanddaden van IsraŽl, speciaal en uitsluitend van IsraŽl. Tegenover zulke lui voorzichtige relativerende opmerkingen maken, ingekleed in beleefd begrip voor zoveel verontwaardiging, is olie op het vuur. Je zou kunnen denken dat het vuur van deze Robert een tamelijk jeugdig vuur is, maar ik zag hier boven ergens dat hij zijn geboortejaar vermeldde en als dat klopt is hij al een wat oudere heer. Opleiding zal hij zeker hebben; hij is redelijk wel ter tale, vooral wanneer hij in zijn verontwaardiging op stoom komt. En uiteraard leest en leest hij dat de stukken er af vliegen. Hoe uitzonderlijk is zo'n type?
Sommige opmerkingen die ik hier lees hoorde ik, bijna letterlijk op dezelfde manier geformuleerd, al begin jaren '70 van een medestudent die nauw bij het pas opgerichte Palestina-comitť was betrokken.
Deze bijvoorbeeld:
"Ik ben gewoon consequent in mijn antiracisme en maak dus geen uitzonderingen voor etnoculturele exclusiviteits- en superioriteitsgevoelens van welke aard en oorsprong dan ook."
"Racistische gevoelens, vooroordelen of opvattingen jegens welke groepering dan ook zijn mij vreemd."
"Ik sta alleen kritisch tegenover discriminiatoire elementen in de Joodse cultuur, religie, traditie en (sinds) 1948 politiek en maatschappij, en ik zou mij pas moeten schamen als ik dat niet deed. Mensen-, volken- en burgerrechten zijn immers universeel. Iedereen mag en kan daar aanspraak op maken en schendingen daarvan (door wie dan ook) moeten dus altijd aan de kaak worden gesteld."
Het is de toon van "hier sta ik als goed mens, aan wie anderen een voorbeeld zouden moeten nemen." Anderen moeten zich schamen, want die staan niet zoals Van Waning kritisch tegenover "discriminiatoire elementen in de Joodse cultuur, religie, traditie en (sinds) 1948 politiek en maatschappij".De overtuigdheid van de juistheid van de eigen opinies, de volmaakte subjectieve zekerheid een goed mens te zijn en het gevoel een opdracht te hebben de onjuiste opinies van anderen te moeten bestrijden, of liever nog, die anderen te moeten bestrijden omdat ze slechte mensen zijn door het hebben van onjuiste opinies; dat zijn de meest opvallende constanten in het denken van de Van Wanings.

Eťn opmerking van Van Waning vind ik wel tamelijk verhelderend: "Ik maak IsraŽl niet zwart, dat doet dat land zelf. Ik citeer alleen dingen die vaststaan en reeds eerder zijn gepubliceerd, zoals in de NRC van eergisteren..."
Van Wanings opinies zijn niet eens opinies, hij citeert slechts vaststaande feiten, en die feiten staan vast want ze stonden eergisteren in de NRC, de krant die zoals bekend slechts melding maakt van vaststaande feiten -en van alle vaststaande feiten bovendien natuurlijk de enige relevante vaststaande feiten.

Het komt bij Van Waning niet op dat zijn overtuigingen wel eens op gedeeltelijk valse of eenzijdige informatie gebaseerd zouden kunnen zijn. Daar is hij niet bijzonder in. Het vertrouwen in de krant, in dit geval de NRC, als deugdelijke informatiebron, kenmerkt veel onnozelen. Maar bij Van Waning speelt iets anders, want onnozel is hij niet. Hij heeft in zijn overtuigingen verbijsterend veel leeswerk geÔnvesteeerd en hij heeft er veel werk van gemaakt om zijn overtuigingen uit te dragen als zijnde de kenmerkende overtuigingen van iemand die niet alleen goed op de hoogte maar ook goed is. Voor mensen die een dergelijke investering in hun overtuigingen hebben gedaan is het psychologisch vrijwel onmogelijk om tot zich toe te laten dat ze er met al hun morele verontwaardiging misschien toch een heel klein beetje naast zouden kunnen zitten.

op Tuesday, 7 July 09, schreef Robert van Waning

Kees Rudolf schreef op 3 feb 2009:

"Voor mensen die een dergelijke investering in hun overtuigingen hebben gedaan is het psychologisch vrijwel onmogelijk om tot zich toe te laten dat ze er met al hun morele verontwaardiging misschien toch een heel klein beetje naast zouden kunnen zitten."

Vraag: Geldt dit alleen voor mensen die gefundeerde kritiek uiten op de inhumane wijze waarop IsraŽl de oorspronkelijke bevolking van Palestina bejegent?

op Saturday, 10 October 09, schreef Ik

God zegen IsraŽl en het Joodse volk!

op Sunday, 25 October 09, schreef S.Wiesenthal

De " broertjes " van Waning? geen Jodenhaters beweren zij?
Ik zou dolgraag de ledenlijst van Anton Mussert [of die van Janmaat] wel eens willen doorbladeren...
Het groote duitse leger dreef op zulke " Landgenoten ".

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.