IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Antisemitisme op de Volkskrant online (vervolg)

IMO Blog, 2008

Op ieder online artikel of commentaar over IsraŽl volgt, indien er een 'comment sectie' is, een lange lijst van reacties, en daar zitten bijna altijd ook zeer onfrisse reacties bij. Ik heb daar eerder op gewezen, maar ik heb zelden zo'n grote verzameling van IsraŽl haat, domheid, vooroordelen en antisemitisme bij elkaar gezien als op de Volkskrant discussie naar aanleiding van Jaap Hamburgers artikel: "Apartheid is meer dan rassenscheiding". (Ik kom nooit op Stormfront, JewWatch, Al Manar, Al Qassam, Naturei Karteh, Rense.com of de website van Rik Min, om maar een paar voorbeelden te noemen.) Dit lijkt nu definitief doorgedrongen tot fora van gerespecteerde kranten.

Ik zet er hieronder nog een paar onder elkaar om een indruk te geven. Een paar zaken vielen me op:


- Er waren maar een paar mensen die hier kritiek op uiten. Ook Jaap Hamburger had met deze reacties blijkbaar weinig problemen, en viel juist mij en anderen aan op het feit dat we mensen van antisemitisme beschuldigden.

- Mensen werden vreselijk boos als ze voor antisemiet werden uitgemaakt. Hoewel sommigen erbij zeiden: 'pas maar op, straks wordt het nog een geuzewoord dat mensen met trots gaan dragen', blijkt daaruit dat ook antisemieten niet graag zo worden genoemd.

- Men gebruikt de meest absurde rationalisaties waarom men geen antisemiet kan zijn, zoals 'ik ben een rationeel denkend persoon, en antisemieten zijn per definitie irrationeel', 'het zijn nou eenmaal de feiten', 'ik heb het in Haaretz gelezen', 'er is geen Joods ras, dus racisme tegen een Joods ras bestaat ook niet', 'ik ben tegen het woord 'antisemitisme' want het maakt onderscheid tussen verschillende volken', 'een antisemiet wordt gedreven door haat, ik niet', en natuurlijk veel en uitgebreide verwijzingen naar de IsraŽllobby en hoe die mensen de mond probeert te snoeren.

- Het schijnt dat de Volkskrant (enkele?) reacties heeft verwijderd. Van Waning bleef maar doorklagen over een van zijn honderd reacties die verwijderd was, en wie dat op zijn geweten had. Jaap Hamburger wees er op zeer onvriendelijke toon op (hier, niet op de Volkskrant discussie) dat ook hij enkele reacties had gemeld bij de redactie. Dat siert hem, maar roept de vraag op waarom er dan nog zoveel walgelijks op het forum staat en hoeveel erger die andere reacties waren dat ze zelfs Hamburger te ver gingen. Vaker de redactie waarschuwen kan wellicht tot meer verwijderingen leiden, maar ik heb ook de indruk dat hun normen, laten we zeggen, nogal soepel worden gehanteerd.

Ik maak mij hier ernstig zorgen over, en vind het niet normaal dat zulke dingen op internetfora of waar dan ook worden beweerd. Dit is een nog weinig onderkend probleem. De idee dat het om slechts een paar extremisten zou gaan is wishful thinking. Antisemitisme, vaak onder het mom van antizionisme, is springlevend en alomtegenwoordig. Het anonieme internet biedt een uitgelezen kans aan mensen om dergelijke ideeŽn de vrije loop te laten, maar ook niet anoniemen komen ronduit voor deze ideeŽn uit en komen ermee weg.

Zoals er een debat is in de samenleving over wat islamofoob is en wat je wel en niet over moslims mag zeggen, moet er ook een debat komen over antisemitisme. We zullen het met zijn allen nooit eens worden, en het is ook moeilijk te bepalen wanneer precies iets antisemitisch is, maar er moet meer aandacht komen voor het feit hoe dicht antisemitisme en antizionisme vaak bij elkaar liggen, en hoe veel men zich tegenwoordig permitteert. Daarbij moeten uiteraard niet de antisemieten de definitie bepalen. Het is verbluffend hoe weinig aandacht er is voor het jaarlijkse antisemitisme rapport dat het CIDI uitbrengt. Er lijkt een sfeer te heersen van 'het CIDI noemt alles antisemitisch en klaagt iedereen aan die iets onaardigs over IsraŽl of Joden zegt'. Wel, in dat laatste geval zou men met 100 mensen in dienst dag en nacht door moeten werken en dan nog niet klaar komen. Men is juist vaak bijzonder terughoudend en prefereert een gesprek boven een harde aanklacht.

Hoe hard racistische en antisemitische uitlatingen aangepakt moeten worden en hoe zij het effectiefst bestreden kunnen worden, zijn vragen waar geen makkelijk antwoord op is. Mensen wiens reacties worden verwijderd zullen hun mening niet veranderen, en andere sites zoeken of zelf een website beginnen. Anderzijds is het feit dat zulke reacties veelvuldig onder krantenartikelen staan een aanmoediging voor anderen om ook vrijuit te 'zeggen wat ze denken'. Bovendien is het voor sommige mensen zeer beledigend en ook beangstigend om zulke zaken te lezen, en draagt het bij aan stemmingmakerij tegen bepaalde groeperingen. Kranten en andere officiŽle media zouden dus veel strikter moeten zijn in het verwijderen van antisemitische of racistische reacties. Ook persoonlijke aanvallen, beledigingen en scheldwoorden zouden niet getolereerd moeten worden. Thomas van der Dunk werd in een reactie bijvoorbeeld een 'eikelbijter' genoemd. Ik snap niet dat dat is blijven staan. Het nodigt sommigen zeker uit om een nog grovere belediging te uiten en te kijken of die blijft staan.

Een lastiger vraag is in hoeverre je antisemitisme en racisme kunt bestrijden op hun eigen websites en blogs. Het lijkt een schier onmogelijke opgaven om miljoenen websites en blogs in de gaten te houden, en voor elke foute uiting een procedure te moeten starten of een aanklacht in te dienen. Bovendien leven we in een vrij land, en staat een te rigide controle op bepaalde uitingen, hoe verwerpelijk ook, op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Mensen mogen nou eenmaal dingen zeggen die ik heel erg fout vindt, en omgekeerd. We hebben, om het met Ayaan Hirsi Ali te zeggen, het recht om elkaar te beledigen, al zou het mooi zijn als mensen van dat recht wat minder vaak gebruik zouden maken. Wanneer uitspraken bepaalde groepen of het maatschappelijk belang zodanig schaden dat zij moeten worden verboden, is aan de rechter. En die kan onmogelijk 100 uitingen per dag beoordelen, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Alleen al door de kwantiteit kunnen racisme en antisemitisme op internet dus niet goed worden bestreden.

Wat wel kan, en nauwelijks gebeurt, is aandacht voor het probleem vragen, en een maatschappelijke discussie voeren over wat we wel en niet vinden kunnen, en de link tussen antizionisme en antisemitisme. Zoals over racisme en islamofobie, vooral vanwege Wilders' vele dubieuze uitspraken, veelvuldig wordt gediscussieerd, zou dat over antizionisme en antisemitisme ook moeten gebeuren. Het zal er niet automatisch door afnemen, maar het wordt wellicht wel wat minder normaal gevonden en beter onderkend. En is bewustwording van het probleem geen voorwaarde voor een effectieve bestrijding?

Hieronder, zoals beloofd, nog een bloemlezing uit de reacties op het artikel van Jaap Hamburger, aangevuld met enkele andere reacties van de Volkskrant online. En daarmee neem ik afscheid van deze online discussie. Het was me - helaas- geen groot genoegen.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citaten van De Volkskrant online reacties:

Dirk Raat schreef op 09-07-2008 21:14
Niet minder relevant is in deze context van de vermeende rechtse pers, de opkomst van Joodse mediamagnaten zoals Rupert Murdoch, Conrad Black en wijlen Robert Maxwell. Zij zijn [en waren] er mede debet aan dat 'de pers' in rap tempo aan het verrechtsen is.
De motivatie van voornoemde Joodse mediamagnaten is niet zo zeer commerciŽel gedreven, maar veel meer politiek gedreven. Zij misbruiken hun machtspositie evident -- Fox News bijv. -- om het grote publiek te desinformeren en te manipuleren. Deze lieden zorgen, absoluut en aantoonbaar, zeker voor een verrechtsing van de pers.
(...)
Conclusie: De traditionele linkse pers is flink aan verval onderhevig, kranten rukken op naar het midden en de Joodse mediahavikken staan klaar om de manipulatieknop flink naar rechts te draaien. Never a dull moment.

In antwoord op een kritische reactie hierover zegt Raat:

Geef maar aan waar ik de plank eventueel mis heb geslagen; dat is tenminste constructief.
Goedkope transparante insinuaties in de richting van anti-semitisme zijn zooooooo achterhaald.
Het J-woord gebruiken is echt niet meer zo fout hoor. De dingen mogen tegenwoordig best benoemd worden. Dat u als een Pavlov hondje op het J-woord moest reageren, zegt meer over u dan u denkt.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/983/De_mythe_van_de_linkse_pers

- - - - - - - - - -

Dirk Raat schreef op 01-08-2008 08:37
Nee Volkskrant, IsraŽl heeft geen nieuwe leiders noch politiek bloed nodig. De meerderheid van de IsraŽlische bevolking voldoet aan de criteria van psychopathie en dan kunnen er nog zulke gematigde leiders opstaan, het is dan jammer dat die nooit zullen worden gekozen.
IsraŽl kan wat mij betreft het Saoedische vredesplan accepteren of ik zou een grote internationale interventiemacht naar IsraŽl sturen. Ik zou vervolgens de meeste IsraŽliŽrs terugzenden naar hun landen van herkomst en het aantal Joden in Palestina strict limiteren. Een paar duizend Joden in Jerusalem; dat is mooi zat.
Het is mooi geweest nu. Het is gebleken dat wanneer je IsraŽliŽrs een land laat runnen, ze extremistisch en psychopathisch worden. Ze dehumaniseren zichzelf en vormen met hun arsenaal aan atoomwapens een groot gevaar voor de mensheid.


An van den burg schreef op 01-08-2008 11:08
De corrupte presidenten van IsraŽl (wie was het niet?) zijn trekpoppetjes van de Yanken!
IsraŽl is een gejat land. Een munitieopslagplaats van atoomwapens van het Westen. Oliebewaker van de decadente VS. Gegijzelde van de Rijke Landen. Gefeliciteerd, IsraŽl. U heeft veel meegemaakt? Ja, maar waarom zet u deze lijdensweg vrijwillig voort? Zo bang voor vermenging van uw ras? Of wilt u gewoon niet delen, maar blijven stelen?

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1118/Isra%EBl_heeft_behoefte_aan_nieuw_politiek_bloed

- - - - - - - - - -

"Storm" / 17-05-2008 11:33
Ik gun Ahmadinejad en de Iraanse generaals ook een flink arsenaal van zeer effectieve nucleaire wapens en hoop dan ook dat zij daarin snel zullen slagen. Daarbij hoop ik, uit een soort van rechtvaardigheidsgevoel, dat bij een aanval op Iran Europese en VS steden worden vernietigd en dat Israel in de oorspronkelijke staat wordt teruggebombardeerd.

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/200727

- - - - - - - - - -

An van den burg schreef op 31-07-2008 18:05
Het is toch van de zotten dat je, omdat je jood bent, een stuk land krijgt van naties: Canada en Engeland, om het daar gewortelde volk te verjagen en hun land in te pikken!
De IsraŽlisch kunnen zich verspreiden over de gehele wereld. Net zoals truusje vindt dat de Palastijnen dat moeten doen.


Robert van Waning schreef op 31-07-2008 18:33
Sam Herman,
U schreef op 31-07-2008 18:17 : "Apartheid was een wettelijk stelsel bedoeld om rassen uit elkaar te houden, opgedrongen door de Boeren om hun superioriteit te bewaren. Het ging om ras: om raszuiverheid."
Vraag: Gaat het in de halachische wetten dan helemaal niet om 'raszuiverheid'? Kom nou. Er is geen volk dat daar juist zo obsessief mee bezig is. Vandaar ook dat gedoe over wie wel of niet hele, halve of kwart-Jood is. Volgens mijn definitie komt dat neer op het onderscheid van (groepen van) mensen op grond van hun genetische cq etnische achtergond. Van hun 'ras', dus. Dat is niet meer van dezer tijd en om velerlei redenen onaanvaardbaar.


Dirk Raat schreef
En waarom kiezen de IsraŽliŽrs niet massaal voor het Saoedische vredesplan?
IsraŽl hoeft enkel het gestolen land terug te geven en er komt een brede vredesregeling. Nederland heeft veel van Joden geroofde kunst ook terug gegeven. Waarom wil IsraŽl geen geroofd Palestijns land teruggeven? of is het in IsraŽl -- meerderheid van de bevolking -- wel toegestaan om Palestijns bezit te roven?


Robert van Waning schreef
Mijn 'kruistocht' tegen joodse vooringenomenheid, selectiviteit en partijdigheid in de algemene media begon in juli 2001 met een e-mailtje aan professor Arnold Heertje waarin ik hem verzocht om zijn cursiefje in Het Parool (op de plaats van de door mij bewonderde en betreurde 'Journaille' (Jan Vrijman)) ook eens zo enthousiast en bewonderend te schrijven over mensen die gťťn joodse achtergrond hebben. Ik vond dat hij zijn selectieve voorkeuren maar in een categoriaal medium als het Nieuw IsraŽlitische Wekblad of desnoods Het Joods Journaal moest ventileren, maar niet in een ongebonden en onafhankelijke krant als Het Parool.
In dezelfde tijd was het mij namelijk ook gaan opvallen dat recensenten met een joodse achtergrond altijd in zulke uitbundige termen ('voortreffelijk, uitmuntend, bovenaards') schreven voortbrengselen of prestaties van auteurs, theatermakers, acteurs, musici, etc. met eveneens een joodse achtergrond. Met alle begrip en respect voor ieders persoonlijke smaak en voorkeur, vind ik dat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van een krant onder druk komt te staan als tribale bindingen de doorslag gaan geven bij journalistieke beoordelingen.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1113/Apartheid_is_meer_dan_
rassenscheiding


Meer citaten van Robert van Waning staan hier (zie ook onderaan bij de reacties).


Share |


Reacties: 5 Opmerkingen

op Wednesday, 20 August 08, schreef Oi

Belachelijk maar niet verrassend dat de Volkskrant die walgelijke commentaren tolereerd.

op Wednesday, 20 August 08, schreef Betty Stavast

Oh, het gaat om An van der Burg. What's new?

op Wednesday, 20 August 08, schreef barbara wertwijn-keilson

Op het weblog van Bart Jan Spruyt o.a. vermelding van briefwisselingen tussen hem en Harry de Winter over het verzwijgen van de Holocaust in het Ned. onderwijs. Ook de Winter heeft een 'hoge' toon als het over zaken gaat die joden in hun ziel treffen. Die Bart Jan Spruyt dient hem goed van repliek.

op Tuesday, 14 October 08, schreef Paul Groot

Dit artikel is op het randje van schending van auteursrechten.

op Tuesday, 14 October 08, schreef Wouter Brassť

Wie is Paul Groot en waar slaat zijn opmerking op?
Dit artikel heeft niets met auteursrechten van doen, citeren mag gewoon. Als Groot hier niets zinnigs op te merken heeft, kan hij beter bij zijn vriendjes Raat, Van Rooij en Van Waning op Stop de Bezetting blijven discussieren over of IsraŽl erg, heel erg of vreselijk erg is en of je de Volkskrant een Joodse krant mag noemen [sic].

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.