IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Duyvendak, Israel en de blinde vlekken van links

IMO Blog, 2008

De discussie over het verleden van Wijnand Duyvendak en zijn vertrek afgelopen week maakten mij er weer eens van bewust hoezeer onze ideeŽn op een bepaald moment gevormd zijn door de tijdgeest. Zo hadden we in de jaren '80 andere normen wat betreft buitenparlementaire acties en acties waarbij de wet werd overtreden. De duidelijke taal wat dit betreft (geen acties buiten de wet) van Femke Halsema, was in die tijd ondenkbaar bij de linkse partijen. De manier waarop linkse media als de Volkskrant erover berichtten zou nu eveneens ondenkbaar zijn, en ook bij mezelf zie ik dat verschil in beoordeling.


Ik was nog jong in de jaren '80, mijn politiek bewustzijn ontwikkelde zich nog maar net, en ik kan mij de inbraak bij het ministerie van economische zaken in 1985 niet herinneren. De aanslag op het huis van Aad Kosto in 1991 kan ik mij wel vaag herinneren, en ik vrees dat ik daar toen niet van wakker lag. Ik vond veel kunnen. De grens lag voor mij altijd wel bij dat mensen er geen schade van mochten ondervinden, en dus keurde ik geweld tegen mensen af. Ik heb zelf nooit aan extreme zaken meegedaan, was te jong en te bang, maar ik was stiekem wel blij als RARA weer een paar slangen van Shell had doorgesneden en ook de Makro mocht van mij branden - zolang er geen mensen inzaten. Dat dit soort acties angst verbreiden, dat als je zo begint actievoerders voor een geheel andere zaak ook maar gewoon van alles mogen vernielen, dat je in een democratie spelregels hebt en die voor iedereen gelden, ook voor linkse activisten, dat alles besefte ik - en velen met mij - te weinig.

Ik vond dat sommige bedrijven zulke erge dingen deden (de apartheid steunen bijvoorbeeld, of dierproeven doen of nertsen houden of atoomwapens maken) dat een nette demonstratie op het Malieveld niet voldoende was. Bovendien bleken dat soort demonstraties weinig uit te halen, en premier Lubbers verklaarde na een demonstratie van een half miljoen mensen doodleuk dat hij zijn besluit over de plaatsing van kruisraketten niet zou herzien. Ondanks ons mooie parlement werd Nederland volgens mij in feite geregeerd door het MIC, het Militair Industrieel Complex, oftewel zo'n 150 bedrijven en financiŽle instellingen die de touwtjes in handen hebben en die nooit zouden instemmen met radikale maatschappijveranderingen, al zou 90% van de bevolking daarvoor zijn. Mensenrechten, natuur, vrede en een rechtvaardige wereldhandel waren allen ondergeschikt aan de winst die men wilde maken en de dominante positie die men wilde behouden, hier en op de wereldmarkt.

Dat soort ideeŽn deed je op in de linkse krantjes die bij demonstraties werden uitgedeeld of verkocht en in linkse boekhandels en kraakpanden te krijgen waren, in gesprekken met anderen uit de actiebeweging en in boeken uit de (radikaal)linkse hoek. De 'gewone' media gaven geen betrouwbaar beeld, want zij vertolkten de opvattingen van de heersende orde, zij hielden de huidige machtsverhoudingen in stand. Iemand van Shell of Schiphol of een grote financiŽle instelling deugde per definitie niet, eigenlijk was iedereen met een stropdas al fout.

Dit soort complottheorieŽn en vijanddenken kom je bij (radikaal) links tegenwoordig nog steeds tegen, en men ziet achter iedere andere opvatting een belang schuil gaan. Tegenover het eigen belangeloze idealisme staan de kille belangen van de gevestigde orde en multinationale bedrijven. David tegen Goliath. Het was een simplistische manier van denken en bovendien erg zelfgenoegzaam, want jijzelf stond uiteraard aan de goede kant. Maar was dit soort denken in de jaren '80 gemeengoed bij een flinke groep mensen, vooral ter linkerzijde, nu is dit marginaal. Of toch niet? Wanneer het gaat om de VS en om het Midden-Oosten zijn de complottheorieŽn en het vijanddenken springlevend. Overal gaat een westers (olie)belang achter schuil, de oppermachtige IsraŽllobby bepaalt het buitenlandse beleid van de VS, en Europa loopt als een mak schaap achter de VS aan.

De blinde vlek die links in de jaren '80 had voor de negatieve gevolgen van sommige illegale en gewelddadige acties, de schade aan mensen maar ook aan de democratie, de polarisatie en het geweld dat de staat moest inzetten om de orde te handhaven, die blinde vlek hebben velen nu wat betreft (islamitisch gefundeerd) terrorisme, vooral wanneer dat tegen IsraŽl is gericht en de omvang en invloed van Arabisch antisemitisme. GroenLinks organiseerde twee jaar geleden mede een demonstratie waarin Hezbollah-aanhangers scandeerden: "Joden, opgepast, het leger van de Profeet komt eraan". Femke Halsema verklaarde 's avonds in 'Met het Oog op Morgen' daar geen problemen mee te hebben.
Palestijns terrorisme wordt stelselmatig goedgepraat of gebagatelliseerd, want het is allemaal zo verklaarbaar tegenover dat wrede, machtige IsraŽl. Met het vorige nummer van het GroenLinks Magazine werd een speciale uitgave van het Palestina Komitee meegestuurd. 12 pagina's haat en ophitsing tegen IsraŽl, de enige Joodse staat en enige democratie in het Midden-Oosten. Het voert hier te ver om aan te geven wat er allemaal niet klopt van wat er in dat krantje staat, maar met vrede heeft het hoegenaamd niets te maken, en met een feitelijke weergave van de situatie aldaar evenmin.

Net als vroeger de tegenstanders van linkse politiek, worden nu de mensen die het voor IsraŽl opnemen neergezet als onderdeel van een machtige en duistere lobby, alsof zij geen idealen hebben maar slechts belangen, en zij niet voor rechtvaardigheid maar voor macht strijden. Terwijl de positie van minderheden in de Palestijnse gebieden en in de Arabische staten vele malen beroerder is dan in IsraŽl, terwijl er net zoveel Palestijnen omkomen door onderling geweld als in hun strijd tegen IsraŽl, terwijl Hamas, Hezbollah en Iran een reactionaire streng religieuze racistische ideologie hebben, waarin Joden en andere ongelovigen minder rechten hebben en dissidenten de mond wordt gesnoerd, wordt alleen IsraŽl van een apartheidspolitiek beschuldigt, en wordt opgeroepen tot een boycot a la Zuid-Afrika. Het meesturen van dit krantje is een dieptepunt voor GroenLinks, en roept opnieuw de vraag op waar men eigenlijk staat: wellicht is men niet voor vrede gebaseerd op een tweestatenoplossing, op nationale rechten, vrijheid en veiligheid van zowel Joden als Palestijnen, maar voor een overwinning van de Palestijnen? IsraŽl is een gejat land, niet alleen de bezette gebieden maar heel IsraŽl, en dus wordt het tijd aan dit 60 jaar durende onrecht een einde te maken, aldus het Palestina Komitee. Deze visie zie je overigens ook bij bijvoorbeeld de GroenLinks Midden-Oosten werkgroep en jongerenclub Dwars. De Joodse binding met het land (nee, niet alleen religieus), het feit dat Arabieren de Joden in Palestina al voor de stichting van IsraŽl regelmatig aanvielen, de invloed van nazicollaborateur en Palestijns leider Al Husseini, het Arabische antisemitisme, de heldenstatus van zelfmoordterroristen ('martelaren') en vele vele andere zaken worden genegeerd of afgedaan als Zionistische propaganda.

Misschien kan men in de discussie over de jaren '80 en de beoordeling van wat er toen gebeurde, ook deze blinde vlek van links in de huidige tijd meenemen. In beide gevallen gaat het om het bagatelliseren van geweld, een simpel wij-zij denken, demoniseren van 'de andere kant', een doel-heiligt-de-middelen manier van denken, vaak vergezeld gaande van complottheorieŽn over 'de macht' en de 'heersende orde'. Dit gaat gepaard met een grote mate van zelfgenoegzaamheid, men staat immers aan de goede kant en strijdt tegen het kwaad. Aan de eigen kant zijn er enkel slachtoffers, aan de andere kant daders.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 15 Opmerkingen

op Thursday, 21 August 08, schreef Michel

Over blinde vlekken gesproken. Het Midden-Oosten is zo'n blinde vlek. Zwartwitter kan haast niet.

IsraŽl is geen gestolen land, het heeft haar bestaansrecht. Maar het is ook een land dat actief gebieden bezet houdt en de bevolking daar onderdrukt. Zoals Hamas de IsraŽlische staat zal moeten erkennen en het geweld staken, zal IsraŽl de bezetting moeten erkennen en de gevolgen die het heeft. Wie haat zaait zal haat oogsten.

Het slachtoffer, dat is de gewone bevolking. Van IsraŽl, die in angst leven en geld dat aan mensen besteed moet worden in een betonnen muur gestoken zien worden, in Palestina waar men in angst leeft en gewoon naar school gaan soms al onmogelijk wordt gemaakt. Etcetera.

Opvallend: een voorbeeld van een "simpel wij-zij denken, demoniseren van 'de andere kant', een doel-heiligt-de-middelen manier van denken" staat even terug: "Net als vroeger de tegenstanders van linkse politiek, worden nu de mensen die het voor IsraŽl opnemen neergezet als onderdeel van een machtige en duistere lobby,"

op Monday, 25 August 08, schreef AJ

Het geld dat in het veiligheidshek (10% muur) wordt gestoken, IS geld dat in mensen gestoken wordt, Michel, nl. in mensenlevens die gespaard blijven van lopende bommen. Die moeten nu nl. een heel eind omlopen en dus kan het opblazen van bussen, winkelcentra en restaurants nu beter worden verijdeld.

Spaart m.i. ook Palestijnse levens.

In Sderot is "gewoon naar school gaan" ook niet zo eenvoudig.

En de "gewone" Palestijnse bevolking staat grotendeels vierkant achter het opblazen van willekeurige Israeli's (liefst vrouwen en kinderen)! En het geindoctrineerde tuig dat daarin slaagt, wordt door hen postuum als held vereerd.

op Tuesday, 26 August 08, schreef Mike Bing

@AJ
"En de "gewone" Palestijnse bevolking staat grotendeels ..."

Dat lijkt me een gevaarlijke veronderstelling die ook nog eens alle hoop op een oplossing voor altijd buiten bereik brengt.

Ik ga er, ondanks alles, nog steeds vanuit dat dit niet zo is. De mensen die ik gesproken heb, al was dat al weer een tijdje geleden, waren gewone mensen zoals jij en ik die alleen maar hun kinderen wilden opvoeden en een goed leven hebben.

AJ, we kunnen prima pro-Israel zijn zonder meteen anti-palestijns te worden. Dit soort generalisaties resulteert in niets dan ellende.

Mike

op Tuesday, 26 August 08, schreef AJ

Tja, het spijt me voor je, Mike, maar dat is toch wel juist volgens een Palestijnse poll en de Israelisch/Palestijnse werkelijkheid is ook gevaarlijk.

""These are the results of the latest poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in the West Bank and the Gaza Strip between 13 and 15 March 2008.

64% support and 33% oppose launching rockets from the Gaza Strip against Israeli towns and cities such as Sderot and Ashkelon.

An overwhelming majority of 84% support and 13% oppose the bombing(moet m.i. zijn: shooting) attack that took place in a religious school in West Jerusalem.

Support for this attack increases in the Gaza Strip (91%) compared to the West Bank (79%).""

http://www.pcpsr.org/survey/polls/2008/p27e1.html

Ik zuig het dus echt niet uit m'n duim en het maakt mij ook niet automatisch "anti-Palestijns".

Ik gun ze van harte betere leiders en een beter bestaan, maar helaas deel ik jouw optimisme over een "oplossing" niet.

Die kan alleen maar werkelijkheid worden als Šlle (57) Moslims(staten) het bestaan van dat ene kleine Joodse-meerderheidsstaatje op de kust van de Middellandse Zee zullen accepteren. En dat is tegen hun religie, dus...

Ook je ogen sluiten voor de werkelijkheid resulteert in niets dan ellende.

op Tuesday, 26 August 08, schreef Mike Bing

@AJ
Niemand zegt dat jij het uit je duim zuigt, het is een poll en een zeer beperkte poll ook nog onder zo'n 800 volwassenen in de Westelijke Jordaanoever en 400 in de Gazastrook.

Het lijkt mij vťťl te simpel om daar conclusies op te baseren zonder te weten hoe de keuze van ondervraagden was, gemiddelde leeftijd, dwarsdoorsnede van de samenleving etc. Werd er meegeluisterd, was de poll anoniem, we weten het simpelweg niet. Statistieken zijn gevaarlijk en kunnen gemanipuleerd worden als het betreffende instituut daar belang bij heeft.

"Public opinion surveys are generally considered the best means of analyzing the opinions of the general public, although they are primarily relevant in democratic societies. In Palestinian society, where democracy is in its early stages and freedom of expression is not automatically assured, the results of such surveys should be treated with the utmost caution." (http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=1641)

"The wording of a poll can include bias, as the bias can be in the opinion."

en

"Survey results may be affected by response bias, where the answers given by respondents do not reflect their true beliefs. This may be deliberately engineered by unscrupulous pollsters in order to generate a certain result or please their clients, but more often is a result of the detailed wording or ordering of questions (see below). Respondents may deliberately try to manipulate the outcome of a poll by e.g. advocating a more extreme position than they actually hold in order to boost their side of the argument or give rapid and ill-considered answers in order to hasten the end of their questioning. Respondents may also feel under social pressure not to give an unpopular answer. For example, respondents might be unwilling to admit to unpopular attitudes like racism or sexism, and thus polls might not reflect the true incidence of these attitudes in the population. In American political parlance, this a phenomenon is often referred to as the Bradley Effect. If the results of surveys are widely publicized this effect may be magnified - the so-called spiral of silence."
(http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_poll)

Ik zou heel voorzichtig zijn om de resultaten van deze poll als maatgevend voor de hele paestijnse gemeenschap te nemen, meer noch als je ziet hoe dicht de Westbank cijfers bij die van Gaza liggen, met een totaal andere populatie.

Jouw "Dat kan alleen maar..." resulteert in een patstelling zoals we die sinds de eerste entifada hebben.

Daar zijn ook wij niet mee geholpen. Ook wij hebben onze extremisten, ook wij hebben onze nee-zeggers. Die hebben de afgelopen 20 jaar de kans gehad te bewijzen dat ze het bij het rechte eind hebben en dat is niet gelukt.

Tijd voor plan B dus, en niet voor variatie 999 op plan A!

Mike

op Wednesday, 27 August 08, schreef barbara wertwijn-keilson

Op Frontaal Naakt een artikel van Jaap Hamburger met de titel Scheepjes voor Gaza. Ik vermeld het maar even. Hoort eigenlijk onder een vorig artikel.

op Wednesday, 27 August 08, schreef Mike Bing

@Barbara
Gelijk maar even gekeken. Wat een triest stukje over een mislukte propaganda poging. Geweldig dat Israel tijdig heeft ingezien dat dit slechts een publicity-trap was. Het is nu een zachte dood gestorven in een ťťnkolommer op pagina 8 van de kranten in plaats van grote koppen over de voorpagina.

Jaap probeert nog te redden wat er te redden valt met 200 gehoorapparaten, gebrek aan papier en cement maar het is niks en wordt ook niks.

En passant wordt nog even een leugentje om bestwil naar binnen geschoven: over die studenten die van Israel niet naar de VS mogen(ze mochten maar werden door de VS teruggestuurd) en een tweede poging over het niet toelaten van zieken in Israel of door Israel. Vooral deze laatste is een redelijk taaie en we hebben de betreffende rapporten hier al eens de revue laten passeren. De waarheid is dat er duizenden patienten toegelaten worden en slechts enkele afgewezen, sommige door de eigen palestijnse gezondheidsautoriteiten om ... budget redenen.

Nee, meestal lukt het om van niets, iets te maken maar die twee bootjes zijn roemloos ten onder gegaan - figuurlijk dan wel.

Mike

op Wednesday, 27 August 08, schreef AJ

Allemaal tot je dienst, Mike, maar ik moest er toch wel even om lachen dat jij een Palestijnse poll in dezen met wantrouwen bekijkt omdat de gegeven antwoorden wel eens niet precies zouden kunnen zijn wat die mensen eigenlijk denken, maar je eigen ideeŽn wel uitgaat vbaseert op wat een paar luitjes jou zelf hebben verteld (denkelijk waren dat er toch heel wat minder nog dan over de 1200).

Tja, het IS een patstelling: de Moslims willen Israel weg hebben en Israel wil blijven bestaan.

En... o ja, "onze" extremisten, hŤ? Die zomaar huizen bouwen in gebied dat door de Palestijnen wordt geclaimd. En dan ook nog de Choetzpa hebben om er te gaan wonen.

M.i. zijn het overigens NIET de zg. nee-zeggers (tegen concessies aan de Palestijnen, voordat dezen het geweld afgezworen hebben!) die de afgelopen 15 jaar de kans hebben gekregen iets te bewijzen. Dat waren de ja-zeggers en het blijkt dus wel dat zij het totaal bij het verkeerde eind hadden en hebben.

Wat voor "plan B" had je overigens in de gedachte?

op Wednesday, 27 August 08, schreef Mike Bing

@AJ
Nee, dat zijn er zo over de jaren heen wel wat meer geweest. Aangezien bij de polls van dat instituut altijd staat dat deze "face to face" worden afgenomen, mag je er toch vanuit gaan dat bij het eigen repressieve en ondemokratische beleid van de PA mensen zeggen wat ze denken dat er van ze verwacht wordt.

"De moslims" willen Israel niet weg hebben denk ik. Laten we onze terminologie even straight houden: "De Arabieren" willen Israel weg hebben. Soms vallen die twee samen, soms niet.

Onze extremisten, bijvoorbeeld die in Hebron en Efrat kunnen knap lastig zijn en beledigend naar de eigen geloofsgemeenschap, eigen soldaten en eigen politici.

Ik hoop dat je je Levinger nog kan herinneren, een vreselijk mens - als mens en als leider - een fanaticus zonder compromissen. Sommige van "onze extremisten" kunnen mij net zo kwaad krijgen als die van de andere kant en ze zijn niet minder gevaarlijk.

op Wednesday, 27 August 08, schreef AJ

@ Mike

En je denkt dat mensen jou niet in je gezicht zeggen wat ze denken dat jij als westerling horen wilt?

Nogal naief, lijkt mij.

Waren de Palestijnse extremisten maar alleen "knap lastig en beledigend" dan was er toch geen vuiltje aan de lucht?

Ik ben ook niet dol op die lui, maar hen "niet minder gevaarlijk" noemen dan lopende bommen en andere terrotisten, is m.i. toch wel heel erg kort door de bocht.

Volgens het Mohammedanisme is alle gebied dat ooit door Moslims is veroverd voor eeuwig van hen (Waqf). Ze zullen dus nooit en te nimmer vrede hebben met het voortbestaan van Israel.

Helaas pindakaas, zal Israel dus altijd op haar qui-vive moeten blijven!Want dat soort blind geloof kun je niet afkopen met een stuk land hier en een stuk land daar of het vrijlaten van de zoveelste groep terroristen waarvan de helft of zo dan weer hun oude "vak" oppakt en weer idem zoveel mensenlevens kost.

op Wednesday, 27 August 08, schreef Mike Bing

@AJ
"En je denkt dat mensen jou niet in je gezicht zeggen wat ze denken dat jij als westerling horen wilt?"

Waaruit maak jij op dat ik westerling ben of als westerling met die mensen gesproken heb?

Voor wat betreft "lopende bommen": de Shabak besteedt tegenwoordig een aanzienlijk deel van zijn/haar tijd aan opsporing en vervolging van staatsgevaarlijke extremisten van eigen bodem - van het type dat Rabin heeft vermoord.

Wat volgens jou de Islam nastreeft is niet zo wezenlijk verschillend van de groot-Israel gedachte, van Eufraat to Middelandse Zee. Laten we daar niet elke poging mee afdoen.

Israel zal altijd op haar qui vive moeten blijven, daar heb je gelijk in. Een goed opgeleid en gemotiveerd Zahal is van levensbelang. Dat lukt niet als jongens en meisjes van 18 vers van school in posities worden geplaatst waar ze onevenredig veel macht over anderen hebben. Macht corrumpeert. We doen ze iets aan waar ze hun hele leven last van blijven hebben. Ze gaan het leger in als lieve brave doorsnee jongens en meisjes en ze komen er verbitterd uit. Dat is niet goed, dat komt niet goed.

Ik denk ook niet dat ik de wijsheid in pacht heb en ik kan je gťťn pasklaar antwoord bieden. De huidige situatie is in ieder geval een garantie voor nog meer ellende.

op Thursday, 28 August 08, schreef AJ

@ Mike

"""Waaruit maak jij op dat ik westerling ben of als westerling met die mensen gesproken heb?"""

Eh... Uit je naam en uit het feit dat je foutloos Nederlands schrijft. Overigens reken ik persoonlijk ook Israeli's bij "westerlingen".

M.i. is de "Groot-Israel"-droom inmiddels ingekrompen tot bestaand Israel + 7-10% van Judea en Samaria. Meer dan een nog altijd heel kleine staat zal het dus niet worden.

En de Islam streeft wereldheerschappij na en zijn aanhangers doen er intussen alles aan om dat te bereiken. Tja, beetje manke vergelijking dus.

"""Ze gaan het leger in als lieve brave doorsnee jongens en meisjes en ze komen er verbitterd uit."""

Wie generaliseert er nu dan? En hoe had je deze toestand waarbij ook dienstplichtige soldaten in de frontlijn staan tegen de terreur, willen veranderen?

"""Tijd voor plan B dus, en niet voor variatie 999 op plan A!"
"...en ik kan je gťťn pasklaar antwoord bieden."""

Pasklaar hoeft ook niet, hoor. Maar je hebt toch wel enig idee in welke richting de "oplossing" in jouw optiek zou liggen? Anders was je niet over een Plan B begonnen, dacht ik zo.

op Thursday, 28 August 08, schreef Mike Bing

"En hoe had je deze toestand waarbij ook dienstplichtige soldaten in de frontlijn staan tegen de terreur, willen veranderen?"

Die jongens en meisjes staan inderdaad in de frontlijn tegen terreur. Het probleem is dat niet iedere terrorist met een badge oploopt. Zodoende leren zij, al doende, dat elke burger - jong of oud, man of vrouw, gesluierd of modern, met- of zonder baard - een potentiele terrorist is. Ze moeten dan ook, er is gewoon gťťn andere keuze, zich tegenover iedereen gedragen alsof deze een terrorist is, om elk gevaar te minimaliseren. Dit leidt tot situaties waarbij mensen gemarginaliseerd worden tot objecten waarover je je macht kan uitoefenen. Dat is gewoon niet goed.

Checkpoints zijn absoluut nodig, maar niet iedereen zou zo checkpoint zomaar mogen bemensen zonder opleiding, instructie en gedegen toezicht. Er zijn geen excuses voor misdragingen, ook niet het gevaar. Ik weet uit ervaring dat die opleiding, instructie en toezicht onvolledig, ontoereikend en inconsequent is.

We weten ook allemaal hoe bijvoorbeeld geweldsinstructies van de ťťn op de andere dag kunnen veranderen.

De dagen dat deze op een groot bord aan de ingang van elke basis en in elke eetzaal hingen zijn voorbij. "Vuurwapens mogen alleen gebruikt worden als jijzelf, een teamlid of omstanders direct gevaar lopen op zwaar lichamelijk letsel of de dood."

De wapens die gebruikt worden zijn niet ontwikkeld voor het gecontroleerd in toom houden van menigten. Pas nu worden wapens ontwikkeld die daaraan zouden moeten voldoen (Taser, afstand-afhankelijke rubber kogels etc.). Als je wilt dat iemand een klus klaart moet je hem/haar wel de gereedschappen geven om die klus te klaren. Een M16 of Galil is een uitstekend wapen tegenover terroristen, maar niet tegenover een klas met stenengooiende jongens en meisjes. Zodoende staan onze soldaten met de rug tegen de muur en vallen er onnodig veel doden en gewonden.

Plan B of C of D zoals je wilt is het eenzijdig afstoten van de Westbank met 90% van de palestijnse bevolking. Gaza is al gedaan, dat heeft veel ellende opgeleverd die op zijn beurt ook gedeeltelijk werd veroorzaakt omdat wij de palestijnen een geweldsargument hebben laten behouden. Neem de geweldselementen weg en bestraf vervolgens elke poging tot agressie met Zahal. Dŗŗr zijn ze voor opgeleid. Niet om patrouilles te lopen in winkelstraten waar ze uit elk raam een handgranaat moeten verwachten.

De argumenten voor behoud/annexatie van de westbank was ooit de militaire buffer en de historische-religieuze verbondenheid. De militaire buffer bestaat sinds de Scudraket niet meer en de religieuze verbondenheid moet wijken voor de realiteit. Jammer, hard, maar waar.

op Friday, 29 August 08, schreef AJ

@Mika

In wat je in je laatste post schrijft, kan ik wel een eindje meegaan, maar ik heb ook nog een paar kanttekeningen.

"""Het probleem is dat niet iedere terrorist met een badge oploopt. Zodoende leren zij, al doende, dat elke burger - jong of oud, man of vrouw, gesluierd of modern, met- of zonder baard - een potentiele terrorist is. Ze moeten dan ook, er is gewoon gťťn andere keuze, zich tegenover iedereen gedragen alsof deze een terrorist is, om elk gevaar te minimaliseren."""

M.i. is hťt probleem niet dat de terrroristen geen badge dragen, maar dat idd Ūedere Palestijn - man, vrouw, kind - een potentiŽle terrorist IS.

En m.i. moet een Israeli die de dienstplichtige leeftijd heeft bereikt en zich daar niet van bewust is, maar dat "al doende nog moet lťren" nogal wereldvreemd zijn.

Dat die situatie niet "goed" is, ben ik met je eens en dat de mensen die de checkpoints bemannen voldoende geinstrueerd en overzien moeten worden, goes without saying, al is dat in de praktijk misschien vaak niet zo.

Ik weet niet wanneer die borden die je noemt zijn verdwenen, maar de Palestijnse terreurmethodes hebben zich in de loop der jaren sinds het uitbreken van de eerste intifada nogal verscherpt, dus ook de checks zijn natuurlijk ook stringenter en gevaarlijker geworden.

Overigens is een "klas met stenengooiende jongens en meisjes" verd*md gevaarlijk. Elders in de wereld is met stenen gooien "assault with a deadly weapon" en weer elders worden mensen doodgestenigd. Dus zo onschuldig zijn die lieverdjes niet.

Het spijt me, maar ik denk niet dat eenzijdig afstoten van 90% van Judea en Samaria strategisch verstandig, praktisch uitvoerbaar en intern-politiek haalbaar is na het fiasco in Gaza.

Welk "geweldsargument" hebben wij de Gazaten laten behouden dan?

Ook zie ik niet dat "de buffer" na de Scuds "niet meer bestaat". En de realiteit is dat veel Israeli's een religieuze en historische band hebben met het omstreden gebied. De realiteit dat de Palestijnen het hele stuk - 100% en niet 90% - dat zij nooit exclusief hebben bezeten, voor zichzelf alleen claimen botst daar idd op.

Jammer, hard, maar waar.

op Saturday, 30 August 08, schreef AJ

Sorry, moet zijn @ Mike, typo.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.