IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel kritiek en de antisemitisme beschuldiging

IMO Blog, 2008

Bij ieder debat over IsraŽl duikt de vraag op wanneer kritiek op IsraŽl overgaat in antisemitisme. Nooit, volgens sommigen, en zij beschuldigen sympathisanten van IsraŽl ervan IsraŽlcritici monddood te maken door hen van antisemitisme te beschuldigen. Deze laatste beschuldiging is een beetje vreemd, want mensen als Dries van Agt, Jaap Hamburger, Harry van Bommel en die vele andere apologeten voor de Palestijnen zijn behoorlijk zichtbaar in de media en op allerhande discussiefora.


Beide kanten maken elkaar in discussies voor van alles uit, en het duurt inderdaad nooit zo heel erg lang voordat de Holocaust er door een van beide kanten bij wordt gehaald. Dit gebeurt overigens juist veelvuldig door sympathisanten van de Palestijnen, die menen dat IsraŽl zich vanwege de Holocaust boven de wet verheven voelt en boven kritiek zou staan, die menen dat de Joden nu hetzelfde doen met de Palestijnen als henzelf is aangedaan of die menen dat IsraŽl ten onrechte is gesticht uit schuldgevoel over de Holocaust en wij daarom nu juist voor de Palestijnen moeten opkomen. Het blijft blijkbaar moeilijk voor mensen om Joden als een gewoon volk te zien met recht op zelfbeschikking en hetzelfde recht om fouten te maken en wreed te zijn als andere volken. Met kritiek op die fouten en wreedheden is natuurlijk niks mis, en maar weinig mensen hebben helemaal geen kritiek op IsraŽl, maar juist de relatie met de Holocaust die veelvuldig wordt gelegd, de hogere eisen die men aan Joden stelt, en stereotyperingen over een almachtige Joodse lobby en vermeende Joodse exclusiviteit maken kritiek op IsraŽl beladen en verdacht. En ik heb zelden een discussie over IsraŽl meegemaakt waarin dat soort zaken niet om de hoek komt kijken. Onder het mom van kritiek op IsraŽl worden behoorlijk vergaande dingen gezegd, zoals vergelijkingen van Jenin of Gaza met concentratiekampen of andere vergelijkingen met de Holocaust. Jaap Hamburger schreef onlangs op een gastcolumn op Stop de Bezetting:
(http://www.stopdebezetting.com/wereldpers/van-agt-weg-met-de-zionistische-meetlat-een-andere-joodse-les.html)

Het huis waar mijn ouders in 1942 inderhaast uit weg moesten trekken zou een Palestijns huis kunnen zijn, in een Palestijnse plaats, de ochtend in 2008 dat de bulldozer voorrijdt.

Eerder al vergeleek hij IsraŽls behandeling van de Palestijnen indirect met Auschwitz:

De bittere en mij kwellende waarheid is: er zijn meer manieren dan Auschwitz, om het bestaan van een volk te vernietigen. Darfur en Palestina, hetzelfde doel, met vergelijkbare middelen.

Het zijn knappe staaltjes van retorica, want er staat niet dat wat IsraŽl doet net zo erg of vergelijkbaar is, in het tweede geval wordt de vergelijking letterlijk niet eens gemaakt.
De suggestie is echter duidelijk: wat IsraŽl doet is in feite net zo wreed, net zo walgelijk en net zo fout als wat de nazi's deden. Een huis in Nederland in 1942 of in Gaza in 2008, het maakt niet uit.

Van Agt is fel bekritiseerd voor zijn uitspraak dat de Palestijnen 8x5 jaar bezet zijn, en Gretta Duisenberg ging volgens velen over de schreef met haar '6 miljoen handtekeningen' opmerking, en ook Jan Marijnissen kreeg veel kritiek toen hij Palestijns terrorisme met het verzet in Nederland vergeleek.
Over EAJG oordelen velen een stuk milder, maar daarover later meer.

Zijn dergelijke vergelijkingen antisemitisch, of gewoon gechargeerd, bedoeld om een sterke emotie uit te drukken en mensen wakker te schudden? Zijn vergelijkingen met de nazi's altijd antisemitisch? En apartheidsvergelijkingen? Waarom zijn we het zo zelden eens over waar de grens ligt? Waarom komt de Holocaust altijd om de hoek kijken?
Antisemitisme heeft door de Holocaust een extreme bijklank gekregen. Een antisemiet is iemand die vindt dat de Joden niet deugen en vergast zouden moeten worden. Een antisemiet is eigenlijk een beetje een crimineel, iemand die het wel best vond wat de nazi's deden.

Net als racisme, kent ook antisemitisme natuurlijk varianten en extreme en minder extreme vormen. Iedereen heeft zichzelf weleens op een uitspraak of gedachte over een bepaalde groep betrapt, die eigenlijk niet kon, iedereen discrimineert wel eens. De grens tussen legitieme kritiek op de islam als ideologie en islam bashing waardoor een bevolkingsgroep wordt gestigmatiseerd en gedemoniseerd, is vaak ook lastig te trekken. Niet iedere racist vindt dat alle buitenlanders het land uit moeten, en niet iedere antisemiet staat achter de nazi's.

Antisemieten verschuilen zich graag achter zogenaamd legitieme kritiek op IsraŽl en de zionistische ideologie. Soms worden dezelfde stereotypen gebruikt van Joodse sluwheid en samenzweringen achter de schermen, van listigheid en bedrog en handig zijn met geld, en vermeende minachting voor alle niet-Joden. Soms lijkt voor het woord 'Jood' simpelweg 'zionist' ingevuld. Je hoeft je bepaalde vooroordelen over Joden, net als over andere bevolkingsgroepen, niet eens persť bewust te zijn. Zoals veel racisten ontkennen racistisch te zijn en dat oprecht menen, geldt dat ook voor mensen met anti-Joodse sentimenten.
Tegelijkertijd kan iemand zich natuurlijk ook echt wat ongelukkig uitdrukken, zonder dat daar een dergelijke visie op Joden achter zit, iemand gebruikt de bewoordingen en stereotiepen die 'voorhanden' zijn, en denkt niet na over de nare bijklank die dit voor anderen kan hebben. Je bent kwaad vanwege een reportage over de muur die je op TV zag, en dan beweert iemand op een forum of op TV vervolgens doodleuk dat IsraŽl zulke hoogstaande morele waarden heeft. 'Ja, dat zeiden de blanken in Zuid-Afrika ook, en dat vonden de nazi's ook van zichzelf', roep je, en even later valt het a-woord. Terecht of niet?

Ander voorbeeld: een groep studenten die vorig jaar samen met minister Verhagen IsraŽl en de Westoever bezocht, legde een link tussen wat ze in Yad Vashem zagen en wat ze diezelfde ochtend in een Palestijns vluchtelingenkamp hadden gezien. Columniste Nausicaa Marbe maakte bezwaar tegen die associatie, en daar kwam een woedende reaktie van Hajo Meyer van EAJG op, die er nog een schepje bovenop deed, want de IsraŽlische soldaten die Jenin herbezetten in 2002 hadden volgens hem de aanvalsplannen bestudeerd van de nazi's in het getto van Warschau.

De vergelijking door die jongeren was ongelukkig, en daar hadden hun begeleiders hen op moeten wijzen. Wellicht is dat ook gebeurd, en is er een boeiende discussie gevoerd. De vergelijking lijkt me in dit geval wel begrijpelijk omdat beide bezoeken zo kort na elkaar plaatsvonden, en ellende is universeel. Was men in Nederland eerst naar het Anne Frank Huis gegaan en vervolgens naar een uitzetcentrum waar kinderen met hun ouders gevangen zitten in afwachting van hun uitzetting, dan hadden jongeren vast ook beide zaken met elkaar vergeleken. En zou een discussie daarover ook op zijn plaats zijn. Net als in bovenstaande voorbeeld, is het op zijn zachtst gezegd een ongelukkige vergelijking, en daar moet op gewezen kunnen worden.

Het is vreemd dat van alle landen waar een hoop ellende en onrecht is en mensen onderdrukt worden, juist IsraŽl het meest met de nazi's wordt vergeleken (en andere landen waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden zoals Soedan, Zimbabwe, China of Rusland eigenlijk nooit). Dat is geen toeval. Zoals hierboven al aangegeven vormt voor veel mensen de Holocaust toch een beetje IsraŽls bestaansrecht, en een steeds grotere groep meent dat IsraŽl uit schuldgevoel aan de Joden is gegeven, ten koste van de Palestijnen. Bovendien heeft de nazi-vergelijking ook iets comfortabels: 'ieder volk is tot dergelijke wreedheden in staat, zo uniek was het dus niet, kijk, de Joden zelf zijn net zo erg'. Die gedachte, of de idee dat de Joden zelf ook wel voor problemen met hun omgeving zorgden, is wel degelijk antisemitisch.

De antisemitisme beschuldiging is hard en slaat de discussie dood. Dat is op zichzelf al een goede reden er voorzichtig mee te zijn. Maar mag antisemitisme dan niet gewoon benoemd worden? Moeten we niet waakzaam blijven, en steeds aan de bel trekken wanneer dubieuze zaken worden gezegd, los van de intentie die er eventueel achter zit? Als iemand iets onaardigs zegt over 'die' buitenlanders, of wel erg generaliseert, dan is het toch ook goed dat te benoemen? Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen, maar dat mag toch geen excuus zijn om dubieuze vergelijkingen of stereotyperingen maar te laten passeren? Zowel in het racisme versus kritiek op de islam debat en het antisemitisme versus kritiek op IsraŽl debat is het van belang elkaar op de grenzen te wijzen en die grenzen met elkaar te bediscussiŽren. Anders ontstaat er juist een 'alles kan' cultuur waarin racisme en antisemitisme goed gedijen.

Maakt het uit of Joden of niet-Joden bepaalde uitspraken doen of vergelijkingen maken? Voor ons gevoel wel. Zelfkritiek heeft iets nobels, iets belangeloos, en de fixatie op fouten aan eigen kant in plaats van altijd maar op de ander te wijzen, zullen iemand niet snel worden aangerekend, behalve natuurlijk door de rest van zijn (etnische) groep die hem of haar van zelfhaat beschuldigen. Hirsi Ali oogstte veel bewondering voor haar ongenadige kritiek op de islam en haar eigen cultuur, maar wekte op een gegeven moment ook veel irritatie met haar totale fixatie op de islam. Men was haar woede zat, vond dat ze polariseert en de moslims in een hoek drijft terwijl zij zich juist als deel van onze samenleving moeten gaan zien. Bovendien liet zij zich volgens velen teveel voor het karretje spannen van rechtse ideologen en islambashers. Ze kreeg een speciale prijs van het American Jewish Congress, sprak op conservatieve bijeenkomsten en ging bij het American Enterprise Institute werken. Inmiddels lijken weinigen nog rouwig om haar vertrek uit Nederland.

Voor Joodse zelfkritiek is, hoewel die niet minder fel en eendimensionaal is als Hirsi Ali's kruistochten tegen de radikale islam soms overkwamen, onverminderd veel respect aanwezig. Ook EAJG en mensen als Chomsky en Finkelstein in de VS, worden genadeloos gebruikt door IsraŽls vijanden als legitimatie voor hun ideeŽn. Zo werkt EAJG geregeld samen met het Palestina Komitee en doet mee aan anti-IsraŽl demonstraties en manifestaties. Men uit zeer zelden een kritisch woord ten opzichte van extreme anti-zionisten en zelfs ronduit antisemitische opmerkingen op internet vindt men geen probleem.

Een ieder die de eigen groep, de eigen afkomst fel bekritiseert, dient zich bewust te zijn van de gevolgen, vooral als men veel vijanden heeft. Dat soort 'afvalligen' zijn immers voor de tegenstanders en vijanden van groot strategisch belang. Het gaat daarbij uiteraard niet om een enkele uitspraak of actie, maar om een totaalbeeld. Iemand die continu alleen maar lelijke verhalen over de eigen familie vertelt, zal door die familie hoogstwaarschijnlijk worden verstoten, vooral wanneer hij openlijk partij kiest voor mensen die die familie leed willen berokkenen.

Het is niet voorbehouden aan Joden om de totale eenzijdigheid en vijandigheid jegens IsraŽl van bepaalde Joden aan de kaak te stellen, en te wijzen op het feit dat men zich maar al te graag laat gebruiken door antizionisten en ook antisemieten. Het waren immers ook niet alleen moslims die Hirsi Ali bekritiseerden vanwege haar eenzijdigheid en de soms wel erg fanatieke trekjes van haar kruistocht. En ja, Joods antisemitisme bestaat. De orthodoxe Naturei Karteh beweging was aanwezig op het Holocaust ontkenningsfestival van Jodenvriend Achmadinejad, samen met onder andere David Duke, lid van de KKK en een notoire antisemiet.

Israel Shamir, die naar eigen zeggen een tot het christendom bekeerde Jood is, haalt in zijn schrijfsels de Protocollen van de Wijzen van Zion aan, noemt Joden 'bacteriŽn' en ontkent eveneens de Holocaust. Hajo Meyer en Dries van Agt zaten met deze figuur in de anti-IsraŽl organisatie 'International Forum for Justice and Peace'.

Net als Hirsi Ali neemt EAJG zeer felle standpunten in, men polariseert, men is kwaad en laat dat merken. Niets deugt aan de Joodse gemeenschap en aan organisaties als het CIDI, het is allemaal een pot nat en een grote lobby of duffe ingedutte club die slechts neuzelt over religieuze futiliteiten en zichzelf op de borst klopt.

Een organisatie die in het openbaar opereert en graag tegen een hoop schenen trapt en op tenen gaat staan, kan natuurlijk weerwoord verwachten. Van Joden en van niet-Joden. De krampachtige reactie daarop van haar voorzitter en het op de man/vrouw spelen, zoals zowel hier als op verschillende fora te zien was, is een zwaktebod.

Ratna Pelle


Leestip: In "Tien tips tegen antisemitisme" maken Eric Krebbers en Jan Tas duidelijk hoe in discussies over IsraŽl antisemitische valkuilen te vermijden. Deze tips komen uit het radicaal-linkse aktieblad "De Fabel van de illegaal" en stammen al uit 2002.


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Monday, 8 September 08, schreef Filantroop

Het doorbreken van het taboe op het gebruik van parallellen tussen het Derde Rijk en de staat IsraŽl, moet op het conto geschreven worden van het in 1969 opgerichte Nederlands
Palestina Komitee. Daarover berichtte de journalist Sal Tas begin jaren zeventig van de vorige eeuw in het lang geleden ter ziele gegane opinieweekblad Accent.
Sindsdien zijn deze pararellen gemeengoed geworden in zowel neonazistische als extreemlinkse kringen.
Dat men er een nieuwe vorm van antisemitisme mee bevorderd heeft, maakt de gebruikers tenminste schuldig aan dat bevorderen, en valt in sommige gevallen zelfs als antisemitisme aan te merken. Immers, het is niet lastig voor antisemieten te schuilen onder de oprechte verdedigers van mensenrechten. Alleen zul je ze nooit aantreffen bij de enige echte genocide van deze jonge eeuw. En dat maakt het dan weer gemakkelijk ze te identificeren.

op Saturday, 13 September 08, schreef barbara wertwijn-keilson

Zonet las ik een artikel van Peter Siebelt 'Mohammed Rabbae: Lang Leve de Revolutie', met voor mij schokkende informatie en met een opsomming van namen. Daarop googlde ik Ibrahim Al Baz Gaza in en kreeg tot mijn ontzetting een bericht te lezen over een aanstaand debat met de naam 'Doorbreek de Stilte", met een panel met diezelfde Ibrahim, Anja Meulenbelt, Bert Cremers, Cornelissen. Georganiseerd door de PvdA, SP en Groen Links, EAJG, Palestina Komite. Op 23 september, met het pakkende motto ROTTERDAM ZUSTERSTAD GAZA, Gaza aan zee. Aanleiding van deze zoektocht was een artikel op het weblog van Loor, 11/9 Point of no return, waarop de heer Bert Brussen zodanige reacties gaf dat ik opeens, een link legde met de 'toon' van de heer Jaap Hamburger. Ik heb sterk het gevoel op een 'beerput' gestoten te zijn. En het is al zolang aan de gang. Hoe moet dit verder?

op Tuesday, 16 September 08, schreef barbara wertwijn-keilson

Vandaag een artikel gelezen van Carel Brendel met de titel 'Het opportunisme van de SP'. Gaat o.a. ook over ROTTERDAM ZUSTERSTAD GAZA. We mogen deze 2 journalisten dankbaar zijn dat zij, ieder op eigen wijze en met eigen invalshoek, de moeite nemen om dit DEBAT op internet te vermelden.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.