IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Forumdiscussie Nederland, de EU, Israel en ik

IMO Blog, 2008

Afgelopen maandag organiseerde het CIDI in Amsterdam een presentatie van Bert de Bruins boek 'IsraŽl en ik', met een forumdiscussie over de relatie tussen Nederland, de EU en IsraŽl.

Er was volop discussie, zowel tussen de verschillende panelleden onderling als met de zaal. De relatie met de EU en het Iraanse atoomwapen stonden daarbij centraal. Wat betreft het eerste moest vooral EU parlementariŽr voor de PvdA Jan Marinus Wiersma het van de zaal ontgelden. Hij hield een evenwichtig verhaal, vertelde levendig over zijn contacten met de PLO al voor het Oslo vredesproces, en vond - net als de schrijver van het boek - dat IsraŽl soms te negatief over de EU denkt, en te weinig ziet dat men ondanks de soms harde kritiek wel achter IsraŽls veiligheid en bestaansrecht staat en de EU wel degelijk in vrede is geÔnteresseerd en zich daar oprecht voor inzet. Bert de Bruin gaf in zijn inleiding aan dat zowel IsraŽl als Europa soms wat meer begrip voor elkaar moeten opbrengen, en men elkaar moet nemen zoals men is. Ook zou IsraŽl de mening van de EU serieuzer moeten nemen.


Wiersma is een echte pragmatist, en vindt dat de EU geen te grote broek moet aantrekken. De oplossing ligt in de regio zelf. Hij sprak zich uit tegen boycots van IsraŽl, zoals sommige PvdA-ers die bepleitten, maar is wel voorstander van inofficiŽle gesprekken met Hamas. Wat ik en een aantal anderen misten is duidelijke kritiek van de EU op bepaalde Palestijnse praktijken, zoals de verheerlijking van geweld en het vasthouden aan het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen. Dat zou juist het wantrouwen in IsraŽl jegens de EU kunnen wegnemen. Op een vraag uit de zaal wat voor kritiek hij heeft op de Palestijnen, kwam Wiersma niet verder dan de corruptie in de PA, het feit dat men geen instituties opbouwt en natuurlijk Palestijnse aanslagen. Geen woord over het virulente antisemitisme onder Palestijnen, het feit dat men zichzelf slechts als slachtoffer ziet en IsraŽl van de meest walgelijke en absurde zaken beticht, en heel IsraŽl als bezet gebied beschouwt. Op de vraag hoe hij recente uitspraken van PvdA buitenlandwoordvoerder Martijn van Dam ziet, die zich zeer kritisch over IsraŽl heeft uitgelaten en voor een boycot pleit, of leden van Een Ander Joods Geluid, die zeer actief zijn binnen de PvdA, sprak Wiersma van nuanceverschillen, en ook deze mensen zouden geheel achter IsraŽls bestaanrecht staan. Het is jammer dat hij het verschil niet ziet tussen constructieve critici zoals hijzelf en bijvoorbeeld de meeste geÔnterviewden uit het boek, en mensen die het zwartmaken en demoniseren van IsraŽl tot hun nieuwe ideologie hebben verheven en oproepen tot totale internationale isolatie van IsraŽl totdat het aan een reeks voorwaarden heeft voldaan.

Het enige andere panellid dat zich in kritische vragen van de zaal mocht verheugen, was Dirk-Jan van Baar van HP/De Tijd. Hij dacht dat de wereld, en ook IsraŽl, zich bij een Iraans atoomwapen zal moeten neerleggen omdat dit niet tegen te houden is. De meeste landen zullen dit prefereren boven harde actie tegen Iran, en IsraŽl is alleen niet in staat om Iran hiervan te weerhouden. Hij dacht dat IsraŽl hier mee zou kunnen leven, al begreep hij de angst wel en dus de dreigementen die IsraŽl uit. Wiersma wees er terecht op dat Iran het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend en wij het daaraan moeten houden, en dat een Iraans kernwapen zal leiden tot een Saoedisch, Egyptisch en andere Arabische kernwapens. Vanuit de zaal riep iemand boos dat de EU toch geen macht heeft en niet zo'n grote broek moet aantrekken, maar het is natuurlijk een beetje vreemd om eerst meneer Wiersma aan te spreken op een te kritisch of pro-Palestijns EU beleid, en als hij dan wel een stevig standpunt inneemt over Iran, te roepen dat de EU toch niks kan doen. Als handelspartner van Iran kan Europa een heleboel doen, en volgens sommige analisten zou het Iraanse regime binnen twee jaar op de knieŽn zijn als er een handelsboycot wordt afgekondigd. Nederland en andere EU landen importeren voor miljarden aan olie uit Iran, en Nederland stelde onlangs voor de handelscontacten verder uit te breiden. Ook zouden de EU en de VN Iran harder kunnen aanspreken op genocidale uitspraken als dat IsraŽl van de kaart geveegd moet worden en op zijn steun aan groeperingen die het vredesproces frustreren. Van Baar stelde wel heel makkelijk dat Iran een kernwapen toch niet zal gebruiken omdat het weet daardoor over zichzelf een ramp uit te roepen. Een land dat oproept tot vernietiging van een ander land, dat miljarden aan steun geeft aan organisaties met dat doel terwijl de eigen bevolking geen werk, eten en fatsoenlijk onderdak heeft, een land waarvan de leider zichzelf als de Mahdi, de islamitische Messias beschouwt, is dat rationeel te noemen en is erop te vertrouwen dat die zijn kernwapens niet in zal zetten? Moeten de Joden er maar op vertrouwen dat het niet zover zal komen, dat het allemaal niet zo bedoeld is, dat het wel mee zal vallen?

In alle kritiek op en discussie met Wiersma en Van Baar, gingen de interessante bijdrages van professor Fred GrŁnfeld en columniste Nausicaa Marbe wat verloren. De eerste gaf een interessant overzicht van de verschillende doelen van het Nederlandse beleid ten aanzien van IsraŽl (waarbinnen zich wel de nodige verschuivingen hebben voorgedaan, met name het tweede is belangrijker geworden): veilige en erkende grenzen voor IsraŽl, de stichting van een levensvatbare staat voor de Palestijnen, voorkomen dat het beleid van de VS wordt doorkruist en voorkomen van eigen isolatie. Dit laatste gebeurde in 1973 met de oliecrisis en sindsdien stelt Nederland zich gereserveerder op tegenover IsraŽl, en hecht het grote waarde aan samen optrekken met de EU. Een voorbeeld hiervan is het feit dat prinses Juliana, hoewel zij graag eerder had gewild, IsraŽl pas bezocht nadat het vrede met JordaniŽ had gesloten.

GrŁnfeld merkte verder op dat tegenwoordig een pro-Palestijns standpunt met links wordt geassocieerd, en een pro-IsraŽl standpunt met rechts, terwijl het vroeger eerder omgekeerd was. In de jaren '70 bijvoorbeeld was (huidig) president Peres op bezoek bij de Nederlandse Zionisten Bond, en noemde de strijd voor IsraŽl onlosmakelijk verbonden met de strijd voor het socialisme. Binnen de PvdA was er veel steun voor en solidariteit met het land van de kibboetsiem en de grote idealen, terwijl de VVD meer waarde hechtte aan goede economische relaties met de Arabische wereld.

Nausicaa Marbe, schrijfster en columniste voor de Volkskrant, uitte vooral haar zorgen over het huidige anti-IsraŽl klimaat: IsraŽl wordt als de enige schuldige van het conflict gezien, er wordt opgeroepen tot boycots, IsraŽls bestaanrecht wordt veelvuldig ontkend en vaak wordt de grens met antisemitisme overschreden. Kritiek op IsraŽl is veelal niet op feiten maar slechts op sentimenten gebaseerd, of op gemanipuleerde feiten. Twee zaken hadden haar bijzonder getroffen: burgemeester Cohen had in een gesprek met Abu Jahjah gezegd dat je antizionisme mag belijden, antisemitisme niet. Dubieus, aldus Marbe, om antizionisme zo goed te keuren, en dat werd vervolgens door anderen aangegrepen. Het tweede voorbeeld betrof een toespraak van Van Agt op een bijeenkomt van GroenLinks, waarop hij zich pro-Hamas uitliet. Na afloop van zijn toespraak kuste Femke Halsema hem de hand. Overigens meende Marbe dat de media al in de jaren '80 veel meer gefocust waren op IsraŽlisch dan op Arabisch geweld, hoewel vaak wordt gesteld dat deze omslag pas recentelijk heeft plaatsgevonden. Ik vind het jammer dat ik mij zelf nog zo weinig van de berichtgeving in die tijd herinner, en het dus vooral moet hebben van wat anderen erover zeggen. Op de slotvraag van Ronny Naftaniel wat men IsraŽl toewenst antwoordde zij te hopen dat IsraŽls vijanden de strijd moe worden en IsraŽl eindelijk als Joodse staat accepteren. GrŁnfeld gunde IsraŽl het recht net zoveel fouten te maken als andere landen, en de erkenning door de internationale gemeenschap dat Jeruzalem beter de ongedeelde hoofdstad van IsraŽl kan blijven dan opnieuw te worden gedeeld.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.