IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Bespreking boek 'Israel en ik'

IMO Blog, 2008

Het boek "IsraŽl en ik" van historicus Bert de Bruin verscheen in juli, en werd op 8 september officieel gepresenteerd bij een door het CIDI georganiseerde forumdiscussie.

"IsraŽl en ik - Vijftien bekende Nederlanders over hun verhouding met een 60-jarige" bevat interviews met 15 min of meer bekende Nederlanders over hun band met IsraŽl.
Het boek is prettig geschreven en leest makkelijk weg, en het geeft een beeld van hoe verschillende mensen, Joden en niet-Joden, Arabieren, politici en journalisten, maar ook een voetballer, cineaste, en wetenschappers, notoire antizionisten uitgezonderd, over IsraŽl denken en wat het land voor hen betekent.
GeÔnterviewd werden: Barbara Barend, Frits Bolkestein, Bernard Bot, Samira Bouchibti, Jessica Durlacher, Elsbeth Etty, Bloeme Evers-Emden, Assad Jaber, Nausicaa Marbe, Dana Nechushtan, Karel Ornstein, Daniel de Ridder, Andrť Rouvoet, Jacques Wallage en Jan van Zanen.


Tegenwicht tegen anti-IsraŽl stemming
Naar aanleiding van 60 jaar IsraŽl zijn er tal van publicaties geweest die betoogden dat er niets te vieren valt, en dat zo niet de stichting van IsraŽl, dan minstens haar beleid tegenover de Palestijnen een vergissing of zelfs een misdaad is. En het aangekondigde boek van Dries van Agt moet nog uitkomen...

Een redelijk mens snakt in dit benauwende klimaat naar een weerwoord, en het CIDI lijkt de eerst aangewezen instantie om in dit jubileumjaar zo'n weerwoord te bieden. In dat licht hadden wij vooral graag een gedegen boekwerk gezien dat een grondige analyse biedt van de heersende stemming en een strijdvaardig antwoord aan het leger van IsraŽl critici. "IsraŽl en ik" biedt met 150 pagina's aan interviews niet zo'n analyse, en levert als antwoord geen strijdvaardig tegenwicht. Wat dat betreft stelde dit boek ons teleur.

Maar in de sterk gepolariseerde discussie kan het wel de nuance en de redelijkheid helpen terugbrengen, en dat is evenzo broodnodig. In de media-oorlog zijn immers vaak alle proporties zoek. Joden en niet-Joden erkennen in dit boek het belang van IsraŽl Ťn het belang van een (twee-staten) oplossing van het conflict met de Palestijnen. De algemene tendens van deze persoonlijke verhalen is dat men zeker kritiek mag hebben - en heeft - op allerlei zaken in IsraŽl, maar dat de anti-IsraŽl propaganda die met name bij links tegenwoordig opgang maakt een grens overschrijdt, volgens sommigen zelfs de grens van het antisemitisme.

IsraŽl, de Holocaust en de VN
Velen, vooral de oudere generatie, koppelen IsraŽl en hun steun ervoor aan de Holocaust. Voor zover de Holocaust pijnlijk duidelijk maakte dat de Joden een eigen staat nodig hebben, is dat natuurlijk volkomen legitiem. Het is wat anders wanneer de indruk wordt gewekt dat IsraŽl vanwege de Holocaust is gesticht, en wij het vooral om die reden moeten steunen.

IsraŽl is meer dan andere landen voor zijn overleven afhankelijk van de steun van andere landen, in de eerste plaats natuurlijk de VS, maar ook Europa en opkomende landen als China en India. Dat is niet omdat IsraŽl zelf niet levensvatbaar zou zijn, want het heeft de afgelopen 60 jaar vriend en vijand overtuigend van het tegendeel bewezen, en dat is ook niet omdat het land de Joden zou zijn gegeven als 'Wiedergutmachung' vanwege de Holocaust, maar omdat het zoveel vijanden heeft. Zonder militair overwicht in de regio zou IsraŽl niet lang meer bestaan, en zouden JordaniŽ en Egypte er geen vrede mee hebben gesloten. Het is waar dat het het enige land is waar de Verenigde Naties zich (in het delingsplan) zo expliciet over hebben uitgesproken, maar dat laat onverlet dat voordat de VN bestonden veel landen op dubieuzere manier zijn gesticht. Veel Arabische staten en later Afrikaanse landen zijn ontstaan door de pennenstreken en besluiten van Westerse geografen en machthebbers. Zonder het notoire Arabische verzet tegen Joodse zelfbeschikking was IsraŽls stichting overigens nooit zo expliciet onderwerp van discussie en besluitvorming in de VN geworden.

Op dit soort zaken, op de vraag wat IsraŽl uniek maakt, waarom het onze steun niet alleen verdient maar ook nodig heeft, en wat de relaties met haar anders maakt dan die met andere landen, wordt in het boek niet expliciet ingegaan. Daarvoor ontbreekt de diepgang. Ook het EU beleid ten aanzien van IsraŽl komt slechts zijdelings ter sprake, met name in de bijdragen van Frits Bolkestein en Ben Bot.

Bundel van korte verhalen
"IsraŽl en ik" is een bundeling van persoonlijke geschiedenissen en de soms grote en soms kleinere rol die IsraŽl daarin speelt. Vooral voor de meeste Joden blijkt die rol groot en nauw verbonden met hun Joods-zijn. Sommige geÔnterviewden hebben eigenlijk niet zo'n speciale of diepe band met IsraŽl en geven een wat obligate opsomming van hun contacten met Joden en IsraŽli's of doen verslag van enkele vakanties of zakelijke reizen naar IsraŽl. De lengte van de verhalen varieert van ruim 4 tot 15 pagina's, die lang niet helemaal over IsraŽl gaan. Sommige punten, zoals waarom Ben Bot voor toetreding van Turkije tot de EU is, of op welke school Frits Bolkestein heeft gezeten, doen niet echt ter zake, en soms verliezen mensen zich wat teveel in gemeenplaatsen. De interessantere persoonlijke verhalen komen toch vooral van de Joodse geÔnterviewden, over hun gevoelens en indrukken bij hun eerste bezoek aan IsraŽl, vaak als jongere in een kibboets of op vakantie, of over hun jeugd in de onderduik en hun trots dat de nieuwe Joodse staat zich toch maar staande wist te houden tegen haar vijanden. IsraŽl is voor hen 'een soort aardpunt', 'een beetje thuis' of 'een essentieel deel van het Joods-zijn'. Maar ook voor de Arabische IsraŽli Assad Jaber zal IsraŽl altijd zijn land blijven. Zijn liefde voor de Hebreeuwse taal en voor het land en zijn redelijke kritiek op IsraŽl maken zijn verhaal tot een verademing, en hopelijk is het niet zo uitzonderlijk als hier vaak wordt gesuggereerd.

Samen met Assad Jaber vormen de interviews met Jessica Durlacher, Elsbeth Etty, Bloeme Evers-Emden en Nausicaa Marbe het sterke middenstuk van het boek, waaruit naast zorg en kritiek een oprechte betrokkenheid en passie spreekt. Bij hen is de verontwaardiging over de anti-IsraŽl hetze dan ook duidelijk aanwezig.
Het boek bevat geen grote onthullingen, maar wel wat inkijkjes in de Joodse leefwereld en - voor wie ze destijds heeft gemist of was vergeten - opmerkelijke historische feiten. Zo verhaalt Nausicaa Marbe over het subtiele antisemitisme maar het grove gescheld op de 'ontaarde' zigeuners in RoemeniŽ, en over de hechte banden tussen dictator Ceauşescu en Yasser Arafat. Nabij het huis van Marbe werden Palestijnse terroristen getraind, die in ruil in het buitenland Roemeense dissidenten liquideerden. Elsbeth Etty haalt herinneringen op aan de houding van de CPN en ASVA tegenover IsraŽl, en is nog steeds verontwaardigd dat GroenLinks in 1990 tegen de levering was van de (puur defensieve) Patriot raketten aan IsraŽl, toen Saddam Hoessein de Joodse staat met Scud raketten bedreigde. Ben Bot was gecharmeerd door Sharon en Livni, en bracht op verzoek van de eerste aan Assad van SyriŽ over dat IsraŽl de onderhandelingen over de Golan discreet wilde hervatten. Jacques Wallage filosofeert over de lelijkheid maar ook noodzaak van grenzen, over identiteit en integratie, en dialoog versus scherpslijperij. Aangrijpend is het verhaal van Holocaust overlevende Bloeme Evers, de moeder van rabbijn Evers, met haar 82 jaar nog steeds een bijzonder strijdlustige vrouw. Zo brengt iedere geinterviewde zijn eigen invalshoek mee.

Praktische minpuntjes
- De keus om de interviews op alfabet te rangschikken zorgt voor een niet al te sterk begin van het boek: Barbara Barend en Samira Bouchibti zijn nog nooit zelf in IsraŽl geweest, en de band van Frits Bolkestein en Ben Bot met het land lijkt toch vooral beroepsmatig te zijn. Met Jessica Durlacher begint het boek dan ook pas echt zijn belofte waar te maken.
- Dat de biografische gegevens van de geÔnterviewden achterin het boek vermeld staan, zorgt voor wat hinderlijk geblader. Als men begint over zijn vroege jeugd, moet de lezer achterin opzoeken over welke tijd het dan gaat.
- De presentatie van de interviews als monoloog heeft tenslotte ook niet onze voorkeur. Geven verschillende geÔnterviewden bijvoorbeeld spontaan hun mening over Dries van Agt omdat dit henzelf bezighoudt, of antwoorden ze op een gerichte vraag van de interviewer? Dat maakt toch wel verschil.

Vervolg?
Voor veel geÔnterviewden in het boek was IsraŽl vooral het verre land van de verhalen, het land waar je, mocht het ooit nog nodig zijn, naartoe kunt of het land waarvan je het als politicus als je taak ziet het te steunen. Een tweetal werd in IsraŽl geboren en is naar Nederland gekomen, maar wat mist zijn de Nederlandse Joden (of ook niet-Joden) die juist ervoor hebben gekozen om naar IsraŽl te verhuizen. Voor hen is de betekenis van IsraŽl nog vele malen groter, en hun ervaringen daar en hun visie op Nederland, IsraŽl en de verschillen daartussen, en hun oordeel over de berichtgeving in Nederland over hun nieuwe vaderland, zouden minstens zo lezenswaardig zijn als het nu verschenen boek. Wij hopen daarom zeker op een deel 2 van "IsraŽl en ik".

Verschillende mensen beklagen zich over de eenzijdige en doorgeschoten kritiek op IsraŽl, en hoezeer de grens met antisemitisme daarbij wordt overschreden. Helaas wordt daar in het kader van dit boek niet dieper op ingegaan: wat doet dit met mensen en hoe gaan ze daarmee om, waarom spreken ze zich hier niet sterker over uit en zoeken het debat, waar komt het vandaan en hoe bepaal je eigenlijk waar precies de grens met antisemitisme ligt?
Ook wat betreft de media blijft het bij algemene uitspraken, ze zijn te negatief of wel redelijk, maar wanneer en waarom zich welke veranderingen hebben voorgedaan, waarom de Palestijnen zo in de belangstelling staan en steeds meer mensen hun narratief overnemen, komt niet aan bod.
Een diepgaander analyse had ons inziens wel een beter tegenwicht geboden aan de vele anti-IsraŽl boeken en publicaties van de laatste jaren, maar was ten koste gegaan van het aantal interviews en de diversiteit van de verhalen in deze bundel. Dit past wellicht wel in een deel 3: "IsraŽl en wij"?

Ratna Pelle & Wouter Brassť


"Israel en ik" is verkrijgbaar in de boekhandel voor Ä 17,95. Uitgever: Aspekt B.V., Uitgeverij. ISBN 9789059117280


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.