IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestijnse aanklacht tegen Ami Ayalon politiek gemotiveerd

IMO Blog, 2008

"Geen Schiphol meer voor Ayalon", zo kopte De Volkskrant op 8 oktober. Een advocaat heeft namelijk namens de Palestijnse mensenrechtenorganisatie PCHR onlangs een aanklacht ingediend tegen Ami Ayalon, omdat hij als hoofd van de Shin Beth medeverantwoordelijk zou zijn geweest voor de marteling van de Gazaan Khalid al-Shami in 1999 en 2000. Deze zegt twintig dagen te zijn verhoord in sessies van twintig tot veertig uur, met twee tot drie uur rust tussendoor; ook is hij met handen en voeten vastgebonden aan een stoel en blootgesteld aan lage temperaturen.

Ami Ayalon (geboren 1945) groeide op in een kibboets, en maakte carriŤre in de IsraŽlische marine, waarvan hij in 1992 opperbevelhebber werd. Na de moord op Rabin was hij van 1996 tot 2000 hoofd van de Sin Beth. In 2006 werd hij in de Knesset gekozen en in 2007 verloor hij de verkiezingen voor het leiderschap van de Arbeidspartij van Barak, waarna hij minister zonder portefeuille werd in de coalitieregering.


In 2002 ontpopte Ami Ayalon zich als vredesactivist, toen hij samen met de Palestijn Sari Nusseibeh, rector van de Al-Quds universiteit, een initiatief lanceerde met een aantal basisingrediŽnten voor een vredesakkoord tussen IsraŽl en de Palestijnen. IsraŽl zal de Westoever moeten verlaten en de nederzettingen ontruimen, Jeruzalem wordt de gedeelde hoofdstad voor beide volken en de Palestijnen moeten het zogenaamde 'recht op terugkeer' opgeven. Via de website The People's Voice en interviews in de media probeerden zij daar zoveel mogelijk IsraŽli's en Palestijnen achter te scharen. De achterliggende motivatie van beiden was dat dit de enige redelijke optie was en alleen zo de toekomst voor hun volken veilig konden worden gesteld. 250.000 IsraŽli's and 160.000 Palestijnen hebben deze principes ondertekend.

De aanklacht tegen Ayalon past in een patroon waarin de PCHR IsraŽlische ministers en mensen uit de legertop berecht probeert te krijgen. Ook in BelgiŽ, Spanje, Groot-BrittanniŽ, Zwitserland en de VS heeft men aanklachten ingediend en een arrestatiebevel geŽist tegen IsraŽlische ministers en generaals. 'Wij geloven in het recht, niet in de wetten van de jungle.', aldus een woordvoerder van de PCHR, suggererend dat in IsraŽl de wetten van de jungle heersen. De internationale wetgeving op dit gebied is bedoeld voor oorlogsmisdadigers die in eigen land vanwege corruptie en rechteloosheid vrijuit gaan. IsraŽl is een rechtsstaat met een onafhankelijke rechtsspraak waar Arabieren vaker in het gelijk worden gesteld tegenover de staat dan in de omliggende landen. Deze zaak heeft in IsraŽl ook gediend en daar is het PCHR in het ongelijk gesteld.

'De juridische grond waarop PCHR zich baseert is de internationale verplichting om daders van de ernstigste internationale misdrijven zo mogelijk ook in andere landen te berechten', aldus De Volkskrant. Met alle respect, maar de hierboven beschreven marteling - die overigens niet bewezen is - als een oorlogsmisdaad te behandelen is absurd. Op deze manier zou de top van bijna ieder land aangeklaagd kunnen worden, aangezien in ieder land dat met een conflictsituatie of oorlog te maken heeft wel eens misstanden voorkomen. In een aantal landen, waaronder verschillende Arabische dictaturen, worden mensen opgepakt omdat zij tegen de regering demonstreren, kritische stukjes op een weblog schrijven, iets te hard hebben gepraat over de politiek, homosexueel zijn of tot een etnische minderheid behoren. In veel landen stelt de rechtsspraak hoegenaamd niets voor, en belandt je als 'verdachte' in een KafkaŽske situatie waarin men met je kan doen wat men wil omdat er toch geen haan naar kraait en de regering alle macht heeft. In een aantal landen is martelen aan de orde van de dag. Dit alles is in IsraŽl niet het geval. Er zijn vele groeperingen die voor de mensenrechten opkomen, er zijn kritische journalisten en Knessetleden die in volledige vrijheid opereren, er is - nogmaals - een onafhankelijke rechtsspraak en er is continu een vergrootglas op het doen en laten van het land gericht. De PCHR misbruikt de internationale wetgeving om IsraŽl letterlijk in de beklaagdenbank te zetten en internationale aandacht voor de Palestijnse zaak te genereren. Zij vinden daarvoor een gewillig oor in de Westerse media.

Volgens De Volkskrant heeft IsraŽl de aanhouding van Ayalon, die in mei in Nederland was, door 'discreet' overleg met Nederland weten te voorkomen. Pas een dag nadat hij terug was gevlogen verklaarde justitie dat hij niet onschendbaar was, en dus vervolgd zou kunnen worden. Dit overleg zou zijn bevestigd door de IsraŽlische krant Yedioth Ahronot en door een woordvoerder van het IsraŽlische ministerie van justitie. De advocaat, Liesbeth Zegveld, en de PCHR spreken hier hun verbazing over uit en de SP en GroenLinks hebben hierover aan minister Verhagen om opheldering gevraagd. Ik op mijn beurt verbaas mij telkens weer over de dubbele maatstaven die tegenover IsraŽl worden gebruikt. Uiteraard zou Ayalons aanhouding voor een diplomatieke rel met IsraŽl hebben gezorgd. De arrestatie van een minister van een bevriende natie is een zwaar middel, en dit wordt dan ook zelden toegepast. Alleen grootschalige mensenrechtenschendingen en het ontbreken van een fatsoenlijke onafhankelijke rechtsspraak in eigen land rechtvaardigen een dergelijke stap.

Alsof IsraŽl een schurkenstaat is, moeten ministers en andere hooggeplaatsten drie keer nadenken voordat zij naar bepaalde landen reizen. In 2005 bleef voormalig chef van het zuidelijke commando van het IsraŽlische leger Doron Almog in zijn vliegtuig toen hij hoorde dat tegen hem een internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd en vloog terug naar IsraŽl. Ariel Sharon is in BelgiŽ voor het gerecht gedaagd vanwege zijn medeplichtigheid bij de moordpartijen in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla. Dat een IsraŽlische onderzoekscommissie het leger, en Sharon als minister van defensie, daarvoor indirect medeverantwoordelijk achtte waarna hij is afgetreden, doet blijkbaar niet ter zake.

Geen enkele van de aanklachten van de PCHR tegen IsraŽlische ministers of mensen uit de legertop hebben tot een veroordeling geleid, noch in IsraŽl noch daarbuiten, maar ze hebben wel een hoop negatieve publiciteit voor IsraŽl opgeleverd, en dragen bij aan het imago van IsraŽl als paria staat, waarvan de regeringsleiders en ministers bloed aan hun handen hebben. Volgens de maatstaven van de PCHR zouden de meeste Palestijnse vertegenwoordigers onmiddellijk moeten worden opgepakt, aangezien - ook door het PCHR - geregeld melding wordt gemaakt van mensenrechtenschendingen, martelingen en wetteloosheid in de Palestijnse gebieden. Toch heeft men daar nooit een aanklacht over ingediend. Vreemd, nietwaar?

Het misbruiken van internationale wetten, internationale instituties en internationaal recht om IsraŽl te demoniseren gebeurt op meerdere manieren. In de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, waarin een meerderheid van de leden het zelf niet zo nauw neemt met de mensenrechten, wordt IsraŽl verreweg het meest van alle landen veroordeeld, en zijn bijna alle speciale sessies aan (vermeende) IsraŽlische mensenrechtenschendingen gewijd. Alleen IsraŽlische mensenrechtenschendingen zijn een vast onderwerp op iedere vergadering van de mensenrechtenraad, en alleen voor IsraŽl is er permanent een speciale mensenrechten rapporteur - voor andere landen is dit slechts tijdelijk en moet het mandaat van de rapporteur jaarlijks worden vernieuwd. Wat betreft een aantal notoire mensenrechtenschenders is dit mandaat niet vernieuwd. De tientallen veroordelingen door de VN algemene vergadering zijn inmiddels een vast ritueel geworden van haar jaarlijkse sessies, en zes van de tien in totaal gehouden noodsessies betroffen IsraŽl. Er is geen enkele noodsessie gewijd aan de genocide in Soedan of in Rwanda en Kongo, waarbij miljoenen mensen zijn vermoord op de meest wrede wijze, op grote schaal vrouwen zijn verkracht en een enorme vluchtelingenstroom naar de buurlanden is veroorzaakt. Er zijn verschillende speciale instituties en organisaties voor de Palestijnen in het leven geroepen, die met een miljoenenbudget wereldwijd anti-IsraŽl activiteiten organiseren. IsraŽl zelf is nog steeds van een aantal VN lichamen uitgesloten, omdat het geen volwaardig lid is van een van de regionale blokken vanwege sterke oppositie van met name de Arabische staten. Op de antiracisme conferentie in 2001 in Durban werd IsraŽl als een racistische apartheidsstaat neergezet, het Joodse recht op zelfbeschikking ontkend en op het NGO gedeelte werden antisemitische cartoons, lectuur en pamfletten verspreid. Zie ook de uitgebreide opsomming van VN antizionisme en antisemitisme door Anne Bayefski.

Het is verbluffend hoe weinig aandacht er is voor deze selectieve verontwaardiging, deze dubbele maatstaven, deze discriminatie en demonisering. Je hoeft geen zionist te zijn om te zien dat er hier iets fundamenteel mis is, en dat het waarschijnlijk niet geheel toevallig is dat het de enige Joodse staat is die deze behandeling ten deel valt.

Ratna Pelle

Zie ook: Ami Ayalon: 'My Vision of Peace'
Ami Ayalon: 'De bevolking wil vrede'


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Sunday, 19 October 08, schreef Stella van Sijs.

Beste Ratna,

Wat dacht je van de nieuwste move (september 2008) van de mensenrechtenorganisatie van de VN:

UN Human Rights Council Eliminates Scrutiny of Liberia, Praises Sudan, Slams Israel
Published by UN Watch- at September 30, 2008 in Human Rights Council.
The UN Human Rights Council concluded its September 2008 session by eliminating the investigative mandate on human rights abuses in Liberia, praising Sudan, and censuring Israel for the twentieth time in two years. Apart from condemning Israel, the council has criticized North Korea once, and Myanmar four times. The UNís other 189 countries have avoided any condemnation.

Despite Sudanís massive atrocities in Darfur, the resolution expressed only weak and indirect criticism of the Khartoum regime, and, in an unprecedented move, refused to extend the Sudan expertís mandate for longer than six months. Instead, the text ďacknowledges the steps taken by the Government of the Sudan to strengthen the human rights legal and institutional framework, principally in law reform.Ē

De boodschap is duidelijk: men mag best mensen vermoorden, miljoenen zelfs, als je als land maar genoeg vrienden hebt met boter op hun eigen hoofd. Die vrienden willen zelf geen pottenkijkers in hun land, dulden geen kritiek van wie dan ook, binnenlands of buitenlands, en voorkomen dat die lastige inspecteurs langskomen. Als je kampioen-moordenaar bent wil de organisatie wel tijdelijk even iemand langssturen, maar tot veroordeling komt het niet, daarvoor hebben ze hun vaste misdadiger Israel, dat ze permanent laten inspecteren en dat ze ook permanent veroordelen.
Een nuttige instelling deze mensenrechtenorganisatie.
Ook Ban Kimoon mocht tijdens de zitting van de mensenrechtenorganisatie (nb de "baas" van de VN!)niet geciteerd worden. Amirbayov, de vicevoorzitter, ontnam iedereen het woord die Ban KImoon wilde aanhalen in zijn veroordeling over het handelen van de mensenrechtenorganisatie. Zo nuttig is deze organisatie dus voor alle slachtoffers van groot geweld in de wereld.
Maar gelukkig: sommigen mogen volledig op steun van deze organisatie rekenen, nl de Palestijnen, want je begrijpt, dat al die andere mensen, zoals in Darfur, nog niet half zo erg lijden als deze Palestijnen.

op Sunday, 26 October 08, schreef Oi

Her probleem is dat er meerdere pro-palstijnse NGO's zijn die met bogus verklaringen naar de politie gaan in meerdere europese landen. De lokale overheden dienen dan te handelen naar de wet en vervolgens onschuldige Israelies arresteren. Het wordt tijd voor tegen actie en aangifte te doen tegen allerhande palestijnen. Koekje van eigen deeg zeg maar.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.